Vainio.Marja Kaarina..pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

kaava: tunnustelijat tarkastivat ensin kylän rakennukset. Vasta tämän jälkeen ... T: Terry Benedict – Paul Currie – Bruce Davey – William D. Johnson – Bill. Mechanic – David ... Sk: Peter Viertel – Joan Harrison – Dorothy Parker. K: Joseph A.

Vainio.Marja Kaarina..pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto - Asiaan liittyvät asiakirjat

Vainio.Marja Kaarina..pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

kaava: tunnustelijat tarkastivat ensin kylän rakennukset. Vasta tämän jälkeen ... T: Terry Benedict – Paul Currie – Bruce Davey – William D. Johnson – Bill. Mechanic – David ... Sk: Peter Viertel – Joan Harrison – Dorothy Parker. K: Joseph A.

GraduVALMISEmmi.pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

Matkalippu historiaan 5 on julkaistu vuonna 2006 Editan toimesta. Kirjan kuvituksesta vastaa Lauri Voutilainen, kuvatoimituksesta Jarkko Meretniemi, Inari. Ranta ...

TornioHaparanda - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

Jenni Iisakka. TornioHaparanda – ... Tekijä: Jenni Iisakka ... kulttuuri. Peräpohjolan markkinat ja Mustaparran saaristo ovat hyviä esimerkkejä kansankult- ...

Pro gradu - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

2. maaliskuu 2019 ... Pro gradu -tutkielma. Taiteiden tiedekunta. Teollinen muotoilu. 2019 ... ulkomaankauppa muuttui, kun sokeri ja tupakka syrjäyttivät suosituimman vienti- ja ostotuotteen, villan. ... 1993, 28-31.) Nykyään kulutushyödykkeiden tarjonta on kasvanut, hinta laskenut ja kuluttajien varallisuus ... Haaparanta, L. 2000.

6603.pdf (329.3Kt) - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

ja osa on slangia (esim. farkut, brandit). Vaatetuksen ... (esimerkiksi turvakengät, camouflage). Psyykkiseen ... Naisille voima, lihaksikkuus, urhei- lullisuus ja ...

GRADU_Kiirikki_Viitala.pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

dossa, mut nyt se on menny sillai et se on tavallaan este ja hidaste noissa muissa ... mä sulle mittää hoitoja alota, että ala harrastamaan liikuntaa tai lenkkeilemään ... Että jos mää tuun vaikka myöhässä ja sanon että vittu määhän otan sen.

Pirjo_Ilvesviita_väitöskirja.pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

miota myös pienriistan, kuten jäniksen ja metsäkanalintujen nopeaan taantumi seen (Ylänne 1950a ... Osa urheilumetsästäjistä koki, että ansapyynti tulisi kieltää ...

kirjoittanut - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

4. helmikuu 2015 ... auttamaan ja tämä myy Stuora Biehtárille voimakkaita henkiä. Turin mukaan ... tuista neliötä, johon pantasusi oli paikannettu aamukahdeksalta.

Lumpus.Anu.pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

Toisaalta suku on pahin, sanotaan. (Saarinen, 2001.) Pro gradu – tutkielmani tarkoituksena on tuoda esiin huostassa olevien lasten ja nuorten ajatuksia ja ...

Kuolinapu - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

Teoksessa Eutanasia, puolesta ja vastaan, toim. Esko Seppänen ja Ilkka Taipale, Helsinki 2013, s. 134-143. Kokkonen, Paula: Eutanasia Suomen ...

5637.pdf (325.2Kt) - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

toimisi aina virkasuhteessa ja että velkaneuvonta on julkisuuslain tarkoittama ... 1999 kahdeksassa kunnassa, Eurassa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, ...

koulu - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

olemme huomanneet, mutta ei se meidän yksinäänkin puhumaan kyke- nevien intoja puhua ... teet toisistaan: Kertomus (narrative) ajatellaan yläkäsitteenä ja tarina. (story) sen ... Kauniita, rauhoittavia ja neutraaleja värejä (vara- korttisarja oli ... ruutu täynnä kirjaimia ja outoja vain joka paikassa, opettajia ja kaikkia niitä ...

Pro- gradu - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

Ilo ilman viinaa näyttäytyy teeskentelynä ja alkoholi kuuluu juhliin. Toisella ... Tällöin johtaja joutuu olemaan hauska seuramies sitouttaen toi- ... Suomalaisen tapakulttuurin erityispiirteenä ei ole ollut kalloista juominen, kuten viikinkien oli.

Hyvinvointia - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

Wellness-matkailu yhdistetään usein ylellisyystuotteisiin. Suomalaista ... Vastaava laaja, yhteinen tahtotila esteettömyyden eteenpäin viemiseksi puuttuu Lapista ...

maailmaan - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

tamassa projektia, jossa oppilaat työskentelivät syyslukukaudella englanti- laisen yhteisötaiteilija Bethany Mitchellin kanssa All at Baltic Sea: Matkalla. Itämerellä ...

Untitled - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

ja keväällä 2016 Rovaniemellä pidetyt Erämessut ovat toimivia esimerkkejä ... pin liiton Lapin matkailustrategia 2015–2018 -asiakirjassa organisaatioi-.

