atc - Julkari

VICKS (PROCTER & GAMBLE) nenäsumute, liuos. 0,4 mg ... VICKS SINEX (WICK PHARMA) nenäsumute, liuos. 0,4 mg ... VICKS VAPORUB (ORIFARM) voide ...

atc - Julkari - Asiaan liittyvät asiakirjat

atc - Julkari

VICKS (PROCTER & GAMBLE) nenäsumute, liuos. 0,4 mg ... VICKS SINEX (WICK PHARMA) nenäsumute, liuos. 0,4 mg ... VICKS VAPORUB (ORIFARM) voide ...

We're having a - Julkari

ISBN (epub) 978-952-343-006-8 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-833-3. MUU 315. © THL. Graphic design and layout: Seija Puro. Cover image: Vastavalo.fi.

Fin oc - Julkari

Sosiaalitoimistojen kehittämi- sen hyvät ... on otettava huomioon sosiaalitoimisto elävänä ja itseään ... Haagan sosiaalitoimiston tarkoituksena oli kehittää ...

TTL-978-952-261-714-9.pdf - Julkari

e n. Soile Jungewelter. Helena Taskinen. Marja-Liisa Lindbohm. Eira Jansson-Verkasalo. Markku Sallmén. Minna Huotilainen. Rauno Pääkkönen. Esko Toppila.

IPS - Julkari

29. kesäkuu 2019 ... jaolla, tuetun työllistymisen IPS-työhönvalmennus tulisi Suomessa ... IPS -toimintamallin käyttöönoton edellytykset – kokemuksia Norjasta ja ...

TTL-978-952-261-888-7.pdf - Julkari

6. syyskuu 2019 ... moottorisaha, n=31 ... löytyy myös konevalmistajien sivuilta, mm. https://www.husqvarna.com/fi-fi/palvelut- ... peltisaha (vanhat mallit, yli 20 m/s²).

Sic! - Julkari

19. tammikuu 2012 ... tustavaroiksi. Ne sisältävät ihmisen kehoon vaikuttavia ... tävät itsehoitovalmisteet sisältävät ... trehaloosi (sienisokeri), sorbitoli ja ksylitoli ...

tiivistelmä - Julkari

Juha Rantala. Varhainen eläkkeelle siirtyminen. Tutkimuksessa tarkastellaan varhaisen eläkkeelle siirtymisen kehitystä viime vuosikymmenen aikana. Täyden ...

tabu52002.pdf (245.3Kt) - Julkari

mattitaitoa ja pitkää kokemusta vaa- tivaa toimintaa, joten ... xicity with celecoxib vs. nonsteroidal an- tiinfllammatory ... upper gastrointestinal safety of celecoxib.

URN_ISBN_978-952-302-782-4.pdf - Julkari

1. tammikuu 2017 ... Rintarekonstruktio on suuri leikkaus, johon liittyy varsin usein komplikaatiota. Siksi rintarekonstruktiopotilaan tulee olla fyysisesti suhteellinen ...

tabu2001_6.pdf (324.7Kt) - Julkari

Nyt on saatu ensimmäiset käytännön kokemukset harvi- naislääkkeen myyntiluvan arvioinnista. Harvinaislääkeasetuksessa korostetaan, ettei harvinaislääkkeiden ...

rauhala.pdf (129.9Kt) - Julkari

tumista ja Euroopan uudelleen järjestymistä mark- kinatalouden ... erityisesti Itä-Euroopan juutalaiset, heidän elä- mäntapansa ja ... kustassa sijaitsevaan Euroopan murhattujen juu- talaisten ... en murhaamien juutalaisten muistomerkki, jota.

3/97 Kansanterveys - Julkari

3. maaliskuu 1997 ... lannerankakanavan ahtauman perussyy on ... on tiukka, ahtauma syntyy lanneselän kou- ... tuvaa kipua niskassa, kaularangassa tai harti-.

sokeripontikkaa - Julkari

aineistoa. Pontikka on lyhyesti sanottuna viljasta, sokerista, hiivasta ja vedestä käymisen ja tislaamisen avulla valmistettua kotitekoista.

sairaalassa - Julkari

Sairaalassa toteutettavan varhaiskasvatuksen suunnitelma – Sairaala-vasu . ... voinnin ja oppimisen tukemisessa, leikin erityisiä merkityksiä lapsen sairaalahoi-.

rokotusopas - Julkari

Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko ja vesirokko ... MPR-rokote ehkäisee tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa. ... Vihurirokon oireet alkavat 15–18 vuo-.

THL_OHJ8_2014_web_Korjattu2016.pdf - Julkari

Proteolytic Clostridium botulinum type B in the gastric content of a patient with type E botulism due to whitefish eggs. Food- borne Pathog. Dis. 2004, 1: s. 53-57.

