helsingin kaupungin pys��k��inninvalvonta

Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1996 - Helsingin kaupunki

Linja-autoliike:rne - Busstrafl~en. 20414. 18923. 18423. 18326. 18756. Metroliikenne ... Omarahoitus - Egen flnanslerlng. Investoinnit, netto - Investeringar, netto.

Kasvit ovat kaupungin vaatteet Helsingin ... - Helsingin kaupunki

11. syyskuu 2009 ... Juha Raisio. Puuasiantuntija. Tuuli Ylikotila. Luontoasiantuntija ... Haagan Alppiruusupuisto, Meilahden arboretum, Vesalan Aarrepuisto ...

Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1979 - Helsingin kaupunki

Pekonimakkara - Baconkorv, 100 9. 1,94. 2,11. 2;30. 2,17. Lauantaimakkara - Lördagskorv,100g. 1,47. 1,57. 1,79. 1,70. Keittokinkku - Kokt skinka, 100 9. 4,61.

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen opas - Helsingin kaupunki

www.ymparistomerkki.fi. EU-ympäristömerkki. • EU-ympäristömerkki on Euroo- pan unionin yhteinen ympä- ristömerkki, joka Joutsenmerkin tavoin ...

KAUPUNGIN VALOT Helsingin valaistuksen ... - Helsingin kaupunki

tai kokonaan uuden iltailmeen luominen. Puistoja ... Kampista muodostuu uusi joukkoliikenteen, kaupan ja kulttuurin ... Hietaniemen hautausmaan kappeli.

Helsingin kaupungin meluselvitys 2017 - Helsingin kaupunki

Tapaninvainio, Kirkonkyläntie 1,2 milj. €. Vuonna 2013 valmistuneeseen ... Sää- ja muut korjaukset Liikenneviraston ohjeistuksen (19) mukaisesti. Käytetyt ...

Helsingin kaupungin kaavoituskatsaus 2018 - Helsingin kaupunki

joiden suunnittelu on aktiivista loppuvuonna 2018. Osoitteesta ... Kumpula, Vallila ja Hermanni ... elokuussa kyläjuhlien yhteydessä. www.hel.fi/ ...

Helsingin kaupungin raportti XX/XXXX - Helsingin kaupunki

31. joulukuu 2012 ... Lyhytaikainen rahoituslaitoksen limiittilaina -7 miljoona euroa. Riskit. Liiton henkilökunnasta siirtyy lähivuosina kokeneita asiantuntijoita ...

Helsingin kaupungin julkaisuluettelo 2018 - Helsingin kaupunki

PL 550. 00099 Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungin julkaisuluettelo 2018. Sisällysluettelo. Keskushallinto. Kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja –tilastot.

helsingin kaupungin kunnallishallinnosta - Helsingin kaupunki

... Abin, osa Itsu Oy:n valmistetta. Kaapistoihin tulevat valaisimet piirsi talorakennusosaston arkkitehti T. Laine, jonka käsialaa ovat myös näytteillepanokaluston.

helsingin kaupungin rakennusjärjestys - Helsingin kaupunki

Aikaisemman rakennusjärjestyksen nojalla hyväksytyt rakentamista- pamääräykset ovat voimassa tämän rakennusjärjestyksen mukaisina.

8 Helsingin kaupungin kulttuuri - Helsingin kaupunki

Vanhankaupunginlahden kuhan ikäryhmäkoostumus ja kasvu vuoden 2018 ... vapavälinekalastus (varsinkin jigikalastus), mikä etenkin sisälahtien kuhien ...

Helsingin kaupunginhallitus Helsingin kaupungin innovaatiorahasto ...

Arkkitehti Maija Könkkölä Invalidiliiton Vammaisten Yhdyskuntasuunnittelupalvelu. VYP:sta testaa kohokartan toimivuutta Puumerkki-luontopolun avajaisissa.

Kertomus Helsingin kaupungin ... - Helsingin kaupunki

van tyyppistä, lyhyempivartista valaisin- pylvästä Tuusulantien liittymissä. ... Sähkötalon puhelinvaihteen tarjoukset saa- tiin kesäkuussa, ja niiden käsittely jatkui.

