theseus lapin amk

Lapin Urheiluopiston tarjous Lapin Lumirasteihin ... - Lapin Lumirastit

Lumirasteihin osallistuville: Ruokailu Santasport ravintoloissa. Puhti tai Leiripaikka ravintola buffet pöydästä aamupala klo 7.00–10.00 hinta 9,10 € / hlö lounas.

Lapin kulttuurimatkailu - Theseus

22. syyskuu 2017 ... Lapissa vastaavia kohteita ovat erilaiset teltta- ja iglumajoituskohteet, joissa varustelutaso on korkea. Kärkkäinen toteaa: "Tämä voisi olla yksi ...

Lapin AMK opinnäytetyö - Theseus

28. helmikuu 2016 ... tuloksena syntynyt KM2-tuote ovat julkisesti saatavilla eli ilmaiseksi ... 2013 AVI määräsi kiinteistörekisterikartan pohjalta veden alle jääneistä ...

Lapin AMK opinnäytetyön malli - Theseus

Kemigym, Bodycenter, SLO, Juhlax, Miorita, Pullajussi, Seppälä, Ovenia, Stora. Enso, Subway-vaatekauppa, Intersport, Akkoy ja Torniossa toimiva La Perle.

villin lapin eksotiikkaa - Theseus

22. toukokuu 2019 ... includes travelling in Lapland and travelling in Ranua. Theory ... Rekisteröityihin majoitus- ... Ranualta löytyy myös Ranua Zoo eläinpuisto.

Lapin yliopiston tieteellinen julkaiseminen - Theseus

Avoin tiede on kattotermi, joka tarkoittaa avointen toimintamallien käyttämistä ... https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/ ...

Kokemuksia mobiilisovellusten kehittämisestä Lapin AMK ... - Theseus

Tuomas Valtanen, insinööri (ylempi AMK), projektipäällikkö, Arktiset luonnonvarat ja talous,. Digitaaliset ratkaisut, ohjelmistotekniikan laboratorio pLAB, Lapin ...

Lapin AMK kehittää arktista älyliikennettä - Theseus

Älykkäät arktiset rekat 2016−2018: maakunnallinen hanke, jossa ajoneuvopohjaiset kelihavainnot tuodaan osaksi kelitietojärjestelmää, jolla parannetaan ...

Rautio Antton Lapin AMK opinnäytetyö.pdf - Theseus

8. huhtikuu 2019 ... Levytys kiinnitetään Gyproc-ruuveilla koolaukseen. (K-rauta.) ... Kurkipalkin puutavara on myös kertopuu (kerto-S). Ker- topalkin mitoiksi saatiin ...

meri-lapin logistiikka ja kiertotalous - Theseus

ja Kemi-Tornio-väli on Meri-Lapin joukko- liikenteessä toistaiseksi ... Jäkälä ja EkoTerminal. Pyrkimällä ... https://www.tornio.fi/asuminen-ja-ymparisto/ve-.

REKO opinnäytetyö Lapin liitto - Theseus

hanketta. Tämä kehittämistyö REKO Rovaniemi -renkaan kehittämisestä on osa ... Maatalous on maailman suurin työnantaja: se tarjoaa ... Hyvönen, K., 2014.

Lapin AMK opinnäytetyö Tuulikuormitus Kauranen Atte.pdf - Theseus

Liukuportti vaatii kaksi anturaa, joista toinen tukee itse liukuporttia ja toinen liuku- portin vastakaarta. Vaihtoehtoisesti nämä anturat voidaan valaa yhdysvalupalk ...

Osaamis- ja ongelma- perustainen oppiminen Lapin ... - Theseus

23. toukokuu 2016 ... www.lapinamk.fi/julkaisut. Lapin korkeakoulukonserni LUC ... Oppimista tukevina välineinä käytetään muun muassa Moodle-oppimisalustaa,.

virkapaikkojen täyttämisen haasteet lapin poliisilaitoksella ... - Theseus

11. helmikuu 2019 ... rekrytointi, työpaikka, poliisi, Lapin poliisilaitos, Lappi, erityispiirteet, vetovoimaisuus ... 5.2 Erityispiirteitä työssä Lapin poliisilaitoksella .

Lappilaisen hoitotyön osaamiseen voimaa Lapin AMKin ... - Theseus

Hoitotyön koulutusohjelma, sai- raanhoitaja AMK (Rovaniemi). Lapin ammattikorkeakoulu. Viitattu 24.5.2016 https://soleops.lapinamk.fi/opsnet/disp/fi/ ...

