Luomuperunan kasvitautien hallinta - Journal.fi

Asiasanat: kasvinsuojelu, kasvitaudit, peruna, Solanum tuberosum, perunarutto, Phytophthora infestans, biologinen torjunta, kasvinvuorotus. SUOMEN ...

Luomuperunan kasvitautien hallinta - Journal.fi - Asiaan liittyvät asiakirjat

Luomuperunan kasvitautien hallinta - Journal.fi

Asiasanat: kasvinsuojelu, kasvitaudit, peruna, Solanum tuberosum, perunarutto, Phytophthora infestans, biologinen torjunta, kasvinvuorotus. SUOMEN ...

luomuperunan taudit ja niiden hallinta - Luomu.fi

Maasta leviävä perunarutto iskeytyy perunan alimpiin lehtiin. Niihin voi kehittyä tyypillisiä rutto- laikkuja, mutta joskus lehdet muuttuvat mosaiikkimaisen kirjaviksi ...

kasvitautien hallinta luomuvihannesviljelyssä - Luomu.fi

varastoinnin aikana. Vihannekset pilaantuvat oireiden ilmaannuttua hyvin nopeasti täysin käyttö- ... Keräkaalissa ja kiinankaalissa pahkahome alkaa vetistä-.

Luomuperunan tuotantoketjun kehittäminen Pohjois ... - Journal.fi

Vuonna 2017 testattujen lajikkeiden (Marabel, Solist, Colomba, Albatros) välillä oli ... hallittaviksi luomuperunan taudeiksi Suomessa ovat osoittautuneet peruna-.

Kasvitautien torjunta luomuherukan viljelyssä - Journal.fi

Ennen ruiskutuksia seokset siivilöitiin ja nokkoskäyte laimennettiin vedellä 1:10. Vuonna 2001 nokkoskäytettä seisotettiin viikko ennen ensimmäistä ruiskutusta, ...

Abiturienttien lingvistisen kompetenssin hallinta ... - Journal.fi

kanut vieras kieli) taso A1.3–A2.1 (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003: 100–101, 104–106, 230–247). Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003) ei ...

Lajiketestauksilla apua luomuperunan ... - Luomuinstituutti

Inova ja BioGold (Suomen Peruna Oy), Belana ja Marabel (Finbom Oy). Koe lannoitettiin ja hoidettiin luomussa hyväksytyin menetelmin. Mukulat istutettiin 28.5.

Luomuperunan laatu hallintaan - kasvua ... - Luomuinstituutti

Peruna on tärkeä osa suomalaista ruokaa, niin myös julkisissa ... Carolus (Agrico), Marabel (Europlant), Fambo (Meijer) sekä Biogold (KWS Potato B.V.).

Luomuperunan määrän ja laadun kehittäminen ... - Luomu.fi

Finnamyl Oy, HZPC Pohjoisen Kantaperuna Oy,. Myllymäen Peruna Oy, Perunaseppä Oy, Suomen. Peruna Oy, Suomen Siemenperunakeskus Oy. ✓ Siemen ...

KASVITAUTIEN NIMISTÖTARPEITA KASVINTARKASTUKSEN ...

Männyn ja kuusen taimet. (taimitarhat). Root dieback. Rotröta ... Kuusi. Spruce snow blight. Granens snöskytte. Kuusentalvihome. Melampsora pinitorqua. Mänty.

Kasvitautien ehkäisy, tarkkailu, ja kontrollointi, IPM

11. huhtikuu 2018 ... Juurikkaan taimipolte. •Esiintyy kaikissa juurikasmaissa. • Aphanomyces cochlioides, Pythium- ja. Fusarium- sukujen sienet.

Viljelykierron vaikutukset rikkakasvipaineeseen ja kasvitautien ...

Viljelykierto ja kasvinsuojelu. - Kasvinsuojelun tarve pienenee ... IPM. – Viljelykierto on integroidun kasvinsuojelun perusta ... o Monitor, Broadway o Titus ...

SERENADE ASO Kasvitautien torjuntaan Valmistetyyppi - Berner ...

Härmän ja harmaahomeen torjuntaan mansikalla, herukoilla, vadelmalla ja karhunvatukalla, harmaahomeen torjuntaan sipulilla ja salaatilla sekä härmän ...

Myyntipäällyksen teksti Propulse Kasvitautien torjuntaan Varoitus ...

Paras ruiskutussää on, kun lämpötila on 15 – 18 ºC, ilman suhteellinen kosteus 70 % ja kasvusto on hyvässä kasvussa. Käyttöä kuivuuden vallitessa, kirkkaassa ...

Henkilöriskien hallinta - PK-RH

Vaikkapa sihteeri, mikrotukihenkilö tai koneenhoitaja voi olla aivan avainasemas- sa. Riippuvuus muutamista ihmisistä merkit- see suurta riskiä. Jos yritys ...

Laivaprojektien hallinta

19. marraskuu 2014 ... Meyer Turku Layout. 3. Click to buy NOW! ... www.meyerturku.com. 4 ... tärkeiden alihankkijoiden tai toimittajien rahoitusongelmat tärkeiden ...

linjasaneeraustyömaan hallinta - Theseus

13. huhtikuu 2010 ... Asennus- ja rakennustyövakuutus on nimensä mukaisesti tarkoitettu rakennus- tai asennusprojektien omaisuusvakuutukseksi. Vakuutus kattaa ...

