Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1.–31.12.2017 - Kaarinan kaupunki

Kaarinan kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut . ... Suurimmista hankkeista Kaarina-talo valmistui itsenäisyyspäivän juhliin. ... Tk-sairaala hoitopäivät.

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1.–31.12.2017 - Kaarinan kaupunki - Asiaan liittyvät asiakirjat

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1.–31.12.2017 - Kaarinan kaupunki

Kaarinan kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut . ... Suurimmista hankkeista Kaarina-talo valmistui itsenäisyyspäivän juhliin. ... Tk-sairaala hoitopäivät.

Kaarinan kaupungin talousarvio 2017 ja ... - Kaarinan kaupunki

14. marraskuu 2016 ... Työterveys. Oy:lle. Henkilöstö määrän su nitut muutoks jetin raamilu. EUTUMISEN sta seurataan lään johtoryh llään kaupun oma raporto.

Kaarinan kaupungin ympäristöraportti 2004 - Kaarinan kaupunki

Kaarina on Turun itäinen naapurikunta, jonka maapinta-ala on 59, 70 km. 2 . Maisema ... Kaarinan Kierrätyskeskus Ekokaarina on Kaarinan. Työttömät ry:n ...

hakuohjeet kaarinan kaupungin ... - Kaarinan kaupunki

24. elokuu 2018 ... Kaarinan kaupunki myy Seurapirtti nimisen suojellun rakennuksen tarjousperusteisesti, ... postitse Eija Laurilalta, [email protected] ...

turun ja kaarinan natura 2000 -alueiden ... - Kaarinan kaupunki

Bat survey of four Natura 2000 sites in Turku and Kaarina. The diversity and ... olla lepakoiden lepopaikka jopa yli talven, sillä sen kivien koloihin jää monia pie- niä mikroilmastoltaan sopivia taskuja, vaikka kellarissa ei ole ovea. Ainakin syk-.

turun, kaarinan ja ruskon pohjavesialueiden ... - Kaarinan kaupunki

3. kesäkuu 2010 ... 3.6.8 Kaarningon pohjavesialue, Turku /Kaarina . ... Krematorio sijaitsee harjualueella noin 1,2 km:n etäisyydellä Kaarningon vedenottamon.

Kaarinan luontoselvitys 2001.pdf - Kaarinan kaupunki

25. marraskuu 2001 ... Alueen osa, jolla sijaitsee paikallisesti arvokas luontopolku. ... vedenpuhdistamo, jonka pohjoispuolella taas arvokas Katariinanlaakson lehto.

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2018 - Kaarinan kaupunki

30. kesäkuu 2019 ... 2 kaarina.fi. Kaupunginhallitus 25.3.2019. Kaupunginvaltuusto 20.5.2019 ... Henkilöstölle. Kaarinan terveyskeskus oli tänäkin vuonna yksi parhaista nuorten lääkäreiden koulutuspaikoista. ... Virka-ajan ulkopuolinen päivystys.

Kaarinan rakennusjärjestys - Kaarinan kaupunki

koskevat tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestys osoittaa kaupungin yleiset tavoitteet ja vaati- mukset rakentamiselle ja antaa muita säännöksiä täydentävää ...

Turun kaupungin Normal.dot malli - Kaarinan kaupunki

Etäisyyksistä poikkeaminen edellyttää rajanaapurin kirjallista suostumusta ja rakennusvalvon- nan hyväksyntää. Lähelle rajaa rakennettaessa estettävä lumien ...

laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020 - Kaarinan kaupunki

Työttömien määrä on pysynyt suhteellisen vakiona: vuonna 2013 työttömiä oli 4,5 prosenttia työvoimasta ja vuonna 2016 osuus oli 4,9. Kaarina - LAAJA ...

Kaarinan lapset ja nuoret Kehittämishanke: Kuvaus Kaarinan ...

In city of Kaarina a well-being plan for children and young people was made during years. 2009-2010. ... Lounas (päiväruoka, esim. kouluruoka). □ Välipala.

Kaarinan JHL 50-vuotishistoriikki - Kaarinan kunta-alan ...

Jäsenkirje 1/2010. 9. Kaarina-sopimus. 10. 2000-luvun tapahtumia. Kaarinan KTV:n (JHL:n) keskeisiä toimihenkilöitä 1961- 2011. Henkilöhakemisto. Lähteet ...

KAARINAN REKRYMESSUT to 7.2. klo 14-16 - Kaarinan Kehitys

Messuilla mukana mm: • Ammattiopisto Livia. • Dennis Food Factory. • Golden Shine Oy. • Henkilöstöliiga Oy. • Henkilöstövuokraus Rent-X Oy. • Kaarinan ...

kaarinan aikuislukio - Kaarinan lukio

1. elokuu 2019 ... Sähköpostit ovat muotoa [email protected], ellei toisin ilmoiteta. Aikuislinjan apulaisrehtori Pasi ... käyttää Kaarinan terveyskeskuksen päivystysvastaanottoa. Ajanvaraus (02) 588 2000. Lääkärikäynnistä peritään ...

kaarinan kaupungin koulukuljetussuunnitelma ja koulukuljetuksia ...

4. helmikuu 2020 ... lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected], ei Wilma- viestinä. Seuraavaa viikkoa koskevat kuljetus- muutokset tulee lähettää.

Kaarinan kaupungin osavuosiraportti 1.1.-30.6.2018

28. lokakuu 2018 ... osakkaina oleviin kunta- asiakkaisiin. Toteutuminen 1-6/2018: Yhtiön osakassopimus ja uusi yhtiöjärjestys hyväksyttiin. Kaarinassa huhtikuun ...

