I NOTAARI - Lausuntopalvelu.fi

Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen 9 €/allekirjoitus ... tapauksissa, joissa asiakirjasta on mahdollista ottaa kopio virastossa tavanomaisella kopiokoneella.

I NOTAARI - Lausuntopalvelu.fi - Asiaan liittyvät asiakirjat

I NOTAARI - Lausuntopalvelu.fi

Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen 9 €/allekirjoitus ... tapauksissa, joissa asiakirjasta on mahdollista ottaa kopio virastossa tavanomaisella kopiokoneella.

1. Laki - Lausuntopalvelu.fi

Kokeilulupa. Liikenne- ja viestintävirasto ... d) BE-, C1E-, CE-, D1E- ja DE-luokan ajokokeiden vastaanottamiseksi on saatava jossain näistä luokista;. 3) hänellä ...

Untitled - Lausuntopalvelu.fi

8. tammikuu 2018 ... Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi. Kä- ... Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry.

oikeusministeriö - Lausuntopalvelu.fi

6. heinäkuu 2018 ... MAAOIKEUSASIOIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUKSISSA ... Vastaavasti Lapin käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kuusamon, Taival.

Tiedote XX - Lausuntopalvelu.fi

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Hannele Rämö, Asumisterveysliitto ry, puh. (03) 877 540 tai 044 551 8542 ja sähköposti: [email protected]

Tilinpäätös - Lausuntopalvelu.fi

Aihion mukainen menettelytapa olisi yrityksen itsensä valittavissa, ei pakko (4.8 artikla). Pien- ja mikroyritys voisi aina toimittaa. PRH:lle tilinpäätöksensä perustuen ...

Mopo - Lausuntopalvelu.fi

räyhdistysten toimintaan ja erilaisiin kokoontumisiin. Motoristien ... Vuonna 2017 uusia motoristeja eli A1, A2 tai A-luokan teoria – ja ajokokeen suorit- taneita oli ...

Määräykset ja ohjeet - Lausuntopalvelu.fi

25. marraskuu 2015 ... Enimmäisluototussuhde on makrovakausvalvonnan väline, jonka avulla voidaan hillitä kotitalouk- sien liiallista velkaantumista sekä ehkäistä ...

ja viestintävirasto olisi - Lausuntopalvelu.fi

Liikenne- ja viestintävirasto hallinnoisi suomalaista fi-maatunnusta. Se pitäisi ... sidosryhmille, poikkeamiin reagointi, dynaamisen riskin ja poikkeamien ana-.

Ympäristöministeriön asetus - Lausuntopalvelu.fi

26. lokakuu 2018 ... tulpalla tai läpällä. ... venttiilin tulpan tai läpän ollessa paikallaan pohjaventtiilin on oltava tiivis. ... Pelkästään pesukoneliitännän vesivirralla.

kyberturvallisuuden sanasto - Lausuntopalvelu.fi

10. huhtikuu 2018 ... tietoverkkosodankäynti; kybersodankäynti sv cyberkrigföring en cyberwarfare määritelmä tietoverkkoja ja niiden haavoittuvuuksia hyödyntävä, ...

luonnos 15.2.2017 - Lausuntopalvelu.fi

15. helmikuu 2017 ... liikenteen yleiset periaatteet, liikennesäännöt ja ajoneuvojen käyttämistä ... pihakadulla ja kävelykadulla liikkuvalle ajoneuvon kuljettajalle.

Taksisääntelyn toimivuus - Lausuntopalvelu.fi

1. helmikuu 2020 ... poistettiin taksinkuljettajan paikallistuntemuskoe. ... 24 Liikenne- ja viestintäviraston määräys taksinkuljettajan kokeen vaatimuksista.

Valtioneuvoston asetus - Lausuntopalvelu.fi

121: AM-luokka, kevyt nelipyörä, kevytauto ja T3 ajoneuvoluokan traktori, jonka rakenteel- linen nopeus on yli 40 ja enintään 60 kilometriä tunnissa;.

Maa-ainesten ottaminen - opas - Lausuntopalvelu.fi

1. maaliskuu 2019 ... 6.2.5.2 Luvanhaltijan konkurssi. 74. 6.2.5.3 Ottajan korvausvelvollisuus ja yhteiskunnan lunastusvelvollisuus. 74. 7. OTTAMISALUEIDEN ...

