Helsingin kaupungin meluselvitys 2017 - Helsingin kaupunki

Tapaninvainio, Kirkonkyläntie 1,2 milj. €. Vuonna 2013 valmistuneeseen ... Sää- ja muut korjaukset Liikenneviraston ohjeistuksen (19) mukaisesti. Käytetyt ...

Helsingin kaupungin meluselvitys 2017 - Helsingin kaupunki - Asiaan liittyvät asiakirjat

Helsingin kaupungin meluselvitys 2017 - Helsingin kaupunki

Tapaninvainio, Kirkonkyläntie 1,2 milj. €. Vuonna 2013 valmistuneeseen ... Sää- ja muut korjaukset Liikenneviraston ohjeistuksen (19) mukaisesti. Käytetyt ...

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen opas - Helsingin kaupunki

www.ymparistomerkki.fi. EU-ympäristömerkki. • EU-ympäristömerkki on Euroo- pan unionin yhteinen ympä- ristömerkki, joka Joutsenmerkin tavoin ...

Kasvit ovat kaupungin vaatteet Helsingin ... - Helsingin kaupunki

11. syyskuu 2009 ... Juha Raisio. Puuasiantuntija. Tuuli Ylikotila. Luontoasiantuntija ... Haagan Alppiruusupuisto, Meilahden arboretum, Vesalan Aarrepuisto ...

Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1979 - Helsingin kaupunki

Pekonimakkara - Baconkorv, 100 9. 1,94. 2,11. 2;30. 2,17. Lauantaimakkara - Lördagskorv,100g. 1,47. 1,57. 1,79. 1,70. Keittokinkku - Kokt skinka, 100 9. 4,61.

Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1996 - Helsingin kaupunki

Linja-autoliike:rne - Busstrafl~en. 20414. 18923. 18423. 18326. 18756. Metroliikenne ... Omarahoitus - Egen flnanslerlng. Investoinnit, netto - Investeringar, netto.

Helsingin kaupungin kaavoituskatsaus 2018 - Helsingin kaupunki

joiden suunnittelu on aktiivista loppuvuonna 2018. Osoitteesta ... Kumpula, Vallila ja Hermanni ... elokuussa kyläjuhlien yhteydessä. www.hel.fi/ ...

KAUPUNGIN VALOT Helsingin valaistuksen ... - Helsingin kaupunki

tai kokonaan uuden iltailmeen luominen. Puistoja ... Kampista muodostuu uusi joukkoliikenteen, kaupan ja kulttuurin ... Hietaniemen hautausmaan kappeli.

Helsingin kaupungin raportti XX/XXXX - Helsingin kaupunki

31. joulukuu 2012 ... Lyhytaikainen rahoituslaitoksen limiittilaina -7 miljoona euroa. Riskit. Liiton henkilökunnasta siirtyy lähivuosina kokeneita asiantuntijoita ...

Helsingin kaupungin julkaisuluettelo 2018 - Helsingin kaupunki

PL 550. 00099 Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungin julkaisuluettelo 2018. Sisällysluettelo. Keskushallinto. Kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja –tilastot.

helsingin kaupungin rakennusjärjestys - Helsingin kaupunki

Aikaisemman rakennusjärjestyksen nojalla hyväksytyt rakentamista- pamääräykset ovat voimassa tämän rakennusjärjestyksen mukaisina.

helsingin kaupungin kunnallishallinnosta - Helsingin kaupunki

... Abin, osa Itsu Oy:n valmistetta. Kaapistoihin tulevat valaisimet piirsi talorakennusosaston arkkitehti T. Laine, jonka käsialaa ovat myös näytteillepanokaluston.

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma ... - Helsingin kaupunki

altaat ............................... . Piki, irrallinen ...........•. ... Huopakaton tekijät . ... toonsa nähden korjaus on tarpeen vaatima, asianmukaisiin toimen- piteisiin oikaisun ...

8 Helsingin kaupungin kulttuuri - Helsingin kaupunki

Vanhankaupunginlahden kuhan ikäryhmäkoostumus ja kasvu vuoden 2018 ... vapavälinekalastus (varsinkin jigikalastus), mikä etenkin sisälahtien kuhien ...

Helsingin kaupungin vuosikertomusjulkaisut ... - Helsingin kaupunki

Pumppaamo. - pääpiirustukset ... Pumppaamo. Saturnukseni ie ... nimen vahvistaminen K 70:242. PORVOON MAALAISKUNTA. Kerkkoo. 43. - tila Pihlajamaa ...

Kertomus Helsingin kaupungin ... - Helsingin kaupunki

van tyyppistä, lyhyempivartista valaisin- pylvästä Tuusulantien liittymissä. ... Sähkötalon puhelinvaihteen tarjoukset saa- tiin kesäkuussa, ja niiden käsittely jatkui.

Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2008 - 2017 - Helsingin kaupunki

Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2008–2017 esitetään yhteensä 29 alueen ... Suomi ja Viro, 3 3 yhteinen ympäristö; Sipoonkorven virkistyskäytön kehittäminen. 20 s., 5 ... kimmät alueet mm. suunnistuksen ratasuunnittelussa huomioon.

Helsingin tilastollinen vuosikirja 2017 - Helsingin kaupunki

1. tammikuu 2018 ... HELSINGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2017. Förord. Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Hel-.

Työterveys Helsingin vuosi 2017 - Helsingin kaupunki

31. joulukuu 2017 ... Kehittyvä Työterveys Helsinki. Vuosi 2017 oli vauhdikas niin Työterveys Hel- singin kuin koko Helsingin kaupungin näkökul- masta.

