Oulujärven retkeilyalueen hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

15. syyskuu 2017 ... Oulujärven suurjärven ja saarten sekä Manamansalon harjualueiden ... retkeilyalue, Natura 2000 -alue, Oulujärvi, virkistyskäyttö, kalastus, ...

Oulujärven retkeilyalueen hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut - Asiaan liittyvät asiakirjat

Oulujärven retkeilyalueen hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

15. syyskuu 2017 ... Oulujärven suurjärven ja saarten sekä Manamansalon harjualueiden ... retkeilyalue, Natura 2000 -alue, Oulujärvi, virkistyskäyttö, kalastus, ...

Hossan retkeilyalueen hoito - Metsähallituksen julkaisut

28. syyskuu 2004 ... Selkoskylä. Pisto. Lesovaara. Soivio. Härmä. Iso-Kero. Repokylä. Juusola. Penttilänvaara. Meskusvaara. Oijusluoma. Piispajärvi. Saarikylä.

Kylmäluoman retkeilyalueen hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

21. joulukuu 2017 ... Kylmäluoma on myös tärkeä kalastus- ja metsästyskohde. ... Leirintäalue ja alueen yrittäjät tarjoavat erilaisia majoitus- ja ohjelmapalveluja, ...

Ruunaan retkeilyalueen kävijät ja ... - Metsähallituksen julkaisut

5. elokuu 2003 ... luyritystä. Näistä koskenlaskua harjoittaa seitsemän yrittäjää ja majoitus- tai ret- keilypalveluja tarjoaa yhteensä kahdeksan yritystä. 1.3 Ruunaa ...

Teijon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma - Metsähallituksen ...

21. syyskuu 2004 ... istutettu kalaa Hamarinjärveen ja erityisesti Matildanjärveen, joka on ... Pohjolan toiminta on keskittynyt toistaiseksi Matildanjärven kalastus-.

Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma - Metsähallituksen ...

21. syyskuu 2004 ... sään Rahtijärven kämppä Rahtijärven eteläpäässä. Myös Pitkäniemenjärven ja ... Kelkutteen savottakämppä. Savottapolku. KUUSET.

Hossan retkeilyalueen kävijätutkimus 2007 - Metsähallituksen julkaisut

31. joulukuu 2008 ... Hossa strövområde i Kajanaland, i norra delen av Suomussalmi kommun, ... ootto-onkijat varaavat kalapaikat käyttöönsä pahimmillaan koko.

Oulujärven retkeilyalueen kävijätutkimus 2018 - Metsähallitus

seuraavaksi tulevat vuokramökki, oma majoite (laavu, teltta tms.) ja vene. Lähialueella yövytään mieluiten omassa mökissä, jonka jälkeen tulevat asuntoauto tai ...

Koloveden kansallispuiston hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

17. helmikuu 2010 ... riistanhoitoyhdistys, Koloveden kalastusalue*, Saimaa Holiday Oravi, T:mi Juha Taskinen, ... luistelu on heidän vetonaulansa, joka tuo kävijöitä ...

Oulangan hoito - Metsähallituksen julkaisut - Metsähallitus

6. tammikuu 2015 ... 10.2) Kalastus on kestävää sekä mahdollistaa kantojen ylläpidon ja kasvun. ... Oulanka- ja Kitkajoki, Karhunkierros sekä Oulangan päiväreitit.

Kurjenrahkan kansallispuiston hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

18. tammikuu 2005 ... käpykaartilaisten piilokorsu tai –korsuja. Tällaisen entistäminen tai rekonstruktio voidaan tehdä vaellusreitin varteen lähelle entisiä ...

Kolin hoito- ja käyttösuunnitelma - Metsähallituksen julkaisut

22. maaliskuu 2017 ... Kolin kansallispuisto on perustettu vuonna 1991 lailla 581/1991 ja laajennettu ... PAINOPAIKKA. JAKAJA. Metsähallitus, Luontopalvelut. HINTA ... reiteistä ja palveluista (mukaan luettuna yrittäjien palvelut, esim. majoitus-.

Leivonmäen kansallispuiston hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

26. tammikuu 2009 ... Rutajärven Leivonmäen kunnassa on käynnissä Rutalahden ... mylly–Syysniemen yksityistiellä, rasitettu Leivonmäen kansallispuisto.

Siikavaaran hoito - Metsähallituksen julkaisut - Metsähallitus

12. maaliskuu 2007 ... Alueen itä- ja eteläosista vedet kulkeutuvat Suolijärven kautta Suoli- ... Sauna- niemessä muistetaan olleen saunan 1940-luvulle saakka, ...

Jämäsvaaran virkistysmetsän hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

26. marraskuu 2007 ... Haaranperä. Haarajärvi. Kymmensylinen. Jämäsvaara. Rytisuo. Isosuo. Mustikka-aho. Peurajärvi. Raiskio. Lapinjärvi. Iso Raatejärvi. Purola.

Torronsuon kansallispuiston hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

20. tammikuu 2009 ... liikkumiseen liittyviä riskejä ja pelkoa uppoamisesta suonsilmään. -Paitsi että kansallispuistot ovat luonnon- suojelualueita, ne on myös ...

Saarijärven aarnialueen hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

22. joulukuu 2008 ... Saarijärven aarnialue sijaitsee Kainuussa, Hyrynsalmen ja Suomussalmen ... Kalastus. Suunnittelualueen vesissä onkiminen, pilkkiminen ja ...

