Kainuun prikaati - Maavoimat

Varusmiestoimikunta (VMTK) järjestää halukkaille erilaisia koulutustilaisuuksia ja ... teesta puolustusvoimat.fi/web/varusmiestoimikunnat/kainuun-prikaati.

Kainuun prikaati - Maavoimat - Asiaan liittyvät asiakirjat

Kainuun prikaati - Maavoimat

Varusmiestoimikunta (VMTK) järjestää halukkaille erilaisia koulutustilaisuuksia ja ... teesta puolustusvoimat.fi/web/varusmiestoimikunnat/kainuun-prikaati.

Porin prikaati - Maavoimat

8. joulukuu 2019 ... Varusmiehen päiväraha maksetaan omalle pankkitilille. Jos et ole ... huumaavan aineen hallussapito ja käyttö varusmies- palveluksessa on ...

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja ... - Maavoimat

Hiukkavaaran ampuma-aluetta Oulussa. Lisäksi tykistö ... Kainuun prikaatin lähiharjoitusalueella noin viisi kilometriä varuskunnasta etelään on Kassunkurun ...

sUOMaLaiNeN PRiKaaTi - Journal.fi

telamiina, sakaramiina sekä putkimiina – kehittämistyö ja massamainen valmistus käynnistyi samoihin aikoihin kuin panssarintorjuntaa pyrittiin kehittämään ...

karjalan prikaati - Jalkaväkimuseo

Onni Määttänen istui laajan JUh- lapöydän kunniapaikalla vie~ellä~n isäntä, Pohjois-Karjalan Pnkaatm komentaja, eversti Viljo Hyvärinen ja Itä-Suomen ...

LIITE1 Kainuun lukioiden yhteishaku keväällä 2017 LIITE 2 Kainuun ...

16. maaliskuu 2017 ... Peruskoulun 9 lk oppilaat. 2016 – 2017. (yhteishaun tiedonsiirto. 21.2.2017). Lukioiden aloituspaikat. 2017. Ensisijaiset hakijat kevät 2017.

Kainuun seudullisesti merkittävät ampumaradat 2013 - Kainuun liitto

väärillä. Mustaruutiammunnassa ammutaan eripituisilta matkoilta historiallisilla suustaladattavilla aseilla. Lisäksi ... Mustaruutiammunta. 25–200 m, haulikoilla ...

Toisen maailmansodan sotahistoriakohteet Kainuun ... - Kainuun liitto

Kohteessa on yli 300 metriä taistelu- ja yhdyshautoja, ainakin kolme tuliasemaa ja yksi puinen, hyvin ... Purasjoen ympäristössä, Raatteentien molemmin puolin.

Kainuun Venäjä -strategia 2020 - Kainuun liitto

13. elokuu 2014 ... Kostamus-urakka oli merkittävä Kainuun maakunnan kan- ... kaksi kolmannesta on venäläisiä, pääasiassa Kostamuksen ... NOKIA- renkaat.

kainuun turvetuotantosoiden tarkkailu 2017 kainuun ely ... - Vapo

23. huhtikuu 2018 ... Tarkkailut vuonna 2017 toteutettiin vuosille 2014–2020 laaditun ... Sotkamo. 59.884. Nauris-Veneheitonsuo pvk2yp. TE. 16.3.-7.11.17. 5 ... sia, virtaamat ja valumat arvioitiin SYKE:n hydrologisen mallin avulla tai läheisen koh-.

Kainuun POSKI II, Kiviainesselvitys 2013 - Kainuun liitto

Lehtoharjun alueelle rajattu alue sijaitsee pohjavesialueen lounaisosassa. ... tila s s a ta. i p o is te ttu. V e d e n h a n k in ta a n s o v e ltu v a p o h ja v e s ia lu e.

Kainuun matkailustrategia 2018-2021 - Kainuun liitto

Kuva: Lumilautailua vuokatissa/Vuokatti-kuvapankki. Kuva: Hiukan ... kuten hiihtoladuista, laskettelurinteistä ... perustana. Hiihto- ja lomakeskukset Vuokatti.

Kainuun voimassa olevien maakuntakaavojen ... - Kainuun liitto

Päsmäri. Levänen. Yöttäjä. Jonkeri. Isojoki. Iijärvi. Iijärvi. Emäjoki. Pontema. Yläjärvi. Korpinen. Saahkari. Saarinen. Porovesi. Luomanen. Tiilikka. Ryynänen.

kainuun kestävän energiankäytön ... - Kainuun liitto

Majasaaren kaatopaikan päästöt ovat samat kuin Kainuun kasvihuonekaasutaseessa 2009, ja ne perustuvat Ekokympin laskemiin. 3.2 Energiankulutus ja ...

kainuun seudullisesti ja maakunnallisesti ... - Kainuun liitto

27. kesäkuu 2017 ... Mustaruutiammunta. 25–200 m, haulikoilla savikiekot puoli- ... Mustaruutiammunnassa ammutaan eripituisilta mat- koilta historiallisilla aseilla.

Kainuun digitaalinen optimointi HYVINVOINTI JA ... - Kainuun Etu

24. marraskuu 2017 ... terveyskeskusten välille. Palvelun ... Suomussalmen Vanhustentaloyhdistys ry (Suomussalmi). • Betanian lastenkodin säätiö sr (Suomussalmi).

Kainuun Matkailustrategia 2011-2020 - Kainuun Etu

tykseen liittyen, lähellä olevien rinnekeskusten (Ukkohalla, Paljakka) kanssa, ympärivuoti- ... ja Ukkohallan innovatiiviset tapahtumat (Suopotkupallon ja Um-.

