Vankeinhoidon vaikuttavuus - Rikosseuraamuslaitos

Kuuren ja Haapasalon (2001) tutkimuksessa tutkittiin vuonna 1995 ... Kuure & Haapasalo ... Smolej, Mirka: Rikosseuraamusten tutkimus Suomessa. Katsaus ...

Vankeinhoidon vaikuttavuus - Rikosseuraamuslaitos - Asiaan liittyvät asiakirjat

Vankeinhoidon vaikuttavuus - Rikosseuraamuslaitos

Kuuren ja Haapasalon (2001) tutkimuksessa tutkittiin vuonna 1995 ... Kuure & Haapasalo ... Smolej, Mirka: Rikosseuraamusten tutkimus Suomessa. Katsaus ...

Vankilateatterin vaikutukset ja vaikuttavuus - Rikosseuraamuslaitos

in criminal justice, desistance, experiential learning, ethics in prison theatre ... kimukseen, sillä ensi-ilta ja tutkimusprojektin päättyminen ajoittuivat molemmat ... Thomas Mott Osborne to Address League. http://query.nytimes.com/gst/abst-.

Rekisteriseloste - Rikosseuraamuslaitos

24. toukokuu 2018 ... Rikosseuraamuslaitos käsittelee rekisterissä välittömästi työntekijän tai ... turvallisuusselvityksien osalta turvallisuusselvityslaki 17, 23, 25-28, ...

Nuoren - Rikosseuraamuslaitos

hoinpitely, jos se kohdistuu aikuiseen, pois lukien lähisuhdeväkivalta. ... nestä ylinopeudesta sekä järjestys- lain rikkomisesta. Tuomioistuin voi tuomita ehdolli-.

Heidi Lind, Rikosseuraamuslaitos

jälkeen niinku pystyy, tai se oma pääkallopaikka, ni sen jälkeen pystyy rakentaa kaikkee muita asioita. Et ilman sitä asuntoo sä et pysty ja sä oot niinku aika ...

valvonta- rangaistus - Rikosseuraamuslaitos

Yksi valvontarangaistukseen tuomitsemisen edellytyksistä on, että sitä voidaan pitää pe- rusteltuna rikoksentekijän sosiaalisten val- miuksien ylläpitämiseksi tai ...

Aktivoiva lähityö - Rikosseuraamuslaitos

31. heinäkuu 2012 ... ... Business Office Oy. Julkaisun taitto ja paino: Suomen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print 2016 ... Tulee se voinappi. Vartija 2: Niin joo, teillä ...

Pelson vankila - Rikosseuraamuslaitos

Postiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kirjas- tovartijaan. ... myös puhelinkortteja, postikortteja ja posti- merkkejä. ... aukioloajat näet osaston ilmoitustaululla. Tar-.

Yhdistymisen aika - Rikosseuraamuslaitos

Hämeenlinnan vankila. Vanajan vankila (Vanaja ja Ojoinen). Hämeenlinnan ... Satakunnan vankila (Köyliö ja Huittinen) ... Vhl:n Terveydenhuoltoyksikkö. 103.

Rikosseuraamuslaitoksen yleisesite 2017 - Rikosseuraamuslaitos

Vantaalla sijaitseva Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK) järjestää rikosseuraamusalan ... vangille maksetaan vankilassa tehtävästä työstä palkkaa, joka on veronalaista tuloa ... ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi AMK). Tutkinto.

Taitava koti -konsepti - Rikosseuraamuslaitos

föra till olika verksamhetsmiljöer. I vägledningsarbetet kan olika rådgivningsor- ganisationer ställa sitt kunnande till förfogande hos andra aktörer. Samarbetet.

Päihdehoitoon hakeutuneiden rikollisuus - Rikosseuraamuslaitos

Sen sijaan kavallus- ja petosrikosten sekä pahoinpitelyrikosten määrä on kasvanut. ... Juha Kääriäisen (1994, 274–281) mukaan rikoksia määrittää kaksi perustekijää: ... Rönkä, Sanna & Salminen, Mika & Seppälä, Timo & Virtanen, Ari (2007):.

