HYVÄksYTTYJÄ oPiNNÄYTTeiTÄ - Taloustieteellinen Yhdistys

elise pietarila: politiikka kaupan – poliitikoista, lob bareista ja kauppapolitiikan muodostumisesta,. 2005. sanna pietiläinen: innovaatiot, riskirahoitus ja vero .

HYVÄksYTTYJÄ oPiNNÄYTTeiTÄ - Taloustieteellinen Yhdistys - Asiaan liittyvät asiakirjat

HYVÄksYTTYJÄ oPiNNÄYTTeiTÄ - Taloustieteellinen Yhdistys

elise pietarila: politiikka kaupan – poliitikoista, lob bareista ja kauppapolitiikan muodostumisesta,. 2005. sanna pietiläinen: innovaatiot, riskirahoitus ja vero .

tiedoksi - Taloustieteellinen Yhdistys

Heli Kinnunen: Forecasting the macroeconomy with financial market information. Pro gradu -tutkielmat (kansantaloustiede). Laura Nortamo: Suomen 1990-luvun ...

Mikro - Taloustieteellinen Yhdistys

14. joulukuu 2015 ... Kotitalouksien mikro- ja makroaineistojen välistä yhteyttä on tar- kasteltu ja tarkastellaan ... ranskalaiset ovat vähemmän velkaantuneita.

Kansantaloudell in en - Taloustieteellinen Yhdistys

ANTHONY SAMPSON, Uudet eurooppalaiset (Peter Frisk). 326. BERNT P. STIGUM ... income from grain, potato, sugar beet etc. Other independent ... rahan arvon vaihteluille kuin raha-omaisuus, ainakin silloin kun in- deksiehdot ovat laissa ...

Kansantaloudellinen - Taloustieteellinen Yhdistys

Hypoteesi. Olen toisessa yhteydessä 8 käsitellyt inflaation, nlaksutasekriisin, työttö- myyden ja devalvaation välistä vuorovaikutusta ja todennut, että Suo-.

Yritys - Taloustieteellinen Yhdistys

Efektiivinen rajaveroaste tarkastelee. (marginaali-investoinnille) lisäinvestointiyksi- kölle lankeavaa verorasitusta – suhteellista ve- rokiilaa: (p–s)/p, jossa s on ...

Esitelmiä - Taloustieteellinen Yhdistys

Vuoden 1991 marraskuun devalvaatio ja syyskuusta 1992 lähtien tapahtunut deval- voituminen sitten nopeuttivat ulkoisen epätasa- painon korjaamista ja ...

Hyvinvointiyhteiskunta - Taloustieteellinen Yhdistys

200. Kansantaloudellinen aikakauskirja – 97. vsk. – 2/2001. ESITELMIÄ. Hyvinvointiyhteiskunta – mikä se on ja mihin se kannustaa1. Raija Julkunen. Dosentti.

Puolustuspuhe talouskasvatukselle - Taloustieteellinen Yhdistys

ka psykologinen taloustiede varmasti tarjoaa ... man tyyppiset psykologiset tekijät vaikuttavat moneen ... olla psykologinen manipulaatio melko läpinä-.

Terveys ja työmarkkinamenestys - Taloustieteellinen Yhdistys

KTT Terhi Maczulskij ([email protected]) on erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja FT Petri Böcker- man ([email protected]) on ...

Kirja-arvioita - Taloustieteellinen Yhdistys

sesta keskiajasta, jolloin Eurooppa alkoi talou- dellisessa ... Monet keskiajalla tehdyt keksinnöt laskivat perustan ... alalla tehtyjen keksintöjen kanssa johtivat eu-.

Päiviö Riihinen - Taloustieteellinen Yhdistys

12. syyskuu 2014 ... Päiviö Riihinen. Uranuurtaja kansantaloustieteen soveltamisessa metsätaloudellisiin kysymyksiin*. Matti Keltikangas. Markku Simula.

Finanssipolitiikka ja rahaliitto - Taloustieteellinen Yhdistys

1 Finanssipolitiikalla tarkoitetaan julkisen menojen, ... ja ekspansiivinen, alijäämää kasvattava politiikka su- ... finanssipolitiikka olisi liian ekspansiivista ja.

Kansakuntien kauppastrategiat - Taloustieteellinen Yhdistys

sa muotoilema suhteellisen edun periaate on ... 1 Suhteellisen edun periaatteen esitti Q'Brienin. (1975, s. ... periaate, 2) John Stuart Millin teoria ulkomaan-.

Jälkikeynesiläisyydestä Tervalalle - Taloustieteellinen Yhdistys

KTM Patrizio Lainà ([email protected]) on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Juha Tervalan (2016) kirjoitus ”Jälkikeynesi- läinen taloustiede ...

Talouspolitiikka ja lama - Taloustieteellinen Yhdistys

Suomi kärsi 1990-luvun alkupuolella vuosisa- dan pahimmasta ... Anttila, Pekka, "Kun Suomi haukkoi happea",. Suomen Kuvalehti 15, 1994, 18-25. Bernanke ...

XL Kansantaloustieteen p aivat - Taloustieteellinen Yhdistys

9. helmikuu 2018 ... University restaurant: Juvenes Monttu. Trattoria Romana. Hämeenkatu 9, 20500 Turku. Kuori. Delhi Darbar. Hämeenkatu 8, 20500 Turku.

Markan matkassa - Taloustieteellinen Yhdistys

markan ulkoinen arvo oli laskenut jo lähes vii- denneksen. ... kantaan sidotun markan vakaus että rahan ar- ... Yli 10 prosenttia suurempaan devalvaatio on oli.

