mobiiliteknologia sitouttavana välineenä terveydenhuollossa - JYX

34. LIITE 2 VIESTIKENTTÄ .......................................................................................... 35. LIITE 3 PAASTOVERENSOKERIARVO-GRAAFI ............................................... 36 ...

mobiiliteknologia sitouttavana välineenä terveydenhuollossa - JYX - Asiaan liittyvät asiakirjat

mobiiliteknologia sitouttavana välineenä terveydenhuollossa - JYX

34. LIITE 2 VIESTIKENTTÄ .......................................................................................... 35. LIITE 3 PAASTOVERENSOKERIARVO-GRAAFI ............................................... 36 ...

Henkilöstön tarpeista johdetut henkilöstöedut sitouttavana ... - Theseus

9. toukokuu 2019 ... konsernin nimissä mukaan erilaisiin tempauksiin. Tästä esimerkkinä toimii Yritysmaraton- viesti, jonka tuotot menevät hyväntekeväisyyteen.

Kuitukankaat terveydenhuollossa

15. kesäkuu 2009 ... tro m. Kuitukankaat terveydenhuollossa. Ahlstrom Oyj. Paul Marold ... Taivutus. Pakkaus. Sterilisaatio. Jakelija. Tukkukauppias. Sairaala.

somevideo markkinoinnin välineenä - Theseus

Videolla mallina esiintyi ja puhui Hylje Wearin viestintä- ja markkinointivastaava Terhi Pinomäki. Videolla hän ulkoili koiriensa kanssa perinteisissä suomalaisissa ...

Perehdytyskansio perehdyttämisen välineenä - Theseus

tekijälle kattava sisäinen malli tulevasta työstä. Työn sisäisen mallin tulisi sisältää tietoa ainakin työntekijän omasta vastuualueesta, työyhteisön sekä oman työn ...

Monimuototuutori Verkkokeskustelu oppimisen välineenä - UEF

... ja verkossa viestimisestä: Netiketti http://www.tietoturvaopas.fi/perusohjeet/netiketti.html. Hymiö-sanakirja http://www.airteg.com/tekstiviestit/hymio-sanakirja/

Kehityskeskustelut osaamisen kehittämisen välineenä ICT ... - JYX

21. tammikuu 2019 ... Asiasanat: osaaminen, osaamisen kehittäminen, kehityskeskustelut, ICT ... Kehityskeskustelu on yksinkertaisimmillaan työntekijän ja esimiehen ...

Portfolio oppimisen ja kasvun välineenä

Portfolio tarjoaa yhteyksiä erilaisiin ympäristöihin ja oppijan persoo- nallisiin ... Monet työnantajat ovat alkaneet edellyttää valmis- tuneilta opettajilta portfolioita ...

Kehityskeskustelut urasuunnittelun välineenä ... - Environet

29. lokakuu 2008 ... tavoitteena on liittää kehityskeskustelut osaksi yksikön ja yliopiston toiminnanohjausta. – tavoitteet, arviointi ja kehittäminen samassa.

Musiikki välineenä varhaiskasvatusikäisten tunnekasvatuksessa - JYX

19. toukokuu 2015 ... vat tarvitsevansa eniten lisää koulutusta sekä materiaaleja. Tutkimuksen ... Hakusanat: varhaiskasvatus, musiikki, tunnekasvatus, tunteet ...

sarjakuvat vaikuttamisen välineenä - Theseus

Sarjakuvat, Paulo Freire, sosiaalipedagogiikka, sosiokulttuurinen innostaminen, yhteisötaide. Sivumäärä. Kieli. URN. 40 liitteet 8. Suomi. Huomautus ...

Uniryhmämenetelmä työnohjauksen välineenä. Satakunnan ...

Satakunnan ammattikorkeakoulu. OPINNÄYTETYÖ. Taina Suvila. UNIRYHMÄMENETELMÄ TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ. Sosiaali- ja terveysalan ...

I-GEL® ILMATIEN HALLINNAN VÄLINEENÄ ... - Theseus

Tyypillisiä tilanteita, joissa potilas pitää intuboida, ovat sydän- ja hengityspysähdys tai syvä tajuttomuus. Syvästi tajuttomalla potilaalla ilmateiden refleksit ...

elokuva voimaantumisen välineenä - Doria

9. helmikuu 2008 ... Opinnäytetyössäni pohdin elokuvan edellytyksiä toimia ... Elokuva voi edesauttaa voimaantumista kolmella tasolla. ... Kuusankoski: KuuMaa.

Itslearning pedagogisen kehittämisen välineenä

Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy / Ekami Consulting. Ltd. (100%). • Primus High Tech Oy (77%). • EKAMI toimii neljällä kampuksella Kotkassa ja ...

KILPAILU TERVEYDENHUOLLOSSA - Yksityisten ...

23. toukokuu 2014 ... Yksityisten hammaslääkäripalveluiden tuottajien välinen kilpailu ... kumppanit (2010, 91) huomauttavat, että esimerkiksi autokaupassa on ...

Lean sosiaali- ja terveydenhuollossa - HUS

Sen jälkeen rakenne- taan ymmärrys nykytilasta luomalla arvovirtakuvaus, poistetaan siitä hu- kat ja luodaan jatkuva virtaus. Seuraavaksi siirrytään kysyntään ...

IBM-teknologioiden hyödyntäminen terveydenhuollossa

5. heinäkuu 2017 ... kuten mikrosyyttinen anemia, sylkirauhastulehdus, mielialan vaihtelut, iktyoosi, posturaalinen hypotensio, lihasten atrofia, kylmät raajat, ...

