ümitle bakıllyor

Bu habere çok lf!fndlm. Emekll •Gülcemaı. 1 jilet oluak görmektense ıllep ıek. Hnde tem611 etmf".k herhal- ıte COk daha tf! k "CrlcJ- dfr. llrm )eni ismi de pek ıaı.

ümitle bakıllyor - Asiaan liittyvät asiakirjat

ümitle bakıllyor

Bu habere çok lf!fndlm. Emekll •Gülcemaı. 1 jilet oluak görmektense ıllep ıek. Hnde tem611 etmf".k herhal- ıte COk daha tf! k "CrlcJ- dfr. llrm )eni ismi de pek ıaı.