1 johdanto - UEF Electronic Publications

Tutkimustulosten mukaan omahoito tarkoitti potilaille vastuun ottamista itsestä ja ... Mielenterveys tarkoittaa kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tasapainoa (WHO ...

1 johdanto - UEF Electronic Publications - Asiaan liittyvät asiakirjat

1 johdanto - UEF Electronic Publications

Tutkimustulosten mukaan omahoito tarkoitti potilaille vastuun ottamista itsestä ja ... Mielenterveys tarkoittaa kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tasapainoa (WHO ...

DBX - UEF Electronic Publications

Valmistajan ilmoituksen mukaan DBX-valmisteen pitäisi resorboitua ja korvautua täydellisesti uu- disluulla 4—6 kuukauden kuluessa. DBX-tuoteperheeseen ...

ivf - UEF Electronic Publications

30. huhtikuu 2013 ... tulla ajanjaksolla: hyvänlaatuisia alkioita saatiin merkittävästi ... Kohtuviat ovat harvinaisia, ja ne vaikeuttavat alkion kiinnittymistä kohdun lima-.

UTU - UEF Electronic Publications

12. toukokuu 2016 ... Eeva-Maria Öörni on pro gradu - tutkielmassaan tarkastellut kielitohtori.fi -sivulle tulleita kielenhuoltoon liittyviä kysymyksiä. Johdinten -UtU- ja ...

CP-LASTEN JA - UEF Electronic Publications

CP-vamma on ei-etenevästä aivovauriosta johtuva liikuntavamma. ... oireistoon. CP-lapsella voi liikkumisen lisäksi olla liitännäisongelmia mm. aistitoiminnoissa,.

Uuspari - UEF Electronic Publications

Vantaa for Children and Youth Services, the City of Espoo Family Affairs Unit ... Based Couple Therapy; tutkimusnäyttöön perustuva pariterapia) että erilaisia en-.

Ameloblastooma - UEF Electronic Publications

myös odontogeenisen kystan eli rakkulan epiteelirajasta, hammasperäisistä ... Ameloblastinen karsinooma on aggressiivinen hammasperäinen kasvain, jolla on ...

URN:ISBN:978-952-219-230-1 - UEF Electronic Publications

15. huhtikuu 2009 ... Energiaa kaatopaikoilta pumpatusta biokaasusta tuotettiin ... Munkkaan kaatopaikalla on tehostettu kaasunkeräystä kakkostäytöllä ja tehty ...

URN:ISBN:978-952-219-280-6 - UEF Electronic Publications

”Klapikauppa on vähän niin kuin nappikauppaa. Toki puutuoteteollisuus voi luoda sillekin edelly- tyksiä, mutta varsinaisesti klapituotannon kehitys tapahtuu ...

Verenpaine - UEF Electronic Publications

7. toukokuu 2013 ... Verenpainelääkkeet vaikuttivat tilastollisesti merkitsevästi ... nimensä mukaisesti kaliumin eritystä vähentävä vaikutus, mutta toisaalta niiden ...

Hypofosfatasia - UEF Electronic Publications

Ionisoitunut magnesium on välttämätön kofaktori TNAP:n katalyyttiseen aktiivisuuteen. ... kalsiumionipitoisuus oli koholla ja fosfaattipitoisuus alhaalla, samoin ...

psilosybiini - UEF Electronic Publications

1. syyskuu 2018 ... maa 20 koehenkilön asetelmaa, jossa he pyrkivät luomaan uskonnollisen kokemuksen annos- telemalla valituille opiskelijoille psilosybiiniä ...

18f-fluorodeoksiglukoosi ... - UEF Electronic Publications

31. elokuu 2015 ... tiivinen, myös FDG PET –tukimuksessa havaitaan sarkoidoosille tyypillisiä ... sarkoidoosi ensin muualla kuin sydämessä ja kun epäilys ...

arvosijoittaminen - UEF Electronic Publications

19. maaliskuu 2010 ... vosijoittamista niin yleisellä kuin yksityiskohtaisellakin tasolla. Tavoitteena oli tuoda ... mm. Warren Buffett, Charles Munger, Walter J. Schloss, Irving Kahn ja Jean-Marie. Eveillard. ... Vaurastu arvo-osakkeilla. Talentum.

VYBORG - UEF Electronic Publications

2 Sep 2014 ... The town of Vyborg, Russia (formerly Viipuri, Finland) is a place ... As regards Russia and Russians the teens express “a reaction that was ... exhibition at the South Karelia Museum, Lappeenranta and Viipuri-mon amour a temporary ... on 15th February133, in which 10 Russians died, on the Saimaa Canal ...

ленинград - UEF Electronic Publications

19 дек 2018 ... Пиетикяйнен о панк-рок-группе «Pertti Kurikan Nimipäivät» главным исследовательским методом является дискурс-анализ (Pietikäinen ...

tekijänoikeuslain 60 a - UEF Electronic Publications

30. heinäkuu 2018 ... Hatanmaa, Joni: Kohtuullisen hyvityksen määrä tekijänoikeuden loukkauksessa. Edilex. 2013. Helopuro, Sanna - Perttula, Juha – Ristola, ...

pro gradu - UEF Electronic Publications

2. marraskuu 2009 ... Suomessa tätä edustaa IS Liigapörssi-peli, joka on internetissä pelattava ... kuulijaryhmälle suunnatun Merisää-ohjelman, lisäksi uutiset ...