Palvelumotivaatio ja työhyvinvointi terveydenhuollossa

professio-organisaatioon, kuten ammattijärjestöön, korkeampi palkka ja tyytyväisyys ... 60 Jouni Ponnikas–Timo Tiainen–Johanna Hätälä–Jarmo Rusanen.

säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - Finlex

JATKOKOULUTUKSESSA SEKÄ TÄYDENNYSKOULUTUKSENA. 3. 2.1 Säteilysuojelu ... bioanalyytikko, sairaanhoitaja tai laboratoriohoitaja. 3 op (80 h). 4).

LIIKUNTA POLIISIN TYÖKUNNON YLLÄPIDON VÄLINEENÄ ...

30. kesäkuu 2015 ... sappikivet/sairaus. 30 maksa- tai haimasairaus ... tutkittavan osalta terveystietoja (veriarvot, verenpaine, tieto lääkityksistä, tupakoinnista ja ...

Asuntopuolto asiakastyön välineenä ja työkäytäntönä - Socca

kaupungin vuokra-asuntoja hallitsevilta Espoon Asunnoilta vapautuu ... mukaan, johon myös Espoon Asunnot asukasvalinnassaan nojaa (espoonasunnot.fi).

Portfolio oppimisen välineenä lääketieteessä - Oamk

folion avulla voidaan osoittaa dokumentein ammatillinen osaaminen ja ... Portfolio-oppiminen sopii hyvin yhteen nykykäsitysten mukaisen tehokkaan op-.

itsearviointi toiminnan kehittämisen välineenä - Kansalaisareena

puolen vuoden päästä), kannattaa numeraalis- ten vastausten ... Seiska: Miten hyvin seuraavat asiat ovat toteutuneet _______toiminnassa? 1. Tavoitteet ja ...

Käsityöllinen toiminta kotoutumisen välineenä - UEF Electronic ...

6. joulukuu 2018 ... Salmisen (1997, 54;. Valtonen 1999, 40) mukaan pakolaiset toivovat kanssakäymistä suomalaisten kanssa. ... Kajaani: Kaukametsän opisto.

Matkailu aluekehityksen välineenä - Kuusamon kaupunki

24. marraskuu 2014 ... ESIPUHE. ”Matkailu aluekehityksen välineenä: Kuusamon matkailun ... nähtiin Kitka, Kuusinki ja Itä-Kuusamo, Kuolio-Kurkijärvi sekä Iivaara ja ...

PCA-ruiskupumppu lääkkeellisen kivunhoidon välineenä ... - Core

7. marraskuu 2013 ... Asiasanat: kipu, akuuttikipu, kivun hoitotyö, PCA-ruiskupumppu ... pussa on elektronisesti toimiva pumppu, joka työntää lääkeruiskun mäntää ...

Sosiaalinen media aktivoivan oppimisen välineenä - UEF

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Sosiaalinen media aktivoivan oppimisen välineenä. Väliraportti - esituloksia. Kari A. Hintikka. Jyväskylän yliopisto ... Optimassa tms.

Nuorisofestivaali Venäjän kulttuuridiplomatian välineenä - Journal.fi

kansallishymnin melodian palauttaminen Ve- näjän kansallishymniksi ja Stalinin asteittainen rehabilitointi historian oppikirjoissa ovat vielä tuoreessa muistissa.

Globaalikasvatuksen välineenä –vinkit - Kirkon Ulkomaanapu

6 Kirkon Ulkomaanapu 2018. YLI TUHAT YRITYSTÄ, SATOJA TYÖPAIKKOJA. Kirkon Ulkomaanavun Oikeus toimeentuloon. -teeman tavoitteena on vähentää ...

Vieraskirjat palvelujen kehittämisen välineenä – ulkomaiset ...

14. toukokuu 2010 ... 5 Vieraskirjat luontomatkailupalveluiden kehittämisen välineenä .............................58. Lähteet . ... jokia on käytetty kullanhuuhdontaan ja hel mien etsintään. ... joille myydään, ei siihen, mitä matkailijat ostavat. Huomio kiinnittyy ...

Ohjattu oppimispäiväkirja reflektion välineenä ... - WordPress.com

Olen käyttänyt ohjattua oppimispäiväkirjaa Turun yliopiston yliopistopedagogisissa koulutuksissa, mutta malli soveltuu myös yliopiston perusopetukseen.

Tehtäväsuunnittelu työmaan johtamisen välineenä - Rakennustieto

5 Mattotyöt. 6 Sisäovet / listat. 7 Loppusiivous. A1 ... 5 Mattotyöt. 6 Sisäovet / listat. 7 Loppusiivous. 2. 3. 4. 5 ... Rakennusteollisuuden Keskusliitto. Helsinki 1998.

Rituaali todellisuuden muokkaamisen välineenä - Helda

Tapahtuma oli maya-vanhin Marzo Yuk Quetzalin organisoima, ja sen tavoitteena ... Meksikossa vallitsee rankaisemattomuuden kulttuuri (cultura de impunidad).

huovutus voimauttavan ilmaisun välineenä - Theseus

22. huhtikuu 2014 ... Taustateoriana opinnäytetyössä koottiin yhteen huovutukseen, voimautta- vaan ja terapeuttiseen taideilmaisuun sekä käsityön ...

teatteri toipumisen välineenä -hankkeen loppuraportti - JYX

Kotiteatteriprojekti: Uusi tulokas Klubitalon arjessa. 92. Taide osaksi ... Hanke aloitettiin kokoamalla Näsinkulman Klubitalolle tutkiva teatteriryhmä. Sopimusvuori ...