Loppuraportti_TP1 Muutto opiskelukaupunkiin.pdf - Lausuntopalvelu.fi

Turussa toimii Opiskelijakaupunki Turku -verkosto, johon kuuluu Turun kaupunki ja kaupungissa toimivat kuusi korkeakoulua sekä muut keskeiset sidosryhmät.

Liite 2 Maanvastaisten alapohjien ... - Lausuntopalvelu.fi

Tarvittaessa lattian alustäyttö vaihdetaan > 300 mm syvyydeltä kapillaarikatko sepeliin, alle suodatinkangas. • Radonputkiston asennus alapohjatäyttöön.

Luonnos LIIKENNE- JA VIESTINTÄMI ... - Lausuntopalvelu.fi

28. kesäkuu 2019 ... Tässä tarkastelussa kävi ilmi, ettei tiheistä katsastusaika- väleistä ja ... kennekäyttöön ottamista koskevan rekisteri-ilmoituksen tekemistä.

LUONNOS Sukellusalan ammattitutkinnon ... - Lausuntopalvelu.fi

1. elokuu 2019 ... 0-50 metriä käyttäen työssään vedenalaisia työkoneita ja välineitä. ... suorittamalla hitsauksen teoreettinen koe, hitsaamalla vedenalainen.

OP lausunto maksupalvelulain uudistaminen ... - Lausuntopalvelu.fi

28. huhtikuu 2017 ... alla olevat OP Ryhmän esiin tuomat asiat otetaan huomioon lain jatkovalmistelussa ... eli "vahvaa tunnistamista” käytetään sekä maksupalvelu-.

Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden ... - Lausuntopalvelu.fi

5. marraskuu 2017 ... tai muutostyön suunnittelijalla tulee olla kokemusta korjausten tai ... 69. Kuva 1. Pinttyneen rasvahuuvan kuivajääpuhallus, joka soveltuu tässä ...

Asetusluonnos VNA ajoneuvojen käytöstä tiellä ... - Lausuntopalvelu.fi

Ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus ilman perävaunua on: ... neuvo, kuitenkin 60 kilometriä tunnissa sekä ajoneuvon, johon on kytketty jousittamaton hinat-.

yksityiskohtaiset perustelut asiakas- ja potilaslaki - Lausuntopalvelu.fi

Lain tarkoitus. Ehdotettavan uuden asiakas- ja potilaslain tarkoituksena on sen 1 §:n mukaan vahvistaa sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan.

Haitallisten lajien tahattomat väylät ja ... - Lausuntopalvelu.fi

aasianherhiläinen (Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905) ... raastotatar, purppurakudzu, piinahelmikki, aasianherhiläinen ja saharasbora) tiedetään.

sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen ... - Lausuntopalvelu.fi

12. syyskuu 2019 ... mieluummin kuin: kroonikko määritelmä henkilö, jolla on todettu yksi tai useampi pitkäaikaissairaus. Käsitekaavio: Henkilöt ja työkyky. 26.

LUONNOS 28.9.2018 Hallituksen esitys ... - Lausuntopalvelu.fi

28. syyskuu 2018 ... pienentämällä lääkkeen toimittamisesta saatavaa apteekin katetta. ... Apteekkitoiminnan harjoittaminen edellyttää Viron lääkeviraston myöntämää ... 24.4.2017 linjasi, että reseptivapaiden lääkkeiden säännelty, lääketaksan.

Hallituksen esitys eduskunnalle asiakas- ja ... - Lausuntopalvelu.fi

dotettavan uuden itsemääräämisoikeuslain kan- nalta. Jos iäkäs henkilö kykenee, ilman tukea tai tuettuna, tekemään sosiaalihuoltoaan ja hoitoaan koskevia ...

Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite - Lausuntopalvelu.fi

30. syyskuu 2019 ... Pirjo Lillsunde, STM ja Eeva Aronen, Hki yliopisto ja HUS. 2.1 Suojaavat ... 2015; Leemann & Hämäläinen 2016; Meriluoto & Litmanen 2019). Osallisuuteen ... normaalina ja ”nude” pyyntöihin ei tarvitse suostua. Sama koskee ...

1. Laki Laki - Lausuntopalvelu.fi

koulutuksen antamiseen vaaditaan autokoulu- ... tettavan ajokortin luokkaa vastaavan teo- riakokeen;. 4) hakija on ... rasto voi antaa tarkempia määräyksiä teo-.