Uuden organisaation mukainen Kaarinan kaupungin talousarvio ...

1. elokuu 2017 ... Kaarinan uusi pääkirjasto valmistuu osana Kaarina-taloa, ja samalla kirjasto ja yhteispalvelupiste yhdistävät ... Tk-sairaala hoitopäivät. 21 966.

Kaarinan kaupunki

Kaarinan kaupungin palvelustrategia. 2019-2025. Kaarina ... Palvelustrategia antaa tietoa siitä. mitä toimintoja ja palveluja Kaarinan kau- punki aikoo kehittää ...

Mielenterveys - Kaarinan kaupunki

LÄÄKÄRIN LÄHETTEELLÄ. YHTEYDENOTTO. PUHELIMITSE. KAARINAN PAJAMESTARIT · Valmennusta työelämään ja arjen hallintaan puh. 050 327 7066.

TET-todistus - Kaarinan kaupunki

KAARINAN KAUPUNKI. Sivistyspalvelut ... 20781 KAARINA. TET- ... Työnantajan mahdollisuus ottaa oppilas kesätyöhön koulun päätyttyä. Mahdollista.

ja vammaispalvelut - Kaarinan kaupunki

3. kesäkuu 2014 ... Sijaishuoltoyksikkö. 3. Varsinais-Suomen lastensuojelun ky. Paimio,Kaarina,Salo, Raisio,Naantali. Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri ky.

Valtuustoaloitteet - Kaarinan kaupunki

8.10 Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite Föli-linjan 221 vuorojen lisäämiseksi .................. 29. 8.11 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite joukkoliikenteen ...

Hakuohjeet - Kaarinan kaupunki

www.kaarina.fi/tontit ), hinnat, kadunrakentamiskorvausmaksut, kartat ym. voi ... tään sähköpostilla tai perinteisen postin välityksellä päätös tontin luovutuksesta.

A2830_osallistumis - Kaarinan kaupunki

24. huhtikuu 2018 ... Mielipiteen voi esittää sähköpostilla ([email protected]) tai postittamalla liitteenä ... kaavoitustoimistossa tai lähettämällä postia.

TET-sopimus - Kaarinan kaupunki

KAARINAN KAUPUNKI. Sivistyspalvelut. Koulutuspalvelut. Lautakunnankatu 1. PL 12. 20781 KAARINA. TET-SOPIMUS. Kotimäen koulu. Piikkiön yhtenäiskoulu.

hakemus - Kaarinan kaupunki

7. joulukuu 2016 ... muuta. Nykyiset palvelut kotihoito tuntia/vko kertaa/vrk kertaa/vko kotihoidon palveluseteli tuntia/vko kertaa/vrk kertaa/vko omaisten apu ...

Rakentamistapaohjeet - Kaarinan kaupunki

16. huhtikuu 2014 ... Kaarinan kaupunki. Kaavoitus ... Rauhalinnan aloitusalueen rakentamistapaohjeet ... Ote Voivalan osayleiskaavan muutoksesta (Rauhalinna) ...

raportti - Kaarinan kaupunki

15. helmikuu 2018 ... Harja, kalkkihakkuri tai tela. Kuivumisaika, 23 °C ilman suht. kosteus RH. 50 %. Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua. Vesihöyrynvastus (EN.

yhteistoimintasopimus - Kaarinan kaupunki

... mukaisesti siten, että Turun kaupunki perustaa niistä huolehtimaan yhteisen toimielimen. ... viranomaisen tehtävien hoitamista varten perustetaan Turun kaupungin organisaatioon kuuluva Turun ... Palkat ja palkkiot (JLT). Elakekulut (JLT).

tontit - Kaarinan kaupunki

Vuokranantaja: Kaarinan kaupunki, y-tunnus 0133226-9, PL 12, 20781 Kaarina. Vuokramies: 2. VUOKRA-ALUE. Kaarinan kaupungin. XX . kaupunginosan ...

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON ...

20. joulukuu 2010 ... 7.2.1 Vedenhankinta. Kaarinan kaupunki ostaa kaiken käyttövetensä Turun Seudun Vesi Oy:ltä. ... Toimitettavan veden hinta on 35 % vesilai-.

turun ja kaarinan seurakuntayhtymä - Turun ja Kaarinan seurakunnat

19. tammikuu 2018 ... Kirkko ja me –lehdessä on ollut vuosittain 11-15 ympä- ... nan kirkko, Pallivahan seurakuntakeskus, Martinkirkko ja seurakuntatalo. Sen jälkeen ...

kaarina-ilmiö - Kaarinan kaupunki

Oppivaan yhteisöön kuuluvat kaikki toimijat – opettajat, oppilaat ja opiskelijat, koulun ja oppilaitoksen johto ja muu henkilöstö. Oppilaat ja opiskelijat osallistuvat ...

Tervetuloa palvelutorille! - Kaarinan kaupunki

tapahtumiin tutustut samalla helposti Eerikkiin ja sen toimintaan. Järjestämme tapahtumia tiiviissä yhteistyössä Kaari- nassa toimivien yhdistysten kanssa.

karvaiset kirjastolaiset - Kaarinan kaupunki

30. syyskuu 2014 ... Kaverikoira. Kennelliiton rekisteröity ... rat -alajaostolle haluttiin kuitenkin lukukoiratoimintaan sovelluttava testi, johon kuuluu myös esimerkiksi ...