Luontoalan erikoisammattitutkinnon perusteet - ePerusteet

1. elokuu 2018 ... Craterellus cornucopioides – mustatorvisieni. Craterellus cinereus –tummatorvisieni, ruskotorvisieni. Craterellus sinuosus -harmaatorvisieni.

Luontoalan erikoisammattitutkinnon perusteet - ePerusteet - Asiaan liittyvät asiakirjat

Luontoalan erikoisammattitutkinnon perusteet - ePerusteet

1. elokuu 2018 ... Craterellus cornucopioides – mustatorvisieni. Craterellus cinereus –tummatorvisieni, ruskotorvisieni. Craterellus sinuosus -harmaatorvisieni.

Luontoalan ammattitutkinnon perusteet - ePerusteet

1. elokuu 2018 ... Luontoalan ammattitutkinto (364946). Osaamisalat. Erä- ja luonto-opastuksen osaamisala (2336). Luonnontuotealan osaamisala (2337).

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon perusteet - ePerusteet

1. elokuu 2018 ... Pienkoneiden ja varusteiden myynti, 25 osp (200905). . . . . . . . . . . 20. 2.8. ... Opiskelija huoltaa maalauskammiota ja työvälineitä. Opiskelija.

Logistiikan perustutkinnon perusteet - ePerusteet

1. elokuu 2018 ... Koe saadaan suorittaa vaiheittain kuorma- ... kirjallinen. Koe saadaan järjestää suullisesti ammattiosaamisennäytön tai ... suorittaa tulityökortin.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon perusteet - ePerusteet

1. elokuu 2018 ... Vartijan koulutuksen. Arviointi. Väliaikaisen vartijan koulutus. Opiskelija. Hyväksytyn suorituksen kriteerit. • tietää yksityisen turvallisuusalan ...

Liiketoiminnan ammattitutkinnon perusteet - ePerusteet

1. tammikuu 2019 ... kokonaisnäkemys finanssialasta ja sen toimijoista. Taloushallinnon osaamisalan ... Liiketoiminnan ammattitutkinto (334145). Osaamisalat.

Terveysalan ammattitutkinnon perusteet - ePerusteet

1. tammikuu 2019 ... ohjata asiakasta immobilisaatiohoidossa. Obduktioteknikot ... vamman laadun. Opiskelija valmistelee asiakkaan immobilisaatiohoitoa varten.

Maarakennusalan ammattitutkinnon perusteet - ePerusteet

1. tammikuu 2019 ... mukaisesta hävittämisestä. Panostajan lupakirja. Hyväksytyn suorituksen kriteerit. • Opiskelijalla on voimassa oleva vanhemman panostajan tai.

Matkailualan perustutkinnon perusteet - ePerusteet

1. elokuu 2018 ... AMMATILLISET TUTKINNON OSAT | 145 OSP. Pakollinen tutkinnon osa | 30 osp. Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp, P. Majoituspalvelujen ...

Puutarha-alan ammattitutkinnon perusteet - ePerusteet

1. tammikuu 2019 ... Golfkentänhoitaja voi toimia golfkentänhoidon ammattitehtävissä työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä. Floristiikan osaamisalan suorittanut ...

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet - ePerusteet

1. elokuu 2018 ... Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä, 15 osp. (106252). ... käyttää voimavaralähtöisesti toiminnallisia menetelmiä kasvun.

Luontoalan ammattitutkinto Erä- ja luonto-opastuksen osaamisala ...

Luontoalan ammattitutkinnon Erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan osaamisen arvioinnin toteutta- missuunnitelma perustuu lakiin ja asetukseen ...

Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opas - SAMIedu

... kirveet, sahat, lapiot, ruuanlaittoon avotulella soveltuvat välineet,. EA-laukun, eräsukset, lumikengät, ahkiot, melontavarusteet sekä köysitoiminnan varusteet.

Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opas - Ammattiopisto ...

Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opas. Ammattiopisto SAMIedu. Pohjolankatu 4-6, PL 12, 57201 Savonlinna | 358 (0)15 550 6000 | [email protected]

Kasvatus - ePerusteet

1. tammikuu 2019 ... Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee ... tukea ja ohjata autismin kirjon tai muun neurologisen kehityshäiriön ...

Kone - ePerusteet

tietää CNC-koneiden toimintaperiaatteet ja käyttökohteet sekä arvioi kappaleen sopivuutta NC- ... planeettavaihteen, variaattorin ja niihin liittyvien kone-elimien.

ja terveysalan perustutkinto - ePerusteet

1. elokuu 2018 ... 101. 2.10. Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä, 15 osp. (106243). ... Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja.

Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto - ePerusteet

1. lokakuu 2009 ... Obduktiopreparaattori avustaa lääkäriä ja poliisia ... Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto (374121) ... Näyttötutkintoon valmistava koulutus.

Salpaus, Ravintola - ePerusteet

2. toukokuu 2018 ... Salpaus, Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2018 ... Suunnittelee ruoanvalmistustehtäviensä työjärjestyksen, ajoituksen ja esillelaiton.

Hiusalan perustutkinto - ePerusteet

1. elokuu 2016 ... Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (tutkinnon osat: Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ... edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ... tehdä erilaisia hiusten ja parran muotoilukokonaisuuksia. T u tkin n o n.

Lataa dokumentti - ePerusteet

1. tammikuu 2019 ... Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut rakennuspeltiseppä (AT) kykenee valmistamaan ja asentamaan rakennusten rakennuspeltiosat.

ja puhdistuspalvelujen perustutkinto - ePerusteet

1. elokuu 2016 ... Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut, 15 osp. . . . . . . . . . . . 32. 2.7. ... suunnitelma sisältää useita ehdotuksia. • ottaa omatoimisesti esille ...

ja metallialan perustutkinto - ePerusteet

1. elokuu 2016 ... käyttäen sekä postprosessoida ohjelman CNC-koodiksi. • siirtää CNC-koodin työstökoneelle. • valita piirustuksen mukaisen materiaalin ja ...

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto - ePerusteet

1. tammikuu 2018 ... tarjoaa aktiivisesti oppilaan tarpeisiin sopivia autokoulun palveluja. • esittelee asiakkaille ymmärrettävästi opetussopimuksen sisällön.

Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto - ePerusteet

31. joulukuu 2018 ... tietää prioriteettiventtiilin merkityksen ohjausjärjestelmän toiminnalle työkoneen hydrauliikkajärjestelmässä, tuntee venttiilin rakenteen ja ...

Ravintolakokin ammattitutkinto - ePerusteet

1. toukokuu 2015 ... toteuttaa esillelaiton ottaen huomioon ruokalajien gastronomian periaatteet sekä tuotteiden värien ja rakenteiden vaikutuksen onnistuneeseen ...

Tarjoilijan ammattitutkinto - ePerusteet

1. tammikuu 2005 ... Tarjoilijan ammattitutkinnossa vaadittava ammattitaito ja arvioinnin perusteet. ... tuntee yleisen etiketti- ja tapatietouden ja toimii niiden mukaan.

Puualan perustutkinto - ePerusteet

1. elokuu 2016 ... Tyylisuunnat. Kiitettävä K3. • tunnistaa tuotteen tyylisuunnan. Hyvä H2. • tuntee eri tyylisuuntia. Tyydyttävä T1. • osaa etsiä tietoa tyylisuunnista.

Myynnin ammattitutkinto - ePerusteet

31. joulukuu 2018 ... suorittamisesta antaa se tutkintotoimikunta, jonka toimialaan kyseinen tutkinto kuuluu. Myyntityön ja markkinointiviestinnän tutkintotoimikunta ...

Sihteerin ammattitutkinto - ePerusteet

31. joulukuu 2018 ... Terveydenhuollon sihteerinä toimiminen (102843). . . . . . . . . . . . . . 8. 2.6. ... Näyttötutkintoon valmistava koulutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 4.

Liiketoiminnan perustutkinto - ePerusteet

1. elokuu 2018 ... Määräyksen diaarinumero. OPH-2697-2017. Koulutuskoodit. Liiketoiminnan perustutkinto (331101). Tutkintonimikkeet. Merkonomi (10059).

Musiikkialan perustutkinto - ePerusteet

1. elokuu 2016 ... Musiikkialan perustutkinto sisältää kolme osaamisalaa, musiikin osaamisalan (muusikko), musiikkiteknologianosaamisalan. (musiikkiteknologi).

ja tietoliikennetekniikan perustutkinto - ePerusteet

1. elokuu 2016 ... Pakolliset tutkinnon osat, elektroniikka-asentaja | 75 osp. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 45 osp, P. Ammattielektroniikka, 30 osp, P.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto - ePerusteet

1. tammikuu 2018 ... VALINNAISET TUTKINNON OSAT | 80 OSP. Asiakassuhteiden hoito, 40 osp. Toiminnan kannattavuus, 40 osp. Henkilöstötyö, 40 osp.

ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto - ePerusteet

1. elokuu 2018 ... ja työvalmennuksen osaamisala (työvalmentaja). Erikoisammattitutkinto muodostuu kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon ...

EOPS2016 - esiopetus - ePerusteet

Nimi. EOPS2016 - esiopetus. Kunta. Naantali. Hyväksymispäivämäärä ... tutustumme Naantalin perinteikkäisiin tapahtumiin (esim. unikeonpäivä ,.