oamk theseus

Opinnäytetyö OAMK, ylempi AMK - Theseus

term-outlook/2012/fullrep_en.pdf. Jokinen, L & Kirveennummi, A. 2009. Ruokakauppa kaukana tulevaisuudessa - ruoan ostamisen tulevaisuuskuvia. Hakupäivä.

INR - Oamk

Yhteistyö. • Yhteistyö NordLab Oulun vieritutkimusyksikön kanssa on ollut erinomaista. • Koulutus, opastus ja ohjaus on hyvin suunniteltua ja ammattitaitoista.

21. valaistustekniikka - Oamk

Valonjakokäyrä esitetään yleensä suhteellisena [cd/klm] valonläh- teen tuhatta lumenta kohden. ... Pankkien asiakaspalvelu, avotoimistot, melko tarkka kone- ja ...

ePooki - Oamk

taja-käsitteellä viitataan ydin-, tuki-, osa- ja alaproses- sien omistajiin. ... ovat Viestintä, Tietohallinto ja IT-palvelut yhteistyössä. OSEKKin kanssa sekä Kirjasto- ja ...

SAIRAANHOITAJA (AMK) - Oamk

SAIRAANHOITAJA (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS. Onnittelut opiskelupaikasta! Opiskelu monimuoto-opinnoissa jaksottuu lähi- ja etäjaksoihin sekä ...

Ohjelmointi - Oamk

Tässä esimerkissä vektorin y:n tulostus ei ole välttämätöntä, se on laitettu vain asian havainnollistamiseksi. • polyfit sovittaa suoran eli 1. asteen polynomin ...

Luonnonvara-ala - Oamk

19. elokuu 2019 ... Sinut on valittu opiskelijaksi Oulun ammattikorkeakouluun. Onneksi olkoon! Opintosi alkavat Kotkantien kampuksella maanantaina 19. päivä ...

palvelumuotoilu - Oamk

16. helmikuu 2016 ... Palvelupolku jakautuu palvelutuokioiksi ja niistä jokainen edelleen ... terveyspalveluiden piirissä olevan asiakkaan palvelupolun osa voisi olla.

BioPrint - Oamk

Toimijat: o Oamk, Tekniikan yksikkö: Antti Berg, Harri Määttä, Marja. Nissinen, Tomi Tuomaala, Joni Kosamo o VTT, Oulu: Leena Hakalahti, Liisa Kivimäki.

ABCD - Oamk

3. joulukuu 2014 ... Tutkimalla potilas systemaattisesti ABCD-protokollan mukaisesti, saadaan ... 10 AKUUTTITILANTEET IKÄÄNTYNEEN HOITOTYÖSSÄ –MALLI.

Työpajakuvaukset (PDF) - Oamk

4 päivää sitten ... Opettajat: Riikka Manninen ja Vanessa Bagge / OAMK. Nykytanssituntiin sisältyy oman liikkeen ja liikelaatujen tutkiskelua ohjatusti erilaisten ...

Lataa PDF - Oamk

Ville Kärkkäinen, Mikko Pulli ja Riina Kansanoja,. Laure Kurkela ... suunnittelemalla Peabin rakennustyömaalla Oulun Limingantullissa. Työmaavierailuista on ...

Silmukkamenetelmä - Oamk

24. syyskuu 2003 ... Tämä on yksi solmumenetelmän eduista: etumerkkiongelmia ei juuri ole. ... Lasketaan jännite U2 solmumenetelmällä kuvan 6 piiristä. J1 = 1 A ...

16. tehoelektroniikka - Oamk

ABB:n TTT-käsikirja 2000-07. 3. Taulukko 16.1a. Täysinohjatut suuntaajakytkennät. Kytkennän tunnus. Muuntajan kytkentä. Suuntaajan kytkentä p q g δ qs. V0.

1. yleistietoa - Oamk

lämpökapasiteetti ominaislämpökapasiteetti. T t, J ... teräs* ruost.teräs* sinkki tina titaani vanadiini volframi. AI. Cu4 Mg0,5. Mn1. Si 12. Mg0,8Si0,5. Hg. Ag. Cr.