B 9 2019 Meri-Lapin logistiikka ja kiertotalous Ketola ... - Theseus

www. lapinamk. fi/julkaisut. Lapin korkeakoulukonserni ... Lapin AMK 2016. SoleOPS. Opetussuunnitelmat. Viitattu 5.12. 2018 https://soleops. lapinamk. fi/.

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2019 1 Lapin liiton ... - oncloudos.com

2. syyskuu 2019 ... http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin_liitto/paatoksenteko ... Lapin liitto julkaisi kesällä kannanoton Suomen Barents Pressin ja Lapin yliopiston.

Lapin tärkeät lintualueet 2015 - Lauda - Lapin yliopiston ...

Metsälajit (yhteensä 11 lajia): idänuunilintu, kuukkeli, lapin- ... kuukkeli 1 lapintiainen 1 metso 3 peukaloinen 1 pikkusieppo 1 pohjantikka 1–2 ... ollut lounas.

itä- lapin kuntien ja lapin sairaanhoitopiirin välinen neuvottelu - lshp

29. toukokuu 2012 ... Anne Poropudas, ylilääkäri terveyskeskus, Kemijärvi. Päivi Piisilä ... Timo Alaräisänen, johtava ylilääkäri, Kemijärvi ... Yöttömän yön soutu.fi. 6.

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2019 1 Lapin liiton ... - oncloudos.com

9. joulukuu 2019 ... http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin_liitto/paatoksenteko ... telman 2040 projektiryhmä (Lapin liitto, Lapin ELY-L, Väylävirasto, Traficom) piti ensim-.

Taide ja kulttuuri Lapin sodan jälkeisessä ... - Lapin yliopisto

Jänkäjääkäreitä ja parakkipiikoja. Lappilaisten sotakokemuksia 1939–1945: Kun isoisästä muistuttava esine oli poissa, ei lapsi muistanut enää koko pappaa: ...

Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti 2 • 2017 - Lapin yliopisto

, kun Aberdeenin yliopiston sosiaaliant- ropologian professori Tim Ingold saapui lu- ennoimaan tutkijakoulun opiskelijoille. Sujuvasti suo- mea puhuvan Ingoldin ...

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli - Lapin taiteilijaseura

26. syyskuu 2013 ... Taiteilijat työskentelevät usein itsenäisesti, joten mahdollisuudet osallistua täydennyskoulutukseen ovat rajalliset. Taiteen ja taiteilijuuden ...

LAPIN AMKIN ALIMMAT PISTERAJAT 2015 - 2016 - Lapin AMK

Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, päiväkoulutus. 10. 11. 44.9. -4.9. 54. 52. 53. 42. Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, monimuotokoulutus. -. 14. 17.6. -. 55. 54.

tilastoja tutkimassa – lukuja lapin matkailusta - Lauda - Lapin ...

Tavoitteena oli myös saada rekisteröimätön majoitus näkyväksi osaksi mat- ... Posio. 235. 1 164. 20,2. 5,0. Ranua. 174. 676. 25,7. 3,9. Rovaniemi. 3 508. 6 216.

lapin liitto pohjois-lapin maakuntakaava, sodankylän ... - Lappi.fi

10. syyskuu 2018 ... Pomokaira kuuluu vanhojen metsien suojeluohjel- maan ja se on perustettu valtion luonnonsuojelualueeksi. (ESA302804). Loukisen latvasoiden ...

heilun yhdistämisestä Lapin urhei - Lauda - Lapin yliopiston ...

13. joulukuu 2019 ... 3.8 Sisällönanalyysi ja sisällön erittely. 26. 3.9 Eettisyys. 29. 4 JOUKKUEURHEILIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ. 31. 4.1 Oppilaitoksen yhteydestä ...

Liite 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 22.8.2016 Lapin ...

22. elokuu 2016 ... Yliopiston lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuoden aikana annettavan opetuksen yleisistä alkamis- ja ...

Osaamis- ja ongelma- perustainen oppiminen Lapin ... - Lapin AMK

23. toukokuu 2016 ... Kon serniin kuuluvat Lapin yliopisto ja Lapin ammatti ... Oppimista tukevina välineinä käytetään muun muassa Moodle-oppimisalustaa,.

Lapin geologiset luonnonvarat 2010 - Lapin tutkimusseura

31. joulukuu 2012 ... Tunnetut kultaesiintymät Suomessa ja tarkennettu kartta Keski-Lapin alueelta. Lähde: GTK:n FINGOLD-tietokanta. Fig. 27. Known gold deposits ...

