Hailuodon liikenneyhteyden arviointiselostus - ymparisto.fi

SAS, Oulun tilauslento Oy, Wingo, AirBaltic, Oulun laskuvarjokerho, Oulun. Moottori-liitäjät ry, Tervalentäjät ry, Oulun Ilmailukerho ry sekä Lentokoulu.

Hailuodon liikenneyhteyden arviointiselostus - ymparisto.fi - Asiaan liittyvät asiakirjat

Hailuodon liikenneyhteyden arviointiselostus - ymparisto.fi

SAS, Oulun tilauslento Oy, Wingo, AirBaltic, Oulun laskuvarjokerho, Oulun. Moottori-liitäjät ry, Tervalentäjät ry, Oulun Ilmailukerho ry sekä Lentokoulu.

YVA-arviointiselostus - ymparisto.fi

16. syyskuu 2016 ... Yhteyshenkilöt: Kari Kärkkäinen. Sami Ora ... vina jätteinä ovat romuajoneuvot, renkaat sekä sähkö- ja elektroniik- karomu. Jätteiden ...

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS ... - Ymparisto.fi

2. elokuu 2013 ... mista Lappeenrantaan Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan alueelle. Biojalostamo tuot- ... sesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö / kohde (sininen vaakaviivoitus tai si- ... dostuneet rantaterassit, laguuni ja sisälampi.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus - Ymparisto.fi

Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere–Orivesi, Ympäristövaikutusten ... Ravintola Rustholli järjestää tilaus- ja yleisöristeilyjä Näsijärvellä. Ravintolaan on ... direktiivin liitteen 1 pesimälajit: pyy, palokärki ja pikkulepinkäinen. Muita.

Fingrid Oyj:n voimajohtohankkeen YVA-arviointiselostus - ymparisto.fi

... Keski-Simin, Peltolan ja Ranta- talon pihapiireissä. Tyngän pienteollisuus- taustasta kertovat vanha mylly- ja saha- rakennus sekä savenvalajan paja, joka on.

louhosjatkumon ympäristövaikutusten arviointiselostus ... - Ymparisto.fi

2. maaliskuu 2018 ... keessa toimii Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ... louhoksen lähellä Saarisenjärven rannalla on Ajokoirayhdistyksen.

Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus - ymparisto.fi

15. maaliskuu 2011 ... Metro Matinkylä–Kivenlahti. • Metro Mellunmäki–Majvik. • Raide- ... Kallion virastotalos- sa sijaitsevat terveysasema, hammashoitola sekä usei-.

Oulunsalon-Hailuodon YVA-hankkeiden ... - Ymparisto.fi

itäosa on ruohopeitteinen ja osin lintujen ulosteiden rehevöittämä. Jääeroosio ... noin kymmenkunta nauhamaista ja rentoa 1-3mm levyisiä lehtiä. ... vupaikkoja on alueella runsaasti ja lajin taantumisen syy ei tällä alueella ole sopivien elin-.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus - TVO

johdetaan betonialtaaseen sijoitettuun keruusäiliöön. Säiliöön kertyvät vedet ... Harjavallan päästöihin. Satakunnassa on tehty sadeveden sisältämän las-.

arviointiselostus - Fingrid

Hankkeesta vastaavat ovat Fingrid Oyj (vastuuhenkilöinä ovat Hannu Ylönen ja ... Hannu Ylönen, Fingrid Oyj ... olla kantaverkkoluonteinen silmukoitu rengas-.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus - EPV Tuulivoima

13.4 Elinkeinoelämä ja matkailu. 220 ... Raippaluoto on yksi tärkeimmistä Suomen kautta kulkevan ... Maailmanperintöarvon myötä matkailu Raippaluodossa.

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus - TEM

1. lokakuu 2008 ... rijärvi, Siikajoki, Oulainen, Kalajoki, Pyhtää, Lapinjär- vi, Pernaja, Elimäki ... ka, kurjenjalka, merihanhikki, vilukko sekä paikoin ruijanesikko ja ...

Ympäristövaikutusten arviointiselostus - Tietopalvelu

saareen Oulunsalon Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välillä. Hailuoto kyt- keytyy seudun ... http://www.vesimiehet.fi/FI/toiminta/sukelluskohteet/sofia-maria.html.

Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

8. elokuu 2006 ... ottamatta sosiaalitilojen vesiä, sala- ja avo-ojien sekä viemärin avulla väkevien ... valle Koriseva-Nisula yhdystielle 16634 ja siitä edelleen ny-.

balticconnector – ympäristövaikutusten arviointiselostus

Helsingissä, Tallinnassa ja Pietarissa osana pakollista ... tuulen suunnat ja nopeuksien jakautuminen 14.8.2012–19.9.2012, Mäkiluodon merisää- asema.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus - Tampereen kaupunki

keskustaa sivuavaa liikennettä pois keskustan ka- tuverkolta. Todennäköisyys joutua liikenneonnettomuuteen. Rantaväylällä kasvaa nykyisestä vaihtoehdoissa ...

tästä - Hailuodon metsästysseura

26. maaliskuu 2018 ... metsästää hanhia pelloilta 10.8. alkaen, lukuun ottamatta maanomistajan ... Seuratuotteita mm. lippalakkeja ja pipoja on myynnissä Luovon ...

Hailuodon kiinteä yhteys

Kiinteä maantieyhteys Hailuodon ja mantereen välille. Hailuoto on Perämeren suurin saari. Saarelta on matkaa mantereelle noin seitsemän kilometriä ja Oulun ...

