Ympäristön nykytila, arvioidut vaikutukset ja ... - Ymparisto.fi

on pohjoispuolella noin 450 metrin etäisyydelle Visannon Maja. -leirikeskuksesta. ... rajan rajapyykit (Ruokotunturi, Sonkamuotka, Keimiötunturi ja Lainiotunturi) ...

Ympäristön nykytila, arvioidut vaikutukset ja ... - Ymparisto.fi - Asiaan liittyvät asiakirjat

4. Ympäristön nykytila, arvioidut vaikutukset ja ... - ymparisto.fi

Hylkeisiin kohdistuvat vaikutukset ovat samanta- ... ovat etelä-lounas-länsi tuulet, jolloin merivirrat ... saan Kemin, Tornion, Simon, Iin, Haukiputaan, Oulun,.

Ympäristön nykytila, arvioidut vaikutukset ja ... - Ymparisto.fi

on pohjoispuolella noin 450 metrin etäisyydelle Visannon Maja. -leirikeskuksesta. ... rajan rajapyykit (Ruokotunturi, Sonkamuotka, Keimiötunturi ja Lainiotunturi) ...

8 ympäristön nykytila, arvioidut vaikutukset ja ... - Ymparisto.fi

Kemin edustan merialueella hiihdetään talvi- sin Aurinkoladuilla, joiden läheisyydessä sijaitsee useita laavuja mm. Selkäsaaressa, Laitakarissa, Kalasatamassa ...

6 ympäristön nykytila - Ymparisto.fi

1980-luvulla ja silloin suoritettiin myös Vieresjoen perkaus. Perkauksesta ... Ahvenen ja hauen saaliit ovat kohtalaisia tai tyydyttäviä ja kuhan, mateen sekä ...

5 ympäristön nykytila - Ymparisto.fi

20. joulukuu 2013 ... Ainoastaan näytepisteestä Hammasjärvi 3 on otettu vesinäytteitä tois- tuvasti, muista näytteenottoa on tehty joko kerran tai kaksi.

7. alueen nykytila ja vaihtoehtojen vaikutukset - Ymparisto.fi

Page 39. Kuva 7-15. Tienumerokartta (Pohjakartta © Karttakeskus Oy, Lupa L10055/13). Page 40. Kuva 7-16. Liikennemäärät maanteillä 2012 (ajoneuvoa/vrk) ...

8 arvioidut ympäristövaikutukset yyterinniemellä - ymparisto.fi

Meri-Porin osayleiskaavassa Kaanaan, Levon, Yyterin, Tullikylän, Pihlavan ja ... maisemaa hallitsevat savupiippu ja reaktoritornit sekä Kaanaan vesitorni.

6 ympäristön nykytila - environment.fi

31. elokuu 2010 ... Kemin kaupunki sijaitsee Lapin maakunnassa Kemijoen suistossa. Kemin asukasluku on noin 22 500 asukasta. Kaupungin pinta-ala on 747 ...

Rakennetun ympäristön nykytila, osa 3 - Ekarjala

semaksi luokiteltu Imatran koski ja kruununpuisto, voimalaitoksen alue, ... sivuun oli kiinnitetty Obolenskin suvun vaakuna ja katolle oli rakennettu torni. Vuonna ...

9 hankealueen nykytila 9.1 - Ymparisto.fi

1. kesäkuu 2009 ... Pomokairansuot SSO120564. Pomokairan-Tenniöaavan soidensuojelualue SSA120157. Pomokaira AMO120286. 92 358 ha. 4 526 ha.

13.2 Nykytila 13.2.1 Maisemarakenne ja –kuva ... - ymparisto.fi

Oravikosken Konepaja on suurin ja pitkäaikaisin näistä. Koko Paukarlahti-Oravikoski-Kotalahti –alueen väestökehitys laski vuosien 1980 ja 2000 välillä ja.

ympäristön tila - Ymparisto.fi

KAAKKOIS-SUOMEN. YMPÄRISTÖKESKUS. SYDÖSTRA FINLANDS. MILJÖCENTRAL. LASSI KujALA. 2...........Metsästä maailmalle. 3...........Ilma ei tunne rajoja.

6 nykytila ja vaihtoehtojen ympäris- tövaikutukset - Ymparisto.fi

Rauhalinnan lehto. Rauhalinnan jalopuulehto sijaitsee nykyisen Saaristotien itäpuolel- ... Alueen itälaidalla sijaitsee Rauhalinnan kartano, jonka museoviras-.

Narvijärven, Lutanjärven ja Kauklaistenjärven nykytila ... - Ymparisto.fi

la ja keräämällä niittojäte tiheällä pohjanuotalla, voidaan suorittaa melko tehok- kaita niittotöitä. Niitot tulee ajoittaa kahdesta kolmeen kertaa kesässä, jolloin ...

Rakennetun ympäristön selvitys – Erkontien ympäristö - Orimattilan ...

12. syyskuu 2019 ... Kortteli nro 0103 on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Korttelissa nro 0103 sijaitseva liikerakennus on merkitty ...

11. vaikutukset ihmisiin - ymparisto.fi

24. tammikuu 2014 ... Mikäli tuulivoimalan ääni on laadultaan erityisen häiritsevää eli ääni on tarkastelupisteessä soivaa ... monet petolinnut, metso sekä kuukkeli.

9. vaikutukset luonnonympäristöön - ymparisto.fi

gan metsästysseura) ja Aimo Koskinen (Pohjanpään metsästysseura). ... Rahjan, Roukalan, Alajoen, Kurikkalan ja Metsäperän alueelle Läntisen ...