Kainuun energiaselvitys 2014 - Kainuun liitto

Hyrynsalmi. Hyrynsalmen aluelämpölaitoksesta vastaa kunnan omistama Vesi-Mega Oy. ... Kajaanin Lämpö Oy huolehtii kaukolämmön jakelusta Kajaanissa. ... Suomussalmen Siikarannan aluelämpölaitoksen KPA-teho on yhtensä 13 MW.

Kainuun luontomatkailun teemaohjelma - Kainuun liitto

5.4.30 Virkistyskäyttöä ja luontomatkailua edistetään osana Kainuun. 38 hallintokokeilua. 38 ... edustajana Eero Hiljanen Kuusela Safari Oy:stä ja Sirpa Schettler Hotelli. Kalevalasta, Hannu ... Raatteen Portti, Raatteen tie. Suomussalmi. 4. 2 b.

kainuun työvoimatarpeen ennakointi - Kainuun liitto

Suunnitteilla olevien kaivos- ja metsäteollisuuden investointien toteutuessa ... tetehdas (270 htv) ja Otanmäen kaivos (400 htv) Julkisista investoinneista merkittä ...

Kainuun maakunnallisesti arvokkaat ... - Kainuun liitto

10. tammikuu 2018 ... 87100 Kajaani. Puh. 08 615 541 ... Kajaanin Kauppakadun funkistalot ja Raatihuoneentori ... Sissilinna, Kainuun Museo piharakennuksineen,.

Luonto on Kainuun vahvuus - Kainuun liitto

seurantatutkimus ”Kainuu – rikas luonnostaan” 2000 ja Kainuun ... yksinkertaisesti maakuntalaulusta muodostavat kaikista ryhmän muut sisällä olevista ...

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys - Kainuun liitto

vahvan keskuksen Kajaani-Sotkamo, Kuhmo ja Suomussalmi avulla. ... alueella toimii kahdeksan vähittäiskaupan suuryksikkörakennusta (Delta-auto, Vianor,.

Kainuun liiton julkaisupohja - Kainuun liitto

Portin vuolukivialue, vuolukivi, Tulikivi Oyj. - Kivikangas ... Kerkkä 1 ja 2 / malminetsintälupahakemus, kvartsi ja kaoliini, Morenia Oy. - Kurikkavaara 1 ja 2 ...

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ... - Kainuun sote

Perustason ensihoitopalvelun yksikön muodostaa kaksi henkilöä, joista molempien on ol- tava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetusta ...

Kainuun maakuntakaava 2030 ... - Kainuun liitto

Kajaanin Petäisenrannan ja Timperintien sekä Kuhmon keskustan eteläpuolisen alueen ... 1 Asemakatu (Sissilinna, Kainuun Museo, meijerikonttori). H, R, M.

KAINUUN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2030 ... - Kainuun liitto

14. lokakuu 2019 ... Selkoskylä. Myllylahti. Lahnasjärvi. Hatulanmäki. Kuusamonkylä. Pihlajavaara. Vääkiönvaara. Juurikkalahti. Häkkilänniemi. Pehkolanlahti.

Kainuun kylät maakuntakaavoituksessa - Kainuun liitto

3. Kainuun kylät maakuntakaavoituksessa. Kainuun liitto. 2017 ... 9.1 TAULUKKO: Sotkamon osa-alueiden/kylien taustatietoja . ... luokitus (Lähde: SYKE &. OY) *.

Yhteenveto Kainuun vaihemaakuntakaavan ... - Kainuun liitto

2. joulukuu 2019 ... Jormuan ofioliitti tulisi suojata kaavalla. Tämä noin 1 950 miljoonaa vuotta vanha merenpohja on tiettävästi vanhin paikka maailmassa, missä ...

Kainuun skenaariot 2035 - Kainuun liitto

30. huhtikuu 2013 ... eteenpäin. Kehittävät ja kasvavat yritykset, niiden työntekijät ja koko väestö. Kilpailijat, fuskaajat. D. Matkailu ja asuminen keskiössä Kainuussa.

Kainuun Automobiiliuutiset 1 1999 - Kainuun Mobilistit

Mobitive. Postilaatiko. Julkaisija. Kainuun Mobilistit ry. PL 224. 87100 KAJAANI. Painopaikka: KOPSARI KY. Ridellinkuja 1 A. 87100 KAJAANI, 08-625 150.

Kainuun ympäristöohjelma 2020 - Kainuun liitto

Kajaani ja Kuhmo, kuntia Hyrynsalmi, Paltamo,. Puolanka ... 38 045. Kajaani. Sotkamo. Kuhmo. Suomussalmi. Paltamo. Vaala. Puolanka ... Linja -auto. Muu.

Kainuun ilmastostrategia 2020 - Kainuun liitto

24. lokakuu 2011 ... [email protected] www.kainuu.fi ... Kainuun ilmastostrategia 2020 on laadittu maakun- ... tori ja yritykset tekevät kestäviä kulutusvalintoja.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan ... - Kainuun liitto

25. elokuu 2015 ... Murtiovaara (Puolanka), Kintasmäki-Iso Koirakangas (Puolanka) ja Varsavaara (Paltamo,. Puolanka). Page 12. 12. Kainuun liitto. LIITE 2: ...

Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelma - Kainuun liitto

8. syyskuu 2018 ... Kajaani (37 547 asukasta), Sotkamo (10 484 asukasta) ja Kuhmo (8 526 ... bus.com noin kolme vuoroa arkisin molempiin suuntaan Kajaanin ...

Kainuun kunnat Kainuun sote

14. helmikuu 2017 ... Vuonna 2016 kokeiltu Kaikukortti jatkaa Kainuussa vuonna 2017, joten ... -festivaali, Kajaani tanssii -tapahtuma, Paljakka Kino ja Musiikkijuhla.