Lapsi- ja perhetyön linjaukset - Rikosseuraamuslaitos

lapsen oikeudet ja etu jäävät toissijaisiksi suhteessa tuomittuun vanhempaan. Monissa ... tapaamiseen lapsi tulee kohdata ikätason mukaisesti ja arvostavasti. ... 2) tapaaja kieltäytyy 17 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta turvatarkastuk- sesta tai 17 ...

väliseen yhteistyöhön ja tiedon - Rikosseuraamuslaitos

10. joulukuu 2018 ... Suomen kielen kurssi (ostopalvelu, Helsingin vankila, lisätietoja ... Suomenlinna ja Helsingin yks) ... TE-toimisto ( ammatinvalintapsykologi).

Arjen taidot -tietopankki - Rikosseuraamuslaitos

19. huhtikuu 2012 ... ... mitä pitäisi kotona tehdä päivittäin, viikoittain, harvemmin http://www.martat.fi/neuvot_arkeen/siivous/ ... tulostettava ohje pesumerkinnöistä.

vihreää valoa vankiloihin - Rikosseuraamuslaitos

3. joulukuu 2014 ... Projektissa laatikkoviljely käynnistettiin vankilan puutarhurin avustuk- sella. ... maalle perustettiin projektin aikana kesäkanala. Vaikka ...

Selvitys Pohjois-Suomen vankipaikoista - Rikosseuraamuslaitos

2. helmikuu 2018 ... a) Pelson ja Oulun vankiloiden uudisrakentaminen erillisinä ... huollon, myymälän sekä näiden tukitiloille olisi oma tilakokonaisuutensa.

Työtoiminnan linjaukset vuosille 2013–2020 - Rikosseuraamuslaitos

2.15 Omat tuotteet, kuluttajamyynti ja myymälät. 34. 2.16 Vankilatuote-brändi. 35 ... paikkaluku 235 Turun, Riihimäen, Mikkelin ja Kuopion vankilan osastoilla).

Kotikonstin vaikuttavuus - Ara

24. toukokuu 2019 ... sairaalavuorokaudet sekä päihde- ja depressiohoitajan vastaanotot). ... Sairaalavuorokauden hinta Kyllön osastoilla oli 225 euroa ja Palokan ...

Hoito, vaikuttavuus - UEF

NNT:n 95 %:n luottamusväli saadaan ottamalla ARR:n luottamusväliarvioiden ääripäiden käänteisarvot. Relative Risk Reduction (RRR) on (CER – EER)/CER.

HPV-rokotuksen vaikuttavuus Suomessa

Mitään ihmisrokotetta ei ole tutkittu yhtä perusteellisesti kuin HPV-rokotetta, ... rokotteen saajilla verrattuna hepatiitti B -virusrokotteen saajiin Suomessa sekä nelivalenttisen HPV-rokotteen ... sesti rokotusohjelman hintaa enemmän. Kun.

Palkkatuen vaikuttavuus – palkkatukijärjestelmän ja sen ...

18. joulukuu 2018 ... Vuonna 2017 palkkatuella työllistyneet pidemmän ajanjakson valossa . ... lapalkkaisten yli 54-vuotiaiden kokopäivätyöntekijöiden osalta.7 ... Tutkimuksen tarkastelujoukon muodostavat kaikki 18-57-vuotiaat, ... palkkatukea kuudeksi kuukaudeksi eli kuntien työllistämisvelvoitteen edellyttämäksi ajaksi.

PSYKOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS JA PSYKOTERAPEUTIN ...

Tutkimuksen aineisto koostui kymmenestä Kela-korvattavaa aikuisten yksilöpsykoterapiaa ... Luettu 30.04.2016, saatavilla: https://easiointi.kela.fi/ePTKHaku/.

Metsäluonnon monimuotoisuusneuvonnan vaikuttavuus ja ...

