Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus

1. tammikuu 2017 ... Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus 2017–2018. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA . ... Mikäli matka-aika luetaan työajaksi, otetaan matkustukseen kulunut aika huomioon ... Muu osa lomasta (talvi- loma) on annettava ...

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus - Asiaan liittyvät asiakirjat

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus

1. tammikuu 2017 ... Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus 2017–2018. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA . ... Mikäli matka-aika luetaan työajaksi, otetaan matkustukseen kulunut aika huomioon ... Muu osa lomasta (talvi- loma) on annettava ...

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n opetusalan työehtosopimus

1 a § Ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisen aikuiskoulutus keskuksen sopimusmääräysten ... Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa,. Kerava, Kirkkonummi ... Ammattikorkeakoulu. Vähimmäispalkat.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus - Tehy

1. tammikuu 2018 ... AVAINTES:n yleistyöaika- ja toimistotyöaikajärjestelmiä koskevat ... ryhmän kohdalla on mainittu vain palkkaryhmän vähimmäisperus- palkka ...

Työehtosopimus - Avainta

HOA. Vähimmäisperuspalkka €/kk. 1.8.2014. 1.8.2015. 2 237,73. 2 244,00. TEHTÄVÄT hoitoalan välitön työnjohto. NIMIKKEITÄ osastonhoitaja, vastaava ...

AVAINTA työehtosopimus 2018.pdf - Kokkolan JHL ry

4. kesäkuu 2018 ... AVAINTES:n Liitteen 1 2 §:n 1 momentin mukainen vähimmäisperuspalkka on 1.5.2018 alkaen 1583,92 euroa ja. 1.4.2019 alkaen 1602,93 ...

Työloma - Avainta

94 § Osittainen hoitovapaa. Työntekijällä on ... Työntekijän on tehtävä esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään ... 97 § Opintovapaalaissa tarkoitettu työloma.

työaikapankki - Avainta

PTYTES:n 42 §:n mukaan rahakorvaus on maksettava ja vapaa-aikakorvaus on an- nettava viimeistään korvaukseen oikeuttavan työn tekemistä seuraavan ...

Yleistyöaika - Avainta

viikossa (51,61 prosenttia) ko. työhön sovellettavan täyden säännöllisen työajan ... Lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä ... 38 h 45 min saakka ja sen jälkeen ylityötä: ylityöraja on sama kuin täydessä ...

Ammattikorkeakoulut - Avainta

Epäpätevän opettajan palkka . ... Ammattikorkeakoulu voi lisäksi edellyttää, että opettaja hallitsee ... Opettajan työaika ja palkka tasoitetaan työvuoden ajalle.

Työaikamuistio - Avainta

26. syyskuu 2011 ... 3.4 Ergonominen työvuorosuunnittelu jaksotyössä . ... Työvuorosuunnittelussa ei saa suosia toisia ja jättää joidenkin muiden työn- tekijöiden ...

ja ylityön laskentaesimerkit - Avainta

51 § 2 mom. Ylityön määritelmä, osa-aikatyö, ei poissaoloa. • Vuorokautinen ylityöraja on 8 tuntia tai työvuoroluetteloon suunniteltu korkeampi työaika, kuitenkin ...

pty2007 lomake.xls - Avainta

3. lokakuu 2015 ... A. Peruspalkka / sopimuspalkka. -----. B. Kokemuslisät. Lkm : -----. C. Määrävuosilisä. -----. D. Syrjäseutulisä. -----. E. Muut henkilökohtaiset lisät.

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen - Avainta

PTYTES:ssä on otettu käyttöön arviointijärjestelmä, jossa työntekijälle maksettava henkilökohtainen peruspalkka määräytyy työntekijän tehtävien, ammattitaidon ja ...

AVAINTES:n vuosilomamääräysten soveltamisohjeet ... - Avainta

Määräystä on muutettu ensinnäkin siten, että loman tai säästövapaan aikana ilmenevän ... voivat johtua osa-aikaeläkkeelle, osatyökyvyttömyyseläkkeelle,.

AVAINOTES 2018-2020 (pdf) - Avainta

Sairausajan palkka maksetaan kuitenkin saman sairauden näin uusiutuessa vähintään sairausvakuutuslain tarkoittamalta karenssiajalta. 3 Oikeus ...

Avainta-tiedonkeruun tietuekuvaus - Tilastokeskus

D. Ei sallita negatiivisia arvoja. TULOSP. Tulospalkkio. 7. D. Ei sallita negatiivisia arvoja. KERTAP. Kertapalkkio. 7. D. Ei sallita negatiivisia arvoja. Muuttuja. Nimi.

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät - Avainta

7. marraskuu 2019 ... Työn psykososiaalisiin kuormitustekijöihin liittyvät työnantajan velvollisuudet. 7.11.2019. Työsuojelun vastuualue, Ylitarkastaja Jenny Rintala.

Ohjeet työaikapankin käyttämisestä - Avainta

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia AVAINTES 42 S:n 2 momentissa todetulla taval- la vapaa-aikana annettavien työaikakorvausten eli vapaa-aikakorvausten ...

