Suomen metsäluonnon uhanalaiset petoeläimet - Theseus

3. kesäkuu 2018 ... Hillerin jäljet ovat minkin jälkien näköiset, mutta hillerin erottaa pitemmistä kynnenjäljistä. Hillerin askeleenpituus on 40 - 60 cm, ja se osaa ...

Suomen metsäluonnon uhanalaiset petoeläimet - Theseus - Asiaan liittyvät asiakirjat

Suomen metsäluonnon uhanalaiset petoeläimet - Theseus

3. kesäkuu 2018 ... Hillerin jäljet ovat minkin jälkien näköiset, mutta hillerin erottaa pitemmistä kynnenjäljistä. Hillerin askeleenpituus on 40 - 60 cm, ja se osaa ...

Suomen luonnon uhanalaiset

eläimet tarvitsevat lunta tai jäätä elääkseen? ... lumikot ja kärpät. Oravan ja ... kuin kesällä, muttei täysin valkoinen koskaan. Minkä eläimen jäljet ovat hangella?

Suomen uhanalaiset sammalet - Helda

Ympäristöopas. S. 21–22. Viittausohje kun viitataan liitteen 1 Suomen sammalten levinneisyys ... yleisin se on ollut Pohjois-Suomen lettoalueilla. A–ES, EP–InL.

Suomen luonnon uhanalaiset - WWF Suomi

siirtomaksuttomuus ja verottomuus, ovat johtaneet Suomessa siihen, että aurinkoenergiajärjestelmät voivat olla myös taloudellisesti kannattavia. FinSolar ...

Metsäluonnon monimuotoisuusneuvonnan vaikuttavuus ja ...

10. lokakuu 2007 ... Koulutusta on annettu varsinkin luonnonhoitotutkinnon ja ns. ... Luonnonhoitotutkinto syntyi tarpeesta levittää tietoa uuden vuonna 1997 ...

Evo – eteläsuomalaisen metsäluonnon suojelua ja tiedotusta ...

1. toukokuu 2002 ... Evon Natura 2000 -alue on metsien, pienten jär- vien, purojen ja soiden muodostama mosaiikki. Se on osa noin 20 000 hehtaarin laajuista met ...

VIIRUPÖLLÖ Metsäluonnon monimuotoisuus tutuksi ... - WWF Suomi

Viirupöllön pituus on 50-60cm ja sen paino ... Ideakuvia pöllöistä ja pöllöjen asuinalueista ... Tutustutaan viirupöllöön ja/tai muihin pöllöihin kuvin ja äänin.

Paahdeympäristöjen uhanalaiset Rapo2015 F

Kalliosinisiipiä sen sijaan havait- tiin Lappeenrannassa kuudelta paikalta yhteensä 25; yksilömäärä jäi kuitenkin pieneksi jo toi- sena vuotena peräkkäin ...

Tuntureiden uhanalaiset pistiäiset

11. huhtikuu 2019 ... ... levinneisyys Pohjois-Suomessa, mutta runsaimmillaan tuntureilla. • Saalistaa juoksuhämähäkkejä ja pesii kivien alla. Kuvat: Pekka Malinen ...

Metsätalous ja uhanalaiset lajit - Tapio.fi

Kirjoittajat: Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre. Biologi ja luonnonhoidon ekologian ... Jäkälät 1 832 lajia. Hyönteiset 19 185 lajia.

Metsätalous ja uhanalaiset lajit - Tapio

suus – Punainen kirja 2010. ... piä. Rantakaistaleen käsittelemättä jättäminen on hyvä keino auttaa ... Erillisjulkaisut > Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen.

Espoon uhanalaiset ja silmälläpidettävät eliölajit

Nämä on jaettu kolmeen alaluokkaan: äärimmäisen uhanalaisiin, erittäin uhanalaisiin sekä vaarantuneisiin niiden häviämistodennäköisyyden mukaan. Lisäksi ...

Metsätalous ja uhanalaiset lajit - Metsäkeskus

suus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö ... Kukkakärpäsiä on Suomessa yli 300 lajia, joista yli 200 on kirjan avulla melko helposti tunnistettavissa, tosin ...

1 7 Uhanalaiset käävät Suomessa - Helda

myös yleisten kääpälajien runsauksia, sillä varsinkin ... luilta alueilta on löytynyt 80—110 kääpälajia. ... Suomesta on löydetty noin 190 kääpälajia ja lähes 300 ...

Mallan ja Saanan uhanalaiset putkilokasvit

22 мар 2012 ... Mihin Kilpisjärven alueen luonnonrikkaus perustuu? Pohjoisuus (69°03'N). Alpiinisuus (Iso-Malla 951 m, Saana 1029 m). Geologia (kalkkirikas).

Uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit ... - ymparisto.fi

1. heinäkuu 2013 ... 0400 143 876, [email protected] Ympäristöministeriö. 4 paunikko, Crassula aquatica peltomaitikka, Melampyrum arvense.

Paahdeympäristöjen ekologia ja uhanalaiset lajit - Helda

maan ympäröivillä ajuruoho- mättäillä; kasvillisuuden ym- päröimät taantuvat ... harmaa pohjaväri sulautuu hyvin keväisen maan ja ylivuotisen ruohon sävyihin.

Liite 4 UHANALAISET LAJIT * Erityisesti suojeltavat lajit ... - Finlex

hajuheinä, Cinna latifolia harjukeltalieko, Diphasiastrum tristachyum. (D. complanatum) subsp. chamaecyparissus) harmaahorsma, Epilobium lamyi helpitähkiö ...

