SäädK 934/2017 - Finlex

4.3. Jäljennösten oikeaksi todistaminen. Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettu oikeaksi todistettu jäljennös. 5. MUU ASIAKIRJAPALVELU.

SäädK 934/2017 - Finlex - Asiaan liittyvät asiakirjat

SäädK 51/2017 - Finlex

rättyyn ennakkoon tai muuhun määrään, perintöveroon, lahjaveroon, tonnistoveroon ... huojennettu viivästyskorko lasketaan tältä osin veronpalautuksen pa-.

SäädK 585/2017 - Finlex

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta ... 3) laadittava hälytysohjeet ja muut ensihoitopalvelua koskevat ohjeet, jotka erityisvas- tuualueen ...

SäädK 565/2017 - Finlex

565/2017. Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen korjausilmoituksen ... Korjattu esitäytetty veroilmoitus on palautettava viimeistään vero-.

SäädK 47/2017 - Finlex

47/2017. 2. 21§. Auton massa. 1. Autoa tiellä kuljetettaessa sen massa ei saa ... distelmä taikka auton, puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä:.

SäädK 623/2017 - Finlex

1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten siir- ... Aseen ja aseen osan sekä lupatodistuksen esittäminen poliisille.

SäädK 934/2017 - Finlex

4.3. Jäljennösten oikeaksi todistaminen. Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettu oikeaksi todistettu jäljennös. 5. MUU ASIAKIRJAPALVELU.

SäädK 806/2019 - Finlex

Fenoperidiini. (1-(3-hydroksi-3-fenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyyli- hapon etyyliesteri). Fentanyyli (1-fenetyyli-4-N-propionyylianilinopiperidiini).

SäädK 99/2010 - Finlex

Takuueläkettä myönnettäessä huomioon otettavista seikoista ... Jos takuueläke myönnetään ennen kuin ha- ... viikkoa ennen takuueläkkeen maksupäivää. 20 §.

SäädK 590/2014 - Finlex

karjan, tarhatun riistan, poron ja luonnonvarai- sen riistan lihantarkastuksesta ... Kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten, tarhatun riistan ja poron lihaa.

SäädK 992/2019 - Finlex

Levosetiritsiini. Loratadiini. Akrivastiini. Ebastiini. Feksofenadiini. Desloratadiini. Bilastiini lääkärin aiemmin diagn- osoima allerginen nuha. 16–75-vuotiaille, ei.

SäädK 160/2000 - Finlex

poliisin tunnuskuvan aihe ja heraldinen ruusu. Ansioristiin kuuluu 31 millimetrin levyinen nauha, jossa on vaaleansinisellä pohjalla kaksi tummansinistä raitaa ...

SäädK 12/2008 - Finlex

ovat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukula- selleri, nauris, omena, palsternakka, pork- ... Kristiinankaupunki, Kuopio, Kuortane, Ku- rikka, Laihia, Lapua, Laukaa, ...

SäädK 204/2006 - Finlex

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006. Julkaistu ... detyssä tarkoituksessa käyttää sotilasarvon ... van sotilasarvot ovat vänrikki ja aliluutnantti, luutnantti sekä ...

SäädK 126/2010 - Finlex

1. marraskuu 2010 ... Patrunoidun räjähteen jokainen laatikko on varustet- tava vastaavalla merkinnällä. Yritykset voivat lisäksi käyttää passiivista sähköistä tunnistetta, ...

SäädK 479/2018 - Finlex

väliaikainen rekisteröintitodistus. - todistus omistajan nimen- tai osoitteenmuutoksen vuoksi. - todistus kadonneen tai tuhoutuneen tilalle. 1.3. Kiinnityspäätös .

SäädK 421/2014 - Finlex

1) allekirjoituksen oikeaksi todistaminen;. 2) jäljennöksen oikeaksi todistaminen asia- kirjasta; sekä ... todistuksessa oleva allekirjoitus ja allekirjoit-.

SäädK 878/2016 - Finlex

vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuk- ... Fyysisen voimankäytön perusteet ja kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttä- ... sältyvän kokeen taikka ammatillisessa perus- tai lisäkoulutuksessa ...

SäädK 418/2014 - Finlex

Tuhoeläinten tunnistaminen, niiden elinympäristön ja käyttäy- tymisen tunteminen: • jyrsijät (rotta, hiiri, myyrä). • hyönteiset (elintarviketuholaiset, asuntovieraat, ...

