N:o 780 3817 Liite VÄLIAIKAISEN VARTIJAN ... - Finlex

Järjestyksenvalvojan tehtävät, järjestyksenvalvojaksi hyväk- syminen ... toimivaltuudet, järjestyksenvalvojan asettaminen järjestyslain perusteella. - Yleinen ...

N:o 780 3817 Liite VÄLIAIKAISEN VARTIJAN ... - Finlex - Asiaan liittyvät asiakirjat

N:o 780 3817 Liite VÄLIAIKAISEN VARTIJAN ... - Finlex

Järjestyksenvalvojan tehtävät, järjestyksenvalvojaksi hyväk- syminen ... toimivaltuudet, järjestyksenvalvojan asettaminen järjestyslain perusteella. - Yleinen ...

Liite 1 - Finlex

Matalluoto. Merimasku. Auva, Kaita ja Liettinen. Naantali. Lapilan saari. Parainen. Attu, Björkholm, Heisala, Jermo, Kuggö, Mielisholm, Sorpo ja Tammo. Pernaja.

Liite 2 - Finlex

Tarkennetun lannoituksen fosforin enimmäiskäyttömäärää koskevasta 2 liitteen ... hehtaarilla, tyrniä 800 kasvia hehtaarilla, pensasmustikoita 2 250 kasvia ...

Liite - Finlex

Golfkentänhoitajan ammattitutkinto. Maaseutumatkailun ammattitutkinto. Erikoisammattitutkinto Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto. Keruutuotetarkastajan ...

Liite 8 - Finlex

E-sääntöjä ja EU-säädöksiä sovelletaan rinnakkain siten kuin EU-asetuksella sää- detään. Kohta Kohde. Direktiivi/. EY-asetus. E-sääntö ...

N:o 116 408 Liite 1a - Finlex

Liha- tai kalahyytelö. 1 000. 500. Nestemäiset lisäravinteet. 2 000. Erityisruokavaliovalmisteet. (KTMa 662/2000), lukuun ot- tamatta imeväisten ja pikkulas-.

Liite HUOM! - Finlex

HUOM: Termi “kontti“ ei tarkoita tavallisia pakkauksia, IBC-pakkauksia, ... ”Eristetty” tarkoittaa halkaisijaltaan yli 1,5 m säiliötä, joka on eristetty (ks. kohta ...

N:o 503 1553 Liite 1 - Finlex

60. Syysruis syksyllä. 30. 30. 20. 30. 30. 20. Syysruis keväällä. 3 000 kg. 100. 90. 40. 60. 60. 40. Kevätruis. 3 000 kg. 90. 80. 50. Syysvehnä, ruis- vehnä ja speltti-.

liite 1 johdanto - Finlex

1. kesäkuu 1979 ... Kupari-(I)-tiosyanaatti. 1111-67-7. Kupari-(II)-8-hydroksikinoliini. 10380-28-6. Kupari-(II)-hydroksikarbonaatti. 12069-69-1. Kupari-(II)-kloridi.

Liite 1 LIIKKUMIS - Finlex

1) Tasavallan presidentin kesäasunto Kultaranta. Naantali. Tasavallan presidentin kanslia. 6.01. 2) Tasavallan presidentin virka-asunto Mäntyniemi. Helsinki.

Liite 1 Osa A Peltokasvien peruslannoitus ... - Finlex

Näitä ovat esimerkiksi päivänkakkara, puna-ailakki,. 806. N:o 263. Page 3. ahdekaunokki, ketoneilikka, mäkitervakko, nurmikohokki ja keltasauramo.

Liite 1 Osa A Peltokasvien peruslannoitus - Finlex

Etelä-Suomi. Keski-Suomi. Pohjois-Suomi. Viljat ja öljykasvit. Viljelyvyöhykkeet 1 ja 2. Viljelyvyöhyke 3 ja 4:n edullisimmat osa. Viljelyvyöhykkeet 4 ja 5. Savi- ja.

Liite MAKSUTAULUKKO 1. PAIKALLISPOLIISIN ... - Finlex

Poliisihallituksen myöntämän hankkimisluvan tai yksityisen valmistamisluvan ... Hankkimislupa tai yksityinen valmistamislupa tiedostoon merkittävälle aseelle ...

Liite. Asuinhuoneiston vuokrasopimus - Finlex

Vuokranantaja/vuokralainen huolehtii vuokrasuhteen aikana huoneiston ... tyskorko julkaistaan Suomen Pankin ilmoituksena Suomen säädöskokoelmassa).

N:o 542 2282 Liite I Jäteveden käsittelyjärjestelmät ... - Finlex

Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista: 1) saostussäiliö (saostuskaivo), jolla tarkoitetaan jäteveden yksi- tai ...

N:o 821 3926 LIITE 1 LIHATUOTTEIDEN ERITYISET ... - Finlex

(1) Tuore kaninliha, jota ei ole käsitelty sen säilyvyyden varmistamiseksi; jäähdytettyä ja pakastettua lihaa pidetään kuitenkin tuoreena lihana. (2) Valinnainen.

LIITE 1 KAARINAN METSIEN LUONNONSUOJELUALUE ... - Finlex

LIITE 1 KAARINAN METSIEN LUONNONSUOJELUALUE. Kaarina. © Maanmittauslaitos 1/MML/12. © Maanmittauslaitos 1/MML/12. © Maanmittauslaitos 1/MML/ ...