Lapin AMK, Meriva Sr, Seita-säätiö ja Lapin yliopisto

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen (2015-2018; ESR). Lapin AMK, Meriva Sr, Seita-säätiö ja Lapin yliopisto ...

Uusiutuvaa energiaa ja energia- tehokkuutta Lapin ... - Lapin AMK

Viitattu 4.1.2016 http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/2523/Uusiutuva_ ... piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta - Lauda - Lapin ...

1. toukokuu 2017 ... Hälytysajoneuvojen ja tiettyyn vuorokauden aikaan esiintyvät äänet ..... 24. 3.2 ... sillä haastateltavista kaksi kertoi hälytysajoneuvon äänen.

Lapin ja Pohjois-Karjalan yritysten alueellisen ... - Lapin AMK

Viitek Oy on siltojen ja tunneleiden rakentamiseen, sekä teräsrakentamiseen eri- koistunut yritys. Yhtiön ydinosaamiseen sisältyvät mm. paalutukset, valutyöt, ...

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 17.10.2013 Lapin ...

23. lokakuu 2013 ... 9) Iina Huttu ”Saamelaisten oikeudellinen asema Suomessa ja Venäjällä”. Tarkastajat: professori Matti Niemivuo ja tutkija Anne Nuorgam.

Lapin Urheiluopiston tarjous Lapin Lumirasteihin Rovaniemelle ...

Santasport Lapin Urheiluopisto | Hiihtomajantie 2 | FIN-96400 Rovaniemi ... lounas klo 11.00–13.00 hinta 11,10 € / hlö päivällinen klo 17.00–19.00 hinta 11,10 ...

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 9.5.2018 Lapin ...

9. toukokuu 2018 ... 7 Professori Juha Lindgrenin dosenttihakemus ... Juha Lindgren on pyytänyt liitteenä olevassa 25.4.2018 päivätyssä kirjees- sään, että hänelle ...

lapin koulujen maakunnallista verkostoa rakentamassa - Lapin AMK

Lapin yliopiston harjoittelukoulu koordinoisi tätä verkostomaista rakennetta, joka järjestäisi perus- ja toisen asteen koulutusta Lapin alueella, jossa pitkät ...

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 20.10.2016 Lapin ...

26. lokakuu 2016 ... Viikari Lotta. -Kuusikko Kirsi. Korhonen Rauno. -Juanto Leila. -Niemi Marja-Leena. Tuominen Tomi. -Oksanen Anniina. -Kupiainen Annu.

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 4.6.2015 Lapin ...

4. kesäkuu 2015 ... Karppela Maria-Pia. -Saarinen Mikko. -Välikangas ... 2) Pirkka Katajala ”Sovinnon edistäminen oikeudenkäynnissä ja tuomioistuinsovittelu” ...

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan - Lapin yliopisto

5. uudistettu painos. Tampereen yliopisto. Huom. ... Opintojakson koodi ja nimi (tai, mikä essee on kyseessä). Oma nimi (voi ... 5.4 Lähdeluettelon malli. Lähteet.

Ymparistotaidetta Lapin matkailuun.pdf - Lauda - Lapin yliopiston ...

Tonttula Kittilän Könkäällä, Kakslauttanen Arctic Resort Saariselällä, Arctic Snow ... tori ja taiteilija Maria Huhmarniemi kuvailevat luvussaan Ympäristötaide ... Kristiina Heikura, Annette Krause, Kati Kyyrö, Antto Lehto, Michelle Spinei ja Tiina.

Yrittäjyyttä Lapin osuuskunnissa - Lauda - Lapin yliopisto

3. lokakuu 2019 ... employment. We train our mostly local employees on annual basis. https://santashotels.fi/en/sustainability/. Niemelän Auto. Oy. 14. 16,8M. €.

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 31.8.2018 Lapin ...

5. syyskuu 2018 ... tävä hakija OTT, AA Kai Kotiranta nimitetään työelämäprofessorin tehtävään. 1.10.2018 lukien liitteenä olevista asiakirjoista ilmenevin ...

Lapin liikenne 2020 1 TIIVISTELMÄ Lapin ... - Lappi.fi

Lapin liikenne 2020 seminaari järjestettiin Rovaniemellä 11.10.1999. Seminaariin kutsuttiin laaja ... ja Inarin kuntien sekä Sodankylän kunnan pohjoisosan ... Rovaniemeltä, Kemijärveltä ja Kolarista on mahdollista jatkaa bussilla. Lapin.

