kriittisesti sairaan potilaan ravitsemuksen arviointi ja ... - Theseus

6. lokakuu 2014 ... Harris-Benedictin kaava on yksinkertainen mittari, jolla pystytään laskemaan aikuisen henkilön perusenergiantarve vuorokaudelle. Naisille ja ...

kriittisesti sairaan potilaan ravitsemuksen arviointi ja ... - Theseus - Asiaan liittyvät asiakirjat

kriittisesti sairaan potilaan ravitsemuksen arviointi ja ... - Theseus

6. lokakuu 2014 ... Harris-Benedictin kaava on yksinkertainen mittari, jolla pystytään laskemaan aikuisen henkilön perusenergiantarve vuorokaudelle. Naisille ja ...

kriittisesti sairaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistami - Core

tiin kuului kliiniset mittaukset potilaan vitaalitoiminnoista ja keskustelu ... Term and year when the thesis was submitted: Spring 2017 Number of ... 17.3.2017. http://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Opinnaytetyoprosessi/SoTeLi/Opinnayte-.

Kriittisesti sairaan sydänpotilaan hoito – mitä on huomioitava ...

Akuutissa keuhkopöhössä CPAP-hoito parantaa happeutumista ja vähentää sydämen työmää- rää esi- ja jälkikuormaa laskemalla. Hengitysfrekvenssi laskee, ...

Potilaan preoperatiivinen ravitsemuksen optimointi

5. huhtikuu 2019 ... valmistautumista ja huomioidaan oikeissa kohdissa ennen leikkausta, leikkauksen ... KÄYPÄ HOITO: LEIKKAUSTA EDELTÄVÄ. ARVIOINTI.

Psykiatrisen potilaan hoidon tarpeen arviointi Etelä ... - Theseus

27. tammikuu 2015 ... ... lupus erythematosus, vitamiinien puutostilat esimerkiksi B12-vitamiinin puutos sekä toksiset syyt, kuten raskasmetallimyrkytykset. (Lönnqvist.

Päiväkirurgisen potilaan preoperatiivinen arviointi

25. marraskuu 2010 ... johtuvat riskit. ○ suunnitellun leikkauksen suuruudesta johtuva riski. ➢ Käypä hoito suositus ... Kaulavaltimon endarterektomia. • Suuri pään tai ...

Ikääntyneen potilaan maksansiirron arviointi

Ikteerisyys ja siirteen toiminnan hiipuminen muutamissa viikoissa. • Aktiivinen toimintakyky ennen sairaalahoitojaksoa. • Uusintasiirto – toipuminen lähti.

Iäkkään potilaan leikkauskelpoisuuden arviointi - EBM Guidelines

Naiset. Miehet. 95–. 90–94. 85–89. 80–84. 75–79. 70–74. 65–69. 60–64. 55–59. 50–54. 45–49 ... Esimerkiksi iäkkäiden potilaiden nivustyrä leikkaukset sopivat ...

Lääkehoidon arviointi elämän loppuvaiheessa - Potilaan Lääkärilehti

sekavuus (antikolinergit, masennuslääkkeet,. Parkinsonin taudin lääkkeet, epilepsialääkkeet). Ikään liittyvien fysiologisten muutosten vuoksi vanhuspotilaat ovat ...

karelia-ammattikorkeakoulu terveellisen ravitsemuksen ... - Theseus

Etusivulle laitettiin ravitsemussuo- situsten mukainen ravintokolmio. Keskiaukeamalla on jalkapallo, joka edustaa ur- heiluseuran imagoa. Ohjelehtiseen laitettiin ...

Maria Mäkynen IBD-potilaiden näkemys ravitsemuksen ... - Theseus

sisältää esimerkiksi piimä ja hapankaali, mutta markkinoilla on olemassa myös jogurtteja, maitoja ja ... sekä haudutettu tai keitetty kala ja vähärasvainen liha.

KUN LAPSI ON KRIITTISESTI SAIRAS - Tampereen yliopisto

5. toukokuu 2010 ... kehitettäessä kriittisesti sairaiden lasten perheiden parissa tehtävää perhehoitotyötä entistä laadukkaammaksi. ... unilauluja. Äidistä tuntui ...

POTILAAN PÄIVÄN 20.11.2019 SEMINAARI Potilaan ääni näyttää ...

20. marraskuu 2019 ... Projektijohtaja Mikko Jylhä, Uusi Sairaala -hanke klo 11.20-11.40. Miten potilaan ääni meille kuuluu ja kuulemmeko? Johtajaylihoitaja Heljä ...

Miten tunnistan vakavasti sairaan

17. joulukuu 2018 ... havainnointi, mittaus sekä oikein suunnatut nopeat tutkimukset ... nopeaan kliiniseen statukseen (huom! hengitystiheys), RR-, saturaatio- ja ...

Potilaan seksuaaliohjaus ja neuvonta..pdf - Theseus

tiiviset. Vastauksista päätellen sana syöpä liitetään edelleen hyvin läheisesti kuole- maan, eikä ihmisillä ... Helsinki: Jukka Virtanen ja Werner Söder- ström Oy.

Avh-potilaan ensihoiDoN simulaatioharjoitus - Theseus

Sama tauti aiheuttaa sepelvaltimotautia. Tämän vuoksi sydän- ja ... B = Omatoiminen, osa-aikaeläkeläinen, jolla MCC, RR-tauti, hyperkolesterolemia. Lääkelista ...

trakeostomoidun potilaan hoito - Theseus

28. maaliskuu 2019 ... ohitetaan ylähengitystiet tekemällä kaulan ihon läpi avanne henkitorveen, johon laitetaan trakeostomiakanyyli, jota kautta hengitysilma kulkee.

selkäleikatun potilaan pos- toperatiivinen ... - Theseus

selkäleikattu potilas, postoperatiivinen hoito, hoitotyö, potilas, hoidon tarve, hoitotyön ... Mallihoitosuunnitelma, selkäleikkaus. Liite 2. ... hinta mahdollista kipua.

spondylodeesi-potilaan fysioterapia - Theseus

30. lokakuu 2012 ... töjä lannerangan luudutusleikkauksen jälkeen. ... Motorinen oppiminen sisältää joukon erilaisia harjoittelun ja kokemuksien aikaansaa-.

