I MAISTRAATTIEN - Finlex

Vähimmäisveloitus 7 €. 1.3. Jäljennösten oikeaksi todistaminen. Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettu oikeaksi todistettu jäljennös. Maksu.

I MAISTRAATTIEN - Finlex - Asiaan liittyvät asiakirjat

I MAISTRAATTIEN - Finlex

Vähimmäisveloitus 7 €. 1.3. Jäljennösten oikeaksi todistaminen. Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettu oikeaksi todistettu jäljennös. Maksu.

N:o 874 2735 Liite MAKSUTAULUKKO Maistraattien ... - Finlex

Maistraattien julkisoikeudellisista suoritteista perittävät seuraavat maksut: ... Toimituksesta mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa ...

MAISTRAATTIEN TOIMIPISTEVERKON SUPISTAMINEN

15. toukokuu 2013 ... maistraattien toimipisteverkon sopeuttamisesta, yksiköiden lakkauttamisesta ... Itä-Suomen maistraatti (Kuopio, Iisalmi, Joensuu, Juuka, Mikkeli, ...

Maistraattien yhteystiedot - Expat Finland

29. huhtikuu 2010 ... 48100 KOTKA. Avoinna ma - pe klo. 09.00 - 16.15. Keskus. Email, [email protected] 07187 30181. Telefax ... henkikirjoittaja Jari Taipale.

maistraattien toimipisteverkon supistaminen - Aluehallintovirasto

15. toukokuu 2013 ... Kaakkois-Suomen maistraatti (Lappeenranta, Kotka, Kouvola) ... maistraatin päällikkö Jari Taipale, Länsi-Suomen maistraatti. • yksikön ...

N:o 430 - Finlex

1037. ETYYLIKLORIDI. 1039. ETYYLIMETYYLIEETTERI. 1041. ETEENIOKSIDIN JA HIILIDIOKSIDIN SEOS, yli 9 % mutta enintään. 87 % eteenioksidia sisältävä.

N:o 737 - Finlex

suursäkkeihin, jäykkiin muovisiin, yhdistettyihin, pahvisiin tai puisiin suur- ... tyhjennys esim. painovoimalla/pakkaus- ... Suursäkki kiinteille aineille, tyhjennys.

1 R - Finlex

2.3.2.2 ja keskihajonnan estimaatti s seuraavasti: mitattujen arvojen neliöiden summa: (x;)? mitattujen arvojen summan neliö: (x;), sitten (Ex;)?/n korjattu summa: ...

MAA - Finlex

17. kesäkuu 2013 ... Puutavaran mittauksen varamenetelmät on toteutettava ja niitä on käytettävä ... Puutavaran paino mitataan kohdassa 1.1.4. kuvatulla tavalla.

N:o 302 - Finlex

Kuljetettaessa kolleissa seuraavassa taulukossa esitetyt määrät vaarallisia ... Jos aineilla on eri vapaaraja-arvot, lasketaan suurin sallittu kokonais- ... Kansainvälisissä ADR-kuljetuksissa 30 päivän kesäkuuta 1993 jälkeen), on varustettava.

SIM-To-Lt-035 - Finlex

25. maaliskuu 2019 ... ALALUKU G – SOTILASILMAILUN TUOTANTO-ORGANISAATION ... ALALUKU J – SOTILASILMAILUN SUUNNITTELUORGANISAATION.

MRO C 1 - Finlex

ritiläverkko 1/3 lattia-alasta1). 7. 5 ritiläverkko 1/2 lattia-alasta1). 8. 5.5 ritiläverkko 2/3 lattia-alasta1). 9. - vinoritilä (Pennsylvania). 12. - häkkikanala, häkit 1 kerr.

N:o 527 - Finlex

1039 Etyylimetyylieetteri. 1041 Eteenioksidin ja hiilidioksidin seos, yli 9 % mutta enintään 87 % eteenioksidia sisältävä. 1055 Isobuteeni (isobutyleeni).

karttaliite - Finlex

KARTTA 51. Laskeutumispaikka Ivalon rajavartioasemalla. 1:100 000. Laskeutumispaikka Ivalon ... KARTTA 83. Ivalon rajavartioasema ja rajajääkärikomppania.

SÄHKÖ - Finlex

sekä asennuksiin liittyvät jako-, haaroitus- ja valaisinpistorasiat. • tietää yleisimmät ... kytkeä keskukseen liittyvät johtimet, johdot ja kaapelit. • osaa tehdä ...

HE 205/2012 vp - Finlex

bunkkeriöljy-yleissopimus) sekä vastuuta laivahylkyjen nostamisessa (vuoden 2007 ... keudellisesta vastuusta (ns. bunkkeriöljy- yleissopimus) ja sitä koskevat ...

Tiilirakenteet - Finlex

Tiilirakenne on tiilistä muurauslaastia käyttäen muurattu rakenne- osa. Harkkorakenne ... on muurauslaasti lähinnä perinteiseen muuraukseen. Ohutsaumalaasti.

RP 221/2013 - Finlex

2 mar 2014 ... Rock, SuomiPOP, Radio Aalto, Groove FM, ... tronisk handel, på den inre marknaden (ned- an direktivet om elektronisk handel) samt Eu-.