AVAINOTES 2014–2017 (pdf) - Avainta

Liite 6 Merenkulkuoppilaitos ... taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksen tai merenkulkuoppilaitoksen ... Merenkulkuoppilaitos Tekniikan ja liikenteen ala/.

Henkilöstökysymykset yhtiöittämisessä, Vesa Laine, Avainta - KT ...

13. syyskuu 2017 ... valtakunnallisten palkansaajajärjestöjen yksityisen sektorin neuvotteluosapuolten kanssa (JHL, JYTY,. JUKO, KTN, ERTO, SUPER, TEHY, OAJ).

Avaintes, liite 1: Kuukausipalkkaisten palkkaryhmittely - Avainta

1. toukokuu 2018 ... Tehtävää varten löytyy oikea palkkaryhmä yleensä vertaamalla työnte- kijän nimikettä ja/tai tehtävää palkkaryhmässä annettuihin kriteereihin,.

Kolme eri avainta Salaiseen puutarhaan – suomennosten vertailua ...

Montgomerya ”maailman tyttökirjallisuuden kovaksi kolmikoksi”, ja Salainen puutarha on hänen mukaansa Burnettin kirjoista suosituin (Koski 2000: 49–50).

kolme avainta tulevaisuuteen- 2019-summary - Akepike.fi

optogenetiikka, kudoskasvatus, kloonaus, mikrobiomiikka, 3D printtaus. GREENTECH . ENERGIA. Uusiutuvat energiat, fossiiliset polttoaineet, biopolttoaineet,.

Avaintes, liite 2: Matkakustannusten korvaukset 1.1.2018 - Avainta

juna, lentokone, laiva edullisin vaihtoehto virallinen taksa raitiovaunu, linja-auto, muu yleinen kulkuneuvo taksi virallinen taksa vuokramoottorivene, muu tapa.

Korkeasaari työpaikkana- Johanna Holkeri-Kauppila ... - Avainta

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintojohtaja. Avainta – 7.11.2019. Puheenvuoron sisältö ... Työntekijöiden keski-ikä 45 v. • Naisia 65 %, esihenkilöistä naisia 75 %.

työehtosopimus - Pau

tuntimäärästä 1,69 prosenttia ja vähintään 60 –vuotiaan 2,13 prosenttia. Muutoin nouda- tetaan, mitä 1 ... lään yhteistoimintamenettelyssä. V POISSAOLOT.

työehtosopimus - AKT

Työvuorolistan ylittävä työ, joka ei ylitä 7 tuntia 30 minuuttia päivässä on lisätyö- tä. 3. Toimihenkilöllä on oikeus kieltäytyä yli- ja lisätyöstä. 8 § Aamu-, ilta-, yö- ja ...

TYÖEHTOSOPIMUS

1. kesäkuu 2014 ... Kirkon akateemiset AKI r.y.. Maistraatinportti 2 (9.6.2014 lukien). 00240 Helsinki www.akiliitot.fi. Toiminnanjohtaja (1.9.2014 lukien). Jussi Junni.

Työehtosopimus - Vero

Niissä työnantaja vahvistaa euromääräiset palkat siten, että ne valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 6 § 2 momenttia vastaavasti kokonaisuutena vastaavat ...

Työehtosopimus 2020 - AKT

31. tammikuu 2020 ... 11 § Suurjuhlapyhäkorvaus. 1. Uudenvuoden, loppiaisen, pitkäperjantain, I ja II pääsiäis-, vapun-, helluntai-, juhannus-, itsenäisyys- sekä I ja II ...

työehtosopimus - SuPer

1. huhtikuu 2018 ... 7 § Luottamusmiehelle myönnettävä vapautus työstä . ... luottamusmies tai työnantaja ja työntekijä järjestelmän perusteet ja laajuuden.

Työehtosopimus 1.2.2017 - AKT

1. helmikuu 2017 ... 16 § Päivärahat ja yöpymiskorvaus. Päivärahojen ja matkakustannusten osalta noudatetaan verohallituksen ohjeita. 17 § Vuosiloma. 1.

ahtausalan työehtosopimus - AKT

30. tammikuu 2017 ... Milloin ylityö peruuntuu siksi, että tilauksen tarkoittama työ päättyy ... Yrityksessä tulee sopia järjestelmä, jossa on määritelty vastikevapaakertymälle maksimi- ... vuorokaudessa ja enintään vuoden pituisena ajanjaksona ...

OHJELMAPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS

1. marraskuu 2017 ... 4 § Työsuhteen päättyminen ja lomautus ...................................................................................2 ... Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ... b. vuosilomakorvaus työsuhteen päättyessä.

työehtosopimus - Journalistiliitto

1. maaliskuu 2018 ... Suomen Journalistiliitto ry. 1. Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo. Sopimuskausi alkaa 1.12.2017 ja päättyy 30.11.2019. Sopimus jatkuu.

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS

31. toukokuu 2010 ... maksettava palkka voidaan sopia työnantajan ja työntekijän välillä vaihdettavaksi osin tai ... yrittäjät, metsänomistajat, oppilaitokset ym. – Erityisen vaaralliset ... moottorisahatöissä CE-hyväksytyt metsurin turvajalkineet: kumi- ...