31.12.2012 Dnro 4046/4/11 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

31. joulukuu 2012 ... vää työssä Turun terveyskeskuksen ehkäisyneuvolassa yleislääketieteen erikoistumiskoulu- tukseen liittyen. Hänellä ei ollut kahden vuoden ...

31.12.2012 Dnro 4046/4/11 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies - Asiaan liittyvät asiakirjat

31.12.2012 Dnro 4046/4/11 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

31. joulukuu 2012 ... vää työssä Turun terveyskeskuksen ehkäisyneuvolassa yleislääketieteen erikoistumiskoulu- tukseen liittyen. Hänellä ei ollut kahden vuoden ...

31.12.2012 Dnro 4543/4/10 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

31. joulukuu 2012 ... ainakin poistettaisiin ennen purkamista ja että purkamot ja purkuolosuhteet olisivat niin työntekijöiden työolosuhteiden, terveyden kuin ...

5.5.2009 Dnro 343/4/09 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

5. toukokuu 2009 ... 14.2.2007 ja 7.3.2007 tiedusteltu sopivaa valmisteluistunnon ajankohtaa. ... Asiassa 10.2.2009 pidettäväksi määrätty 2. valmisteluistunto on A:n.

28.10.2011 Dnro 687/4/10 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

28. lokakuu 2011 ... teisiini. 3.4. Muuttoilmoituksen tekeminen ... la olisi ollut velvollisuus valvoa, että muuttoilmoitus olisi tullut tehdyksi, se ei yksin oikeuta kolmatta.

22.6.2016 Dnro 651/4/15 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

22. kesäkuu 2016 ... Pyörätuolipaikka on aina samassa vaunussa kuin esteetön WC. IC- ja Pendolino-junissa kuulutusten sisältämä tieto näytetään myös ...

14.12.2016 Dnro 59/2/15 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

14. joulukuu 2016 ... Kirjoitusten mukaan johtajalääkäri kertoi Herttoniemen, Laakson, Malmin ja ... ruuhka näkyi myös tukipalveluiden (esim. laboratorio ja röntgen) ...

31.12.2015 Dnro 976/4/15 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

31. joulukuu 2015 ... Konserniverokeskuksen menettelyn Helsingin hallinto-oikeuden 15.11.2013 ... Kantelun mukaan Konserniverokeskus oli laiminlyönyt yhtiölle.

19.2.2008 Dnro 2294/4/06 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

19. helmikuu 2008 ... Ampuma-aselupamenettelyä kantelija arvosteli, koska hänelle myönnettiin hankkimislupa kahden aseen hankkimiseen, mutta hänelle ei ...

23.4.2015 Dnro 2806/4/14 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

23. huhtikuu 2015 ... Avohuollon sijoitus myös päättyi 30.9.2013 alkaneeseen kiireellisen sijoitukseen. Lapsen kiireellisistä sijoituksista on selvityksen valossa tehty ...

17.12.2013 Dnro 4372/4/12 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

17. joulukuu 2013 ... TURVAKIELLON ALAISEN OSOITTEEN LUOVUTUS YHTEISHUOLTAJALLE. 1 ... sensa osoitetietojen osalta väestötietojärjestelmään.

11.8.2011 Dnro 2295/4/10 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

11. elokuu 2011 ... matkakortinlukijat ovat yhteydessä samaan taustajärjestelmään, josta tapahtuu myös kellonajan päivi- tys; näin ollen aikatiedot tarkastaja- ja ...

29.6.2006 Dnro 2716/4/05 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

29. kesäkuu 2006 ... Poliisin tiedossa oli edelleen, että jengi X:n sekä moottoripyöräjengi Y:n välillä vallitsi ... Suomessa oli elo-syyskuun vaihteessa useita kymmeniä ... toimenpide suoritettiin poliisilakiperusteisesti vaarallisen teon ja tapahtuman.

12.3.2016 Dnro 1298/4/15 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

12. maaliskuu 2016 ... lojaliteettiperiaate. Sen mukaan jäsenvaltioiden on muun muassa toteutettava kaikki yleis- ja erityistoimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ...

18.3.2009 Dnro 3115/4/07 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

18. maaliskuu 2009 ... sen, onko notaari tuomioistuinharjoittelunsa aikana vuosilomasta ja ... Käräjäoikeuksien laamannien on järjestettävä tuomioistuinharjoittelu ...

28.3.2008 Dnro 2942/4/06 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

28. maaliskuu 2008 ... Vuokravakuuden myöntäminen antamalla kunnan maksusitoumus on täydentävän ... Toiseksi on keskeistä se, että myös sosiaalitoimen va-.

22.11.2011 Dnro 1094/4/11 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

22. marraskuu 2011 ... oli niin sanottu tekninen valmisteluistunto, jossa ei ole käsitelty ... julkiseksi jo rikosasiassa pidetyn suullisen valmisteluistunnon jälkeen vai ...

23.10.2015 Dnro 4576/4/14 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

23. lokakuu 2015 ... sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on ... mukaan kantelija oli lepositeissä ilman alushousuja tai muuta intiimialuetta.

27.10.2008 Dnro 3664/4/06 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

27. lokakuu 2008 ... tilahallinnon (ent. kiinteistöhallinnon) tilapäällikön ja Mikkelin seudun ... 3. parturi, kampaamo tai kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa ...