11 Vaikutukset pintavesiin - Ymparisto.fi

Valtatien 9 parantaminen välillä Onkamo–Niirala, YVA-menettely, YVA-selostus |. 11 Vaikutukset ... Niiralan rajaliikenteen kehittyminen ennustevuonna perus-.

14 vaikutukset liikenteeseen - ymparisto.fi

hintään 100 km/h tai enemmän, tulee tuulivoimaloiden etäisyys maantiestä olla vähintään 500 metriä. ... Rakentamisen vaatima metsänraivaus aiheuttaa ...

12. vaikutukset linnustoon - ymparisto.fi

29. heinäkuu 2013 ... Muita hankealueilla runsaslukuisina pesiviä lajeja olivat esimerkiksi metsäkirvinen, punarinta, vihervarpunen ja laulurastas. Taulukko 12-2.

16. vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön - Ymparisto.fi

Arpaisten reitti sijait- see noin 7 kilometrin päässä Korkeanmaan alueesta etelään ja Lapin sormi runsaan 18 kilometrin etäisyydellä Pesolan alueesta itään.

10 ihmisiin kohdistuvat vaikutukset - Ymparisto.fi

Myös Poosjärven pohjoisosassa ja Järvikylässä saattaisi il- metä tällaisia eturistiriitoja. Tämänkaltai- nen tilanne on mahdollista yleensäkin kaikissa kohdissa ...

5 Vaikutukset ihmisten elinoloihin - ymparisto.fi

Ruotsin vallan aikana 1600-luvulla alkanut Tohmajärvi toi- ... Arvo. Kuvaus. Vaihtoehto läheisyydessä Vaikutus. Nurkkala. Paikallinen. Katoavaa ...

7.13.3 Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön ... - ymparisto.fi

10. huhtikuu 2012 ... määritelty kluuvijärvi. Vesistön ... merenpintaa korkeammalle tasolle ja näin estetty kluuvijärven luontainen ... koskien kluuvijärven muuttamista.

7 vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön - Ymparisto.fi

sekä Irjanteen ja Kaukomäen kylät laajoi- ne jokivarren ... RKY-2009 Irjanteen kylä, Eurajoki,. (karttalehdet 10 ja 16, ... lattu kirkko, lounaissuomalaista tyyppiä.

5 ARvioitAvAt vAiKUtUKset JA vAiKUtUsAlUe - Ymparisto.fi

Ranta-Tampellan alue on merkitty teollisuusalueeksi, jonka maankäyt- tö tulee muuttumaan (T-4). Keskustan osayleiskaava-aluetta ympäröi itä- ja länsipuolella ...

6.5 Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja ... - ymparisto.fi

koon, Stadionin torniin, Linnanmäelle ja Pasilan tv-tor- niin. ... Teatteri. Kaupunginteatteri. Ensi linja 2. Teatteri. Komediateatteri Arena. Hämeentie 2 a. Teatteri.

6.12 Vaikutukset ihmisen terveyteen, elinoloihin ja ... - ymparisto.fi

VE 1 Lielahti (Epilä). Lielahden sijoitusalue sijoittuu Tampereen kan- ... Alueella on esimerkiksi frisbeegolf -ra- ta. Työpajoissa asukkailta saadun tiedon mukaan.

Metsäpurojen kunnostamisen hydrauliset vaikutukset - ymparisto.fi

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä. Oulun yliopisto. Page 2. University of Oulu ... vaikutuksista purojen hydrauliikkaan ja virtausten monimuotoisuuteen. 3 ...

työhyvinvoinnin nykytila - Theseus

tulivat mukaan elintarvikkeet, HH-Sport ase- ja eräosasto ja HH-Cafe lounasravintola. Raahen. Halpa-Halli työllistää 39 työntekijää. Taulukossa 1 on esitetty ...

Energian varastoinnin nykytila

22. marraskuu 2002 ... Hiekka, sora1. 1,6œ2,0 ... Vauhtipyörään varastoitu kineettinen energia E: ... hiekka. 0,3œ0,5. 38. 0,88. 10œ20. (⁄/m3). Rakenne. (passiivi järj.).

As Oy Otavallanhovi Rakennuksen nykytila

Rakennuksen perustukset. 4.5. Kellari. 4.6. Rakennuksen ... Tämä käsittää niin ala-, väli ja yläpohjat, kaikkien asuntojen kevyet väliseinät ja ovet sekä asuntojen ...

Hankintaprosessin nykytila - Theseus

12. joulukuu 2016 ... Tarjouksessa on myös ilmoitettava hinta, maksuehto, toimitusaika, takuut, ... ten suosittelisimme, että heille otettaisiin käyttöön Fonecta Caller ...

AMMATTIHISTORIAN OPETTAMISEN NYKYTILA, TULEVAISUUS ...

14. toukokuu 2019 ... 6. 2.4.2 Kätilöiden ja lääkäreiden välinen yhteistyö . ... sien kautta opetuksen näkökulmasta peilaten samalla asiaa ... joja (Hakekaa kätilö!

Vastuullisuuden nykytila tavaraliikenteen ... - Traficom

16. tammikuu 2020 ... Kuljetussopimus on tyypillinen kolmikantasopimus, joka solmitaan varallisuusoikeudellisista sopimuksista poiketen kolmen osapuolen välille, ...

Puruveden Savonlahden nykytila - Theseus

Ahkiot, moottorisaha, jääkairat. (4'' ja 6''), luotinaru, rullamitta, moottorikelkka rekineen. Taulukko 9. Puruveden Savonlahden tutkimuksessa kevättalvella 2017 ...