NAISYRITTÄJYYS - UEF Electronic Publications

laina naisyrittäjille. Naisyrittäjälaina on Finnvera Oyj:n tuote, joka on tarkoitettu yri- tykselle, jossa ... Naisyrittäjälainaa voi lisäksi täydentää työministeriön myön-.

fess - UEF Electronic Publications

16. maaliskuu 2015 ... orbitaselluliitin. Vakavammat komplikaatiot kuten tulehduksen leviäminen keskushermostoon, on onneksi harvinaista. 4. FESS. 4.1 Historia. 1600 ...

GDPR - UEF Electronic Publications

Opiskelija, Jukka Holopainen: Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutus profi- lointiprosessiin. Pro gradu -tutkielma, 74 s. Pro gradu -tutkielman ohjaajat: FT ...

POLIKLIINISEN ... - UEF Electronic Publications

5. huhtikuu 2017 ... mittari kuvaa hyvin polikliinista hoitotyötä. Mittarin osa-alueet arvio 37 % vastaajista kattavan polikliinisen hoitotyön hyvin ja 69 % mielestä ...

lähtökohtana - UEF Electronic Publications

14. helmikuu 2019 ... Hattulan Puu Oy:ssä. Kiitän suuresti isääni siitä, että olen saanut nähdä yrittäjäelämää ja tämän yrityksen toimintaa sivusta perheenjäsenenä.

c9orf72 - UEF Electronic Publications

Se johtuu aivojen pienten, läpäisevien verisuonten ahtautumisesta. MK:ssa näkyvät valkean aineen laaja-alainen iskeeminen vaurio sekä lakuunainfarktit ovat.

luontosadutus - UEF Electronic Publications

10. joulukuu 2017 ... Menetelmässä aikuinen pyytää lasta kertomaan sadun tai tarinan. ... klassikoiksi nousseissa Tove Janssonin Muumi-kirjoissa luonto on ...

TRINET - UEF Electronic Publications

reunan suojaukseen Trinet®-feromonipyydys. Tuotteiden teho perustui kasvinsuojeluaine alfa- sypermetriiniin, jota oli imeytettynä molempien tuotteiden ...

AUTO - UEF Electronic Publications

23. huhtikuu 2019 ... 4.2.3 Kohti nykyistä verotusta 2000-luvun alusta tähän päivään . ... käyttöönottopäivästä tai joilla on ajettu vähintään 6 000 kilometriä. ... autosta tulee puolestaan tehdä ennen kuin auton ottaa Suomessa käyttöön.15 ... senvaltion suorittamaan joko kiinteämääräisen hyvityksen tai vaihtoehtoisesti uhkasakon.

Ulosottokaaren - UEF Electronic Publications

24. huhtikuu 2016 ... Suhteellisuusperiaatteesta on ulosotto-oikeudessa säännelty lain ta- soisesti. ... 09.02.2016. Sähköposti [email protected] IRTAIMEN ...

tohtoripromootio - UEF Electronic Publications

8. kesäkuu 2019 ... Harri Broman has been CEO of the Broman. Group since 1995. He was awarded the Finnish honorary title of kauppaneuvos in 2012. Broman has ...

Untitled - UEF Electronic Publications

KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS D. MEDICAL SCIENCES 265. HENRIK ... Kuopio University Library. P.O.Box 1627 ... Rauhankatu 3 FI. FIN-00170 ...

Buprenorphine - UEF Electronic Publications

pine abus e wa s com mon . BNX was le ss desira ble th an BUP but nalox on ... toimimaan": käyttäjän kokemuksia ja näkemyksiä buprenorfiinin käytöstä. [Users'.

jokirapu on… - UEF Electronic Publications

Jukka Toivonen: Ravut Monican! ... Yrjö Aamuvuori: Rapuja ja ravustamista mökkijärvellä . ... Rapujen keittäminen oli jännittävä ja mielenkiintoinen vaihe.

Котлован - UEF Electronic Publications

Juvenes Print, Suomen Yliopistopaino Oy. Tampere, 2017. Sarjan vastaava ... Monttu, Juveniilimeri, Tsevengur. Sosialismin ihmemaan surkeat sankarit Andrei ...

hirvikärpäsen - UEF Electronic Publications

Maastokokeissa hirvikärpäsen koteloita oli tarjolla alustalla, johon pääsivät vain selkäran- gattomat eläimet. ... 2011). Loisen aiheuttaman kutinan raapiminen voi johtaa sekundaa- ... Vaste on reaktio saalispopulaation tiheyden muutokselle.

ENKELEITÄ - UEF Electronic Publications

kirjallisuudessa muitakin, kuten Uriel. Kaikkien ... Kahdessa enkelikirjoituksessa mainitaan pyyntö arkkienkeli Mikaelilta: ... Nimi viittaa arkkienkeli Mikaeliin.

Punaorpojen ja - UEF Electronic Publications

Yhteiskunnallista keskustelua on selvitetty ... keskustelu liittyy vahvasti myös siihen aatteellisen toiminnan tarkasteluun, jota ... Läkki-, pelti- ja vaskiseppien a.o..