Sosiaali- ja terveyspalveluiden sijaisen opas.pdf - Kaarinan kaupunki

7. elokuu 2017 ... Mielenterveyspalvelut,Tk:n tukipalvelut. Hyvin hallinto, Hammashuollon hoito- henkilöstö, luottamushenkilöiden ansionmenetys- korvaukset.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sijaisen opas.pdf - Kaarinan kaupunki - Asiaan liittyvät asiakirjat

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sijaisen opas.pdf - Kaarinan kaupunki

7. elokuu 2017 ... Mielenterveyspalvelut,Tk:n tukipalvelut. Hyvin hallinto, Hammashuollon hoito- henkilöstö, luottamushenkilöiden ansionmenetys- korvaukset.

sosiaali‐ ja terveyspalveluiden asiakasmaksut - Kaarinan kaupunki

liittyvää matkaa kuukaudessa Kaarinan ja lähikuntien (Turku, Lieto, Parainen, ... 7,80 euroa/ateria. Hovirinnan palvelukeskus aamiainen. 2,50 euroa lounas ... kotisairaalan lääkärin määräämät vitamiini‐, neste – ja ravintovalmisteet, jotka.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALAN OHJE ...

18. tammikuu 2018 ... o Freestyle Libren käyttäjille. 200 liuskaa/3kk (800 liuskaa/v) o Raskausdiabeetikot hoidon mukaan. Monikäyttöiset insuliinikynät (Penfill-kynät).

SATASOTE Sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilakartoitus

toimipistettä/toimijaa/tuottajaa Satakunnassa kuntien ... karttaan. ▫ Satakunnan alueella on yhteensä 55 terveys- asemaa! ... Satakunnan keskussairaalaan on.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja - Sitra

parhaimmillaan julkisen sektorin palvelujohtamista ja mahdollistavat nykyistä ... jatkui Palvelujohtamisen mahdollistamisen avainalueella. Esipuhe. Hankkeessa ...

Ehdotus sosiaali- ja terveyspalveluiden uudeksi ... - Tietokayttoon.fi

15. maaliskuu 2017 ... palvelu-lain, terveydenhuoltolain ja muiden kunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ... (2011). Terveydenhuollon laatuopas. url: ...

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve ja käyttö ... - Julkari

2000, kun vuonna 2015 osuus oli kasvanut 80,4 prosenttiin (Laatusuositus hyvän ikääntyminen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019).

Etelä-savon sosiaali – ja terveyspalveluiden kuntayhtymä ... - Essote

e-mail: [email protected] Hakemuksen saapumisajankohta: ____. ____. 20____. (viranomainen täyttää). Hakemus voidaan käsitellä sosiaalitoimessa ...

stakesin rooli sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjauksessa - Julkari

3.1 Menetelmien arviointi ohjauskeinona (Virpi Semberg, Mikko. Mäntysaari ja Tuija Lindqvist) . ... Hermanson Terhi, Teperi Juha. Miten ohjata terveydenhuollon ...

turun ja kaarinan natura 2000 -alueiden ... - Kaarinan kaupunki

Bat survey of four Natura 2000 sites in Turku and Kaarina. The diversity and ... olla lepakoiden lepopaikka jopa yli talven, sillä sen kivien koloihin jää monia pie- niä mikroilmastoltaan sopivia taskuja, vaikka kellarissa ei ole ovea. Ainakin syk-.

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1.–31.12.2017 - Kaarinan kaupunki

Kaarinan kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut . ... Suurimmista hankkeista Kaarina-talo valmistui itsenäisyyspäivän juhliin. ... Tk-sairaala hoitopäivät.

turun, kaarinan ja ruskon pohjavesialueiden ... - Kaarinan kaupunki

3. kesäkuu 2010 ... 3.6.8 Kaarningon pohjavesialue, Turku /Kaarina . ... Krematorio sijaitsee harjualueella noin 1,2 km:n etäisyydellä Kaarningon vedenottamon.

Kaarinan kaupungin ympäristöraportti 2004 - Kaarinan kaupunki

Kaarina on Turun itäinen naapurikunta, jonka maapinta-ala on 59, 70 km. 2 . Maisema ... Kaarinan Kierrätyskeskus Ekokaarina on Kaarinan. Työttömät ry:n ...

Kaarinan kaupungin talousarvio 2017 ja ... - Kaarinan kaupunki

14. marraskuu 2016 ... Työterveys. Oy:lle. Henkilöstö määrän su nitut muutoks jetin raamilu. EUTUMISEN sta seurataan lään johtoryh llään kaupun oma raporto.

Kaarinan luontoselvitys 2001.pdf - Kaarinan kaupunki

25. marraskuu 2001 ... Alueen osa, jolla sijaitsee paikallisesti arvokas luontopolku. ... vedenpuhdistamo, jonka pohjoispuolella taas arvokas Katariinanlaakson lehto.

hakuohjeet kaarinan kaupungin ... - Kaarinan kaupunki

24. elokuu 2018 ... Kaarinan kaupunki myy Seurapirtti nimisen suojellun rakennuksen tarjousperusteisesti, ... postitse Eija Laurilalta, [email protected] ...

Kaarinan rakennusjärjestys - Kaarinan kaupunki

koskevat tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestys osoittaa kaupungin yleiset tavoitteet ja vaati- mukset rakentamiselle ja antaa muita säännöksiä täydentävää ...

