opinn��ytety�� kansitus

Anssi Lahti ja Matias Kristola Oppari kansitus.pdf - Theseus

Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää kolmesta valitusta suunnitteluohjelmatarjoajasta paras aloittavalle yrittä- jälle. Tavoitteen saavuttamiseksi opinnäytetyössä ...