Terveyden edistämisen omahoidon vahvistaminen - Sähköinen ...

5. lokakuu 2017 ... Ammattilaisen tehtävänä on saada asiakas oivaltamaan omahoidon aktiiviset ... Terveyden edistämisen näkökulmasta osallisuus tarkoittaa ...

Terveyden edistämisen omahoidon vahvistaminen - Sähköinen ... - Asiaan liittyvät asiakirjat

Terveyden edistämisen omahoidon vahvistaminen - Sähköinen ...

5. lokakuu 2017 ... Ammattilaisen tehtävänä on saada asiakas oivaltamaan omahoidon aktiiviset ... Terveyden edistämisen näkökulmasta osallisuus tarkoittaa ...

Terveyden edistämisen omahoidon vahvistaminen - Keski ...

5. lokakuu 2017 ... ”Mikä omahoidon vahvistamisen menetelmä voisi auttaa sinua tai läheistäsi?” Terveyden edistämisen omahoidon vahvistaminen, tavoitteena ...

Terveyden edistämisen - STM

Laatusuosituksen liitteenä on esimerkkejä terveyden edistämisen sisäl- löistä: ravitsemus, liikunta, päihteiden käyttö, tapaturmien ehkäisy, suun terveys, ...

TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJOIDEN ... - JYX

Promootio nähdään voimavaralähtöisenä ja preventio ongelmalähtöisenä. ... 2004). Nuorten terveyden edistämisessä terveystieto -oppiaineella on suuri.

Terveyden edistämisen koulutus - Valtioneuvosto

niin sanottu Ottawan asiakirja terveyden edistämisestä. Se korostaa terve- yden edistämistä olennaisena kansanterveyttä tukevana toimintastrategia-.

Terveyden edistämisen laatusuositus - Valtioneuvosto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kun- nan perustehtävä. ... Laatusuosituksen liitteenä on esimerkkejä erilaisista terveyden edistämisen aihealueista: ...

Terveyden edistämisen yhdyshenkilön työn ... - Sosiaalikollega

13. tammikuu 2010 ... preventiivinen hoitotiede. ➢. Terveystieteiden Kandidaatti ... Terveyden edistäminen sisältää promotiivisen ja preventiivisen lähestymistavan.

Hyvinvoinnin – ja terveyden edistämisen ... - Pirkanmaan liitto

1. kesäkuu 2017 ... ... Ilpo [email protected] –. Tulehmo Jani [email protected] ... Halme Eeva, perusturvajohtaja, Nokian kaupunki, pj. 20.5.2017.

Toimintamallien kehittäminen terveyden edistämisen hankkeissa ...

... WHO:n järjestämän Ottawan terveyden edistämisen kansainvälisestä konferenssista vuodelta 1986. Konferenssin keskustelujen pohjalta tehtiin asiakirja, joka.

OSA 1:Terveyden edistämisen tausta-ajattelu OSA 2 ... - Doria

21. toukokuu 2007 ... periaatteita, tavoitteita ja menetelmiä eri aikoina painotetaan ja onko tavoitteena yksilön, yhteisön vai ympäristön terveyden edistäminen vai ...

PIRKANMAAN ALUEELLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN ... - Tays

Sen sisältämiä esimerkkejä voidaan soveltaa muihin terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueisiin. Pirkan- maan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman ...

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio ja ... - Oma Häme

2. lokakuu 2018 ... Ottawan terveydenedistämisen asiakirja 1986. Terveyden edistäminen on prosessi, joka pyrkii lisäämään ihmisten kykyä hallita ja parantaa ...

Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2017 - Etelä-Pohjanmaan ...

EPSHP. Christina Rouvala (hallintoylihoitaja). EPSHP. Matti Rekiaro (Pth-Te -yksikön johtaja). JIK -peruspalveluliikelaitosky Pth: Sabah Samaletdin (johtaja).

Terveyden edistämisen taloudellinen arviointi kunnissa - Julkari

4 Terveyden edistämiseen käytetyn työpanoksen laskenta . ... Tuotoksista ja vaikutuksista kuvataan esimerkkejä. Rapor- ... Terveyden edistäminen esimerkein.

Julkaisu 19. Terveyden edistämisen eettiset haasteet. - Etene

Neuvola tavoittaa lähes kaikki perheet tasapuolisesti, samoin kouluterveydenhuolto, jonka voimavarat ovat ... Jampan ja Pajalan alueille. Positiiviset laatutekijät ...

terveyden edistämisen sisältö ja merkitys - Päijät-Hämeen ...

13. toukokuu 2008 ... Hoitotiede: preventiivinen hoitotiede ... Tutkimus kuuluu preventiivisen hoito- ... veyden edistämisen johtajuutta hoitotieteen näkökulmasta ja ...

Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma - Tays

http://www.painoindeksilaskuri.com . Lasten ja nuorten (2-18v) ylipainon arviointiin on valmistunut toukokuussa 2011 uusi mittari, painoindeksi- laskuri, jolla ...