Kulttuuriala - Oamk

medianomi (AMK) musiikkipedagogi (AMK) tanssinopettaja (AMK). Liiketalous ... Medianomi (AMK), 240 op, 4 vuotta. Hakija valitsee hakuvaiheessa, kumpaan ...

11. tehomuuntajat - Oamk

Pylväsmuuntajissa 30...100 kVA on I-pylväskiinnittimet, joten asennus on ... Taulukko 11.3d. Tekniset arvot. Teho. P0. Pk. Zk. S0. Painot/ kg. MVA. kW. kW. %. %.

Madetoja - Oamk

22. tammikuu 2018 ... toteutetaan Oulu Sinfonian konserttina kapellimestari Esa Heikkilän johdolla. ... Six Piano Pieces: III Raindrops, VI Nocturnal Poem.

suomalainen - Oamk

4. ,9. Pii, Si. 1. 6. Rikki, S. 1. ,2. Kalium, K. 0. ,56. Kalsium, Ca. 3. 0. Titaani, Ti. 0. ,89. Kromi, Cr. 0. ,05. Mangaani, Mn. 0. ,21. Rauta, Fe. 0. ,34. Strontium, Sr. 0 ...

Talotekniikka (LVI) - Oamk

19. elokuu 2019 ... Talotekniikka (LVI). Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus ... Opettajatuutorina talotekniikassa toimii Anu Kuopusjärvi. OHJEITA ...

2. mekaniikka - Oamk

Kuula-ja tankomylly. Kehäsaha. Raskas nosturi. Kumi- ja muovikalanteri. Valssit ja suulakepuristimet. 1.3. 1,5. Taulukko 2.2b. Kosketuskulmakerroin β k .

Perusaineisto - Oamk

Oamkin hallitus on vaihtunut osittain kesäkuussa 2017. ... OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2017–2020 ... Kysely: 3 vuotta sitten valmistuneet.

ope ei saa oppia - Oamk

Perehdytys ja työyhteisön tuki ... 5. järjestää perehdytys uudelle opettajalle, ... ennen hän oli henkilöstönkehittämispäällikkönä UPM-Kymmenellä vastaten mm.

7. oikosulkusuojaus - Oamk

Oikosulkuvirran laskeminen Theveninin menetelmällä ... 7.3.2. Sulake. Pienillä nimellisvirroilla sulakkeilla on erittäin hyvä oikosulkuvirran rajoituskyky. Niiden.

14. voimalaitokset - Oamk

Noin 15 MW:n yksikkötehoihin asti generaattorin rakennetta voidaan yksinkertaistaa asen- tamalla turbiinin ja generaattorin väliin mekaanista pyörimisnopeutta ...

Untitled - Oamk

luvussa Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön tukiyksiköt ja laitoksien tvt:n ... tulostus. Myös ohjelmointikehitysvälineiden ja tilasto-ohjelmien käyttö on yleensä.

Koulutustarjonta - Oamk

medianomi (AMK), 240 op, 4 vuotta musiikkipedagogi (AMK), 240 op, 4 vuotta tanssinopettaja (AMK), 240 op, 4 vuotta. Liiketalous. BBA, International Business ...

Posteri 1 - Oamk

alue 100121 Tuulihaukantien ja Nuolihaukantien kerrostalot (suun. ... Tuulihaukantie ja lounaassa on vilkasliikenteinen Merikotkantie manty puuvyöhykkeen ...

Ulla Sarajärvi - Oamk

12. lokakuu 2018 ... YLIOPISTOJEN TODISTUSVALINTA 2020. • Pisteytetään: suomalainen YO, EB, IB ja RP/DIA - tutkinnot. • Ei pisteytetä: ammatilliset ja ...

Biokaasun ajoneuvokäyttö - Oamk

25. syyskuu 2014 ... Asennuspalvelua. • Asennusyrityksiä. • Autohuolto J. Autto · • Fin Gas Auto Oy · • GasCorner Oy · • Pirkanmaan Autotaito Oy · • Suomen Bioauto ...

