GRADU-1435148494.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

Suomen Urheilulehti oli tuolloin, ja on edelleen, yksi merkittävimpiä suomalaisia urheilualan aikakauslehtijulkaisuja. Sillä oli tärkeä rooli urheiluaatteen levittäjänä ...

GRADU-1435148494.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto - Asiaan liittyvät asiakirjat

GRADU-1435148494.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

Suomen Urheilulehti oli tuolloin, ja on edelleen, yksi merkittävimpiä suomalaisia urheilualan aikakauslehtijulkaisuja. Sillä oli tärkeä rooli urheiluaatteen levittäjänä ...

Pro gradu - Trepo - Tampereen yliopisto

Pojilla vertauksina saattoi olla ”täysvaippaluoti” tai ”viikonloppu ilman olutta”. Nais- valtaisella opintosuunnalla opiskeleva poika puolestaan saattoi kuvailla ...

GRADU-1417186572.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

joka huumeista eroon pyrkivä nuori voi käyttää luodakseen itsestään ja elämästään ... pääseminen voi olla osalliseksi tuloa, ulospääsyä syrjäytymisestä, kuten ...

GRADU-1386596137.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

tää, kuinka sitoutuneita nuoret opettajat ovat opettajan ammattiin ja työhön. ... Toisissa kouluissa uusi tulokas saa osakseen tukea ja turvaa, kun taas ... Noin nelikymppisenä puhutaan keskiuran vaiheesta, jolloin ihminen ylläpitää vallitse-.

GRADU-1387350371.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

Tuomi &. Sarajärvi (2009, 105–106) erottaisivat sisällönanalyysin ja sisällön erittelyn merki- tystensä perusteella: sisällön erittely tarkoittaa aineiston analyysiä, ...

GRADU-1496925374.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

lisääntyivät, nainen muuttui eläimeksi myös kielellisellä tasolla: naista ... tulee mieleen ujo pojankloppi, joka tuntee vetoa vanhempaa naista kohtaan,.

GRADU-1430396904.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

7. helmikuu 2015 ... Teksti rikotaan pienemmiksi osiksi ja niistä lähdetään hakemaan metafyysisiä ... sinne kulkevat ihmiset, jotka kaikki ovat symbolien avulla (lyhyt tukka, housut, ... (polkkatukka, ponihäntä ja rusetti) antavat meille vihjeitä iän ...

GRADU-1481529585.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

29. marraskuu 2016 ... Kansalliskirjasto siirtyi Informaatio- ja taideministeriön alaisuudesta omaksi ... saarella kirjaston aukioloajat ovat lähes kaksinkertaistuneet.

Ryynänen gradu - Trepo - Tampereen yliopisto

9. marraskuu 2010 ... Fysiologiset tunneteoriat painottavat tunteiden fysiologista puolta, kuten James-Langen teoria [Oatley ja muut,. 2006], jonka mukaan elimistön ...

GRADU-1403511223.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

8. toukokuu 2014 ... Burleski muutti lähtemättömästi Yhdysvaltojen teatterikulttuuria 1800-luvulla, ja toi lavalle naisen ... 1800-luvulla yleistynyt seksuaalisuusdiskurssi näkyi burleskin suosiossa; viktoriaanisen häveliäi- ... Jyväskylän yliopisto.

GRADU-1427181141.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

11. helmikuu 2015 ... 4.2 Hahmoilla on roolinsa sarjan etenemisessä ja dynamiikassa ... Samalla tavalla kuin Karjalan kunnaissa, Kivenpyörittäjän kylässä mietittiin ...

GRADU-1387367953.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

Suomen mestari 1 ja 2, Hyvin menee! 1, Suomen kielen tikapuut 1 ja 2 sekä Suomi sujuvaksi 1. Nämä kaikki oppikirjat ovat ns. suomea suomeksi -‐oppikirjoja, ...

GRADU-1413201173.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

johtamisessa kesyjen ja pirullisten ongelmien näkökulmasta. Tutkimus on ... osaa peliä pelata yhä uudelleen sekä pelin voi aina aloittaa alusta. (Vartiainen ...

GRADU-1407306627.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

”limsakone ja aamupala,,,,,,,, ja KIOSKI!” ”Parempi ruoka kuin ala-asteella, ja muutenkin parempi paikka kuin ala-asteen keskitysleiri.” ”VÄLIPALA! Se on nii ...

GRADU-1487840537.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

1. helmikuu 2017 ... 4.9 Vakuutus- ja muun lainsäädännön soveltuvuus . ... Esille on nostettu tarve antaa nuorille lahjakkuuksille mahdollisuus ... Folksam Sak.

GRADU-1452176812.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

10. marraskuu 2015 ... Peli julistettiin alkaneeksi ja hahmot alkoivat toimia kukin roolilleen ... Yle 2014. Ylen kotisivut; Syrhämä: http://yle.fi/vintti/yle.fi/syrhama/ (Luettu ...

GRADU-1463384467.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

11. huhtikuu 2016 ... Sanomalehden vaikea kilpailu nuorten mediankäytöstä . ... Kansallisarkisto tutkii inkeriläisten palautukset. A. 5. Kotimaa. 16.2.2007 uutinen.

GRADU-1430390640.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

14. maaliskuu 2015 ... Tampereen kaupungin pysäköinninvalvonnan tilastot 2013: ... Helsingin kaupungilla on taas pysäköinnintarkastajia virassa noin 65, ja silti jopa.

