Asiakirjojen oikeaksi todistaminen ja laillistaminen - Energiavirasto

Asiakirjojen oikeaksi todistaminen ja laillistaminen. Oikeaksi todistaminen. Jäljennös viranomaisen myöntämästä asiakirjasta. Viranomaisten myöntämistä ...

Asiakirjojen oikeaksi todistaminen ja laillistaminen - Energiavirasto - Asiaan liittyvät asiakirjat

Asiakirjojen oikeaksi todistaminen ja laillistaminen - Energiavirasto

Asiakirjojen oikeaksi todistaminen ja laillistaminen. Oikeaksi todistaminen. Jäljennös viranomaisen myöntämästä asiakirjasta. Viranomaisten myöntämistä ...

Sosiaalityöntekijöiden laillistaminen opintosuoritusotteestasi ... - UEF

2) jäljennös tutkintotodistuksesta (yliopiston/oppilaitoksen antama jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös). 3) jäljennös toteutuneesta ...

Todistaminen pitkän matematiikan sähköisissä ylioppilas - Trepo

10. marraskuu 2017 ... ympäristön ulkopuolella verkko-osoitteessa https://math-demo.abitti.fi/. Kaavoja rakennetaan vas- taukseen joko valikosta löytyviä merkintöjä ...

KANSALLISSOITTIMESTA OIKEAKSI SOITTIMEKSI ... - Helda

Kanteleen yhteydessä mainittiin usein Kalevala tai sana kansallissoitin. Useissa ... artikkelia toimittaja nosti esiin Kalevalan ja Väinämöisen soiton, ja vertasi.

Yhteenvedon todistavat oikeaksi allekirjoitus ja nimenselvennys

... taiteen perusopetuksen opinnoista tai musiikkiopinnoista. Numeroi liitteet. Yhteenvedon todistavat oikeaksi. allekirjoitus ja nimenselvennys allekirjoitus ja ...

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti ... - JHS-suositukset

21. marraskuu 2008 ... JHS-työryhmän käyttöön avataan oma työtila KuntaIT:n Wiki-sivustoilla (http://wiki.kuntait.fi). ... Kansallisarkisto, paivi.happonen(at)narc.fi.

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen

Asiakirjojen ja asiakirjallisten tietojen hävittämisen toimeenpano… ... niistä, jolloin on tarpeen yksilöidä sähköisessä muodossa, mikrofilmi- tai paperi- tulosteina pysyvästi ... arvioinnit ja -päätökset (l), henkilökohtaisten työ- suoritusten ja ...

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ... - Kommunerna.net

Koulumatkatuki. Koulumatkatukea koskevat ... L ammattikorkeakoulu-. 1v katso asetus (256/1995) § 19: ... A ammattikorkeakoulu-. Harjoittelu- ja projektityöhön ...

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja ... - Kuntaliitto

SIVISTYSTOIMI. Sisällysluettelo ... Sivistystoimi (muut kuin opetustoimi). 14. ... sivistystoimen asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä tulee voimaan 1.1.2002.

Terveydenhuollon asiakirjojen digitalisointi - raportti ... - Finanssiala ry

31. toukokuu 2018 ... paikasta riippumattomia palveluja Trafin Oma asiointi -palvelun kautta. Oma Asiointi hakee hakemukseen liittyvät terveystiedot suoraan ...

asiakirjojen todistus ns. talvisodasta 1939-40 - Helda

saanut Hitlerin lähimmältä mieheltä, pääsotarikollinen Hermann. Göringiltä (katso valokuvajäljennöstä s. 12). Kesäkuun 6 pnä Cham- berlain vastaanotti ...

OPH:n ohjeistus pedagogistean asiakirjojen täyttämiseen ... - Peda.net

Erityisopetus ei ole myöskään pelkästään niiden oppiaineiden opetusta, joissa oppimäärä on yksilöllistetty. Tuen tarve ja tarve oppimäärän yksilöllistämiseen voi.

Preemio-ohje - Energiavirasto

8. marraskuu 2019 ... Preemio-ohje. 3 (34) sähkön tuottajan ilmoituksen voimalaitoksen valmistumisesta, maksatushakemusten tuotanto- selvitykset sekä tarkastaa ...

kysymyksiä maakaasumarkkinoista - Energiavirasto

Maakaasuun liittyviä sopimuksia ovat liittymissopimus, jolla käyttöpaikka lii- ... umpeutuessa, mutta kuluttaja saa myös irtisanoa määräaikaisen maakaasu- verkkosopimuksen ... asian maksutta kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen ...

SASSE-projekti - Energiavirasto

Ilmatieteen laitos, Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, Järvi-Suomen Energia Oy ja ... oli tarkoitus lisätä KAH-ennuste arvioidulla vaaraluokilla, ilman sää- ja.

Tarkistuslista sähköasiakkaille - Energiavirasto

Voiko energian hintoja korottaa kesken sopimuskauden? Onko alueellani ... sähkönmyynnin lisäksi sähkön siirron edellyttämän verkkopalvelun. 3. Miten saan ... Alueellani on vain yksi sähkönmyyjä, joten en voi kilpailuttaa tarjouksia. Kenen ...

Puhas, Joensuu - Energiavirasto

19. joulukuu 2019 ... 2344/790/2019. Puhas Oy. PL 370. 80101 Joensuu. Asia. Päätös sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myön-.

Sähkö- ja maakaasuverkon verkkokomponenttien ... - Energiavirasto

110/45/20 kV muuntajan tehot 10 MVA ja 6 MVA merkitään 1kpl 16 MVA). Päämuuntaja 6 MVA. Käsittää enintään 6 MVA muuntajakoneen. Päämuuntaja 10 ...

