Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaava ja asemakaavan muutos ...

14. marraskuu 2017 ... Alueella toimii Oulun laskuvarjokerho ry:n toimintakeskus, jossa on toimitilarakennus pihakalusteineen. Piha on osittain nurmettunut ja sen ...

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaava ja asemakaavan muutos ... - Asiaan liittyvät asiakirjat

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaava, asemakaavan muutos ja ...

... liitetty Annalankankaan kaava-alueen pohjoispuolinen alue. Asemakaava 27.6.2016. 33 §. 09.01.2017. Kaupunginvaltuusto. Ote pöytäkirjasta. 1/2017. Sivu 1 ...

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaava ja asemakaavan muutos ...

14. marraskuu 2017 ... Alueella toimii Oulun laskuvarjokerho ry:n toimintakeskus, jossa on toimitilarakennus pihakalusteineen. Piha on osittain nurmettunut ja sen ...

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaavan muutos ja asemakaava ...

11. huhtikuu 2017 ... Kaukovainion ja Hiirosen kaupunginosien liikennealueita ja. Nokelan, Lintulan ja Kaukovainion kaupunginosien puisto- ja katualueita.

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaavan muutos 564-2369 ja ...

1.3.2019. Oheismateriaali. -. Esittelijä. Asemakaavapäällikkö Kari Nykänen. 292 §. 14.05.2019. Yhdyskuntalautakunta. Ote pöytäkirjasta. 14/2019. Sivu 1 ...

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564 ...

3. huhtikuu 2018 ... Kaupunginhallitus on päättänyt Oulun kaupungin kouluverkko- päätöksen 6.6.2016 mukaisesti, että Leinonpuiston erityiskoulun yksikölle ...

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaavan muutos 564-2242 ...

9. tammikuu 2017 ... Päkkilä, Anne-Maria Takkula, Pekka Kainua, Lyly Rajala, Minna. Åman-Toivio, Matti Roivainen, Vaili Jämsä-Uusitalo, Anne Snellman,.

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaavan muutos 564-2320 ...

12. syyskuu 2017 ... toimijat Oulun Seudun Mäntykoti ry ja Oulun ensi- ja turvakoti ry. Hakijoiden tavoitteena on kehittää ja laajentaa nykyisiä toimin- tojaan alueella.

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaavan muutos 564-2093, IV ...

9. marraskuu 2015 ... ”As Oy Rommakko on esittänyt Oulun kaupungille kaavamuutosta osoitteessa Rommakkokatu 5 ja vierei- sellä Nahkurinpuiston alueella. Muutos ...

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaavan muutos 564-2368 ...

21. toukokuu 2019 ... Asemakaavapäällikkö Kari Nykänen. Päätösesitys. Yhdyskuntalautakunta hyväksyy 27.2.2019 päivätyn asemakaavan muutoksen. Päätös.

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaavan muutos 564-2308 ...

15. elokuu 2017 ... Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS. Tavoitteena on uuden opiskelija-asuntorakennuksen, pysäköintirakennuksen sekä.

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaavan muutos 564-2342 ...

17. huhtikuu 2018 ... Mikäli valitus lähetetään postitse, on kirje jätettävä postiin niin aikaisin, että posti ehtii toimittaa sen hallinto- oikeudelle viimeistään valitusajan ...

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaavan muutos 564-2235 ...

9. tammikuu 2017 ... Rakennuksessa toimii Halpa-Halli Oy:n laajan tavaravalikoiman myymälä (vuodesta 2012) sekä erilaisia toimistoja. Kiinteistö on ollut aiemmin ...

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaavan muutos 564-2302 ...

29. marraskuu 2016 ... 1/5. 21.11.2016. Metsänhoitajantie 6 ja 10. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Metsokankaan kaupunginosan korttelin 19 tontteja nro 2 ja 3 ...

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kajaanin kaupunki ...

19 Sep 2017 ... Kajaanin kaupunki. Ympäristötekninen toimiala. PL 133. 87101 Kajaani. KAJAANI. OSIA TILOISTA 205-401: 19-1, 1-69 ja 17-1 ja 205-871-1-16.

Oulun kaupunki Päivämäärä Asemakaavan ja tonttijaon muutokset ...

20. joulukuu 2016 ... Opiskelija- asuntorakennuksen taustalla on Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS:n 18.4. – 31.8.2016 järjestämä. Välkkylän tornitalo - ...

Oulun kaupunki Päivämäärä 564-2336 Välikylän asemakaavan ...

16. huhtikuu 2018 ... nä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen ... käyntiosoite: Oulu10, Torikatu 10 A, 90100 Oulu sähköposti:.

Tahkokangas, asemakaava ja asemakaavan ... - Oulun kaupunki

22. marraskuu 2018 ... Lähimmät palvelukeskittymät ovat Kaakkurin aluekeskus ja ... pienellä väestöpohjalla (esim. kukkakaupat, kemikaliot ja luontaistuotekaupat,.

Asemakaavan muutos koskee Myllyojan ... - Oulun kaupunki

22. huhtikuu 2016 ... Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2136, Myllyojan kaupunginosa (Karvarinaukio 9). Dno. OUKA/7432/10.02.03/2013. Valmistelijat/.

