TAMPEREEN YLIOPISTO Kaisu Tomperi ALAKOHTAINEN ... - Trepo

Alakohtainen vuorovaikutus järjestyksenvalvojan koulutuksessa ja työssä. Oppiaine – Subject ... 5.2.1 Viestintä järjestyksenvalvojien koulutusmateriaaleissa .

TAMPEREEN YLIOPISTO Kaisu Tomperi ALAKOHTAINEN ... - Trepo - Asiaan liittyvät asiakirjat

TAMPEREEN YLIOPISTO Kaisu Tomperi ALAKOHTAINEN ... - Trepo

Alakohtainen vuorovaikutus järjestyksenvalvojan koulutuksessa ja työssä. Oppiaine – Subject ... 5.2.1 Viestintä järjestyksenvalvojien koulutusmateriaaleissa .

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Kaisu Jansson LET US ... - Trepo etusivu

2.2.2 Antiamerikkalaiset vasta- ja vaihtoehtomediat. 13. 3. ... ta- ja vaihtoehtomedioiden nousussa ja Latinalaisen Amerikan yhteisen identiteetin rakentajana.

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu YLIOPISTO ... - Trepo

7. kesäkuu 2018 ... 3.1.1 Korkeakouluopiskelijan opintotuki . ... (Opintotuki 2016 [www]) ... valtiotieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan maisterivaiheen ...

Trepo - Tampereen yliopisto

Kirjakauppa- ja kustannusliikkeet. 38. 54. 92. 41,3 58,7 33. 49 ... Lielahdessa Ylöjärven kunnan alueella toimi J.W. Enqvistin sulfiittiselluloosa- tehdas (272).141 ...

ROI - Trepo - Tampereen yliopisto

Sako. (2011). 90 vuotta tarkkuutta. http://www.sakosuomi.fi/90v-historia.php Luettu 3.4.2011: Sako. Sako. (1946). Toimintakertomukset aikajaksolta 1946-1960.

sdp - Trepo - Tampereen yliopisto

PETRI HAAPAKOSKI: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) ja kirkko 1988–1994. Pro gradu -tutkielma, 114 sivua, 5 liitesivua. Tampereen yliopisto.

Is it He or She - Trepo - Tampereen yliopisto

englannin kielen oppi- ja kielioppikirjoista löytyviä ohjeita pronominien käytöstä. ... opiskelijoita, jotka olisivat opiskelleet laitoksella suunnilleen samoihin ...

IBD - Trepo - Tampereen yliopisto

7. joulukuu 2018 ... IBD on kattokäsite sairauksille, joihin kuuluu colitis ulcerosa eli haavai- ... aikana uloste ja ilmavaivat voivat haista hyvin epämiellyttävältä.

tv - Trepo - Tampereen yliopisto

14. lokakuu 2006 ... toksia setvinyt Inari Teinilän (2001) selvitys sekä aiheeseen kes- ... mukaan yleensä kolmea kanavaa: avoin kansalaiskanava (Public. Access) ...

EVA - Trepo - Tampereen yliopisto

WACC = Pääoman keskimääräinen kustannus joka huomioi sekä vieraan pääoman ... Kaava (12) ilmaisee Stern Stewartin EVA systeemin teoreettisen pohjan.

Polylaktidi - Trepo - Tampereen yliopisto

tarjoaa bakteereille edullisen kasvualustan ja kehon immuunipuolustus (opsonisaatio ja fagosytoosi) on häiriintynyt vierasesineen läsnäolosta.

lisuri00061.pdf (949.2Kt) - Trepo - Tampereen yliopisto

pitää teille yleiset pieksäjäiset.” (TPA I, 141.) Opettaja hakkaa karttakeppejä säpäleiksi ja huutaa äänensä käheäksi. Koskelan Akselia hän alkaa lyödä, kun ei ...

ToivainenElias.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

normaali ennen leikkausta ja heille suoritettiin täydellinen hermojen säästö, 25 %:lla (33 potilasta) erektio säilyi 3 kuukauden kohdalla. Osuus nousi 66.7 %:iin ...

gradu04458.pdf (524.7Kt) - Trepo - Tampereen yliopisto

yhteydessä kielen kanssa (Skön & Torkkola 1999, 15). ... Sinikka Torkkolan ja Kirsi Skönin (1997) mukaan monet valtaväestön pitämät vähemmistökieliset.

Salo_gradu.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

Johtamiskorkeakoulu. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma. SALO, MIIKA: Pakon panssaroima hegemonia? Marxilainen valtioteoria vuosien 1968–1989 kes-.

Tyttöpöpöjä! - Trepo - Tampereen yliopisto

15. huhtikuu 2016 ... mukaan yhden lasten toivoman leikin Silmäniskumurhaajan. Harjoitus oli kaikin puolin hyvä ... Silmäniskumurhaaja toimii hyvin ryhmäyttävänä ...

1535361075.pdf (565.8Kt) - Trepo - Tampereen yliopisto

luovuus, luova työ, luova prosessi, luovan työn johtaminen, peliala ... 29.5.2018. Saatavissa: http://www.aka.fi/fi/rahoitus/hyva-tutkimustapa/tutkimus- etiikka1/.

Переводчик - Trepo - Tampereen yliopisto

выводам пришла Илона Каллио в своем исследовании о роли и этике таможенного переводчика (Kallio ... отчасти (Vehmas-Lehto, 2002: 16-17). Перевод ...

