Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan - Lapin yliopisto

5. uudistettu painos. Tampereen yliopisto. Huom. ... Opintojakson koodi ja nimi (tai, mikä essee on kyseessä). Oma nimi (voi ... 5.4 Lähdeluettelon malli. Lähteet.

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan - Lapin yliopisto - Asiaan liittyvät asiakirjat

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan - Lapin yliopisto

5. uudistettu painos. Tampereen yliopisto. Huom. ... Opintojakson koodi ja nimi (tai, mikä essee on kyseessä). Oma nimi (voi ... 5.4 Lähdeluettelon malli. Lähteet.

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan

Tämä yleinen ohje on tehty käytettäväksi Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan ... Jyväskylän yliopisto: Kasvatustieteellinen julkaisematon pro gradu -.

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ...

Tekstin tasaus ja tavutus: Kirjallisissa töissä käytetään molempien reunojen tekstin tasausta ja tekstin tavutusta. 2 Kirjallisen työn rakenne. Kirjallinen työ noudattaa ...

kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas - Lapin yliopisto

1. elokuu 2018 ... Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Lapin yliopistossa opettajan pedagogi- set opinnot sisältyvät kasvatustieteiden tiedekunnassa luokanopet ...

Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta - Lauda - Lapin ...

1. toukokuu 2017 ... Hälytysajoneuvojen ja tiettyyn vuorokauden aikaan esiintyvät äänet ..... 24. 3.2 ... sillä haastateltavista kaksi kertoi hälytysajoneuvon äänen.

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ...

sivuaineiden opinto-opas. 2018–2019 ... kaisesti tämä mahdollisuus on nyt myös Lapin yliopistossa. ... sekä Oulun yliopiston Giellagas-Instituutin kanssa.

Lapin yliopiston KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO ...

Lapin yliopistopaino. Rovaniemi 2010 ... Pohjolankatu 23, 96100 ROVANIEMI. Rehtori. Valanne ... o Vaatetus 3 op. o Kankaan kudonta ja erikoistekniikat 3 op.

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2013 ...

Soveltavan psykologian opiskelijat valmistuvat yhteiskuntatieteiden kandidaateiksi pää- aineenaan soveltava psykologia. Maisterin tutkintona he suorittavat ...

Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti 2 • 2017 - Lapin yliopisto

, kun Aberdeenin yliopiston sosiaaliant- ropologian professori Tim Ingold saapui lu- ennoimaan tutkijakoulun opiskelijoille. Sujuvasti suo- mea puhuvan Ingoldin ...

6.9.2019 Taiteiden tiedekunnan ... - Lapin yliopisto

6. syyskuu 2019 ... taiteen kandidaatti, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma. 23.05.2019 Katariina Haavisto. 18.06.2019 Johanna Keränen. 19.06.2019 Vilma ...

7.9.2018 Taiteiden tiedekunnan ... - Lapin yliopisto

7. syyskuu 2018 ... 12.06.2018 Minttu Ypyä. 13.06.2018 Juulia ... 13.06.2018 Suvi Eskonniemi ... Kuvataidekasvatuksen opiskelija Minttu Ypyän kuratoima Liste-.

9.5.2019 Taiteiden tiedekunnan ... - Lapin yliopisto

9. toukokuu 2019 ... Tommi Seppänen suorittanut hyväksytysti 25.4.2019. Tutkielma: Tukia Roosa-Maria: ”Selfiet nuorten silmin: Fenomenografinen tapaus-.

8.3.2019 Taiteiden tiedekunnan ... - Lapin yliopisto

8. maaliskuu 2019 ... taina 14. päivänä maaliskuuta 2019 klo 13.15 taiteiden tiedekunnan ko- ... Väitöskirjatyön taiteellinen osuus on nimeltään Muuttolintu, Pisara, ...

KOKOUSKUTSU 20.9.2018 Kasvatustieteiden ... - Lapin yliopisto

20. syyskuu 2018 ... Rajaniemi, Laura. Hellström, Aliisa ... Rajaniemi, Laura. Hellström ... Pro gradu –tutkielma: Laura Tervo: ”VÄLILLÄ JOUTUU LÄHES KIVIREKEÄ.

KOKOUSKUTSU 10.6.2019 Kasvatustieteiden ... - Lapin yliopisto

10. kesäkuu 2019 ... KK Aino Kinni ja KK Anna-Leena Muotka on nimitetty ... Pro gradu –tutkielma: Maiju Kolppanen: ”Kaikista luonteenvahvuuksistahan on hyötyä”.

KOKOUSKUTSU 23.4.2019 Kasvatustieteiden ... - Lapin yliopisto

23. huhtikuu 2019 ... Viitamaa Kirsi, Niva Miika, Sarpola Katri, Hakola Anni, Hintsala Otto,. Kairala Jukka, Koponen Paula, Koukkari Heli-Maija, Hämäläinen Riina,.

oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan elektronisia ... - Jultika

oppilaitosten OpinNet:iin liittyvät kustannukset että. Tampereen yliopistolta tilatun tutkimuksen. Projekti aloi- tettiin syksyllä 1996 ja sen on määrä jatkua aina ...

Lapin tärkeät lintualueet 2015 - Lauda - Lapin yliopiston ...