Pätevöityneet yrityksen energiakatselmuksen ... - Energiavirasto

12. helmikuu 2020 ... Cramo Finland oy. 01740 Vantaa. EV205. 8.6.2022. Hannula. Janne ... 55800 Imatra. EV229. 27.10.2022. Lemberg. Jari. KWH Mirka Oy.

Päätös asiakastietojen toimittamisen ... - Energiavirasto

7. syyskuu 2017 ... Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n toiminnan sähkömarkkinalain mukaisuus selvi- tystyön maksun osalta; myyjään pyytäessä asiakkaan ...

Päätös verkonhaltijan liittymis- ja ... - Energiavirasto

5. maaliskuu 2019 ... Haukiputaan Sähköosuuskunta. Helen Sähköverkko Oy. JE-Siirto Oy. Kaakon Alueverkko Oy. Keravan Energia Oy. Kokkolan Energiaverkot Oy.

Yrityksen energiakatselmuksen uusiminen - Energiavirasto

31. joulukuu 2019 ... Listan pätevöityneistä vastuuhenkilöistä löydät Energiaviraston ... Mikä on yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilö englanniksi?

Päätös verkkopalvelujen hinnoittelun ... - Energiavirasto

1. maaliskuu 2018 ... kas tiedon minä ajankohtana suurin keskiteho on mitattu ja miten Helen Sähkö- verkko Oy on ottanut tehohinnoittelussa huomioon ...

Tehostamiskannustin sähkön jakeluverkkoyhtiöiden ... - Energiavirasto

21. lokakuu 2014 ... Johdanto. Sähkön jakeluverkkotoiminta on lainsäädännössä määritelty ... monopoliyhtiöiden välille, jotka eivät muutoin kohtaa hintakilpailua tai.

Ohjeasiakirja (EMV:n epävirallinen käännös) - Energiavirasto

Punnittava kohde ei ole kokonaan vaa'alla. Käytetään riittävän suurta vaakaa. Säiliövaaka, rekkavaaka, nosturivaaka. Tuuli. Käytetään tuulelta suojattuja.

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon ... - Energiavirasto

12. maaliskuu 2019 ... 2.5.1 Pääoman painotettu keskikustannus (WACC) . ... siirtymäkauden ensimmäisellä kolmanneksella tiheämmin asutuilla kaava-alueilla,.

Päätös sähkölaskun laskutusvaihtoehtoon ... - Energiavirasto

11. tammikuu 2017 ... Oulun Sähkönmyynti Oy:n mukaan yhtiö ilmoittaa perusmaksujen hinnat hinnastoissaan ilman e-laskun perusmaksualennusta.

Toiminnanharjoittajakohtaiset todennetut päästöt [t ... - Energiavirasto

Keramia Oy. 4648. 4620. 4073. 3853 *. Kanteleen Voima Oy. 176127. 345426. 49882. 3830. Imatran Lämpö Oy. -. 2871. 4327. 3730. Ylivieskan Tiili Oy. 2592.

2017 Toimitusvarmuusraportti sähkö (pdf) - Energiavirasto

1. joulukuu 2017 ... johtuu lähinnä Suomen ja Ruotsin välillä olevien siirtoyhteyksien ... 4.1.2016 5.1.2016 6.1.2016 7.1.2016 8.1.2016 9.1.2016 10.1.2016. MWh/h.

Valvontamenetelmät neljännellä 1.1.2016 - Energiavirasto

8. marraskuu 2018 ... JAKELUVERKON MUUNTAJAT. 20 / 0,4 kV MUUNTAJAT. Verkkokomponentti. Yksikkö. Yksikköhinta, euroa. Pitoaikaväli, vuotta. Muuntaja 16 ...

Päätös verkonhaltijan siirtopalveluehtojen ... - Energiavirasto

21. helmikuu 2019 ... Tampereen Sähköverkko Oy. Tenergia Oy. Tornionlaakson Sähkö Oy. Tunturiverkko Oy. Turku Energia Sähköverkot Oy. Vaasan Sähköverkko ...

myyntiehtojen ja -hintojen ilmoittamisesta - Energiavirasto

20. kesäkuu 2019 ... sähkönmyyntituotteidensa ehdot ja hinnat sähkömarkkinalain ja sen ... GNP Energy Finland Oy ei ole myöskään vahvistanut Kraft Pörssi 2 -sähkönmyynti- ... tuomioistuin on 2.5.2019 antamassaan tuomiossa asiassa Oulun.

Siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehdot - Energiavirasto

maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä annetussa laissa (588/2017) säädetyt ... tarkastuksen, korjauksen, huollon, muutostyön tai muun vastaavan ...

Kohtuullisen tuottoasteen määrittäminen sähkö - Energiavirasto

10. lokakuu 2014 ... käytäntö regulaatiomallin jatkuvuuden varmistamiseksi. Energiaviraston soveltaman kohtuullisen tuoton kaava (WACC). WACC = ∗. . ∗ 1 −. ∗.

Päätös verkonhaltijan liittymisehtojen vahvistamisesta - Energiavirasto

21. helmikuu 2019 ... Leppäkosken Sähkö Oy. LE-Sähköverkko Oy. Loiste Sähköverkko Oy. Muonion Sähköosuuskunta. Naantalin Energia Oy. Nivos Energia Oy.

Päätös laskutustiheydestä, laskussa annetuista ... - Energiavirasto

25. tammikuu 2018 ... Mistä liitteenä olevan laskun useat ”Sähkönsiirto 4-2018” ja ... siirto 4-2018” ja ”Sähkönsiirto 5-2018” maksut koostuvat sähkön siirron ja ve-.