Sisäilman laadun hallinta

Sisäilman laadun hallinta. Kirsi Villberg, Kristina Saarela & Tiina Tirkkonen. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Anna-Liisa Pasanen, Jukka-Pekka Kasanen ...

HEVOSTILAN YMPÄRISTÖN HALLINTA

SP-Paino Oy Hyvinkää ... 20 hevosen tallin pelkät karsina- ja käytävätilat edellyttävät noin 300 m2 ... Vapaaseen laukkaan tarvittava uran leveys on 2,0 metriä.

ja toimitusketjun hallinta - Elenia

9. marraskuu 2016 ... Varastointikustannusten tarkempi kustannusjako vaihtelee liiketoimintaympäristöstä riippuen. Speh (2009) mukaan varastointikustannukset ...

Verkostoitumisen riskit ja hallinta - PK-RH

Verkostossa oleva yritys on riippuvainen muiden toiminnasta. Erilaisia verkostoja. Yritysten verkostoituminen voi olla: • Verkostoyhteistyötä samankaltaisten, ...

ILMARI - Ilmoittautumisten hallinta

Fortum Waste Solutions Oy ... Ekopulloyhdistys ry/ Suomen Palautuspakkaus Oy ... Jokinen. Lauri. Finncont Oy. Jokiniemi. Jari. Puhas Oy. Junttanen. Jarmo.

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA JA HENKILÖSTÖN ... - JYX

23. marraskuu 2018 ... Laura Mikkonen. Fysioterapian pro gradu -tutkielma ... 20.1.2017. http://ttk.fi/files/1661/TEResitys010210.pdf. Työterveyshuoltolaki 2001/1383.

työajan hallinta - Tyosuojelu.fi

Tasoittumisjärjestelmästä tulee käydä ilmi vähintään tasoittumisjakson kunkin viikon säännöllinen työaika. Tasoittumisjärjestelmä on laadittava vähintään ajaksi, ...

Kaupan väkivaltariskien hallinta

PTY, Turvallisuuden omavalvonta. ➢ Kaupan liitto: ➢ Liikkeen turvallisuusmerkintä-lomake. ➢ Kaupan henkilöturvallisuus-ohje. ➢ Turvaa kaupanteko-ohje.

Kosteuden hallinta - Vaasa

Kapillaarisuus. Kapillaarinen nousu tarkoittaa sitä, että vesi siirtyy vesirajasta materiaalissa huokosten kapillaarivoimien avulla muualle materiaaliin.

Varaston hallinta - Theseus

(Logistiikan maailma, [viitattu 2.4.2019]: Karhunen, Puori & Santala 2004,. 302-305: Ritvanen, Inkiläinen, Bell & Santala 2011, 80.) Varmuusvaraston (safety stock) ...

infraprojektitiedon hallinta - Theseus

13. tammikuu 2016 ... Andament Group Oy on laaja infra-alan moniosaaja, joka toimii ympäri Suomen ja on laajentanut toimintaansa myös Ruotsissa. Tämän ...

Kalliotilojen vesitiiviyden hallinta - VTT

VTT Tiedotteita – Research Notes 2147. 124 s. Avainsanat rock caverns, underground spaces, groundwater, leakage, drainage, sealing, water- proofing, ...

Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä

30. toukokuu 2007 ... Kari Viitanen. TUOTANTORYHMÄ. Kari Vaaralahti. TEKNINEN KESKUS. Jouni Mattsson. YMPÄRISTÖKESKUS. Ilkka Joutsen. Toimialahallinto.

Kesäaikaisten lämpötilojen hallinta ... - Rakennustieto

set erot olivat huomattavat riippuen asunnon suuntauksesta ja mahdollisen parvekkeen lasi- tuksesta tai viherhuoneesta. Asuntojen suunnittelun keskeinen ...

Työturvallisuuden hallinta Fingridin työmailla

28. toukokuu 2018 ... Työmaapäiväkirja. - Viikkoraportti. - MVR mittaus. - Johdon katselmukset. - Vastuullisuusauditoinnit. - Laadunvarmistusraportit. - Turvavartit.

Kulutus, tieto, hallinta - Tilastokeskus

31. tammikuu 2010 ... Tilastokeskus 229 maan (Kiander & Vartia 1998, 68, 88). ... Peräläinen, Antero 1985. Lapsiperheet ... Väkivalta ja parisuhde. Nuorten naisten ...

Investointien elinkaarikustannusten hallinta - Theseus

29. marraskuu 2015 ... Opinnäytetyön lopputuloksena valmistui Excel-työkalu, jolla voitiin määrittää ... laskentamenetelminä voidaan käyttää nykyarvo-, annuiteetti-, ...

Salla Turpeinen YMPÄRISTÖKYSYMYKSEN HALLINTA ... - JYX

10. syyskuu 2012 ... kilpailukeskuksen suunnittelu, tulospalvelu ja tiedotus, suunnistajien ... suunnittelemattomat turnaukset ja isot ottelut, koska niissä käytetään ...

Ampumaratojen ympäristö- vaikutusten hallinta

Ampumaratojen BAT-selvityksen haasteeksi muodostui se, että vaikka ampumarata ... Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät, Jyväskylä 13–14.3.2013. Saario, H.