Salva Ry - Salon kaupunki

20. maaliskuu 2019 ... Salva ry ostaa alihankintana Seniorineuvolan lääkäripalveluita Pihlajalinnalta. Page 2. Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma, päivitetty ...

Salva Ry - Salon kaupunki - Asiaan liittyvät asiakirjat

Salva Ry - Salon kaupunki

20. maaliskuu 2019 ... Salva ry ostaa alihankintana Seniorineuvolan lääkäripalveluita Pihlajalinnalta. Page 2. Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma, päivitetty ...

Pohdinta Salon koulujen mahdollisten yhdistelyjen ... - Salon kaupunki

10. joulukuu 2019 ... Salon kaupunki | Tehdaskatu 2, 24100 SALO | PL 77, 24101 SALO ... Valmistelijat: Tommi Tuominen, opetustoimenjohtaja, perusopetus,.

Salon seudun kymmenen kunnan kuntajakoselvitys - Salon kaupunki

12. marraskuu 2018 ... Hannu Eeva KH II vpj. Riitta Nieminen ... Riitta Kavander KH pj. ... Pertteli: Eurola-Ristola, Anne. Viherä, Leo. Rämänen, Riitta. Salo: Ekman ...

Salon kaupungin työllisyysohjelma 2017-2018 - Salon kaupunki

16. kesäkuu 2017 ... Salossa oli 2017 helmikuussa 3 945 työtöntä ja Salon työttömyysaste oli 16 %. Page 3. | Salon kaupunki | Tehdaskatu 2, 24100 SALO | PL 77, ...

Salon kaupungin työllisyysohjelma 2019-2020 - Salon kaupunki

Työllisyyspalvelut mukana luomassa joka päivä parempaa Saloa. Salon kaupungin ... Salon kaupungin talouden sopeuttamisohjelmassa asetettiin vuosille 2016–2018 ... kesätyöt ja siihen liittyvät tuet on tarkoitettu kaikille salolaisille nuorille.

Salon keskustan katuympäristön visio 2035 - Salon kaupunki

19. helmikuu 2018 ... Punapaju. Lamohietakirsikka. Koristeheinät. Kuparisara. Partaohra. Kävelykadun kasvillisuus. Salon keskustan katuympäristön visio 2035 ...

salon seudun yrittäjyyskasvatuksen polku - Salon kaupunki

kö, BisnesAkatemia. Liiketalouden tradenomiopinnot suori- tetaan tiimioppimisen ja tiimiyrittäjyyden menetelmin. Teo- reettinen oppiminen sidotaan oppimis- ja ...

Salon kaupungin kiinteistönhoidon aluejako - Salon kaupunki

20. tammikuu 2020 ... Hermannin koulu / Torikatu 5 – 7, Ylhäistentie 2 ... Uskelan koulun Meritalon yksikkö / Anjalankatu 5 ... Ollikkalan koulu / Hämeenojankatu 9.

Salon paikallismuseot - onko visiota? - Salon kaupunki

visiota? • Mikä on Salon historiallinen museo? Se on elektroniikkamuseo sekä paikallismuseot. Millaisena näemme Salon historiallisen museon tulevaisuuden?

salon kasvihuonekaasupäästöt 2008–2017 ... - Salon kaupunki

20. kesäkuu 2019 ... CO2-raportin vuosiraportti, Salo. Yhteenveto: Salo 2017. Maakunta ... maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. ... an kasalm i. Kärkö lä. Ru sko. Myn ämäki. Jo kio in e n. Ke m iön saa ri.

salon kaupungin maahanmuutto–ohjelma - Salon kaupunki

SALON KAUPUNGIN MAAHANMUUTTO-OHJELMA. Toimitus: Reija Kiviluoto, Salon seudun aikuisopisto. Terhikki Lehtonen, Salon kaupunki. Irmeli Leino, Turun ...

salon kaupungin yleiset hankintaohjeet - Salon kaupunki

Neuvottelumenettely. Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö hankintailmoituksessa tai tarjous- ... moitus kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista. www.hankintailmoitukset.fi. Kynnysarvo ... tuuri- ja urheilupalvelut. Tähän ryhmään ...

Salon kaupungin kävelyn ja pyöräilyn ... - Salon kaupunki

17. kesäkuu 2016 ... Turun seudun karttapalvelu, josta saa tietoa Turun alueen kävely- ja pyöräilyreiteistä. Tiedot ovat pyöräily- sivuilla ja karttapalvelussa suomeksi ...

Salon kaupungin rakennusjärjestys - Salon kaupunki

Salon kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on rakennus- ja ympäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta. Päätösvallan siirtämisestä sekä ...

salon kotihoidon omavalvontasuunnitelma - Salon kaupunki

18. joulukuu 2019 ... Salon kaupunki | Tehdaskatu 2, 24100 SALO | PL 77, 24101 SALO ... kotihoidon asiakkaan apuvälineet lainataan apuvälinelainaamosta.

salon vähäjoen puistot - Salon kaupunki

si välineitä on sijoitettu suunnitelmassa myös vastarannan puolelle, ... Mököistenpuiston leikkaus, jossa aita rajaa näkymää yksityiselle alueelle ja vastapuolella ... kuusiaita. Vesikasvillisuus ja kosteanpaikan kasvillisuus joessa on runsasta.

Salon kaupungin eläinlääkintähuollon ... - Salon kaupunki

3. joulukuu 2018 ... Liedon yhteistoiminta-alueen eteläinen piiri (Kaarina, Kemiönsaari, Paimio, ... Hoitava eläinlääkäri laskuttaa subventio-osuuden suoraan Salon.

