hawkingin säteily

SÄTEILY

sähkömagneettinen säteily (aallonpituus: 10-13m – 104m, ks. MAOL s. 88). • hiukkassäteily (MAOL s. 103-114) ... radioaktiivisen säteilyn lajit (α, β, χ) erottuvat.

Säteily - Peda.net

Säteily jaetaan sen koostumuksen mukaan kahteen lajiin: ▫Sähkömagneettinen säteily. ▫Hiukkassäteily. 1) Sähkömagneettinen säteily. ▫ Etenee tyhjiössä (ja ...

Ionisoiva säteily - Julkari

Puoliintumisajan pituus ei kerro, kuinka vaarallista aine on. Biologinen puoliintumisaika. Radioaktiiviset aineet poistuvat ih- misen elimistöstä yleensä nopeam-.

MUU oPtINEN SätEIly - STUK

Bilirubiini pääsee tunkeu- tumaan aivojen puolelle ja lisää aivovaurioiden syntymisen riskiä. Tästä syystä voimakas keltaisuus vaatiikin hoitoa. Vauvan keltaisuutta ...

Säteily ja solu - Journal.fi

Säteily voidaan jakaa eri lajeihin usealla eri tavalla. Kun jakoperusteena on säteilyn fysikaaliset ominaisuudet, voidaan puhua sähkömagneettisesta säteilystä ...

Sisäinen säteily - STUK

hyt emonuklidin puoliintumisaikaan ja biologisen erittymisen nopeuteen verrattuna. ... Vaikka kuhunkin komponenttiin liittyy biologinen puoliintumisaika, niin.

säteily ja solu - STUK

20. helmikuu 2002 ... vaarallisinta on, jos kohdemolekyyli on solun perimäaines eli DNA. Vapaa radikaali voi reagoida DNA-molekyylin kanssa, mikä saattaa johtaa ...

Matkapuhelimien säteily - Cellraid

4. heinäkuu 2015 ... Työeläkeyhtiö Ilmarisen työhyvinvointijohtaja Kati Huoponen Ilmarisen blogissa. ILKKA Wasaline teki ... MILKA VALTANEN. ILKKA Syyttäjä jätti ...

säteily ja raskaus - STUK

Ensimmäisen ja toisen raskausviikon aikana hedelmöitys ei siis ole vielä tapahtunut ... sisäiset tekijät voivat aiheuttaa epämuodostumia ja muita kehityshäiriöitä.

Ydinvoimalaitoksen säteily - STUK

poikkeukselliset sää- ja ympäristöolosuhteet sekä lentokoneiden tör- mäykset. ... 1980-lukujen vaihteessa rakennettiin Loviisan ja Olkiluodon ydinvoima-.

Ionisoimaton säteily.indd - Julkari

Ionisoimaton säteily on sähkömagneettisia kenttiä ja aalto- liikettä. ... solariumit ja tietyt hitsauslaitteet. Sähkömagneettisen säteilyn energiaspektri on hyvin laaja.

TEEMA: Säteily ja turvallisuus - WordPress.com

... 126930-615326. Osoite / Adress ... tullut suoraa laskeumaa Suomeen. Vuonna 1962 ... observations of fallout from the reactor accident at Chernobyl. Nature ...

Keinotekoinen optinen säteily - European Commission

10. joulukuu 2010 ... Esimerkki: viivakoodinlukijat. 8.1.1.4 Luokka 2M. Laserlaitteet ... Esimerkki: kotikäyttöön tarkoitetut polttimet. 8.1.2.3 Riskiryhmä 2 – keskisuuri ...

Radioaktiiviset aineet, säteily ja ympäristö - STUK

Ihminen vaikuttaa toiminnallaan luonnon radioaktiivisista aineista aiheutuvaan säteilyaltistukseen. Esimerkiksi luonnon radioaktiivisia aineita sisältävän fossiilisen ...

1 ionisoimaton säteily ja sähkömagneettiset kentät - STUK

tonta säteilyä. ... ilmestynyttä Säteily ja turvallisuus -teosta, jonka toimittivat Harri Toivo- ... Harri Pättikangas, Tim Toivo, Ari-Pekka Sihvonen, Heidi Nyberg. 9.1.

auringon säteily ja maapallon lämpötila - Ilmastotieto

15. syyskuu 2010 ... Nyt käynnissä oleva auringonpilkkujakso on pilkkujen määrien ja ... tunnetaan kausia, jolloin auringon aktiivisuus ja auringonpilkut ovat olleet.

värähtelyn eteneminen rakenteissa ja äänen säteily - Akustinen ...

Tässä paperissa havainnollistetaan esimerkein mobiliteettisovituksen ja säteilysuhteen vaikutusta äänitehoon. 1 JOHDANTO. Värähtelevän rakenteen äänitehon ...

Keinotekoinen optinen säteily - European Commission - Europa

10. joulukuu 2010 ... Vaikutukset silmiin. Silmiin saapuva UV-säteily imeytyy sarveiskalvoon ja ... tely etulasin ollessa pois tai rikki voi kuitenkin lisätä UV-säteilylle ...

vaihe-ero, koherentit aallot ja monokromaattinen säteily vaihe-ero ...

= aaltoja, joilla on sama aallonpituus ( ja siis myös sama taajuus), ”yksiväristä valoa”. - amplitudi A voi vaihdella. - Esim. laserin valo. - Huom. Koherentti aaltoliike ( ...