Ympäristövaikutusten arviointiselostus - Pohjois-Savon liitto

Lentokuva Vallas Oy,. Marko Schrader (Faunatica) ... hu, saukko), kahdeksasta lintulajista (kaakkuri, mehiläishaukka, metso, teeri, pyy, pikkulepinkäinen, käki, ...

Mäntsälä Aero ‐lentokenttä Ympäristövaikutusten arviointiselostus

10. toukokuu 2019 ... Kartanonlenkki 56, 04680 Hirvihaara). Yleisötilaisuudessa oli paikalla hankkeesta vastaavan, konsultin, kunnan (3 hen‐ kilöä). maakuntaliiton ja ...

Kevätkokouspöytäkirja 31.3.2019 - Hailuodon metsästysseura

Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2018 (liite 1). Päätös: Sihteeri ... tilivelvollisille vuodelta 2018. ... Päätettiin anoa 200 hirvenkaatolupaa.

Hailuodon Marjaniemen virkistys- ja ... - Metsähallitus

Siikamarkkinat vuosittain lokakuussa Hailuodon yrittäjäyhdistyksen järjestämänä. Tiedot Marjaniemen kysynnästä ja kävijöistä ovat arvioita, jotka perustuvat eri ...

Jäsentiedote 2019 - Hailuodon metsästysseura

25. elokuu 2019 ... Kunnioitathan muiden metsästäjien vaivalla ylläpitämiä ruokintoja, ... täytyy kirjoittaa ”jänislupa” sekä metsästyspäivämäärä ja metsästäjän nimi ...

Hailuodon maapoliittinen ohjelmaehdotus - Hailuoto

30. toukokuu 2011 ... essa kuntastrategian, asunto- ja elinkeinopoliittisten linjausten ... asuntotuotantoalueen osalta asuntotuotannon jakauma vuokra-asuntoihin ja mui- ... päivän ajan uimaranta ja syyslomaviikolla 7 päivää Playa del Ingles.

Kevätkokouspöytäkirja 25.3.2018 - Hailuodon metsästysseura

VUOSIKOKOUS 26.3.2018 KLO 13.00. Ampumaradan majalla. Läsnä oli 33 seuran jäsentä. 1 §. Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Hannu Viitaluoma ...

Hailuodon retkeilyalueen kartoittaminen - Theseus

22. marraskuu 2016 ... lut tukisivat sen rakennetta (Pöllän Mökkimajoitus & Sinisen Pyörän Kievari). Reitin nähtävyyksinä voisivat toimia myös Hailuodon Pöllän ...

HAILUODON KIINTEÄN YHTEYDEN LUONTOSELVITYKSET 2017

10. marraskuu 2017 ... A., Kuoppala, M., Manni, K., Mannio, J., Mitikka, S., Olin, M., Pilke, A., Rask, M., Riihimäki, J.,. Sutela, T., Vehanen, T. & Vuori, K.-M. 2012.

Hailuodon kunnan venepaikkojen vuokraussäännöt - Hailuoto

13. huhtikuu 2015 ... Venepaikkojen vuokraussäännöt koskevat kunnan vuokraamia laituri-, ... että hänellä on omistuksessaan ja käytössään vene Oulun seudulla.

hailuodon metsästysseura ry syyskokous sunnuntai 29.9.2019 klo ...

11. lokakuu 2019 ... Eläinlääkäri mm. vajan lopputarkastuksen yhteydessä edellyttänyt, että esim. nylkytoiminnan yhteydessä vajalle tulevat vain nylkyyn osallistuvat ...

HAILUODON KIRKKOKAIVAUSTEN ... - Jultika - Oulun yliopisto

29. toukokuu 2019 ... joukossa on myös muutama killinki ja taaleri. Suurimman osan näistä aineistoon kuuluvista. 1700-luvun rahoista muodostavat Fredrik I ja Ulrika ...

Hailuodon kiinteä tieyhteys – Luontovaikutusten ... - Tietopalvelu

Kuva 2.4. Rantaeroosion ja kasviyhteisöjen seuranta-alueet (ruskeat rajaukset) suhteessa ympäröiviin Natura- ... nivelväliä pidemmät lehdet tulkitaan lamparevesikuuseksi (Hippuris vulgaris). Versojen ... of an Arctic disjunct polyploid plant.

Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunni- telma

Hailuoto on Perämeren suurin saari, joka sijaitsee seitsemän kilometrin päässä mantereelta ja noin 50 kilo- metrin päässä Oulun keskustasta. Oulun Riutunkarin ...

OUTI-kirjastoihin kuuluvat Hailuodon, Iin, Kempeleen, Kuusamon ...

7. tammikuu 2020 ... Kuusamon, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun,. Pudasjärven, Pyhäjoen ... Elokuvien ja digitaalisten pelien lainauksessa noudatetaan ...

Iiris Poukkanen HAILUODON MATKAILUUN LIITTYVIEN ... - Theseus

(Sinisen pyörän kievari, hakupäivä 17.11.2010.) Marjaniemen kupeessa sijaitseva perinteikäs leirintäalue Rantasumppu on Oulun seudun setlementti ry:n ...

Tiedote HAILUODON KIINTEÄ YHTEYS - Oulun kaupunki

vuoden 2017 aikana ja varsinainen suunnittelutyö syksyllä 2017. Samanaikaisesti tiesuunnittelun kanssa laaditaan vesilain mukaiset lupahakemusasiakirjat, ...

Hailuodon kiinteän yhteyden vesistövaikutusten ... - Oulun kaupunki

Penkereen alle jäävän vesialueen pinta-ala jakautuu seuraavasti: Hailuodon ... Hilataso x-koko. (ruutua) y-koko. (ruutua) hilaruudun koko (m) x-koko. (km).