TarinaMesta - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

joulutarina brittituristeille syntyi kerran ajellessani keikkapaikalle. Suuntasin ... koira-Ransun ja Esan kanssa, teen pihatöitä ja marjastan. Vietän paljon.

Kamera - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

kosmopoliittiset, transnationaalisuuden kokemuksia välittävät elokuvat, voivat ... Kosmopoliittinen dokumentti tarkoittaa tässä elokuvaa, joka voi aiheuttaa.

Kuulumisia - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

rytään artikkelissa, jossa Seija Keskitalo-Foley tarkastelee yhteisön merkitystä ... keä paikka. Idar Kristiansen ja Hans Kristian Eriksen, varhaisimmat kveenikirjailijat, ... Matleenan pieni poika kuoli lavantautiin kolmen viikon vanha- na (at srk ...

Päihde - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

Päihde- ja mielenterveystyöntekijöiden käsityksiä aikuissosiaalityön asiantuntijuudesta moniammatillisessa yhteistyössä. Heli Mäkelä, 8869. Pro gradu - ...

NE BIS IN IDEM - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

2. Ne bis in idem -periaate EU:n rikosoikeudellisessa yhteistyössä . ... paikkakunnalla 6.1.1989 yksinteoin tehdystä törkeästä rattijuopumuksesta, liikenteen.

Rautiainen_ActaE_119.pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

17 Esim. www.lao.fi/roiammattilukio (Lapin ammattiopisto), www.tao.tampere.fi. (Tampereen ... tuntikohtainen työjärjestys oli valmiina lukuvuoden alkaessa.

4. Hieronta - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

Varsinainen hierojakoulutus on maassamme alkanut vasta noin sata vuotta sitten. ... lahti 1998) ja lääketieteen tekniikan kehittyminen on tuonut uudenlaista ...

6187.pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

väriesimerkkipapereita lasinen prisma mukaan lukien joilla voidaan havainnollistaa väriopillisia ilmiöitä. ... tevärit ja akryylivärit olivat paljon käytettyjä välineinä.

Joutsela_gradu_web.pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

"Paketista näkee selkeästi, että se on pannukahvia. Väri on ihanan syvän vihreä. Kahvi- kuppi on tosi täynnä, jännä yksityiskohta johon en ennen ole kiinnittänyt ...

ja terveydenhuoltoalalla - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

Monet muutoshankkeet kariutuvat, koska yksilöiden mielekkyysperiaate laiminlyödään, muutoksen hyödyllisyys ja tarkoituksenmukaisuus jää henkilöstölle.

4676.pdf (229.4Kt) - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

yhteiskunnan tarjoamaan apuun on vain yksi osa elämää. Yhteiskunnan tarjoami- ... Jyväskylä, 133-. 157. Heinonen, Anna 1998: Teräsmies ja kävelevä hyypiö.

SÁRA - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

7. kesäkuu 2019 ... Moniulotteinen korrespondenssi- analyysi on tullut mukaan tavanomaisesti käytettäviin menetelmiin 2010-luvun alussa, ja sen jälkeen.

Ari_Kunnari_DORIA.pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

ja siellä ensiksikin luokka 95 prosenttisesti oppi kuperkeikan eteenpäin ja sitten ... oppinut OKL:ssa. Oulussa oli kesät talvet pesäpalloa, talvellakin Ouluhallissa.

Sananvapaus työ - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

absoluuttinen tai rajoittamaton oikeus, vaan sitä rajoittavat lojaliteettivelvollisuus sekä asianmukaisuusvaatimus. Työssä punnitaan sananvapauden välistä.

Pro gradu_Maria_Åttman - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

Työn nimi: Yhteisomistus ja täytäntöönpano ulosotossa - erityisesti ... kiinnityskelpoisen auton sekä huoneiston tai rakennuksen hallintaan oikeuttava.

Krankkala pro gradu.pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

Photoshop ohjelmalla, toisen taas tein kokonaan käsin sekatekniikalla, ja tallensin molempien ... Avainkohtia eli koodeja lainauksessa ovat kokeilu, kopioiminen.

Nyrhilän.Jukka.pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

9. elokuu 2013 ... Pauliina Hautala ja Linda Jyrkkänen ovat pro gradu – työssään ... no, Honkasalo, Kiesi, Koivisto, Koskinen, Nyyssölä, Packalen & Vähähyyppä.

Haastetta kerrakseen! - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

Ruotsin armeijan käytöstä poistettuja sarkatakkeja. Sai- ... sekä armeijan vanhoja tekstiilejä, joista on mahdollis- ta valmistaa useita ... Ylijäämätuotteet myy-.

Herva.Lauri.pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

Niskakangas, Heikki & Pönkä, Pasi & Hakulinen, Pentti & Pönkä, Ville: Kuntayhtiöt, Kun- nan omistaman osakeyhtiön hallinto. Helsinki 2011. Neilimo, Kari: Kunta ...

Jarvis.Paula.pdf - Lauda - Lapin yliopiston julkaisuarkisto

Seikkailujen Aapinen, Vilske Aapinen ja Apilatien Aapinen. Aineiston perusteella tut- kielma määrittyy oppikirjatutkimukseksi, tutkimusmenetelminäni ovat ...