LAPIN YLIOPISTO Kokouskutsu Oikeustieteiden tiedekunta Lapin ...

9. lokakuu 2019 ... Kimpimäki Minna. Kuusikko Kirsi. 2. Lohiniva-Kerkelä Mirva. Viikari Lotta. 3. Juanto Leila. Hovila Ilari. 1. Huttunen Mikko. Halonen Kirsi-Maria.

Lapin korkeakouluista valmistuneiden osaaminen ... - Lapin yliopisto

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. ... työnantajille, viidesosa Kemi-Tornion alueelle ja loput muihin seutukuntiin. ... Työvoimatoimisto ja/tai työllistäminen.

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 11.12.2017 Lapin ...

15. joulukuu 2017 ... 1) Sirja Sorsila ”Omaisuuteen kohdistuvien rikosten tunnusmerkistötekijöiden eroavaisuudet ja yhtäläisyydet”. Tarkastajat: professori Minna ...

Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina - Lapin AMK

4. Tiivistelmä. Tämä selvitys on osa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalojen ”Hoiva- ja ... Lisäksi ohjausryhmään ovat kuuluneet kehittämispäällikkö Jukka Kujala Kemi-Tornio alueen ... sivut/lehti/kokemuskouluttajat.html.

Lapin sairaanhoitopiirin keskeiset puhelin- ja ... - Lapin keskussairaala

1. syyskuu 2017 ... Tuula Toljamo. 0400 973 435. Ihotaudit yl. ... oyl Eija Lampela. Silmäsairaudet yl Pirjo Aisala ... palv.pääll. Tuula Kelottijärvi. 040 548 3980.

lapin elyn infrahankinnan kehittäminen palvelun - Lapin AMK

ilman ylimääräistä byrokratiaa, ns. kevyt tarjousmalli, josta on sopimus useamman toimittajan kanssa. Tästä johtuen ei aina tarvitse olla tekemässä ”pitkää” ...

Lapin Suhdannekatsaus 2019 - Lapin luotsi

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-007-5) ... Indeksitarkastelun. (koko maa=100) mukaan Lappi on erikoistunut vahvimmin kaivostoimintaa palvelevaan ...

Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle ... - Lapin AMK

Rauma AL, Nenonen M, Helve T, Hänninen O. Effect of a strict vegan diet on energy and nutrient intakes by Finnish rheumatoid patients. Eur J Clin Nutr.

yhteisopettajuus/työparityöskentely Lapin ... - Lapin yliopisto

21. helmikuu 2020 ... Erityisluokanopettaja Jukka Turpeenniemi ja lehtori Ossi Peltoniemi. Korkalovaaran peruskoulu. 14.30-15.00 Joustavaa arkea tiimityöllä! (max.

LAPIN LAULUVEIKOT 70-v. ~ MIESKUOROT KOHTAAVAT LAPIN ...

19. marraskuu 2016 ... LLV on osaltaan ollut viemässä Rovaniemeä tunne- ... osa on toteutettu Rovaniemen ystävyyskaupungeissa ... VEIKON KONE ROVANIEMI.

Pohjois-Lapin osaamisstrategia - Lapin Maakuntakorkeakoulu

Pohjois-Lapin seutukunnan muodostavat Inari, Utsjoki ja Sodankylä. Seutukunnan pinta- ... Lapin liitto: http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_library/get_file?

Katsaus Lapin muuttoliikkeeseen - Lapin luotsi

1. kesäkuu 2017 ... 2.2 Maakuntien välinen muuttoliike. Maakunnittain tarkasteltuna vuonna 2016 Lappiin tuli eniten muuttajia Pohjois-Pohjanmaalta (36 %) ja Uu-.

Lapin matkailun nousukiito - Lapin yliopisto

Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkea- koulu, Lapin ammattiopisto, Itä-Lapin oppimiskeskus ja. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia vas-.

Hyvää Lapin Luonnosta - Itä-Lapin kuntayhtymä

kursseja luonnontuote- tai elintarvikealalle, mutta kiinnostavampaa oli se, millaista muunlaista osaamista yrittäjiltä löytyy. Se, millaisia töitä ja koulutusta ...

ALUEKEHITTÄMISEN TILANNEKUVA: LAPIN ... - Lapin luotsi

Norjan työmahdollisuudet ja päivittäinen rajan yli työssäkäynti ovat ... ja erämaiset vesistöt ja Suomen viimeiset rakentamattomat lohijoet ovat tärkeitä. Valtaosa ...