Kotkantien kampus, 3. krs - Oamk

Opetustilat. Muut tilat. Käytävät, kulkureitit. Korkean tilan yläosa tai alue, jolle ei pääsyä tai pääsy vain henkilöstölle. Kokoushuoneet. WC:t. Kotkantien kampus ...

Kotkantien kampus, 2. krs - Oamk

Opetustilat. Muut tilat. Käytävät, kulkureitit. Korkean tilan yläosa tai alue, jolle ei pääsyä tai pääsy vain henkilöstölle. Kokoushuoneet. WC:t. Kotkantien kampus ...

PPT-pohja 2013 - Oamk

5. kesäkuu 2018 ... Kotirannan Vihannesjaloste Oy. Kotirannan laajennus. 437 500. 4.2. Kotirannan Vihannesjaloste Oy. Koneinvestoinnit. 66 500. 4.2. Kotivara Oy.

Biokaasu ajoneuvokäytössä - Oamk

27. helmikuu 2014 ... Hyötysuhde hieman alhaisempi kuin dieselmoottorissa. ○ Helsingin bussiliikenne raportoi kohonneista huoltokustannuksista kaasubusseissa ...

Kesäopintotuen hakeminen - Oamk

... hakeminen. Kesäopintotukea (kesä-/heinä-/elokuu) haetaan verkossa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi tai opintotuen muutosilmoituksella (OT 15).

Ammatillinen opettajankoulutus - Oamk

alle 2 op. 0. 1.1.2013 jälkeen suoritetut koulutukset/kurssit,. 2‒5 op. 0,5 yhden koulutuksen laajuus vähintään 1 op. 6‒9 op. 1 tai 1 osp tai 0,5 ov tai 27 h. 10‒13 ...

22. melu ja sen torjunta - Oamk

Fysikaalisia käsitteitä ja kaavoja. Ääni on kuuloelimen avulla tajuttu aistimus, joka aiheutuu paineen muutoksista kaasussa, nesteessä tai kiinteässä aineessa.

Skype (for Business) - Oamk

25. syyskuu 2018 ... Oulun yliopisto. – Osa Office 365 -pakettia. – Kaikilla käytössä! – Toimii applikaatiolla myös mobiilissa. – Helppo yhdistää Outlookin.

Kotkantien kampus, 1. krs - Oamk

Kotkantie. Pyörätie. Karjasilta, Keskusta. Kontinkangas. Harjoitus- toimitus. (ATK). L. 1074. VI-laboratorio. Konetekniikan laboratoriot. 1058, 1052, 1050, 1048.

esteetön opiskelu - Oamk

31. toukokuu 2017 ... vieraiden kielten opiskelu on vaikeaa. ❖ matematiikan oppiminen on vaikeaa. 31.5.2017. Heli Huttunen ja Susanna Saarinen. 4 ...

Kotkantie Campus - Oamk

Maps & Directions. N.B.! Information is directive and subject to change and has been checked last time in December 2019! Map: Kotkantie Campus, Kotkantie 1, ...

Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen ... - Oamk

Ammatin ulkoiset edut (pitkät lomat lyhyet työpäivät ylitöiden vähyys, Cronbachin α .71), Valmistuminen ja sijoittuminen (alan käyttökelpoisuus ...

Kirjoittajat / Toimittajat - Oamk

opiston lisäksi Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikkö, humanistinen tiede- kunta, kasvatustieteiden tiedekunta ja kirjasto. Ensimmäinen Akateemiset ...

Tunnista ajoissa - Oamk

12. marraskuu 2014 ... 14 Mukautuminen eri valaistusoloihin. 15 Näkökenttä. 15 Värinäkö. 16 DIABEETTINEN RETINOPATIA. 16 Diabeettisen retinopatian oireet.

Hyvänäköinen atrialainen - Oamk

Optikko-opiskelijat ja Silmäasema järjestivät ... yhdessä Seinäjoen Silmäaseman työnä- köoptikko Jaakko ... kaan oma toive saada päivitetty silmälasiresepti.

