Sosiaalityöntekijöiden laillistaminen opintosuoritusotteestasi ... - UEF

2) jäljennös tutkintotodistuksesta (yliopiston/oppilaitoksen antama jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös). 3) jäljennös toteutuneesta ...

Sosiaalityöntekijöiden laillistaminen opintosuoritusotteestasi ... - UEF - Asiaan liittyvät asiakirjat

Sosiaalityöntekijöiden laillistaminen opintosuoritusotteestasi ... - UEF

2) jäljennös tutkintotodistuksesta (yliopiston/oppilaitoksen antama jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös). 3) jäljennös toteutuneesta ...

Asiakirjojen oikeaksi todistaminen ja laillistaminen - Energiavirasto

Asiakirjojen oikeaksi todistaminen ja laillistaminen. Oikeaksi todistaminen. Jäljennös viranomaisen myöntämästä asiakirjasta. Viranomaisten myöntämistä ...

Sosiaalityöntekijöiden hyvinvointi - Julkari

Suomen yliopiston sosiaalityön oppiaineen (hankenumero 113301) yhteistyönä. ... Turku, Oulu, Raisio, Naantali, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Vuonna 2014 ...

Suurperheiden vanhempien kokemuksia sosiaalityöntekijöiden ...

(Lapsirikas-hanke, 2017.) Hankkeen kautta on jo saatu koke-. Page 5. 2 muksia, joiden mukaan perheet kokevat, ...

sosiaalityöntekijöiden ja johtavien sosiaalityöntekijöi- den ... - Socca

Käytännöntutkimus kohdentuu Espoon lastensuojelun neljään aluetoimistoon. ... Perehdytys, perehdytysmalli, kehittäminen, johtaminen, Espoon lastensuojelu ...

sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien osaaminen ... - Sosiaalikollega

26. helmikuu 2018 ... Taulukko 1 Sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien tehtävänimikkeet ... yleisin tehtävänimike on jokin ohjaaja, kuten sosiaaliohjaaja (30) tai ... Koulutusten ero tulee näkyviin erityisesti suhteessa yhteiskunnallisuuteen, sillä.

Kuntaliiton ehdotukset sosiaalityöntekijöiden sijaispulaan - Kuntaliitto

1. helmikuu 2018 ... sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija ... avoimen yliopiston opintoja suorittanut esimerkiksi sosionomin tutkinnon tai.