Opinto-opas 2019-2020 - Kaarinan lukio

Tätä nettiopasta täydentää Wilma, jossa kannattaa käydä päivittäin. Tärkeitä ovat myös ryhmänohjaajan tapaamiset, joissa annetaan lisätietoja opinto-ohjelman ...

Tampereen yliopiston normaalikoulu / sijaisen ohjeet

1. syyskuu 2019 ... Tampereen yliopiston normaalikoulu / sijaisen ohjeet ... Yhteystiedot saat Wilmasta, oppilaalta kysymällä tai joltakin koulun henkilökuntaan ...

Sosiaali- ja terveysministeriön opas. Laivaväen ... - Valtioneuvosto

26. elokuu 2019 ... hyväksymä merimieslääkäri, joka laatii tarkastustodistuksen tähän ... ja aiempi laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi (47/2009) on ...

Kaarinan kaupunki

Kaarinan kaupungin palvelustrategia. 2019-2025. Kaarina ... Palvelustrategia antaa tietoa siitä. mitä toimintoja ja palveluja Kaarinan kau- punki aikoo kehittää ...

Valtuustoaloitteet - Kaarinan kaupunki

8.10 Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite Föli-linjan 221 vuorojen lisäämiseksi .................. 29. 8.11 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite joukkoliikenteen ...

yhteistoimintasopimus - Kaarinan kaupunki

... mukaisesti siten, että Turun kaupunki perustaa niistä huolehtimaan yhteisen toimielimen. ... viranomaisen tehtävien hoitamista varten perustetaan Turun kaupungin organisaatioon kuuluva Turun ... Palkat ja palkkiot (JLT). Elakekulut (JLT).

Rakentamistapaohjeet - Kaarinan kaupunki

16. huhtikuu 2014 ... Kaarinan kaupunki. Kaavoitus ... Rauhalinnan aloitusalueen rakentamistapaohjeet ... Ote Voivalan osayleiskaavan muutoksesta (Rauhalinna) ...

ja vammaispalvelut - Kaarinan kaupunki

3. kesäkuu 2014 ... Sijaishuoltoyksikkö. 3. Varsinais-Suomen lastensuojelun ky. Paimio,Kaarina,Salo, Raisio,Naantali. Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri ky.

TET-sopimus - Kaarinan kaupunki

KAARINAN KAUPUNKI. Sivistyspalvelut. Koulutuspalvelut. Lautakunnankatu 1. PL 12. 20781 KAARINA. TET-SOPIMUS. Kotimäen koulu. Piikkiön yhtenäiskoulu.

raportti - Kaarinan kaupunki

15. helmikuu 2018 ... Harja, kalkkihakkuri tai tela. Kuivumisaika, 23 °C ilman suht. kosteus RH. 50 %. Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua. Vesihöyrynvastus (EN.

Hakuohjeet - Kaarinan kaupunki

www.kaarina.fi/tontit ), hinnat, kadunrakentamiskorvausmaksut, kartat ym. voi ... tään sähköpostilla tai perinteisen postin välityksellä päätös tontin luovutuksesta.

Mielenterveys - Kaarinan kaupunki

LÄÄKÄRIN LÄHETTEELLÄ. YHTEYDENOTTO. PUHELIMITSE. KAARINAN PAJAMESTARIT · Valmennusta työelämään ja arjen hallintaan puh. 050 327 7066.

A2830_osallistumis - Kaarinan kaupunki

24. huhtikuu 2018 ... Mielipiteen voi esittää sähköpostilla ([email protected]) tai postittamalla liitteenä ... kaavoitustoimistossa tai lähettämällä postia.

tontit - Kaarinan kaupunki

Vuokranantaja: Kaarinan kaupunki, y-tunnus 0133226-9, PL 12, 20781 Kaarina. Vuokramies: 2. VUOKRA-ALUE. Kaarinan kaupungin. XX . kaupunginosan ...

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON ...

20. joulukuu 2010 ... 7.2.1 Vedenhankinta. Kaarinan kaupunki ostaa kaiken käyttövetensä Turun Seudun Vesi Oy:ltä. ... Toimitettavan veden hinta on 35 % vesilai-.

TET-todistus - Kaarinan kaupunki

KAARINAN KAUPUNKI. Sivistyspalvelut ... 20781 KAARINA. TET- ... Työnantajan mahdollisuus ottaa oppilas kesätyöhön koulun päätyttyä. Mahdollista.

hakemus - Kaarinan kaupunki

7. joulukuu 2016 ... muuta. Nykyiset palvelut kotihoito tuntia/vko kertaa/vrk kertaa/vko kotihoidon palveluseteli tuntia/vko kertaa/vrk kertaa/vko omaisten apu ...

Kaarinan kaupunki Nuorisovaltuuston kokous

15. elokuu 2018 ... Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1. Läsnä. Jäsenet ... II un us q .!J~ s-, .:<. Ol j. 55 'o<O 1;(. Lausuntopyyntö runkolinjaston linjastaluonnoksista. 'SY6 ... Pankin tarkoituksena olisi aloitteen mukaan alentaa lukion kustannuksia.

selvitys erityisruokavaliosta - Kaarinan kaupunki

9. elokuu 2019 ... Päiväkoti/koulu/oppilaitos: ... Kotimäen tiimi (Kotimäen ja Auranlaakson koulut, Ristikallion lastentalo, Kultanummen, Kesämäen ja. Rinkelin ...