Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1952-1

katsastus on, mikäli mahdollista, toimitettava yhdessä polii- siviranomaisten kanssa ... Konala noudattaen liikennelaitoksen esikaupunkiliikennettä ... k1~itWl:, el- ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1952-1 - Asiaan liittyvät asiakirjat

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1952-1

katsastus on, mikäli mahdollista, toimitettava yhdessä polii- siviranomaisten kanssa ... Konala noudattaen liikennelaitoksen esikaupunkiliikennettä ... k1~itWl:, el- ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1950

129 180. » 26 2. kaupunginosan korttelia n:o 95 a koskeva ... sellaista lisää suoritetaan vastaaville valtion viran tai toimen halti- joille. Peruspalkan lisäksi ... tulee olla seuraavaa mallia: puktikangas harmaata diagonaalia, takki urheilumallia ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1967-1

Hiomapaperi ja -kangas. - :48. Hirvensarvisuola (ammo- ... hintään 3 vuotta jatkunutta työsuhdetta ilmoittamatta siitä vähintään kahta viikkoa ennen sekä, jos ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1957

28/10 - vetysuperoksidi ••••••••••••. 28/11 Booraksi ••.••••••••••••••••••. 28/12 Ka1sinoitu sooda •••••••••••••. 28/13 Karbonaatit, muut ••••••••••••. 28/14. 28/15. Natrium- ja ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1948

Maaliskuu 2 Omilla autoillaan kaupungin palvelUksessa ole- vien auto~~~.ljettajien ... tunnusmerkkien ym.pärillä olla punainen 1 sentin levyinen reunus. 6 §. Autokoulun ... Jos ainoana keittomahdollisuutena on keittolevy, ovat vastaavat.

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1939

Kaali, piparjuuri ja selleri. 1: 50. Tomaatit ... kellot sekä niiden kuoret: - kulta- tai ... pitääkö kaupunkikunta pakkahuonetyötä varten käytettävänä tar- peelliset ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1971

Liikennelaitoksen vaunujen pesu- ja korjaustyössä kuusi vuotta ollut ... jälkeen, maksetaan näin menetetystä ajasta ylityökorvaus. 4. Luottamusmiehiä ... että HIusten pirstoutumisen vuoksi tai muusta sellaisesta syystä tahi. 41 §:ssä säädetyn ... 1553 Kaihileikkaus mukaan luettuna iridektomia tai iridotomia. 1554 Suuri ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1966

5. joulukuu 2014 ... KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA 1966. ... 356. Äitiysneuvola, kunnallinen, sen lääkärille suoritettava korvaus 368 ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1936

Palotikkaista kuhunkin savupiippuun, tehdyt kahdesta 5 X 10 cm (2 X 4") ... k) Ullakkotila: ... kaiset rauta- tai puupalkit, koko välipohjan alla vähintään 2 cm paksu ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1978

... maatalouslomittaja, sekä niistä pienyrittäjistä, joille on myönnetty vuosilomarahaa, ... 12) suorittaa pienyrittäjien vuosilomaraha kunnalle osoitettujen varojen ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1965

taa vuodessa sekä roskanpolttouunit 8 kertaa vuodessa. Höyrynpoisto- ja ilmastointijärjestelmien hormit on puhdistettava tarvittaessa palopääl- likön antamien ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1961

keutta saada vuokranalennusta sitä ajankohtaa edeltäneeltä ajalta, jolloin hän on esittänyt ... lautakunnan takautuvasti 1. 1. 1961 lukien suorittamaan kaikille ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1911

Kamfertti ... Kammat, paitsi korutavaroihin luettavat. Kanarisiemenet •. Kaneli . . . . . Kaneva, silkki-. . muunlainen . alotetut ompelukset . Kangas, messingistä tai ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1969

ja asema-alue, Kaisaniemen ravintola ja Kas- vitieteellinen puutarha. ... lain 64 §:n 1 momentissa tarkoitettujen verovelvollisten ja niiden vero- tuslain 64 a §:ssä ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1960

lisen keskuslaitoksen tehtävänä antaa päivittäinen kulovaroitus. Jos met- säpalovaara muodostuu uhkaavaksi, voi sisäasiainministeriö julistaa määrätyn osan ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1931

Piki, irrallinen ......................... . Porsliinisavi, säkeissä . ... Huopakaton tekijät . ... ja säätäminen, sekä tehdä sen yhteydessä esiintyvistä korjaus- töistä, joko ...

Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma ... - Helsingin kaupunki

altaat ............................... . Piki, irrallinen ...........•. ... Huopakaton tekijät . ... toonsa nähden korjaus on tarpeen vaatima, asianmukaisiin toimen- piteisiin oikaisun ...

Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1952 ...

kuvanveistäjä T.J. Häkkisen tekemän pronssiveistoksen "Kärppä" ostamisek- si (6.11. 2 923 §) ja 150 ... Kiinteän omaisuuden hankintaa ja luovutusta koskevat ... neistoista sellaista vuokraa, mikä huoneenvuokrasäännöstelymääräysten mu- ...

