korkein oikeus ja tilitysvelvollisuus - University of Helsinki research ...

hallintaan 10 000 euroa setelirahana auton ostoa varten. ... varoja vain auton ostoa varten. ... Kyläkallio Juhani, Määräosainen yhteisomistus, Vammala 1965 s.

korkein oikeus ja tilitysvelvollisuus - University of Helsinki research ... - Asiaan liittyvät asiakirjat

korkein oikeus ja tilitysvelvollisuus - University of Helsinki research ...

hallintaan 10 000 euroa setelirahana auton ostoa varten. ... varoja vain auton ostoa varten. ... Kyläkallio Juhani, Määräosainen yhteisomistus, Vammala 1965 s.

Korkein hallinto-oikeus 90 v

ilmi, kun verrataan Ståhlbergin ja Otto Mayerin itsehallinnollista normistoa ja sää- dösten julkaisemista koskevia lausumia. Itsehallinto tarkoitti Mayerin mukaan ...

fpsyg-07-01228 - University of Helsinki Research Portal - Helsinki.FI

Laakasuo, Michael. 2016-08-17. Laakasuo , M & Sundvall , J 2016 , ' Are Utilitarian/Deontological Preferences. Unidimensional? ' Frontiers in Psychology , vol.

KHO t. 33/2008.pdf - Korkein hallinto-oikeus

15. tammikuu 2008 ... 9) Marina Fazer, Majlen Fazer, Jan Fazer ja Karl Fazer, Sipoo. 10) Eija Tiilikka ja Jorma Tiilikka, Sipoo. 11) Svenska Folkpartiet i Östra Vanda rf, ...

Vuosikertomus 2017 - Korkein oikeus

Asianajotoimisto Kalasatama. 7.11. Santahaminan kadettikoulun 104. kadettikurssi ja 87. merikadettikurssi. 15.11. Rikosoikeuden opiskelijoita Turun yliopistosta.

sisällys - Korkein hallinto-oikeus

5. heinäkuu 2018 ... päälähetysasemia vastaavien uusien mastojen tulisi sijaita taajuus- koordinaation vuoksi ja häiriötilanteiden välttämiseksi hyvin lähellä.

V u osikertomus 20 16 - Korkein hallinto-oikeus

Jaostosihteerit. Heidi Aalto **. Jenni Aer **. Merja Ahlfors. Tarja Ekman. Atte Hyväkkä. Annina Jauhojärvi **. Heli Kalajainen. Kaisa Kipinoinen **. Nora Klemola.

Vuosikertomus 2016 - Korkein oikeus

Gadd 1930 - 1932, oikeusneuvos N. Hj. Neovius 1933 - 1935, entinen oikeusneuvos Gregori Aminoff 1936 - 1943, ... Kuparinen Kaisa. Väisänen Tiina ...

Korkein oikeus KKO:2018:51 - CURIA

10. heinäkuu 2018 ... Asian on ratkaissut käräjätuomari Heikki Piiroinen. Itä-Suomen hovioikeuden tuomio 16.2.2016 nro 16/106438. A valitti hovioikeuteen ja vaati, ...

Vuosikertomus 2009 - Korkein hallinto-oikeus

Hallintoneuvos Matti Pellonpää. Vilkas kansainvälinen ... Majoitus- ja ravitsemisliikkeet, anniskelulupa-asiat sekä alkoholin vähittäismyynti. 18 28 20 0,50 15 4. 1.

Vuosikertomus 2007 - Korkein hallinto-oikeus

Lea Alén, Mia Ekman, Vesa Heikkilä,. Sami Heikkinen, Arto Hietaniemi, Freja. Häggblom, Sami Myöhänen, Vesa-Pek- ka Nuotio, Sinikka Pärnänen, Jukka-.

KHO t. 2260/2011.pdf - Korkein hallinto-oikeus

19. elokuu 2011 ... laisen, Etelä-Savon ympäristökeskuksen sekä Pieksämäen Luonnon Ys- tävät ry:n valituksista ... Tavoitteiksi on kirjattu, että. ”Seutukaavan ...

Pyramidi 24.11.2009 - Korkein hallinto-oikeus

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa on tehty vuositasolla noin 500 ... Lähinnä. TE-keskusta pyydetään antamaan yleisesti perusteltu lausunto asiasta ja ...

KHO t. 1883/2008.pdf - Korkein hallinto-oikeus

13. elokuu 2008 ... Taimi-Tapion kaivon Taimitarha 4, jonka etäisyys kaakkoisimmasta ... Siltä osin kuin liete tai poistettava suodatushiekka sisältää raskasmetalle-.

Vuosikertomus 2003 - Korkein hallinto-oikeus

vuonna 1950 lailla muutoksenhausta hallinto- asioissa. ... 2003 avattiin ylimääräinen muutoksenhakuoi- ... timusta koskevat ylimääräiset muutoksenhaut.

suomen säädöskokoelma - Korkein hallinto-oikeus

Käräjäoikeudessa hakemuksesta vireille tulevien avioeroa, ... keusministeriön asetuksella voidaan säätää myös muista käräjäoikeuden hakemusmak- suista.

hallintotuomioistuin- Pieni sanasto - Korkein hallinto-oikeus

virallisperiaate ylimääräinen muutoksenhaku lainvoimaisuustodistus lähetemenettely saantitodistus lupalakimies päätöksen kierto suullinen tiedoksianto.