Hoitosuunnitelma - Julkari

Lomakkeen määrittelyt on laadittu tietojärjestelmistä riippumattomiksi, jotta terveys- ja hoitosuunnitelmalomake olisi mahdollista toteuttaa kaikissa maassamme ...

varhaisdiagnostiikka - Julkari

kaikilla oli anamnestisesti osoitettavissa selvä puutteellisen ravinnon käyttö. Kaikilla potila.illa määrättiin galaktoosin häviämis- nopeuden puoliintumisaika sekä ...

laskentaopas - Julkari

Esimerkki 1.13 Tulevan ajan laskeminen ... myönnetään samoja eläkkeitä kuin TEL:ssä, mutta vanhuuseläkeiän laskeminen ... mahdollista myös työhistoria.

Anu Suoranta - Julkari

Kalle Elo asiantuntija- artikkelissaan. 27Nordsoc ... jen vakuutettu saa työeläkeotteen kerran vuo- dessa omalta ... Parhaan arvion saa työeläkeote (7,74) ja sii-.

Virosta - Julkari

rina Tarton yliopistossa viiden ja puolen vuoden ... kyennyt käsitteellistämään kirjoittaessani Tartos- ... ta, että jokin yksittäinen tapahtuma johtaa ketju- reaktioon ...

Suomi juo - Julkari

hentänyt viinin kulutusta ja alkoholin kokonaiskulutusta. ... kiitos Opiskelijoiden tutkimussäätiö OTUS rs:n toiminnanjohtajalle Aleksis Nokso-Koivistolle.

tabu12004.pdf (835.3Kt) - Julkari

Väestön tietoisuuden lisääminen lääkkeiden oikean ja tur- ... Lääkkeiden samanhintaisuuden varmistaminen ja mah- ... aakkosjärjestyksessä, ja valmisteen.

Tyoelake22007.pdf - Julkari

työttömyys on rankka paikka, koska toimeentu- ... välttämätöntä, että työttömyys tai työkyvyt- tömyys olisi ... Meemit siirtyvät sukupolvelta toiselle ja niillä on suuri.

024rehn.pdf (120.4Kt) - Julkari

dissa maakunnissa erilaisissa seminaareissa ja vie- ... jotain siitä, missä tilassa Suomi ja sen maakunnat ovat armon ... viljelyllä, pitopalvelulla tai perinneruoilla.

Lapsi - Julkari

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena ... mettiin vastuuhenkilö ja kokonaisuudesta vastuussa oli johtava asiantuntija Arja Hastrup. ... Martta Forssell, Tarja Heino & Tuula Kuoppala (2018) Kodin ulkopuolelle ...

URN_ISBN_978-952-343-330-4.pdf - Julkari

23. syyskuu 2019 ... si ratkaisuyritys oli kainuulaisessa Paltamon kunnassa vuosina ... -försöket under åren 2009–2015 är sammanlagt ungefär 10,6 ... sää keinoja etsiä töitä. ... vat 16–64-vuotiaat, 31.12.2008 Väestörekisterikeskuksen (VRK) ...

THL_RAPO_14_2017_korj.web.pdf - Julkari

Lasten mielenterveyshäiriöiden hoitopalvelut Suomessa. Tämän selvityksen ... Cool kids 10 x kognitiivinen ryhmä (ahdistuneisuushäiriö). Ryhmä lapsille, joilla ...

Kosteusvauriot.pdf - Julkari

jana) sekä ISS Palvelun aluepäällikkö Jukka Holopainen. Kirjoittajat lausuvat parhaimmat kiitokset tutkimuksen rahoittajille ja raportin arvi- ointiin osallistuneille ...

Silkkitie - Julkari

malainen Silkkitie-kauppapaikka, joka lainasi ni- mensä ja bisnesideansa ... riski. Kapteenin henkilöllisyys tai lopulliset motii- vit eivät ole tiedossa. Maailmalla ...

TUTI_2019_21_17062019.pdf - Julkari

17. kesäkuu 2019 ... Toisen sairaanhoito- piirin alueella asuvien päivystyksen käytössä on havaittavissa kesä- kuukausina kausivaih- telua perinteisillä mökkialueilla.

avaukset - Julkari

Pari vatsahaavaa ja. Losec-kuuria eivät kuitenkaan paljon paina sen ... (vain muutaman p-kirjaimella alkavan ruuan mainitakseni). Olen ollut kohtuuttomuuden ...

Tyoelake42008.pdf - Julkari

Kajaanissa ja Imatralla on rakenne- muutoksen pyörre päällä, alhaisen ... ro on nimitetty Tapiola-ryhmän talous- ja tie- tohallintopalvelut -yksikön ulkoinen ...

978-952-261-848-1_Toimistotyöntekijöiden.pdf - Julkari

töön myös seisontapöydän puolivälissä seurantajaksoa.” (6 kk kysely. ”Mä taas kun seison lähes koko päivän, niin must mä en siihen niinku niin paljo iloa.

SUO2011_3_Tuhkarokko_WEB_vanhentunut.pdf - Julkari

18. helmikuu 2016 ... Tauti alkaa hengitystieinfektion oirein: nuha, yskä, kuume ja konjuktiviitti. Muutaman päivän jälkeen poskien limakal‐ voilla voidaan nähdä 1–2 ...