22.10.2015 Dnro 4709/4/14 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

22. lokakuu 2015 ... Lähetteen kiireellisyysluokitus oli III. Lähete saapui Silmätautien ... Painetta vähentävä leikkaus tehtiin kuitenkin vasta tammikuussa 2015 eli ...

27.2.2012 Dnro 548/4/11 Ratkaisija - Oikeusasiamies

27. helmikuu 2012 ... tuksen määräystä Lentokoneasennuksen perustutkinnon opetussuunnitelman- ja näyttötutkinnon pe- rusteista 10.3.2000, 40/011/2000.

12.6.2012 Dnro 1207/2/10 Ratkaisija - Oikeusasiamies

12. kesäkuu 2012 ... olevassa kokeilussa NetPosti toimii myös digitoitujen kirjeiden vastaanottopaikkana. Kokeilun ulkopuolella tällaista palvelua ei ole tarjolla.

11.12.2012 Dnro 3709/2/10 Ratkaisija - Oikeusasiamies

11. joulukuu 2012 ... lähetysajat entisen Lapin läänin eteläpuolella olivat suorastaan ... Saamenkieliset lähetykset sekä tekstitetyt TV-uutiset myöhäisillassa ...

17.12.2012 Dnro 1918/4/11 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri ...

17. joulukuu 2012 ... -lääkevalmistetta ruiskutetaan silmän lasiaistilaan. ... näkevän verkkokalvon alla olevasta suonikalvosta alkunsa saaneet uudisverisuonet tihkuvat ... Kaiken potilaalle annettavan hoidon tulee olla lääketieteellisesti perusteltua.

10.10.2012 Dnro 2106/4/11 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri ...

10. lokakuu 2012 ... Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen ... Kantelija arvosteli kirjeessään hoitoaan Hämeenlinnan terveyskeskuksen suun terveydenhuol- lossa. - - -. 3 ... huollon sekä sosiaalihuollon henkilöstön kanssa.

18.10.2004 1780/4/03 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

18. lokakuu 2004 ... kirjeessä Espoon kaupungin menettelyä hammashuollon järjestämisessä. Kantelija totesi kirjeessään, että hän oli pyrkinyt terveyskeskukseen ... totesi, että kaupungin hammashoidon ajanvaraus, jossa aikoja annettiin.

22.11.2005 2610/4/03 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

22. marraskuu 2005 ... käytetyn lasi-ionomeeritäytteen irtoamista ei voida pitää yllättävänä. ... hammaskruunun kustantaminen toimeentulotukena yksittäistapauksissa ...

8.8.2005 3127/4/04 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

8. elokuu 2005 ... luokan ajokorttiluokassa viimeistään 30.4.2002 mennessä. Lisäksi hänet määrättiin ... ajokorttiluokan alentamisesta". Saadun selvityksen ...

31.12.2001 1795/4/99 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

31. joulukuu 2001 ... Päihdeasiamies Marjo Tervo ja Opiaattiriippuvaisten Tuki ry:n puheenjohtaja Marja Bernatzki osoittivat eduskunnan oikeusasiamiehelle ...

31.12.2002 3170/2/01 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

31. joulukuu 2002 ... Tarkastin 11.10.2000 - 17.10.2001 välisenä aikana valtion koulukodit seuraavasti: - Koivikon ja Sairilan yksiköt Kasvun Yhteisöissä sekä ...

29.11.2005 2668/4/03 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

29. marraskuu 2005 ... Toteatte myös, että sauna- ja varastorakennus oli jo alun perin ... Vaasan hallinto-oikeus kumosi valituksenne johdosta 10.10.2003 ...

2.12.2005 1274/4/04 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

2. joulukuu 2005 ... kuntoutustukihakemuksensa oli hieman aikaisemmin hylätty, koska häntä ei ... Sairauspäiväraha-, kuntoutustuki- ja työkyvyttömyyseläkeasiat.

14.6.2018 EOAK/5423/2017 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

14. kesäkuu 2018 ... nallista säästöä) vyörytetään seuraavalle kuukaudelle tai seuraaville kuukausille. ... Päätöstä tarkistettiin 25.8.2017, koska kantelijalle maksettiin peruspäivä- ... teki lokakuulle uuden laskelman, jossa asumistuki otettiin tulona ...

2.7.2019 EOAK 4771/2017 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

2. heinäkuu 2019 ... Familar Oy ja Milapro Oy ilmoittivat käyttäneensä kyseisiä palveluita erittäin haastavissa tilan- teissa. Sos-Lapsikyläsäätiö ilmoitti, että he eivät ...

14.6.2018 EOAK/4542/2017 Ratkaisija - Eduskunnan oikeusasiamies

14. kesäkuu 2018 ... Päätöksessä mainittiin A:lla todetun toistuva masennus, ... asiassa päätös, jos työnantaja on maksanut sairausajan palkkaa, mutta päätökseen ...

2.3.2016 Dnro 649/4/15 Ratkaisija - Oikeusasiamies

2. maaliskuu 2016 ... Kantelijan kumpikin ammatillisen kuntoutuksen päätös on hylätty Varmassa sillä perusteella, että yhtiössä on arvioitu, ettei hänen sairautensa ...

10.3.2009 Dnro 564/4/07 Ratkaisija - Oikeusasiamies

10. maaliskuu 2009 ... le, ettei hän voisi poistua laivalta risteilyn aikana sekä kehotti häntä ... dottaessa kansanedustajalle "pikapassin" hakua Helsinki-Vantaan ...