Lemmenjoen kansallispuiston hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

28. marraskuu 2008 ... Irja Mikkonen (kullankaivuasiat), Aimo Leppäkangas (virkistyskäyttö), Markku Seppänen (erä- talous) sekä Kimmo ... Vaskojärvi–Aitavaara–.

8 Suojelualueiden hoito ja sen tehokkuus - Metsähallituksen julkaisut

ja kokemukseen perustuvien parhaiden käytäntöjen mukaisesti ... Minkin ja myös tulokaslajina levinneen supi- ... Arctic Flora and Fauna) on Arktisen neuvoston.

Liesjärven kansallispuiston hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

22. tammikuu 2009 ... 6.2.1 Korteniemen perinnetila, Lintusyrjä ja Hyypiö . ... Hyypiön kämpän ja Lintusyrjän luota sekä Pitkästäkärjestä. Suot ovat pääosin karuja, ...

Nuuksion kansallispuiston hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

5. syyskuu 2006 ... Tamminiitty. Nuuksiossa näitä on vain vähän, mutta var- sin luonnontilaisina. o Tulvametsät (91E0), esim. Myllypuron varsi Rajalan yläpuolella ...

Riisitunturin kansallispuiston hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

28. marraskuu 2008 ... Planeringsområdet består av Riisitunturi nationalpark och Karitunturi ... Riisitunturi planeringsområde, Natura 2000, boreala naturskogar, ...

Medvastön–Stormossenin alueen hoito - Metsähallituksen julkaisut

4. huhtikuu 2007 ... Brunilan (1986) mukaan Kirkkonummi toimi ennen Porkkalan vuokra-aikaa ... Lindgrenin (1988) mukaan laidunnus aloitettiin Kuokka-.

Kiinteiden muinaisjäännösten hoito-opas - Metsähallituksen julkaisut

Hangon edustalla oleva Hauensuoli on hieno esimerkki, jossa on säilynyt hakkauksia 1500-luvulta saakka. Lähes väistämättömiä sotien seurauksia olivat mm.

Pallas–Yllästunturin kansallispuiston hoito - Metsähallituksen julkaisut

10. tammikuu 2008 ... Pallas–Ylläs- tunturin kansallispuiston rajaus noudattaa pääpiirteissään Euroopan komission hyväksymän Natu- ra 2000 -ohjelman kohteiden ...

Etelä-Kuusamon suojelualueiden hoito - Metsähallituksen julkaisut

3. tammikuu 2011 ... hoito- ja käyttösuunnitelma 2009–2018 ... Lehtomaiset kankaat luetaan Natura-luontotyyppiin boreaaliset luonnonmetsät. Kaiken-.

Pyhä–Luoston kansallispuiston hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

18. huhtikuu 2007 ... Pyhätunturista tuli tunnettu matkailu- kohde jo 1900-luvun alussa. Kansallispuistossa varhaisinta matkailurakentamista edustavat Yli-. Luoston ...

Etelä-Konneveden kansallispuiston hoito - Metsähallituksen julkaisut

16. toukokuu 2016 ... Etelä-Konnevesi on Rautalammin reitin keskusjärvi, ja alueen ... Ympäristöministeriö on vahvistanut hoito- ja käyttösuunnitelman 24.9.2015.

Hammastunturin erämaa-alueen hoito - Metsähallituksen julkaisut

31. lokakuu 2016 ... Ivalo–Inari-välinen moottorikelkkaura sijoittuu osin myös erämaa- alueelle. ... HYPERLINK "http://www.ymparisto.fi/lumo- net/8j. 2011" http://ww.

Tsarmitunturin erämaa-alueen hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

16. joulukuu 2010 ... Nellim, erähotelli. 29.01.2009. 12 avoin yleisötilaisuus. Ivalo, Hotelli Ivalo. 05.02.2009. 5. Osallistujat yhteensä. 17. Pyydetyt lausunnot (kpl). 30.

Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

10. tammikuu 2008 ... Esimerkiksi jänis ja kettu ovat yleisiä, mutta niitä pyydetään varsin vähän. Erämaan tiettömyyden ja alhaisen tuottokyvyn takia riistanhoidon ...

Sinisen polun virkistysmetsän hoito - Metsähallituksen julkaisut

25. helmikuu 2008 ... Sininen polku on Kuhmon vanhimpia ja tunnetuimpia retkeilykohteita. Virkistysmetsän alueella on merkittyjä retkeilyreittejä yhteensä n. 17 km.

Kärppäjärven Natura-alueen hoito - Metsähallituksen julkaisut

... alueeseen kuuluvat Kärppäjärven lisäksi Pihlajakosken pohjoispuolella ... sää voidaan käyttää luontomatkailun liiketoiminnan alueena, ja tarpeen mukaan ...

Litokairan Natura 2000 -alueen hoito- ja ... - Metsähallituksen julkaisut

19. toukokuu 2006 ... Vaikka luvat myydään laajalle alueelle ... Jos myydään vaikka 100 lupaa ... Erämaahan eivät hirsilaavut ja pitkokset kuulu, ne ovat irvokkaita.

Ruunaan retkeilyalueen kävijätutkimus 2017 - Metsähallituksen ...

25. maaliskuu 2019 ... Ruunaan retkeilyalue, Ruunaan luonnonsuojelualue ... Myös koskenlasku (12 %) ja luonnosta nauttiminen (12 %) olivat sekä naisten että mies ...

Ruunaan retkeilyalueen kävijätutkimus 2009 - Metsähallituksen ...

Ruunaa strövområde och naturskyddsområde ligger i Lieksa stad i Norra ... (sininen rajaus). ... Ruokaan ja muihin vähittäiskauppaostoksiin, kahvila- ja ravin-.