Etelä – Karjalan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ... - Peda.net

Valmistellaan Etelä-Karjalan maakuntaan yhteinen Hyvinvoinnin ja terveyden ... Toimenpideohjelma on kaikkien nähtävissä Hyvis.fi sivustolla, johon myös ...

terveyden edistämisen toimintamalli posion suun ... - Sosiaalikollega

Hampaiden kiinnittymiskudosten sairaudet – ientulehdus ja parodontiitti ... Runsas plakki, ientulehdus ... Laita proteesit yöksi suolaveteen kahden viikon ajan.

Riitta-Liisa Mattila Painonhallinta terveyden edistämisen ... - Theseus

luonnonmukaista (Mannonen 2008, 33). Muutokset ... Rissasen ja Fogelholmin (2006, 22) mukaan lihavuuden tehokas hoito torjuisi enimmän osan ... Sappikivet ovat lihavilla 2 – 6–kertaisesti yleisempiä kuin normaalipainoisilla. Lihavilla on ...

Elämäntaparyhmäohjaus diabeetikon omahoidon tukena

tannus on 215 euroa ja yhden ohjaustunnin hinta vain ... Betolvex 1 mg (syanokobalamiini) kalvopäällysteiset tabletit on tarkoitettu B12-vitamiinin puutoksen.

OmahOidOn tukeminen - Suomen nuorisolääkärit ry

http://www.diabetes.fi/testit/riskitesti/index.php. • http://elamapelissa.yle.fi/elama-pelissa-testi. Jos ammattihenkilö arvioi, ettei potilas tiedä riskitekijöistänsä tai nii-.

Omahoidon ohjaus - osa potilastyytyväisyyttä kirurgisella osastolla

neensa omahoidon ohjausta polven tekonivelleikkauksen jälkeen. ... Omahoito tarkoittaa potilaan aktiivista osallistumista oman hoitonsa ja elintapojensa ...

Kuva 4.07c Omahoidon seurantataulukko tyypin 2 diabeetikolle ...

jälkeen ennen jälkeen ennen jälkeen. Aamupala. Lounas. Päivällinen. Iltapala. Päivittäinen seuranta. Diabeteslääkeannokset ja niiden ajankohdat. Lääkkeen ...

Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen ... - Hotus

KOONTI HOITOSUOSITUKSISTA. Hotus. Katja Heikkinen, Maria Juusela, Tiina Kaistila, Sari Knaapi-Junnila, Merja Kukkonen, Anne Pohju, Hannele Siltanen ...

Diabeetikon jalkojen omahoidon opas Jalkahygienia ... - HUS

Tässä oppaassa on kuvattu tärkeimmät diabeetikon jalkojen omahoito-ohjeet. ... käytössä oleva epäsopiva jalkine on yleinen syy jalkahaavan syntymiselle.

Potilaan omahoidon tukeminen - Tulppa-kuntoutus

Suomessa väestön omahoidon tukeminen on viime aikoina ... omahoidon mallia sekä omahoidon tukemista ... dessa. Se tarkoittaa potilaan kuuliaisuutta ja.

Hätäkasteen vahvistaminen

P Rakkaat ystävät. Elämä on suuri Jumalan lahja. Pyhässä kasteessa Jumala on ottanut tämän lapsen yhteyteensä ja lahjoittanut hänelle iankaikkisen elämän.

Konfirmaatio ja vahvistaminen - Helda

5. lokakuu 2019 ... seminaarikollega kysyi, miksi olin valinnut kasuaaleiksi kasteen, avioliittoon ... Kaikesta mainitusta ja muusta avusta olen hyvin kiitollinen.

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden ...

Kehitysvammahuollossa itsemääräämisoikeus tarkoittaa ennen kaikkea ... suunnitelma itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden tukemiseksi.

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja ... - Kymsote

... erityishuollon poliklinikan sosiaalityöntekijä ei enää tee rajoituspäätöksiä. ... Myöskään painopeitto ei ole rajoitustoimenpide, mikäli asiakas saa sen itse.

YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN ...

26. syyskuu 2016 ... 2016 (Profi 3) haussa erityistä huomiota kiinnitetään yliopistojen ... Rahoituskausi alkaa aikaisintaan 1.4.2017 ja päättyy viimeistään 31.8.2021.

Nuorten sosiaalinen vahvistaminen

Marko Elovainio merkitykselliset toiset luottamuksen puutteesta. 5. Sirpa Kannasoja. Sosiaalinen. Nuoren sosiaalinen toimintakyky raken- toimintakyky tuu ...

Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen - Ihmisoikeuskeskus

Sukupuolivähem- mistöön katsotaan kuuluvaksi transihmiset, sukupuolettomat, intersukupuoliset ihmiset ja sukupuoliristiriitaa kokevat ihmiset. Transihminen.

ja kaveritaitojen vahvistaminen Alavuden varhaiskasvatuksessa ...

lällättäminen, selän takana puhuminen, härnääminen). ○ Psyykkinen kiusaaminen (esim. uhkailu, manipulointi, ilveily, kiristäminen, pois sulkeminen, leikin ...

OPINNÄYTETYÖ www.humak.fi Sosiaalinen vahvistaminen ...

Kehittämistyön aikana on tarkoituksena myös tuottaa taustateoriaa asumispalvelussa asuvien nuorten sosiaalisen vahvistamisen pohjalle. Sosiaalista ...