10. lokakuu 2007 ... Koulutusta on annettu varsinkin luonnonhoitotutkinnon ja ns. ... Luonnonhoitotutkinto syntyi tarpeesta levittää tietoa uuden vuonna 1997 ...

TERAPEUTTISEN HARJOITTELUN VAIKUTTAVUUS ... - JYX

4. kesäkuu 2014 ... Esitietojen osalta on huomioitava kivun alkaminen, kesto, muut oireet, ... C1) ja axiksen (toinen kaularangan nikama, C2) luiset rakenteet.

Tupakan myyntikieltojen vaikuttavuus ja

kaupallisista lähteistä itse ostettu tupakka muodostaa vain osan kaikesta käytetys- ... tobacco during the past 30 days from different sources (commercial, social) among 14 ... C. The availability of cigarettes to minors in Perth, Western Australia.

Kelitiedon vaikuttavuus - Julkaisut

3. kesäkuu 2014 ... Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi). ISSN-L ... paneelin toteutuksesta vastasivat Mikko Kesä ja Jan Müller Innolink Research Oy:stä.

Työturvallisuuskilpailujen vaikuttavuus - Työsuojelu

Koulutus (Työturvallisuuskortti, Tulityökortti,. Elmeri ) ... Koulun kummiluokkien työturvallisuuskortti- ... Tehokkain tapa lisätä osanottajia olisi pakollisuus. Vi-.

yhtenäinen organisaatio – yhtenäinen laatu? - Rikosseuraamuslaitos

Ja kesävartijat aivan liian kovassa paikassa viimekesäisellä perehdytyk- sellä ainakin sellin puolella! Tuuria oli ettei sattunut mitään mutta jatkuuko tuuri vielä ...

KARTANOYHTEISÖN VAIKUTTAVUUS ALAN ... - Alvi ry

sosiaalityö ja ja Alvi ry:n asumispalve- luyksikkö Casa Franca ja lounaskahvila. Cafe Popolo. Seuraavassa kuvaan onnistunutta yhteistyötä Vantaan kaupungin ...

elokuvamusiikki | äänet | vaikuttavuus - Kopiosto

30. syyskuu 2018 ... julkaisutuki, kansainvälistymistuki, festivaali- ja muu tuki sekä ... 4 AVEK-LEHTI 2 | 2017. AVEK-LEHTI 2 ... noin 250 miljoonaa kappaletta vuonna 2017; korvaus yh- ... Akaan elävän musiikin yhdistyksen Vasenkätisten Vesti-.

Vaikuttavuus ja tieteellisen tiedon riippumattomuus - UEF

5. joulukuu 2018 ... 27.3. Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssi. Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelma. 28.-29.3. Sosiologipäivät 2019. Sosiologia/Turku ...

konservatiivisten hoitomenetelmien vaikuttavuus ... - Theseus

alustalta, varpaiden dorsifleksio lisääntyy ja samalla plantaarifaskia kiristyy. Erityisesti isovarpaan dorsifleksio vaikuttaa sisäkaaren kohoamiseen ja I-.

Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus

13. helmikuu 2015 ... tukijärjestelmän (asumisen verotuksen ja erilaisten kysyntä- ja tarjontatukien) ... on tarkoitus saada tuetun asumisen sektorista omavarainen.

etäteknologian vaikuttavuus vyötärön ympärysmittaan ja ... - JYX

3. marraskuu 2017 ... tulosmuuttujina oli sekä vyötärön ympärysmitta että rasvaprosentti, oli viisi. ... oli vyötärön ympärysmitan osalta 31 ja rasvaprosentin osalta 67 ...

2. Toiminnan vaikuttavuus - Sosiaaliturva-asioiden ...

keskimääräinen käsittelyaika on kääntynyt kasvuun. ... Valitusten käsittelyaika oli pisimmillään tammikuussa 2009, jolloin se ... 16v täyttäneen vammaistuki. 657.