Helsingin vuoden 1952 olympialaisten henkilöstö - Trepo

26. huhtikuu 2019 ... Kisojen pohjalta jäi myös käsite "Helsingin henki", jonka pohjalta voitiin kutsua koolle eri kan- sojen edustajia. Tämä edisti Euroopan kansojen ...

Helsingin vuoden 1952 olympialaisten henkilöstö - Tampereen ...

26. huhtikuu 2019 ... kaksi erillistä olympiakylää ja sen, että Neuvostoliitto sijoitettiin ... kinta- ja myyntiosasto, liikenne ja järjestysosasto sekä huolto-osasto.

Kasvit ovat kaupungin vaatteet Helsingin ... - Helsingin kaupunki

11. syyskuu 2009 ... Juha Raisio. Puuasiantuntija. Tuuli Ylikotila. Luontoasiantuntija ... Haagan Alppiruusupuisto, Meilahden arboretum, Vesalan Aarrepuisto ...

Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1996 - Helsingin kaupunki

Linja-autoliike:rne - Busstrafl~en. 20414. 18923. 18423. 18326. 18756. Metroliikenne ... Omarahoitus - Egen flnanslerlng. Investoinnit, netto - Investeringar, netto.

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen opas - Helsingin kaupunki

www.ymparistomerkki.fi. EU-ympäristömerkki. • EU-ympäristömerkki on Euroo- pan unionin yhteinen ympä- ristömerkki, joka Joutsenmerkin tavoin ...

Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1979 - Helsingin kaupunki

Pekonimakkara - Baconkorv, 100 9. 1,94. 2,11. 2;30. 2,17. Lauantaimakkara - Lördagskorv,100g. 1,47. 1,57. 1,79. 1,70. Keittokinkku - Kokt skinka, 100 9. 4,61.

Helsingin kaupungin julkaisuluettelo 2018 - Helsingin kaupunki

PL 550. 00099 Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungin julkaisuluettelo 2018. Sisällysluettelo. Keskushallinto. Kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja –tilastot.

Helsingin kaupungin kaavoituskatsaus 2018 - Helsingin kaupunki

joiden suunnittelu on aktiivista loppuvuonna 2018. Osoitteesta ... Kumpula, Vallila ja Hermanni ... elokuussa kyläjuhlien yhteydessä. www.hel.fi/ ...

KAUPUNGIN VALOT Helsingin valaistuksen ... - Helsingin kaupunki

tai kokonaan uuden iltailmeen luominen. Puistoja ... Kampista muodostuu uusi joukkoliikenteen, kaupan ja kulttuurin ... Hietaniemen hautausmaan kappeli.

Helsingin kaupungin meluselvitys 2017 - Helsingin kaupunki

Tapaninvainio, Kirkonkyläntie 1,2 milj. €. Vuonna 2013 valmistuneeseen ... Sää- ja muut korjaukset Liikenneviraston ohjeistuksen (19) mukaisesti. Käytetyt ...

Helsingin kaupungin raportti XX/XXXX - Helsingin kaupunki

31. joulukuu 2012 ... Lyhytaikainen rahoituslaitoksen limiittilaina -7 miljoona euroa. Riskit. Liiton henkilökunnasta siirtyy lähivuosina kokeneita asiantuntijoita ...

Helsingin kaupunginhallitus Helsingin kaupungin innovaatiorahasto ...

Arkkitehti Maija Könkkölä Invalidiliiton Vammaisten Yhdyskuntasuunnittelupalvelu. VYP:sta testaa kohokartan toimivuutta Puumerkki-luontopolun avajaisissa.

Kertomus Helsingin kaupungin ... - Helsingin kaupunki

van tyyppistä, lyhyempivartista valaisin- pylvästä Tuusulantien liittymissä. ... Sähkötalon puhelinvaihteen tarjoukset saa- tiin kesäkuussa, ja niiden käsittely jatkui.

Helsingin kaupungin vuosikertomusjulkaisut ... - Helsingin kaupunki

Pumppaamo. - pääpiirustukset ... Pumppaamo. Saturnukseni ie ... nimen vahvistaminen K 70:242. PORVOON MAALAISKUNTA. Kerkkoo. 43. - tila Pihlajamaa ...

8 Helsingin kaupungin kulttuuri - Helsingin kaupunki

Vanhankaupunginlahden kuhan ikäryhmäkoostumus ja kasvu vuoden 2018 ... vapavälinekalastus (varsinkin jigikalastus), mikä etenkin sisälahtien kuhien ...

helsingin kaupungin kunnallishallinnosta - Helsingin kaupunki

... Abin, osa Itsu Oy:n valmistetta. Kaapistoihin tulevat valaisimet piirsi talorakennusosaston arkkitehti T. Laine, jonka käsialaa ovat myös näytteillepanokaluston.

helsingin kaupungin rakennusjärjestys - Helsingin kaupunki

Aikaisemman rakennusjärjestyksen nojalla hyväksytyt rakentamista- pamääräykset ovat voimassa tämän rakennusjärjestyksen mukaisina.

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 ...

Ympäristönsuojelumääräysten antaminen on delegoitu Helsingin kaupungin hallintosäännössä ... Moottoriurheilukilpailu tai lentonäytös. 6. Ilotulitusnäytös ... Muutetut ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 15. päivänä heinäkuuta. 2018.