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma ... - Helsingin kaupunki

altaat ............................... . Piki, irrallinen ...........•. ... Huopakaton tekijät . ... toonsa nähden korjaus on tarpeen vaatima, asianmukaisiin toimen- piteisiin oikaisun ...

Helsingin kaupungin vuosikertomusjulkaisut ... - Helsingin kaupunki

Pumppaamo. - pääpiirustukset ... Pumppaamo. Saturnukseni ie ... nimen vahvistaminen K 70:242. PORVOON MAALAISKUNTA. Kerkkoo. 43. - tila Pihlajamaa ...

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 ...

Ympäristönsuojelumääräysten antaminen on delegoitu Helsingin kaupungin hallintosäännössä ... Moottoriurheilukilpailu tai lentonäytös. 6. Ilotulitusnäytös ... Muutetut ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 15. päivänä heinäkuuta. 2018.

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1966

5. joulukuu 2014 ... KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA 1966. ... 356. Äitiysneuvola, kunnallinen, sen lääkärille suoritettava korvaus 368 ...

Helsingin kaupungin asunnot Oy - Heka

Näin ollen pääkaupunkiseudulle asetetut tulorajat asu- kasvalinnassa poistuivat 1.3.2018. Hekan asuntojen rakentamisessa ja peruskorjaa- misessa käytettävän ...

helsingin kaupungin rakennuslautakunnan kokouksen ...

30. toukokuu 2017 ... Asuntotuotantotoimisto. Myllypuro, Valssimyllynkatu 1. Lupa myönnettiin ehdotuksen mukaan. YA29. Asuinkerrostalon ja rivitalon rakentaminen.

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1948

Maaliskuu 2 Omilla autoillaan kaupungin palvelUksessa ole- vien auto~~~.ljettajien ... tunnusmerkkien ym.pärillä olla punainen 1 sentin levyinen reunus. 6 §. Autokoulun ... Jos ainoana keittomahdollisuutena on keittolevy, ovat vastaavat.

Helsingin kaupungin 100 tasa-arvotekoa

7. marraskuu 2017 ... 45. Helsinki Eurooppalaisen tasa- arvonperuskirjan allekirjoittajan puheenvuoro Kuntamarkkinoilla tasa-arvotoimikunnan pj. Marianne Laxén.

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1939

Kaali, piparjuuri ja selleri. 1: 50. Tomaatit ... kellot sekä niiden kuoret: - kulta- tai ... pitääkö kaupunkikunta pakkahuonetyötä varten käytettävänä tar- peelliset ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1936

Palotikkaista kuhunkin savupiippuun, tehdyt kahdesta 5 X 10 cm (2 X 4") ... k) Ullakkotila: ... kaiset rauta- tai puupalkit, koko välipohjan alla vähintään 2 cm paksu ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1965

taa vuodessa sekä roskanpolttouunit 8 kertaa vuodessa. Höyrynpoisto- ja ilmastointijärjestelmien hormit on puhdistettava tarvittaessa palopääl- likön antamien ...

Helsingin kaupungin pelastuslaitos Ensihoito

Ensihoidon kenttäjohtaja. – 13 ambulanssia, joista 10 kpl 24/7 ja. 3 kpl 12h. – 7 pelastusyksikköä varustettu ambulansseja vastaavalla hoitovälineistöllä.

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1950

129 180. » 26 2. kaupunginosan korttelia n:o 95 a koskeva ... sellaista lisää suoritetaan vastaaville valtion viran tai toimen halti- joille. Peruspalkan lisäksi ... tulee olla seuraavaa mallia: puktikangas harmaata diagonaalia, takki urheilumallia ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1961

keutta saada vuokranalennusta sitä ajankohtaa edeltäneeltä ajalta, jolloin hän on esittänyt ... lautakunnan takautuvasti 1. 1. 1961 lukien suorittamaan kaikille ...