Turun Ruissalon uhanalaiset sammalet, jäkälät ja ... - Turun kaupunki

Tähän raporttiin on kerätty ajantasainen tie- to vuoden 2000 jälkeen Ruissalossa tehdyistä uhanalaisia jäkälä-, sammal- ja kääväkäslajeja koskevista havainnoista ...

Espoon uhanalaiset ja silmälläpi- dettävät ... - Espoon kaupunki

10. lokakuu 2011 ... Toukan ravintokasvi: myrkkykatko (Conium maculatum). Page 62. 62. Ketolattakoi, ljusbröstad bockrotplattmal (Depressaria pulcherrimella) NT ( ...

Oulun uhanalaiset lajit. Putkilokasvit. - Oulun kaupunki

2. toukokuu 1994 ... 72183 4297 1991 K. Paunikko Crassula aqualica Sh, havainnot 310-332. 329 III (VANHATULLI) SONNISAAREN NE-PÄÄ. 72136 4272 1988 K.

Suomen Partiolaiset - Theseus

27. syyskuu 2018 ... Partiossa kaikki ansiomerkit myönnetään partioansiomerkkijärjestelmässäpääsääntöisesti alimmasta alkaen. (Kuuluvainen, 2015,. 76-77. Partio ...

siemenpankkitoiminta suomen luonnonkasvien ... - Theseus

Suomen luonnonvaraisten kasvien etäsuojelutoimeksi, sillä suurin osa Euroopan luonnonvarai- sista kasveista tuottaa siemeniä jotka kestävät kuivattamista ja ...

itä-suomen rajakauppa 2025 - Theseus

25. huhtikuu 2016 ... The thesis examines the trade between Finland and Russia. ... Järvi-Suomen alue on suosituin yöpymisalue venäläisten matkailijoiden keskuu-.

Henkilöturvallisuuden vaaratilanteet Suomen ... - Theseus

suoritusmäärien keskinäinen vertailu osoittaa vaaratilanteita tapahtuneen ... syksyllä pimeässä, apuveneen miehistöllä oli kuivapuvut, paukkuliivit ja kypärät.”.

Asiakastyytyväisyystutkimus Suomen KattoCenterille - Theseus

8. toukokuu 2015 ... 10 liitesivua. Toimeksiantaja. Suomen KattoCenter Oy. Ohjaaja ... Customer satisfaction survey for Suomen KattoCenter. 49 pages. 10 pages of ...

Suomen Lähikauppa Oy:n yhteiskuntavastuuraportoinnin ... - Theseus

Suomen Lähikauppa Oy has published CSR‐reports as part of its annual reports. Launching of a new business strategy created a need for CSR‐reporting ...

Opas maahanmuuttajanuorille Suomen ... - Theseus

7. tammikuu 2016 ... (Seksuaalikasvatuksen stan- dardit Euroopassa 2010, 3, 28.) Seksuaalivalistus tarkoittaa väestölle tai suurelle joukolle suunnattua ...

Toiminnanohjausjärjestelmä Keski-Suomen ... - Theseus

4.1 Admicom Oy. Adminet on nettikäyttöinen lvi-, sähkö- ja rakennusalalle tehty toiminnanoh- jausjärjestelmä. Adminetistä löydät työkalut niin pienen kuin ison ...

Kaakkois-Suomen logistiikkakatsaus - Theseus

Kotka, Kouvola-Lahti ja E18 vyöhykkeet yhdessä Lappeenranta-Imatra alueen kanssa ... Etelä-Kymenlaakson ammattikoulu. • Kouvolan seudun ammattiopisto.

Suomen energiankäyttö nyt ja tulevaisuudessa - Theseus

1. toukokuu 2017 ... (Määttä. 2013.) Valtioneuvoston selonteon mukaan (2017, 41) biokaasun hyödyntäminen on ... Ensimmäisessä skenaariossa sähkön hinta ja.

nen työpajatoiminnassa Keski-Suomen alueella - Theseus

PAIKKO tekee kehittämisyhteistyötä kansainvälisen Key Tutors –hankkeen kanssa, joka tutkii erilaisten avaintaitojen tunnistamista työpajatoiminnassa ja tukee ...

Ticketmaster Suomen kriisiviestinnän kehityssuunnitelma - Theseus

erityisesti tapahtumajärjestäjät ja lippukaupat, sillä ne ovat osa Ticketmaster ... verkkosivulle https://tietoturva.ticketmaster.fi/, jonka Ticketmaster Suomi oli ...

Suomalaiset kustantajat ja e-kirja - Suomen e ... - Theseus

4. toukokuu 2010 ... (Nettikirja 2010.) Puhuttaessa e-kirjoista voi joku luulla asian liittyvän ääni- kirjoihin. E-kirja ja äänikirja ovat kuitenkin kaksi sähköisen kirjan ...

AUTETTAVA KYLMÄSSÄ Koulutusvideo Suomen ... - Theseus

30. maaliskuu 2014 ... Akuutti kylmänkyhmy parantuu usein itsekseen suunnilleen kolmessa viikossa (Hassi ym. 2005a, 459), kun taas krooninen kylmänkyhmy voi ...

sa jaksamiselle Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ... - Theseus

9. toukokuu 2017 ... Varsinais-Suomen Pelastuslaitos tuottaa ensihoitoa Varsinais-Suomessa ... Varsinais-Suomen (V-S) pelastuslaitoksella muutoksenhallinta ja -.