Metsäliitto vuoristoradalla - Taloustieteellinen Yhdistys

Markku Kuisma, Sakari Siltala ja Teemu Keskisarja,. Paperin ... Keskisarjan kirja Metsäliiton suurista hankkeis- ... väitöskirjansa tiivistelmässä: ”Tutkimus osoit-.

Henkilöstön taloustiede - Taloustieteellinen Yhdistys

taloustieteen aloilla, yritysten ja työntekijöiden oletetaan olevan ... lazear (2000a) korostaa henkilöstön talous ... kuten esim. edellä käsitellyssä johdon palkitse.

Nostaako asumistuki vuokria? - Taloustieteellinen Yhdistys

1 Asumistuki noudattaa kaavaa tuki = 0,8*(min(max_ menot ... nilla. hänen lopputulemansa oli se, että yleinen ... todellisesta vuokrasta riippumatonta maksimi.

Nettikyselyt ovat nykyaikaa - Taloustieteellinen Yhdistys

Seppo Laaksonen. FT. Nettikysely tarkoittaa kyselyä, tiedustelua, haastattelua tai yleisemmin surveytä, jossa vas- taaja käyttää apuna internetiä, verkkoa, älypu-.

Suomi ja talouspolitiikka rahoituskriisissä - Taloustieteellinen Yhdistys

Suhteessa finanssipolitiikkaan rahapolitiikka ... finanssipolitiikassa, on tarve välttää suuria ja ... 6 Ekspansiivinen finanssipolitiikka tarkoittaa tässä yhteydes-.

Keskiajan markasta setelieuroon - Taloustieteellinen Yhdistys

Kansallinen rahayksikkö. 2.1.1. Kellutus ... 7 Sarvas, Pekka: Suomessa käytetty raha keskiajalla ja 1500- luvulla. ... gian, Italian, Sveitsin ja Kreikan (1868) muo-.

Palkkojen joustavuus Suomessa - Taloustieteellinen Yhdistys

sopimuskorotuksen ylittäviä palkkatoiveita. Palkanmuutosten ... sen” johdosta, kuten Elsby (2004) on esittänyt. 4. ... Holden (1994 ja 2002) on esittänyt. Tämä li-.

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka - Taloustieteellinen Yhdistys

kreikan eurosta eroamisen mahdollisia vaiku- tuksia. 1. ... kuussa 2012 euromaat ja imF sopivat kreikan toisesta ... vaikka raha- ja valuuttakurssipolitiikka ovat.

Yritysten yhteiskuntavastuu ja taloustiede - Taloustieteellinen Yhdistys

yhtiö Enron, tilinpitoyhtiö Arthur Andersen, ... Enron oli ilmoittanut arvoikseen ”kunnioitus”, ”rehelli- ... Vuoden 2018 merkittävin skandaali paljastui, kun ilmeni,.

Vaurastumisen kuusi vuosikymmentä - Taloustieteellinen Yhdistys

Juuso Vanhala. Jaana Laine, Susanna Fellman, Matti Hannikainen ja Jari Ojala (toim.),. Vaurastumisen vuodet – Suomen taloushistoria teollistumisen jälkeen,.

Aasian jättiläisten nousu - Taloustieteellinen Yhdistys

... muutti ratkaisevasti maa- ilmantalouden painopistettä. kiina ja intia voi- ... 1980. 1985. 1990. 1995. 2000. 2005. Kiina. Intia. Japani. Korea. %/ BKT. -::1. A. "'..p;.

Vastaus emeritusprofessori Kanniaiselle - Taloustieteellinen Yhdistys

KTT Jussi Heikkilä ([email protected]) on Research Fellow Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa ja ... Emeritusprofessori Vesa Kanniainen kiinnitti.

Tyhjät asunnot asuntokannassa - Taloustieteellinen Yhdistys

kaikki ne asunnot, jotka ovat kelvollisia sellai- senaan ilman ... Opiskelijayhteisöjen opiskelija-asunnot lue- ... rauma oli vuoden 1999 lopussa 211 965 asun- toa.

Pää kylmänä, sydän lämpimänä - Taloustieteellinen Yhdistys

”downshiftaamisen” eli elämän leppoistamisen suosittelijoille kork- man muistuttaa, että jos me kaikki haluamme tehdä vähemmän työtä, meidän on samalla so-.

Kasvua ilman eriarvoisuutta? - Taloustieteellinen Yhdistys

Juhana Hukkisen, Juha Kilposen, Jarkko Kivistön, Samu Kurrin, Petri Mäki-Fräntin, Meri Obstbaumin, Pertti Pylkkösen,. Lauri Vilmin ... Jos kaikkien tulot ovat yhtä suuret, Gini-kerroin saa arvon. 0. ... (Tilastokeskus 2015c; Kärkkäinen 2016).

Globalisaatio etenee vastatuulessa - Taloustieteellinen Yhdistys

Globalisaatio koetuksella – Miten Suomi pärjää? Otava 2017, 206 sivua. Globalisaation ja Euroopan integraation vas- tatuuli on saanut ... haitta omille yrityksille.

Lääketoimialan dynaaminen tehokkuus - Taloustieteellinen Yhdistys

siten, että nämä kustannukset voidaan kattaa ... kustannuksista ja vaikuttavuudesta (kustannusvaikuttavuu ... jossa uponneet kustannukset on yhdistetty kus.

Kohtuuhintaista vuokra-asumista - Taloustieteellinen Yhdistys

sen vapaarahoitteisen asunnon vuokra. Kuinka paljon ARA-vuokra-asunnon asu- kas hyötyy asunnostaan markkinavuokraa pie- nemmän vuokran muodossa?