Salon kaupungin perusopetuksen ... - Salon kaupunki

12. maaliskuu 2019 ... Salon perusopetuksessa . ... Salon perusopetuksessa . ... Tutustutaan romanikielen piirteisiin ja murre-eroihin. Keskustellaan romanikielen.

salon hyvinvointiraportti 2017 - Salon kaupunki

liittyvät järjestelyt (omaisuus, kiinteistöt, tukipalvelut, henkilöstö, vaikutukset oman ... pussa Salossa oli 3871 työtöntä työnhakijaa, mikä merkitsee 13,6 %:n työttömyysastetta. ... Salo on monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologian ...

Salon maatalouden kehittämisohjelma - Salon kaupunki

31. lokakuu 2011 ... Intensiivinen maatalous-Salo. 14. 5.3.2. Mahdollisuuksien maatalous-Salo. 15 ... syntyneeseen ohjelmaluonnokseen pyydettiin lausuntoja ke-.

salon yritysalueiden profilointi - Salon kaupunki

1. joulukuu 2014 ... Kivihovista löytyy mm. lounas- ja ravintolapalveluita sekä elintarvikemyyntiä. ... Kuva 15. Suomusjärven Ajopellon yritysalue sekä Kivihovi.

Salon hyvinvointiraportti 2018 - Salon kaupunki

21. elokuu 2019 ... 1.2 Salon kaupungin strategiset linjaukset hyvinvoinnin ja terveyden ... Sosped ja Salon Klubitalo ovat yhteistyössä valinneet NEET-nuorten ...

salon keskustan kehittämisideakampanja 15.10 ... - Salon kaupunki

IDEAN ESITTÄJÄT. • Katri & Jukka ... Kaikki kansalaiset sekä yksityiset ja julkiset tahot voivat tuoda ideansa ja ongelmansa. ... kukkaistutukset. Esim. kesällä ...

Salon kaupunki - Salon kaupungin verkkokauppa

5. Käyttötuki. Tukea sovelluksen käyttöön saat Salon kaupungin talouspalveluista: Minna Kaartinen, p. 02 778 2289, [email protected] Marjo Hulvela, p.

SALON KANSALAISOPISTON ... - Salon kaupunki

25. helmikuu 2019 ... lähitulevaisuudessa TE-hallinnon ylläpitämän Koulutusportti-järjestelmän kautta. - Kelan TT3-lomake (paperinen), kuntouttavan työtoiminnan.

salon hyvinvointikertomus - Salon kaupunki

31. toukokuu 2017 ... 1.2 Salon kaupungin strategiset linjaukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. ... alko- mukana ... Salon historiallisen museon SAMUn paikallismuseoiden kesän aukiolo ajat on tuotettu valtaosin ostopalvelui ...

Salon liityntäpysäköintiselvitys - Salon kaupunki

3. lokakuu 2016 ... Lisäksi osa telineistä mahdollistaa pyörien runkolukituksen. ... Rengasteline tarjoaa vaihtoehdon, jossa pyörä tuetaan telineeseen joko ...

Salon tori on kesällä Salon sydän Peliriippuvuus ja ... - Salon Klubitalo

Oikealla Näsinkulman Klubitalon johtaja Christa Rajanti. Museokeskus Vapriikki loi mahtavat puitteet Tampereen kevätseminaarille. Page 5. 5. K ansainväliset ...

pdf 3.17 Mt - Salon kaupunki

17. helmikuu 2014 ... Salon tori ja Salonjoki vehreine rantoineen sekä kaupallinen ydinkeskusta ovat Salon syd- änalueita, joiden viihtyisyys ja kauneus tulee olla ...

pdf 8,41 Mt - Salon kaupunki

29. huhtikuu 2016 ... mönkijällä. Äijälänmäen huipulla kasvaa jäkästä ja melko edustavaa kalliomännikköä, jossa lahopuuta esiintyy kuitenkin vain niukasti. Kasvisto ...

yhdenvertaisuussuunnitelma - Salon kaupunki

Salon kaupunki | Tehdaskatu 2, 24100 SALO | PL 77, 24101 SALO | www.salo.fi | [email protected] | Y-tunnus: ... Ehdokkaaksi asettuminen kuntavaaleissa on ... Lisätään henkilökunnan tietoisuutta vähemmistökulttuureista. 2017 koulutus.

rauvolanniittu - Salon kaupunki

Toiminimi Maria Nordin. Antti Nordin. Kirsti Nordin. Tämä sivusto edustaa tekijöidensä nä- kemyksiä ja mielipiteitä. Hallintoviran- omainen ei ole vastuussa ...

hankeraportti - Salon kaupunki

2. syyskuu 2013 ... puunhalauskuvasta ja Juhani Heikolalle Särkisalon retken kuvakollaasista Heikolan ... Myös sateinen ja kolea sää saattoi vaikuttaa asiaan.

voimala - Salon kaupunki

3. syyskuu 2019 ... ... viikot) klo 10-16. Ohjaamo /Etsivä Nuorisotyö/Maria Lammervo tai Iiiro Nikkola klo 13-15 ... 050-439 8466 [email protected] ❖ Voimala ...

1-4/2019 - Salon kaupunki

11. kesäkuu 2019 ... tiivista Salo-kuvaa ... taulussa / Salo 2021 hanke viedään lop- ... Hallituksen kokonpano: Matti Varajärvi pj, Kai Lammervo vpj ja jäsenet Heljä ...

ja päivätoiminta - Salon kaupunki

29. marraskuu 2019 ... Salon työ- ja toimintakeskus, Örninkatu 15 ovi 32 ja 26 24100 Salo ... asiakkailla ei ole henkilökohtaisessa käytössä turva- ja kutsulaitteita.