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma

Varhennetun kielen opetuksesta päätetään koulun opetussuunnitelmassa. Jokainen peruskoulu tarjoaa englantia A-kielenä, mutta oppilaan opinto-ohjelmaan ei ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1971

Liikennelaitoksen vaunujen pesu- ja korjaustyössä kuusi vuotta ollut ... jälkeen, maksetaan näin menetetystä ajasta ylityökorvaus. 4. Luottamusmiehiä ... että HIusten pirstoutumisen vuoksi tai muusta sellaisesta syystä tahi. 41 §:ssä säädetyn ... 1553 Kaihileikkaus mukaan luettuna iridektomia tai iridotomia. 1554 Suuri ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1931

Piki, irrallinen ......................... . Porsliinisavi, säkeissä . ... Huopakaton tekijät . ... ja säätäminen, sekä tehdä sen yhteydessä esiintyvistä korjaus- töistä, joko ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1969

ja asema-alue, Kaisaniemen ravintola ja Kas- vitieteellinen puutarha. ... lain 64 §:n 1 momentissa tarkoitettujen verovelvollisten ja niiden vero- tuslain 64 a §:ssä ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1978

... maatalouslomittaja, sekä niistä pienyrittäjistä, joille on myönnetty vuosilomarahaa, ... 12) suorittaa pienyrittäjien vuosilomaraha kunnalle osoitettujen varojen ...

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma

... julkaisuja 21/2013. Eeva Pitkänen, Anu Haahla, Anne Määttä, Jarno Kokkonen ja Olli Kontkanen ... Yhteistyötahot autokoulut, liikennöitsijät. Vaikutukset.

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1911

Kamfertti ... Kammat, paitsi korutavaroihin luettavat. Kanarisiemenet •. Kaneli . . . . . Kaneva, silkki-. . muunlainen . alotetut ompelukset . Kangas, messingistä tai ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1967-1

Hiomapaperi ja -kangas. - :48. Hirvensarvisuola (ammo- ... hintään 3 vuotta jatkunutta työsuhdetta ilmoittamatta siitä vähintään kahta viikkoa ennen sekä, jos ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1957

28/10 - vetysuperoksidi ••••••••••••. 28/11 Booraksi ••.••••••••••••••••••. 28/12 Ka1sinoitu sooda •••••••••••••. 28/13 Karbonaatit, muut ••••••••••••. 28/14. 28/15. Natrium- ja ...

Helsingin kaupungin energiapäätös - SYKLI

Paras korvaaja hiilelle on energian tehokkaampi käyttö. ... Jos nykyinen kivihiilen käyttö ja puolet öljyn käytöstä korvattaisiin yksin ... 9 http://cic.vtt.fi/epass/vtt/.

helsingin kaupungin asunnot oy:n kehittämishankkeita - Ara

5. marraskuu 2015 ... ARA/Yhdyskuntien uudistaminen/Jaana Närö. 2. HEKA LYHYESTI ... MYLLYPURO. 5.11.2015. ARA/Yhdyskuntien uudistaminen/Jaana Närö.

kaupungin nimet - Helsingin kaupunki

Kadun- ja paikannimet tekevät elinympäristömme eläväksi ja tuovat paikallishistorian lähelle ... Helsingin, Suomen pääkaupungin, nimistössä on myös viit- ... kukoistukseensa, kun hauskalla tavalla vanhahtavat nimet innostivat uudenlaiseen ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1952-1

katsastus on, mikäli mahdollista, toimitettava yhdessä polii- siviranomaisten kanssa ... Konala noudattaen liikennelaitoksen esikaupunkiliikennettä ... k1~itWl:, el- ...

HELSINGIN KAUPUNGIN VIERASLAJIEN TORJUNNAN ...

30. marraskuu 2016 ... rikkapalsami, Impatiens parviflora. 2b joitakin kymmeniä ojassa ja sen ympärillä. (Lisää lajia tien itäpuolella tämän rajauksen ulkopuolella.).

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto

Opisto tarjosi jo toisena työvuonna ... Opisto toteutti keväällä 2010 asiakas-, asukas- ja sidosryh- ... Työväenopiston lisäksi alueella toimivat myös Toimelan.

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1960

lisen keskuslaitoksen tehtävänä antaa päivittäinen kulovaroitus. Jos met- säpalovaara muodostuu uhkaavaksi, voi sisäasiainministeriö julistaa määrätyn osan ...

vapaaehtoistyö helsingin kaupungin ... - Kansalaisareena

koordinaattorin työpiste Oulunkylän kumppanuustalolla (Oulunkylän seurahuone). • Eteläisellä alueella koordinaattorin työpiste sosiaaliasemalla ...

Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen ...

12. toukokuu 2011 ... opetussuunnitelma koostuu kaikkien koulujen yhteisistä ... Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet . ... Koulu: Kallahden peruskoulu.

Helsingin kaupungin organisaatiomuutos – muutoksen toteutumisen ...

15. toukokuu 2019 ... Organisaatiomuutos on aiheuttanut muutoksia ihmisten tehtävänkuviin, työympäristöihin, toimintatapoihin, esimies-alaissuhteisiin ja toiminnan ...

Helsingin kaupungin pelastuslaitos Toimintakertomus 2013

Luomanen Raine. Kok. Haahtela Meri. Häkkinen Sami ... Pelastuskoulu antaa palomies-sairaankuljettajan sekä alipäällystötut- kinnon virkatutkinto-opetusta.

helsingin kaupungin omistamien nuuksion ulkoilualueiden ...

Inventoiduista metsistä yli 80-vuotiaita on lähes 50 % ja keski- ... Nykyiseen kokoonsa ulkoilualue muotoutui 1990-luvun lopulla tehtyjen Haikan ja Väli-Takkulan.

helsingin kaupungin asunnot oy päätöstiedote ... - Yhdistysavain

11. joulukuu 2018 ... Heka Kaakon toiminta-alueen muuttokorjaukset ja huoneistojen pienet korjaustyöt, han- kintapäätös ... Heka Suutarila Tapulikaupungintie 32.

Tule mukaan Helsingin kaupungin vapaaehtoistoimintaan!

Kodalla päivystää kotakummit, jotka toimii kodan ”kipinämikkona” oman kotavuoronsa ajan. Kotakummi avaa ja sulkee ovet, virittää tulen ja vastaa kotaa koskeviin.

Vastaus Helsingin kaupungin lausuntopalautteeseen - Sisäministeriö

14. marraskuu 2018 ... Helsingin kaupunki katsoo, että pelastajakoulutuksen järjestäminen Helsingissä, tai sen siirto kokonaisuutena Pelastusopistolle, on ratkaistava ...

Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1907

Föreliggande tredje årgång af Sta Eſillä olewa Helſingin kaupungin ... teja Helſingisſä 31 p:nä joulukuuta 1907, ... Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Hel-.

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY PÄÄTÖSTIEDOTE ... - Heka

28. tammikuu 2020 ... Päätettiin merkitä tiedoksi sähköisen vikailmoituksen tunnusluvut vuodelta 2019. 13. ... Hekan kaakon alue: Pestes Oy. - Hekan koillisen alue: ...

Helsingin kaupungin asumisneuvonta - Asunto ensin

HEKA &. Helsingin kaupungin asumisneuvonta. 3.4.2019 ... -asuntojen vaihtotilanteissa (asunnonvaihto ja asunnonhaku). Ensisijaisena kohderyhmänä ovat ...

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTO VI : Opetuslaitokset 30. 1962

sen toimintakertomukset kalenterlvuodelta 1962 sekä ammattikoulujen ja suomen- ja ruotsin- ... Vallilan leikkikentän aluetta laajennettiin kertomusvuonna.

Opetussuunnitelmien eroavaisuudet Helsingin kaupungin ... - Helda

Kuten aikaisemmin sanoin, niin Helsingissä sijaitseva Eurooppalainen koulu ... Helsingin Eurooppalaisen koulun opetussuunnitelma matematiikan osalta.

helsingin kaupungin lukitus- ja avaintenhallintajärjestelmät - Theseus

23. toukokuu 2012 ... lukoista on useita alkaen mekaanisesta koodilukosta ja päättyen suoranaiseen kulun- ... KUVIO 1. Kiinteistöviraston tilakeskuksen avainkaappi.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos Toimintakertomus 2016

muutosprojektit, jotka työllistivät lisäksi palomestarin se- ... koordinoinnista vastasi palomestari Vesa Hyvönen. Kou- lutettavapäiviä ... Palkat ja palkkiot. -26 708 ...