SäädK 186/2002 - Finlex

maastopakettiauto) sekä soveltuvin osin muun M- ja N-luokan ajoneuvon rakenteen muuttamista, jäljempänä auton rakenteen muuttamista, ellei ajoneuvon ...

SäädK 872/2019 - Finlex

tin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006 (ajo- ja lepoaika-asetus). Tätä lakia ei sovelleta työhön, jossa noudatettavasta työajasta säädetään erikseen. Tätä.

SäädK 724/2019 - Finlex

paineen tai muun räjähdyspaineen avulla voidaan ampua luoteja, hauleja tai muita am- ... piippuista pitkää ampuma-asetta, jossa käytetään haulikon patruunaa; ... Poliisihallitus voi antaa luvan poiketa velvollisuudesta tehdä merkintä, jos ...

SäädK 560/2018 - Finlex

Korvauksesta päätetään yksityistietoimituksessa. 12 §. Yksityistien ja eräiden alueiden sekä oikeuksien lakkauttaminen. Yksityistie sekä varasto-, autopaikka- ja ...

SäädK 999/2013 - Finlex

Maarianhamina laskeutumispaikka Ahvenanmaan merivartioasemalla. (karttaliite, kartta 63 ja 64). Pori laskeutumispaikka Porin merivar- tioasemalla. (karttaliite ...

SäädK 196/2014 - Finlex

takatsastuksesta suoritettavaa tarkastusta; b) hyötyajoneuvolla ... Ajoneuvon jarrujen tarkastus suorite- ... vetokytkinlaitteiden ja nopeudenrajoittimien tarkastaja.

SäädK 201/2016 - Finlex

Febuksostaatti. Feksofenadiini. Felbamaatti. Etidocainum. Acidum etidronicum. Etilefrinum. Ethinamatum. Ethinylestradiolum. Ethionamidum. Ethisteronum.

SäädK 185/2002 - Finlex

1. tammikuu 2004 ... Renkaat ja nastat. 1. Traktorin ja moottorityökoneen perävau- nussa tulee olla ilmarenkaat, jalakset tai kumipäällysteiset telat. 2. Renkaat ja ...

SäädK 199/2004 - Finlex

10) Isosource Protein. 11) Loprofin PKU. 12) MCT-öljy ... 31) Isosource MCT. 32) Isosource Mix ... Merkittävää toiminnallista haittaa aiheutta- va Alzheimerin tauti ...

SäädK 879/2013 - Finlex

13. joulukuu 2013 ... sellaisina kuin ne ovat, 17 luvun 13 § laissa 613/2003, 24 luvun 1 § laissa 685/2009, ... harhauttaen kotirauhan suojaamaan paikkaan.

SäädK 931/2018 - Finlex

931/2018. Verohallinnon päätös vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa ... 931/2018. JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ. ISSN 1455-8904. 7. Puhelinetu.

SäädK 834/2018 - Finlex

n=ikä viik- koina untuvikko. 3. Mehiläiset. 1-osastoinen pesä sisältää osaston, pohjan, katon, rakennetut kehät ja mehiläiset sekä hunajan. 350. 1-osastoinen ...

SäädK 407/2013 - Finlex

matta jakaa kahteen tai useampaan kuormaan eikä sen massan ... Liukuesteiden käyttö auton ja siihen kytketyn ... linja-auton suurin sallittu leveys on kuitenkin.

SäädK 183/2002 - Finlex

katsastuksen osana toimitettavaan pakokaa- sumittaukseen ... katsastukseen liittyvissä tilapäisissä enintään ... q) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää.

SäädK 154/2009 - Finlex

1. tammikuu 2010 ... teen etupuolella (etujättö). 5. Jos etuhaarukan pituuden kasvattamisen tai kulmamuutoksen seurauksena moottori- pyörän tai L5e-luokan ...

SäädK 33/2011 - Finlex

12. tammikuu 2011 ... portaikkoverokortti, niin ennakonpidätyspro- senttia ei koroteta 2 prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 pro-.

SäädK 95/2020 - Finlex

ni, lamopinaatti, piparjuuri, maa-artisokka, lehtimangoldi, latva-artisokka, korianteri, muut vihannekset, parsa, omena, pihlaja (marjantuotantoon), päärynä, muut ...

SäädK 31/2019 - Finlex

ne ovat, 2 § asetuksissa 407/2013 ja 570/2017, 13, 19 a, 27, 32, 32 a ja 52 § ... osana olevaan auton ja puoliperävaunun yhdistelmään, jos sen massa on ...