N:o 752 3542 Liite 1a Lisäaineiden ryhmänimet ... - Finlex

Natriumaskorbaatti. E 302. Kalsiumaskorbaatti. E 304. Askorbiinihapon rasvahappoesterit. (i) Askorbyylipalmitaatti. (ii) Askorbyylistearaatti. E 306. Tokoferoliuute.

N:o 874 2735 Liite MAKSUTAULUKKO Maistraattien ... - Finlex

Maistraattien julkisoikeudellisista suoritteista perittävät seuraavat maksut: ... Toimituksesta mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa ...

Liite 5 SUOMESSA ESIINTYVÄT LUONTODIREKTIIVIN ... - Finlex

erakkokuoriainen, Osmoderma eremita jättisukeltaja, Dytiscus latissimus. Tampisukeltaja, "Graphoderus bilineatus punahärö, Cucujus cinnaberinus. Korennot.

N:o 794 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN ... - Finlex

Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK. Helsingin ... Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Bachelor of Arts (Education). Kasvatustieteen maisterin tutkinto.

589/2015 5 Liite 1 LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET 1 ... - Finlex

Syklitsiini 50 mg tabl. Käyttöaihe: Matkapahoinvointilääke, huimaukseen ja pahoinvointiin. ... HUOM. Ei raskauden aikana, ei alle 8-vuoti- aille lapsille. 10 tabl. 3.

Liite. Alivuokra-asunnon vuokrasopimus - Finlex

Sopimuksen irtisanominen 15). 8.1. Irtisanomisajat 16). Osapuolet ovat sopineet, että irtisanomisaika on: * vuokranantajan toimittaessa irtisanomisen ______ ...

N:o 487 1448 Liite Perussäännöt kokonais - Finlex

vielä varmistettava saatu tulos käyttäen olii- sa kauppa- ja teollisuusministeriön päätök- viöljyä silloin, kun se on teknisesti mahdol- sessä 262/1992 mainittua ...

N:o 214 743 Liite MAAPERÄN HAITALLISTEN AINEIDEN ... - Finlex

TEX4. 1. Polyaromaattiset hiilivedyt. Antraseeni. 1. 5 (e). 15 (e). Bentso(a)antraseeni. 1. 5 (e). 15 (e). Bentso(a)pyreeni. 0,2. 2 (t). 15 (e). Bentso(k)fluoranteeni. 1.

Liite 1: Mallitaulukko vaaratekijöiden kartoittamiseksi ... - Finlex

Ruoansulatuskanava. Jalat (nilkasta lantioon). Käsivarrat. (ranteesta olkapäähän). Hengityselimet. Putoanisct. Iskut, viillot, lömays, murskaantum. Pistot, viillot,.

Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA ... - Finlex

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto. Bachelor of ... Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto. Bachelor of ... TUSALA. Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto.

N:o 532 1739 LIITE 6 Kuukausittain ilmoitettavat muut ... - Finlex

23) keuhkomato. 24) kinokuume. 25) laidunkuume. 26) paravaccinia (pseudocowpox) ... 64) kissarutto. 65) koiran kettusyyhy. 66) koiran penikkatauti.

N:o 743 2312 Liite Yleisessä rokotusohjelmassa käytettävät ... - Finlex

Lyhenne. Rokote. BCG tuberkuloosirokote (Bacillus Calmette-Guerin). Rota rotavirusrokote. DTaP-IPV-Hib kurkkumätä (diphtheria = D)-, jäykkäkouristus ...

N:o 421 1231 LIITE Yleisessä rokotusohjelmassa käytettävät ... - Finlex

Lyhenne. Rokote. BCG tuberkuloosirokote (Bacillus Calmette-Guerin) ... 4 v. MPR II. 6 v dtap. 14-15 v. Jos rokotusohjelma ei ole toteutunut suositellun ...

Liite 2 RAUHOITETUT ELÄINLAJIT Matelijat kangaskäärme ... - Finlex

erakkokuoriainen, Osmoderma eremita isolampisukeltaja, Graphoderus bilineatus jättisukeltaja, Dytiscus latissimus punahärö, Cucujus cinnaberinus. Korennot.

1470/2011 6 sisällysluettelo liite 1. lihantarkastus ... - Finlex

Tarhatun riistan ja poron post mortem -tarkastusta koskevat erityisvaatimukset .......... .9. 3.3. ... Luonnonvaraisen riistan lihaa koskevat erityisvaatimukset .

N:o 1150 5527 Liite AEROSOLIEN RAKENNE - Finlex

sen kemiallisen palamislämmön ja syttyvien aineosien painoprosentin mukaan ... b) jos kemiallinen palamislämpö on ≥ 20 kJ/g, aerosolin sisältö luokitellaan ...

N:o 1485 4094 LIITE Esimerkkiluettelo erityistä ... - Finlex

Persulfaatit, kuten ammonium- ja kaliumpersulfaatit. Rikkiyhdisteet, kuten rikkidioksidi, rikkihappo, rikkihiili ja rikkivety. Seleeni ja sen yhdisteet. Syaaniyhdisteet ...

207/2015 3 lääkeluettelon aineet, liite 1. ämnena i ... - Finlex

Pilviharmikki. Harmelbuske. Syrian rue / Harmel. Peruviani balsamumm. (Myroxylon balsamum). Perunbalsami. Perubalsam. Peru balsam /. Peruvian balsam.

Liite 1 Osa C Pientareet ja suojakaistat Viljelijän on jätettävä ... - Finlex

2) nurmi ja monivuotinen viherkesanto, joka on perustettu viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, suojakaistat ja suojavyöhykkeet;. 3) monivuotiset marjat ja ...