HE 96/2015 - Finlex

voidaan antaa huomautus, jollei kantelun kohteena oleva teko luonteensa tai ... lee olla kirjalliset, riittävän yksityiskohtaiset ohjeet itsemääräämisoikeuden ... erilaisten rajoittavien asusteiden ja välineiden käyttö (painopeitto, hoitopaita, ...

JA HANKINTAOHJE - Finlex

1. kesäkuu 2007 ... OSTO- JA VUOKRAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU . ... c) maastoautot ja nelivetoautot (myös erityistarkoituksiin muutettavissa olevat),.

4/2014 - Finlex

12. helmikuu 2014 ... Näytepakkaus vaaditaan yhdestä pakkauskoosta ja jokaisesta ... Hankintamaa on ilmoitettava selkeästi jokaisessa näytepakkauksessa.

HE 251/2014 vp - Finlex

räaikainen laki ajoneuvojen romutus- palkkiokokeilusta. Laissa ... henkilöauton hankkivalle auton ostajalle ... uuden auton ostajalle ja 200 euron hyvitys käytetyn ...

Maksutaulukko - Finlex

Lentokoneet MTOM enintään 5700 kg/ helikopterit enintään. 3175 kg. 1 500 ... lisämaksu/ lupakirjaan liitettävä tai siihen merkittävään kelpuu- tuksen johtava ...

HE 116/2016 - Finlex

kuten terveys ja turvallisuus, kuluttajansuoja sekä ympäristön suojelu. ... Yritysten hallinnollisen taakan keventämisenä voitaneen pitää sitä, että autokorjaamot, ...

HE 203/2005 - Finlex

lääkäriluettelon. Eläinlääkäriluettelossa ei asianomaisen eläinlääkärinammatin harjoitta- jan suostumuksetta saa olla kotiosoitteita ei- kä henkilötunnuksia.

Ilmailutoimiala - Finlex

Lentokoneet MTOM yli 1000 kg ja enintään 2700 kg / helikopterit ... jätetty. Lisämaksu peritään, vaikka lupakirjaa tai lääketieteellistä ... (hinta/siirrettävä versio).

RP 62/2008 rd - Finlex

23 maj 2008 ... nuvarande föreningen Kadettitoverikunta ry kan inte vara en sådan försvarare, eftersom endast sådana studerande som utbildas för en.

HE 125/2012 vp - Finlex

kellä kohdistuva yhtiölainaosuus, joka osak- kaalla on silloin ... suudesta maksaa yhtiölainaosuus ei ole tehty. ... Osakkeisiin kohdistuvaa yhtiölainaosuutta.

HE 356/2014 vp - Finlex

... Elinkeinoelämän Keskusliitto. EK ry, Erikoiskaupan Liitto ry, Finanssialan. Keskusliitto ry, Kaupan liitto ry, Keskus- kauppakamari, Luottomiehet-Kreditmännen ...

PDF (Suomeksi) - Finlex

Laki liikenteen palveluista (320/2017) tuli voimaan 1 päivänä heinä- ... uksia yllä mainitusta ovat joidenkin siltojen, kuten Ison-Beltin (Storebælt) sillan ja Juutin- ... vista suoritteista perittäisiin omakustannusarvoa alempi maksu. ... Väyläviraston tehtäviä ja toimivaltaa koskevat siirtymäsäännökset siltä osin kuin sille ehdote-.

TEM -asiakirjamalli - Finlex

1. tammikuu 2019 ... 5.6 Ammattitaitosuoja. 55. 5.7 Työllistymissuunnitelman ... työsopimuksen ehtoon, työnhakijalla ei ole keskeytysajalla ammattitaitosuojaa.

HE 237/2016 - Finlex

31. tammikuu 2017 ... jäännösverolle ja veronpalautukselle laskettaisiin korkoa verovuosikohtaisesti myös ... Säännökset kaikkien Verohallinnon kantamien verojen ja maksujen maksamisessa, palautta- ... roilmoituksen myöhässä 15.11.2017.

RP 31/2013 rd - Finlex

4 apr 2013 ... kesinriktad tilläggsutbildning i lagen om yr- kesinriktad ... Tammerfors, Kangasala, Lempäälä, No- ... fors, Jakobstad, Karleby, Kaustby, Kemi,.

HE 130/2014 vp - Finlex

Lisäksi osuuskunnan jäsenyydestä eroamisen yhtey- ... jäsenen verotuksessa elinkeinotoimintaan ja ... Metsäliitto Osuuskunta toimii puunhankinta-.

HE 152/2010 vp - Finlex

an tuotannossa on tarpeen lisätä 77 terawatti- tuntiin. Suurin osa tästä lisäyksestä saataisiin metsähakkeen käytöllä, jota koskeva tavoite vuodelle 2020 on 25 ...

HE 147/2010 vp - Finlex

tiauton ja matkailuauton käyttövoimavero on päivää kohden 0,9 ... kimääräiset vuosikustannukset eivät muuttui- ... na 2011 dieselhenkilöauton kustannukset.