Metsälajit (yhteensä 11 lajia): idänuunilintu, kuukkeli, lapin- ... kuukkeli 1 lapintiainen 1 metso 3 peukaloinen 1 pikkusieppo 1 pohjantikka 1–2 ... ollut lounas.

heilun yhdistämisestä Lapin urhei - Lauda - Lapin yliopiston ...

13. joulukuu 2019 ... 3.8 Sisällönanalyysi ja sisällön erittely. 26. 3.9 Eettisyys. 29. 4 JOUKKUEURHEILIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ. 31. 4.1 Oppilaitoksen yhteydestä ...

Ymparistotaidetta Lapin matkailuun.pdf - Lauda - Lapin yliopiston ...

Tonttula Kittilän Könkäällä, Kakslauttanen Arctic Resort Saariselällä, Arctic Snow ... tori ja taiteilija Maria Huhmarniemi kuvailevat luvussaan Ympäristötaide ... Kristiina Heikura, Annette Krause, Kati Kyyrö, Antto Lehto, Michelle Spinei ja Tiina.

Liite 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 22.8.2016 Lapin ...

22. elokuu 2016 ... Yliopiston lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuoden aikana annettavan opetuksen yleisistä alkamis- ja ...

Kasvatustieteiden tiedekunnan vapaat sivuaineet - Oulun yliopisto

4. helmikuu 2019 ... paikkaa, Lapin yliopiston opiskelijat 3 paikkaa) ... Oulun yliopisto. Avoimen yliopiston toteutuksena. 2019-2020. – A791404 Terveystiedon ...

kasvatustieteiden tiedekunnan oppi- ja keveko ... - Turun yliopisto

Kasvatustieteiden tiedekunnassa yleisimmin suoritettava tohtorintutkinto on kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT). Tiedekunta voi myöntää myös filosofian ...

Taide ja kulttuuri Lapin sodan jälkeisessä ... - Lapin yliopisto

Jänkäjääkäreitä ja parakkipiikoja. Lappilaisten sotakokemuksia 1939–1945: Kun isoisästä muistuttava esine oli poissa, ei lapsi muistanut enää koko pappaa: ...

LAPIN YLIOPISTO Kokouskutsu Oikeustieteiden tiedekunta Lapin ...

9. lokakuu 2019 ... Kimpimäki Minna. Kuusikko Kirsi. 2. Lohiniva-Kerkelä Mirva. Viikari Lotta. 3. Juanto Leila. Hovila Ilari. 1. Huttunen Mikko. Halonen Kirsi-Maria.

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 9.5.2018 Lapin ...

9. toukokuu 2018 ... 7 Professori Juha Lindgrenin dosenttihakemus ... Juha Lindgren on pyytänyt liitteenä olevassa 25.4.2018 päivätyssä kirjees- sään, että hänelle ...

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 4.6.2015 Lapin ...

4. kesäkuu 2015 ... Karppela Maria-Pia. -Saarinen Mikko. -Välikangas ... 2) Pirkka Katajala ”Sovinnon edistäminen oikeudenkäynnissä ja tuomioistuinsovittelu” ...

Yrittäjyyttä Lapin osuuskunnissa - Lauda - Lapin yliopisto

3. lokakuu 2019 ... employment. We train our mostly local employees on annual basis. https://santashotels.fi/en/sustainability/. Niemelän Auto. Oy. 14. 16,8M. €.

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 11.12.2017 Lapin ...

15. joulukuu 2017 ... 1) Sirja Sorsila ”Omaisuuteen kohdistuvien rikosten tunnusmerkistötekijöiden eroavaisuudet ja yhtäläisyydet”. Tarkastajat: professori Minna ...

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 31.8.2018 Lapin ...

5. syyskuu 2018 ... tävä hakija OTT, AA Kai Kotiranta nimitetään työelämäprofessorin tehtävään. 1.10.2018 lukien liitteenä olevista asiakirjoista ilmenevin ...

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 17.10.2013 Lapin ...

23. lokakuu 2013 ... 9) Iina Huttu ”Saamelaisten oikeudellinen asema Suomessa ja Venäjällä”. Tarkastajat: professori Matti Niemivuo ja tutkija Anne Nuorgam.

Lapin AMK, Meriva Sr, Seita-säätiö ja Lapin yliopisto

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen (2015-2018; ESR). Lapin AMK, Meriva Sr, Seita-säätiö ja Lapin yliopisto ...

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 20.10.2016 Lapin ...

26. lokakuu 2016 ... Viikari Lotta. -Kuusikko Kirsi. Korhonen Rauno. -Juanto Leila. -Niemi Marja-Leena. Tuominen Tomi. -Oksanen Anniina. -Kupiainen Annu.

Lapin korkeakouluista valmistuneiden osaaminen ... - Lapin yliopisto

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. ... työnantajille, viidesosa Kemi-Tornion alueelle ja loput muihin seutukuntiin. ... Työvoimatoimisto ja/tai työllistäminen.

Lapin matkailun nousukiito - Lapin yliopisto

Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkea- koulu, Lapin ammattiopisto, Itä-Lapin oppimiskeskus ja. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia vas-.

yhteisopettajuus/työparityöskentely Lapin ... - Lapin yliopisto

21. helmikuu 2020 ... Erityisluokanopettaja Jukka Turpeenniemi ja lehtori Ossi Peltoniemi. Korkalovaaran peruskoulu. 14.30-15.00 Joustavaa arkea tiimityöllä! (max.