Asemakaavan muutos koskee Vaaran ... - Oulun kaupunki

1. helmikuu 2016 ... Suunnitelmasta jättivät mielipiteensä VR-Yhtymä Oy ja Senaatti- ... Samalla kylällä toimii Nikama Design, ... Odd - Oulun Design Days 12.

Tuiran uimalan alue, asemakaavan muutos - Oulun kaupunki

9. joulukuu 2019 ... Uimaran- nan läheisyydessä on Oulun Rantasaunaseura ry:n ylläpitämä lauttasauna. Muu osa alueesta on nurmi- kenttää, jonka halki kulkee ...

Asemakaava / Asemakaavan muutos - Kurikka

Joen reuna-alueet ovat ... Kurikan kolmostien magneetti ideasuunnitelma on valmistunut vuonna 2010. Aluetta ... Tavoitteena on kehittää risteyksen ja joen.

Ramsinranta IV ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ...

6. marraskuu 2018 ... 1.6.2018). Ominaispiirteiden selvitys Vuoranta (Ark-byroo, 16.1.2018). Viitesuunnitelmaluonnokset: Vuoranta uudisrakennukset (Arkkitehdit.

HAKAMÄKI, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ...

21. toukokuu 2018 ... Pasilan asukastalo. • asiantuntijaviranomaiset. - kaupunginkanslia. - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY- keskus).

L62 Karnainen, asemakaava- ja asemakaavan muutos ... - Lohja

22. kesäkuu 2016 ... Karnaisten maisema- ja hulevesiselvitys on laadittu Lohjan kaupungin toimeksiannosta FCG ... Kuva 1. ABC-liikenneasema sijoittuu selvitysalueen eteläosaan. Kuva 2. Näkymä ... muassa lännen ja lounaan suuntaan.

Asemakaava ja asemakaavan muutos - Hausjärven kunta

eteläpuolelle sijoittuva Hatlamminsuo. Suoalue on Riihimäen arvokkain luon- tokohde. Monipuolisella keidassuolla laita- ja keskusta-alueet erottuvat sel-.

A-2677 Asemakaava ja asemakaavan muutos ... - Lahti.fi

29. marraskuu 2017 ... Asemakaava koskee Lahden kaupungin Renkomäen (22.) ... on useita tilaa vaativia erikoistavaran kauppoja, kuten Kärkkäisen tavaratalo, ...

Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos selostus

20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) ... Rannan padel -tenniskenttien yhteyteen rakentui vuoden 2014 hirsi- rakennukseksi valittu Kahvila ...

A-2677 Asemakaava ja asemakaavan muutos ... - Lahti

29. marraskuu 2017 ... Tekninen huolto. Suunnittelualueen halki Siriuskadun päästä Lakkitehtaantielle kulkevat kunnallistekniset verkostot, vesijohto-, viemäri- ja ...

tervasaaren asemakaavan muutos ja asemakaava - Hamina

Kannen kuva. Lepikönrannan laitureita. Kuva Onier Strömberg. Muut kuvat Haminan kaupunki. Kaavan nimi. Tervasaaren asemakaavan muutos ja asemakaava.

Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus Oitti Kantatie 54 ...

Hakelämpölai- toksella on tarkoitus korvata Oitin koulun öljyllä toimiva lämpölaitos. Page 3. Hausjärven kunta, Asemakaava ja asemakaavan muutos, selostus.

kehitettävät kiinteistöt asemakaava ja asemakaavan muutos - Tuusula

30. huhtikuu 2019 ... ... Riihikallion koulu noin 800 m päässä. Alueen läheisyydessä käy kirjastoauto. Lähin päivittäistavara- kauppa (Lidl) sekä apteekki sijaitsevat n ...

A-2735 Asemakaava ja asemakaavan muutos Satamaraitti, uimala ...

8. maaliskuu 2018 ... Satamaraitti, uimala ... (Kartano, satamaraitti, uimala) ... sataman ja satamaraiteen rakentaminen Riihimäen-Pietarin radalta ovat tekijöitä,.

Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus ... - Hausjärven kunta

Hämeen liitto ja Rakennustieto, Hämeenlinna, 2003. - Hausjärven ... asuin- ja liikerakennus, jossa toimii matkahuollon toimipiste, posti, aseliike ja kirjakauppa.

Kaava Oj 15 Ojakkalan asemakaava ja asemakaavan muutos - Vihti

12. helmikuu 2014 ... (Körsseri, Seppä, Häsä, Munkkila, Janttula, Anttila). Ne tulisi edelleenkin ... täisiin Hulttilanjoen suun ja Enä-Sepän välinen alue, jolle voitaisiin ...

INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos ...

6. huhtikuu 2010 ... Degerby. Kaavan nimi: Degerbyn keskusta-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaavan laatija: Pöyry Finland Oy, maisema-arkkitehti ...

vaalan vankilan asemakaava ja asemakaavan muutos - Vaalan Kunta

17. tammikuu 2020 ... Kuvaus. Vaalan vankilan asemakaavan ja asemakaavan muu- ... aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälä- ja ... Kaava-alueen eteläosassa on voimassa Vaalan keskustan asemakaava, joka on vahvistettu Oulun.