SAIRAAN LAPSEN HOITO KOULUPÄIVÄN AIKANA ... - Peda.net

Epilepsiaa sairastava päiväkodissa ja koulussa. ja Epilepsiakohtauksen ... o Astma, pakkasraja -____°C jolloin ulkoilua tulisi välttää o Hyönteisen piston ...

Sairaan lapsen kotihoitopalvelu henkilöstöetuna Alina Hoivatiimi Oy

Alina Lahti kuuluu osana valtakunnalliseen Alina-ketjuun. Teitä palveleva Alina auttaa Lahdessa ja koko ... heillä on käytännön kokemusta lastenhoidosta.

Sairaan hauskaa! Nuorten kasvatuksellinen kapina ... - Elektra

Sairaat vitsit valitsevat aiheensa ajankohtaisten ja kipeiden ongelmien kes- ... Jos et halua että iso karvainen homo mörkö nai sinua yön pimeydessä pyllyy-.

Sairaan rohkea yritys - Gloria - Docrates Syöpäsairaala

Timo Joensuu oppi varhain, että sairaus on ... TIMO JOENSUU, 55, ON SOLMINUT kravattinsa ... Timo suosittelee kuitenkin ennemmin magneettikuvausta,.

Vakavasti sairaan lapsen psykososiaalinen tuki - Socca

13. helmikuu 2019 ... Eeva-Riitta Kokkonen, erikoislääkäri, Lasten yleissairaalapsykiatria, ... tukea, yleissairaalapsykiatrian tuen mahdollisuus lapsen kuoleman.

Syöpää sairastavan potilaan lääkehoitoproses- sin ... - Theseus

Tutkimusten valinta tietokannoista (mukaillen PRISMA Flow Diagram 2015) ... keskittyvät pääasiassa lääkekaapin ja lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen.

lonkan tekonivelleikkauksesta toipuvan potilaan ... - Theseus

olisiko tä siitä, että leikkaus onnistui niin hyvin, ja toipuminen oli nopea, eli …kaikki on täydellisesti onnistunut. Page 28. 24. Ainakin mun kohdalta se on onnistunut ...

Hypotermisen potilaan hoito ensihoidossa - Theseus

8. huhtikuu 2019 ... löytyy tavallinen peitto, avaruuslakana ja jonkinlainen kemiallisesti lämpiävä tuote. ... Noin puolessa pelastusyksiköistä oli lämmitettävä teltta.

Onnistuminen monikulttuurisen potilaan saattohoidossa - Theseus

keimmäksi tekijäksi todettiin olevan yhteys Jumalaan. Tärkeiksi ... ja kirjoihin (Koraani), usko Jumalan enkeleihin ja usko viimeiseen tuomiopäivään (kuolleiden.

aikuisen potilaan kliininen tutkiminen - Theseus

Opetusvideot korvan, nenän ja nielun tutkimiseen ... Kliininen hoitotyö, korva, nenä ja nielu, digitalisaatio ... ja lima kulkeutuu nieluun värekarvojen avulla.

Persoonallisuushäiriöisen potilaan hoitopolku Halikon ... - Theseus

10. marraskuu 2009 ... Esimerkki hoitopolku: depressiivisen potilaan hoitoreitti ... Epäsosiaalinen persoonallisuus, epävakaa persoonallisuus, huomionhakuinen ...

akuutin vatsakipuisen potilaan tutkiminen ... - Theseus

7. joulukuu 2017 ... Akuutti vatsa on tila, jossa potilaalla on uutena oireena ilme- ... miehillä. Nivustyrä saattaa kureutuessaan aiheuttaa vaarallisen tilanteen.

Yleissairaan potilaan huomioiminen suun ... - Theseus

27. huhtikuu 2016 ... ... kortisonihoito, haiman sairaudet tai poisto, hemokromatoosi, Cushin- ... levauriot (eroosio), idiopaattinen keuhkofibroosi, keuhkokuume, ...

päiväkirurgisen nivustyräleikkaus potilaan haavanhoidon ... - Theseus

20. marraskuu 2019 ... OSCE, nivustyrä, potilasohjaus, haavanhoito, simulaatio, ... tyrä, päiväkirurgia, leikkaus, OSCE, OSCE-mittari, kotiuttaminen, kliininen hoi-.

kilpirauhassyöpää sairastavan potilaan ohjaus - Theseus

Kilpirauhasessa esiintyviä kasvaimien eri tyyppejä ovat papillaarinen, fol- likulaarinen ja medullaarinen sekä anaplastinen. Lisäksi kaikista syöpä- muodoista on ...

potilaan valmistaminen siirtoon ja evakuointiin - Theseus

22. marraskuu 2017 ... Nexus -kriteereitä on viisi: Page 22. 22. TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Konsta Talve & Joonas Vasama. 1. Onko kaularangan keskilinjassa ...

COPD-potilaan toimintakyvyn edistämi- nen ... - Theseus

13. joulukuu 2016 ... (Käypä hoito -suositus 2014; Käypä hoito -suositus 2012.) Astman ja COPD:n erotusdiagnostiikassa ja COPD:n hoidon suunnittelussa varsinkin ...