GRADU-1433487635.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

mukseeni ja johon liitin linkin sähköiseen lomakkeeseen (ks. lomake, LIITE 1). ... aika ajoin myös poistaa tällaisia kuvitteellisten henkilöiden tilejä (SV3:.

GRADU-1431417143.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

3. huhtikuu 2015 ... palvelukortteli (hyväksytty 10.10.2012), Gunillankallio (hyväksytty 5.5.2010) ... Gunillankallion alueella osallistuminen oli hieman aktiivisempaa,.

GRADU-1436444790b.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

vaalea ihotyyppi on erityisen altis UV-säteilyn haitoille. ... Vaalea. Silmät siniset,hiukset punaiset tai erittäin vaaleat. Silmät siniset ... Silmät ja hiukset ruskeat.

gradu valmis - Trepo - Tampereen yliopisto

tähtäimen elinkelpoisuus eksploitaation avulla, omistaen samanaikaisesti riittävästi ... Eksploitaatio–eksploraatio-viitekehys ja teknologinen kehitys.

GRADU-1381838268.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

13. kesäkuu 2013 ... mi edessä kurkunkansi, sivuilla kurkunkansipoimut ja takana ... sen, että myös hieman kokemattomammilla osallistujilla näkyi selkeä muutos ...

Gradu Anu Rastas - Trepo - Tampereen yliopisto

26. huhtikuu 2019 ... TIIVISTELMÄ. RASTAS, ANU: Tyttöyden representaatiot Nuorisotyö-lehden sivuilla ... Mustola, Marleena & Mykkänen, Johanna & Böök, Marja Leena & Kärjä, Antti-Ville 2015. Visuaaliset ... Rossi, Leena-Maija 2010a. Esityksiä ...

GRADU-1481879629.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

Oma tutkimukseni keskittyy erityisesti tieteen ja näennäistieteen (pseudotieteen) sekä tieteen ja uskonnon väliseen erotteluun. Käsittelemäni esimerkit ...

GRADU-1435210517.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

Opetustilannetta kuvaa hyvin se, että opettaja luennoi luokan edessä ja esittää kysymyksiä, joihin oppilaat vastaavat. Silander & Ryymin (2012) painottavat, että.

GRADU-1402050774.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

20. huhtikuu 2014 ... diskursseja Intian ja EU:n ilmastopolitiikasta on löydettävissä ja missä määrin. ... Osavaltiot laativat myös omia Action Plan –suunnitelmia ...

GRADU-1402316874.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

Sarja kertoo kuvitteellisessa Hoikan kunnassa Kainuussa asuvasta ... kaksi lasta: armeijaikäinen Lasse ja ylioppilaaksi kirjoittava Liisa. (Liite 1.) ... vaimo, jonka kanssa Erkki pohtii myös työasioita, ja joka ymmärtää kärsivällisesti Erkin työstä.

GRADU-1409223261.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

Gummerrus. Jyväskylä. Purhonen, Kari. Elinkeinoelämä osana opinto-ohjauksen toimintaympäristöä. Teoksessa. Lairio, M. & Puukari, S. Ohjauksen uudet ...

GRADU-1421411761.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

6. marraskuu 2014 ... Subjektiivisella ulottuvuudella hän puolestaan tarkoittaa alueen ima- ... valtakunnallinen Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi, kirjailija Mauri ...

GRADU-1464180724.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

2.3 Virallisperiaate ja määräämisperiaate. Hallintoprosessiin liittyy erilaisia prosessiperiaatteita33. Tässä tutkimuksessa ei ole tar- koituksenmukaista perehtyä ...

GRADU-1509530159.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

Lehden päätoimittaja Matias Turkkila myös toteaa, että Perussuomalainen- ... usein sanaa käytetään suomen kielessä, kun halutaan päästä eroon esimerkiksi turhista ... Teoksessa Heikki Luostarinen & Ullamaija Kivikuru & Merja Ukkola (toim.) ...

GRADU-1463553008.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

Täten esimerkiksi sosiaaliset vanhemmat voidaan mieltää ... Abbey, Antonia & Andrews, Frank M. & Halman, L. Jill (1991) Gender's role in responses to infertility. ... Johansson, Marianne & Adolfsson, Annsofie & Berg, Marie & Francis, Jynfiaf ...

GRADU-1403506220.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

2. toukokuu 2014 ... paremmin suunnittelemaan oppituntiensa sisällöt sekä harjoitukset. ... pääasiallisesti passiivin imperfektissä, mutta myös aktiivissa ... Englannin kielen osaamista kuvaillaan pääosin todella hyväksi tai hyväksi, kun taas.

GRADU-1473942680.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

Aarnikoivun näkemyksen mukaan henkilön työmotivaation ja sitoutuminen työhön riippuu täysin ... Aarnikoivu, Henrietta 2010: Työelämä, menesty ja voi hyvin.

GRADU-1478529105.pdf - Trepo - Tampereen yliopisto

3. helmikuu 2016 ... Avainsanat: sosiaalihuoltolaki, palvelutarpeen arvio, lastensuojelu, ... (SHL 1301/2014, 1 - 4 §; Sosiaalihuoltolaki soveltamisopas. 2015, 3 - 9.) ...