Helsingin matkailuvuosi 2017 - Helsingin kaupunki

13. elokuu 2018 ... Matkailu osana kansainvälistä houkuttelevuutta on nostettu esiin ... Islanti. Etelä-Korea. Puola. Unkari. Hongkong. Kreikka. Sveitsi. Viro. Latvia.

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2017 - Oulun kaupunki

Lujabetoni Oy. Lujabetonin Oulun tehdas sijaitsee Ruskossa. Vuonna 2013 suoritettujen ympäristömelumittausten tulosten perusteella tehtaan toiminnan ...

kaupungin nimet - Helsingin kaupunki

Kadun- ja paikannimet tekevät elinympäristömme eläväksi ja tuovat paikallishistorian lähelle ... Helsingin, Suomen pääkaupungin, nimistössä on myös viit- ... kukoistukseensa, kun hauskalla tavalla vanhahtavat nimet innostivat uudenlaiseen ...

Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt - Helsingin kaupunki

7. lokakuu 2014 ... Pihlajamäki, Pohjois-Haaga, Puotila, Olympiakylä, Roihuvuori, Ruskeasuo, Sahanmäki,. Yliskylä ns. ... aupunk ia. MKI, m aak untak aavan inventointi 20. Pajamäki. P u o tila. R o ih u ... -Kioski, kipari, kiska, snagari. Helsingin ...

Helsingin seudun ja Helsingin väestökehitys - Helsingin kaupunki

hyskunnat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava,. Kirkkonummi ... Helsingin väkiluku oli 595 400 vuo- den 2012 ... estönkasvun aikaa, sillä asukasluku kas- voi yli 20 ...

HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin viher- ja ... - Helsingin kaupunki

k ulturhistoria vattenupplevelse evenemang bollspel motion odling utblick bad båtliv gatusport naturupplevelse sällskapslek mötesplats lek promenad vila pick.

Yhteishaun tulokset 15.6.2017 Helsingin kaupungin ruotsinkieliset ...

Yhteishaun tulokset 15.6.2017. Helsingin kaupungin ruotsinkieliset ja suomenkieliset lukiot yhteishaku kevät 2017. Ruotsinkieliset lukiot. Linja. Aloitus- paikat.

Helsingin kaupunginhallitus Helsingin kaupungin innovaatiorahasto ...

Arkkitehti Maija Könkkölä Invalidiliiton Vammaisten Yhdyskuntasuunnittelupalvelu. VYP:sta testaa kohokartan toimivuutta Puumerkki-luontopolun avajaisissa.

Leikkisä johtaja Kaupungin- teatteriin Pasila ... - Helsingin kaupunki

26. helmikuu 2017 ... riarkaalisia valtarakenteita ja purkaa naisen suku- puoleen ja kehoon liittyviä ... nus Londen och Petra Therman frågor kring marknadsföringen ...

Helsingin katupuurivit vuosina 2010–2011 - Helsingin kaupunki

1. tammikuu 2013 ... Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteiset ohjeet (Kaivu- työt ja tilapäiset ... Vaunukuja-Rautatieläisenkatu: vaahterarivi. Acer spp. 100%. 5*. 1-riv.

Helsingin väkiluku vuodenvaihteessa 2018/2019 - Helsingin kaupunki

6. kesäkuu 2019 ... kaupunkitutkimus ja -tilastot www.hel.fi/kaupunkitieto. Tilastoja 2019:7. Netta Mäki ja Pekka Vuori. Helsingin väkiluku vuodenvaihteessa. 2018/ ...

Helsingin kansain välisen toiminnan painopisteet - Helsingin kaupunki

pahtumatoiminta, joka toteutuu niin ruohonjuu- ritasolla, kuin korkean tason kansainvälisenä toi- mintana. Helsinki on monimuotoinen kulttuuri ja tapah.

Helsingin kuvataidelukio OPINTO-OPAS 2019 - Helsingin kaupunki

ENA07 ENA7 Sustainable Solutions (LOPS 2016), Tabletkoulu. ENA08 On Track 8, SanomaPro – huom! paperiversio. ENA10 Yo-kertaus englanti, digikirja, ...

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat - Helsingin kaupunki

Yhteenveto: kiinalaisten ja intialaisten osaajien erot ja yhtäläisyydet . ... Intialainen 2: Se saattoi kestää viisi minuuttia Vaasassa, olen kokenut tämän. (naurua) ...

3| 2017 - Helsingin kaupunki

22. maaliskuu 2018 ... sädehoitotilat sekä uuden Siltasairaalan suunnittelutyöt (Töölön sairaalan ... toteuttamiseksi HUS-Desiko, Ravioli ja HUS-Servis toiminnot tulisi.

2| 2017 - Helsingin kaupunki

30. kesäkuu 2017 ... dulla voimaan tulorajat valittaessa asukkaita ARA- vuokra-asuntoihin. ... rustaminen Hekan viidelle alueelle sekä Heka-tasolle. Heka ja Posti ...

2017:16 - Helsingin kaupunki

22. toukokuu 2017 ... 9 Esimerkkejä ruotsalaisomisteisista yrityksistä: Tokmanni, Mehiläinen. 10Esimerkki ... 19-21 Kemiallisten tuotteiden ja ... 24-25 Metallien jalos-.

Helsingin kestävän kehityksen A-indikaattorit - Helsingin kaupunki

Heidi Hyvärinen. Helsingin kaupungin liikennelaitos. Pauliina Jalonen. Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Juhani Kolehmainen. Helsingin kaupungin ...