Tietosuoja ja tietoturva - Oamk

10. helmikuu 2017 ... Käytä aina suojattua vpn-yhteyttä. Vältä yleisiä avoimia langattomia verkkoja ja yleisessä käytössä olevia koneita. Älä luovuta työnantajan ...

Palkitut 2007 - Oamk

Suunnitelmat tehtyään Melo lähetti piirustukset kah- delle pyöräilyalan asiantuntijalle, jotka molemmat omistivat polkupyörämerkin. Palaute SmartBikesta oli ...

Yhteiskunta- vastuuraportti - Oamk

Oulun läänin Tanssialan Tuki ry:n kanssa. Leevi Madetoja -pianokilpailu on vastakunnallinen, ... vointipäivä, Take it or leave it -kirpputori ja. Annan hyvän kiertää ...

SAIRAANHOITAJA (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS ... - Oamk

Ohjeet löytyvät osoitteesta https://it.oamk.fi/11260 . Tunnuksen ... Opettajatuutori/tekninen tuki, aikataulut: Satu Pinola [email protected], p. 050 4419 349.

opintojen ohjaussuunnitelma - Oamk

23. toukokuu 2016 ... Oulun ammattikorkeakoulun opintojen ohjaus pohjautuu ... tekevät yhteistyötä myös mm. opiskeluterveydenhuollon ja opintopsykologin kanssa ...

TODISTUS VARHAISKASVATUKSEEN JA ... - Oamk

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU. Opintojen tulee sisältää vähintään 12 op harjoittelua päivähoidon alueella joko varhaiskasvatuksessa tai ...

23. kunnonvalvonta ja huolto - Oamk

Luku 23: Kunnonvalvonta ja huolto. ABB:n TTT-käsikirja 2000-07 ... vp f t. T. = värähdysaika eli jakso vp-p. = nopeuden huipusta-huippuun arvo vp. = nopeuden ...

kuntoutuksen erityisasiantuntija - Oamk

Sosionomi (ylempi AMK). Terveydenhoitaja (ylempi AMK). Toimintaterapeutti (ylempi AMK). SISÄLTÖ. Kuntoutuksen asiantuntijaosaamista koskevat opinnot (20 ...

Omaleimaiset tekstikäytänteet? - Oamk

17. marraskuu 2009 ... menu, reklamaatio, tiedote (esim. lehdistötiedote), pöytäkirja ... reklamaation vastaus, orderi, artikkeli… (yhteensä 40 tekstilajia ... Tapaus: H&M ...

Avoin ammattikorkeakoulu - Oamk

19. elokuu 2015 ... Kulttuuriala, Kotkantien kampus: Minna Moilanen. – Liiketalous, Teuvo Pakkalan kadun kampus: Hanna Grönlund. – Sosiaali- ja terveysala ...

uutta opetuksessa - Oamk

Uutta opetuksessa on Oulun yliopiston laitoksille ja tiedekunnille suunnat- ... prosenttia. Opiskelijamäärien noustessa voidaan kuitenkin odottaa myös.

Graafinen ohjeisto - Oamk

töiden valmistumista ja ehkäisee päällekkäistä suunnittelua. Oamkin paperivalinta on luontoystävällinen Munken Pure, joka on SFC-sertifioitu tuote.

Tekesin Innovaatiorahoitus - Oamk

TEKES, Ely, tms. Lisensointi- hankkeet. Tuoteväylä-tiimi. Id eat. Jatkoarviointi. Liikeidean kehittäminen. Idean arviointi. Kehittämistiimi. ALUEELLINEN TOIMINTA.

Soralainsäädännön soveltamisohje - Oamk

12. tammikuu 2018 ... vastuuammattikorkeakoulu (TAMK), sähköpostiviesti 10.3.2017). Hakijapalvelut lähettää hakuajan päätyttyä kaikille hakulomakkeella ...

Kaukovainion portti - Oamk

22. huhtikuu 2014 ... Ympäristötaideteos "Kotkanpesä". Opiskelija-asuntola. "Kaukovainion portti". Teboil Kaukovainio. Erikoisvalaistusteos. Pmu. Pmu. Pmu. Pmu.