Jarvensivu_Tapaus_tyoelama.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

palkansaajien yleisen työn teon mielekkyyden ja työhalujen kehitystä mittaava indeksi on ... kokevan syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua miehiä enemmän sekä ... julkisuudessakin esitetty kertomus siitä, miten työ vei kaiken, se oli rajatonta ...

gradu04543.pdf (833.8Kt) - Trepo - Tampereen yliopisto

20. syyskuu 2010 ... Tupo Tuhatjalka. Helsinki: Valistus. Aitmatov, Tšingiz. 1978. Balladi ... Helsinki: Tammi. Huima, Leena. 1979. Antti ja Liisa. Lohja: Karas-sana.

gradu01184.pdf (528.2Kt) - Trepo - Tampereen yliopisto

Tutkielmassa käsitellään intialaisen, englanniksi kirjoitetun romaanin kieltä ja sen ... käyttänyt Rahelin tunteista vertauskuvaa usean leijan lennättämisestä ...

synnytyskivut - Trepo - Tampereen yliopisto

Miessynnytysopin mukaiset sairaalat aiheuttavat depersonalisaatiohäiriöitä naisille, minkä vuoksi synnyttävä nainen tuntee itsensä automaattiseksi koneeksi ja ...

RautiainenEIina.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

4. huhtikuu 2019 ... 2014, 28; Pekkarinen & Myllyniemi 2019, 5). Toisaalta ... sista medioista, mutta faktat mä aina tarkistan, mut youtube- kanavilla en tar- ... Herttaliisa Tuure, Anna-Maria Tenojoki, Elina Pekkarinen ja Sami Myllyniemi (2019,.

KunnariHanna.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

Kun taas palkansaajan tyyppillisin kuukausipalkka on 2 600 euroa ja ... Uutta intoa tuo työpaikan tarjoama psykoterapeutin koulutus sekä uusi itsenäinen työ ...

Tuplamaisterit - Trepo - Tampereen yliopisto

elämänkaarta ei enää määritä yksi tutkinto ja yksi ura, vaan elämänkaaren ... kauppatieteiden maisterin (KTM) tai valtiotieteiden maisterin (VTM) saavuttaminen.

gradu02546.pdf (766.0Kt) - Trepo - Tampereen yliopisto

Laulujen sanat täytyi pääasiassa opetella ulkoa. Niitä oli ... Ensin opetetaan laulun nimi, aihe, sanat ja sävelmä. ... Varrella virran ja Vanhoja poikia viiksekkäitä.

gradu04186.pdf (223.1Kt) - Trepo - Tampereen yliopisto

1.1.2 Frontotemporaalinen degeneraatio ja semanttinen dementia . ... Tavallisimmat dementoivat sairaudet ovat Alzheimerin tauti, vaskulaariset dementiat, Lewyn ... alkaa yleensä 50–70 vuoden iässä, ja sairaus johtaa kuolemaan keskimäärin ...

1529479872.pdf (938.2Kt) - Trepo - Tampereen yliopisto

hankittiin omakustanteisesti Ruotsista ja johon emme saaneet siksi mitään ... Aviva Nano-sormenpäämittaria ennen kuin siirryni FreeStyle Libre-sensorointiin.

Sähköbussi - Trepo - Tampereen yliopisto

Vuonna 2017 sähköbussit operoivat noin 60 prosenttia ... tuneet kustannustiedot tullaan keräämään yhteisvoimin TKL:n toimitusjohtaja Pirhosen ja ... 2016 kesällä käyttöönotettiin uudenlainen vyöhykepohjainen hinnoittelujärjestelmä. Tilaa-.

gradu01713.pdf (623.0Kt) - Trepo - Tampereen yliopisto

sen kielellisiin erityisvaikeusiin sekä koulumuodon valinnan vaikeus.” Tutkielmassa haastateltiin tuolloin neljää perhettä, joiden lapsella oli diagnosoitu dysfasia.

gradu01288.pdf (632.2Kt) - Trepo - Tampereen yliopisto

Porissa tekijöitä oli useita. Jo Venäjän vallan ajan ensimmäisinä vuosikymmeninä Pori oli Suomen viiden suurimman sahatavaran laivaajan joukossa. Porin ...

gradu07054.pdf (288.3Kt) - Trepo - Tampereen yliopisto

Savukkeiden poltto kuitenkin korvasi nopeasti perinteiset tupakointimuodot, sillä ... men sitten hyvinkin yleinen sisätiloissa tupakointi, koskien sekä julkisissa että ... Sähkötupakan polttaminen ulkotiloissa tuskin aiheuttaa edes hajuhaittoja, eikä.

SivonenJanne.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

18. huhtikuu 2019 ... Janne Sivonen. TÄRKEÄÄ TYÖTÄ VÄHILLÄ RESURSSEILLA. Kyselytutkimus lastensuojelutyöntekijöiden työtyytyväisyy- destä Satakunnassa.

Tiittanen.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

12. huhtikuu 2019 ... Viitattu 28.3.2019, saatavilla TTY-tunnuksilla Knovel sivuilta. [22] X. Fang, S. Misra, G. Xue, D. Yang, Smart Grid — The New and Improved Power.

gradu03680.pdf (280.2Kt) - Trepo - Tampereen yliopisto

Anssi Peräkylä, Hannele Forsberg, Helmi ... on avokaulanen pusero rinnat näkyy tulkki on tässä kumartuneena ja [H: mm] asiakas näkee aivan tänne tämä ... Syrjälä, Leena & Estola, Eila & Uitto, Minna & Kaunisto, Saara-Leena 2006.

gradu02216.pdf (320.8Kt) - Trepo - Tampereen yliopisto

o Rakennustyövakuutus o Vastuuvakuutus o Yritysvakuutukset. Autoliike-kaskoja löytyy kolmen Lähivakuutusyhdistys A:n yritysvakuutusmyyjän vakuutuskannas ...