Korkeimman oikeuden vuosikertomus 2018 - Korkein oikeus

ginteatteriin Esitystalous 3 – Radio -nimisen teoksen iltapäivänäytökseen. Erinomainen näyttelijäkaarti. Martti Suosalon johdolla ihastutti, ja yhteiskunnan.

högsta förvaltnings- domstolen - Korkein hallinto-oikeus

Rovaniemi, Åbo och. Vasa förvaltningsdomstolar ... lens beslut samt skatteverkets beslut i ärendet och förpliktade skatteverket att i sin förnyade behand-.

420-831-1-SM - University of Helsinki research portal

tujen S2-oppikirjojen sijamuotojen esittämisjärjestyksen kuvausta voi väitöskirjani ... geja, kielistudiossa tehtäviä drilli harjoituksia, joihin kuuluivat stimulus,.

myllyviita_DM1804_lopullinen(1) - University of Helsinki research ...

kuvaan on piirretty ”auttavat” osittaisvaraukset tekstityökalulla ja kaarinuoli nuolityökalulla ku- vaamaan reaktiomekanismia. Reaktiotuotteen nimen voi pyytää ...

ALS - University of Helsinki research portal

siä on vaihtelevasti ylemmän ja alemman moto neuronin vauriosta, koska koko liikeradasto motoriselta ... Edennyt alemman motoneuronin vaurio. Johanna ...

HH_Duod_2018_Teksti_ja_Liitteet - University of Helsinki research ...

16. maaliskuu 2018 ... Ensiksi pitäisi erottaa lyhytaikainen sinkin käyttö esimerkiksi flunssan ... Kun yleislääkäri suosittelee potilaalle Nasolin tai Duact esimerkiksi ...

310-1198-1-PB - University of Helsinki research portal

$31.00 (paper). Aku Visala. University of Helsinki. Issues surrounding free will and responsibility are hotly debated in contemporary philosophical theology ...

netn121-17 - University of Helsinki research portal

lisätään voinappi tai että pinaattilettujen kanssa tarjotaan hilloa. Koska hoivatyö on ... Toim. Ilkka Kauppinen. Vasta- paino, Tampere 2004, 5–20. Näre, Lena ...

Tunnistatko - University of Helsinki research portal

Suomessa vuotuinen trombektomioiden tarve ... tyisvastuualueensa ohella myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin läntisestä osasta sekä Vaasan sekä Satakun-.

Kilpirauhaskyhmyn - University of Helsinki research portal

koska etenkin papillaarinen kilpirauhassyöpä metastasoi herkästi kaulalle. Kilpirauhaskyh myjen tutkimuksessa on syytä keskittyä syöpä riskin arvioon. Kaikista ...

2309 - University of Helsinki research portal

mistöomaisuuden vallinta on uskottu lähtökoh- taisesti osakkaille, joiden on pesän omaisuudes- ta määrätessään toimittava yhdessä (PK 18:2.1). Osakas myös ...

Sotatulkit - University of Helsinki research portal

Neuvostoliiton puolella soti suomalaisia ja Suomen puolella venäläisiä tai ... alussa loikannut isänsä kanssa Sallasta Neuvostoliittoon, neuvoi suomalaista ...

18167 - University of Helsinki research portal

3.1 Välimiesmenettelylaki (ad hoc -menettely). Suomen välimiesmenettelylaki on neljännesvuosi- ... Välimiesmenettelylaissa säädetyn, niin sanotun ac.

duo14476 - University of Helsinki research portal

hoidoin juuri ole parantumisen mahdollisuut ta, on ALLpotilaista 80–90 % saatu ... kehitetään CARTsoluhoitoa (19). Ensimmäisessä multippelia myeloomaa.

Migreenin - University of Helsinki research portal

Migreenin estohoidossa kandesartaani on noussut beetasalpaajien rinnalle ensilinjaan, topiramaatti ... aivoinfarkti- tai TIA-potilaalle. Onneksi yksittäisen ... olmesartan, venlafaxin and lamotrigin (for migraine with aura) can also be considered.

Aikuisen - University of Helsinki research portal

edelleen jakaa sekretoriseen, osmoottiseen sekä toiminnalliseen ripuliin. ... laksatiivit. Mikrobilääkkeet. Metformiini. Protonipumpun estäjät. H2-salpaajat. Rauta.

Muodonmuutos - University of Helsinki research portal

keutuvat muun muassa meren jumala Proteus, ... jokijumala Akheloos ja unten jumala Morfeus. Metamorfoosin ... suru, kosto, kateus, himo tai lemmen kiihko.

EhrnroothJohdanto - University of Helsinki research portal

tehtävissä jo sotien aikana toimineena olikin vanhempaa suku- polvea kuin ... Heikki H. Herlinin (1901–1989) lentävän lauseen mukaan ”hyväs- sä firmassa ...

pro gradu (pdf) - University of Helsinki research portal

Tarkoituksena on toisin sanoen pohtia, miten eri tavoin globalisaatiota voidaan ... Määritelmien moninaisuus onkin osoitus siitä, että sanana itse globalisaatio on ...