Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn ... - EUR-Lex

6. toukokuu 2011 ... stabilointiaineesta; renkaat sisältävät lisäksi liha- ja luujauhoa. ... mitat ovat pienikokoisimmassa muodossa enintään 170 mm × 100 mm × 45 mm; ... Kolmipyöräiset polkupyörät, potkulaudat, poljinautot ja niiden kaltaiset lelut, ...

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn ... - EUR-Lex - Asiaan liittyvät asiakirjat

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn ... - EUR-Lex

6. toukokuu 2011 ... stabilointiaineesta; renkaat sisältävät lisäksi liha- ja luujauhoa. ... mitat ovat pienikokoisimmassa muodossa enintään 170 mm × 100 mm × 45 mm; ... Kolmipyöräiset polkupyörät, potkulaudat, poljinautot ja niiden kaltaiset lelut, ...

Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n ...

Näissä huomautuksissa ei ilmaista lopullista kantaa, vaan niissä ... numerotiedustelut, sääennusteet, kilpailut, äänestykset ja kaikenlaiset sovellukset. Joskus.

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ... - EUR-Lex

16. maaliskuu 2016 ... (Budapest 1977, muutettu vuonna 1980);. — Haagin sopimus teollismallien ... konvehdit, myös täytetyt: 1806 90 11 - - - - alkoholia sisältävät. 90.

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja ... - EUR-Lex

30. elokuu 2014 ... muuta makeutusainetta sisältävä (ei kuitenkaan alko holia sisältävä). 500 ... konjakki, armanjakki, grappa ja brandy de Jerez). 0,5 euroa/l. 5-A.

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN ... - EUR-Lex

16. syyskuu 2016 ... allekirjoitetun Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön kauppaa koskevan pöytäkirjan, ... Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva,.

5730/16 ADD 9 UH/isk DGC 1B Euroopan unionin ... - Valtioneuvosto

2. toukokuu 2016 ... a) Mosambikin luettelossa vaiheluokkaan A kuuluvien alkuperätavaroiden tulli ... cembalot ja muut koskettimistolla varustetut kielisoittimet.

5730/16 ADD 1 UH/tia DGC 1B Euroopan unionin ... - Valtioneuvosto

2. toukokuu 2016 ... merikissat. (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,. Ictalurus spp.), karpit (Cyprinus carpio,. Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus ...

5730/16 ADD 10 UH/tia DGC 1B Euroopan unionin ... - Valtioneuvosto

2. toukokuu 2016 ... suojataan Kreikasta peräisin oleva Feta-juusto;. - sallitaan aikaisemmalla ... Cotechino di Modena voimaantulopäivä. 65. Italia. Juustot. Fontina.

Euroopan unionin virallinen lehti - EUR-Lex

4. maaliskuu 2015 ... Pohjavilla on erittäin hieno ja tiheä (vahva). ... Ompelulanka, tekokuitufilamenttia, myös vähittäismyyntimuodoissa. 5401 10 12 ja. 5401 10 14.

Euroopan unionin yhteinen puolustustarvikeluettelo - EUR-Lex

15. maaliskuu 2018 ... Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut tai muunnetut savu-, kaasu- ja ... sariini (GB):O-isopropyylimetyylifosfonofluoridaatti (CAS 107–44–8); ja.

Euroopan unionin virallinen lehti - Tulli

31. lokakuu 2018 ... ... hylsyt, koopit, kartiopuolat, rullat ja niiden kaltaiset pohjalliset (esim. ... kannettavat akkukäyttöiset sähköiset lukulaitteet tekstin tai kuva- tai ...

Euroopan unionin virallinen lehti - EUR-Lex - Europa EU

4. huhtikuu 2017 ... EFSAn GMO-paneeli (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms) 2016. ... korvaukset kuluttajille, joihin huijaus on vaikuttanut, ja että takaisinveto-ohjelmia, joita ... vuoden ajaksi ja luokkiin N2, N3, M2, M3 ja O kuuluvien.

Euroopan unionin virallinen lehti - EUR-Lex - Europa

2. helmikuu 2017 ... kuolinsyy; toteaa, että miehistä tulee alkoholiriippuvaisia kolme kertaa ... jo surmattu ihmisoikeuksien puolustajat Laura Leonor Vásquez Pineda ja ... http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor- ...

Euroopan unionin lääkevalvonnan kehitys ja lääkeinformaatio

4.8.5 Lääketeollisuuden kokemuksia pakkausselosteista. 142 ... 100a) nojalla ja käsitellään ... 78 Teijgeler AC, CPMP:n puheenjohtaja vuosina 1982–1988. ... Jones K: A letter from the Chairman of the EMEA Management Board to prof.

Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välinen ... - EUR-Lex

26. helmikuu 2020 ... kansantasavallan sille myöntämiä liikennöintilupia ja muita lupia, ja tämän ... e) lentoliikenteen harjoittajalla on jo liikennöintilupa Kiinan ...

Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 L 134/1 - EUR-Lex

30. huhtikuu 2004 ... laitoksen laatima testausraportti. 7. Tässä artiklassa tarkoitetaan ”tunnustetuilla laitoksilla” tes- ... Huomautukset. 45.43. Lattianpäällystys ja sei-.

Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 L 134/114 ... - EUR-Lex

30. huhtikuu 2004 ... Union des groupements d'achats publics (UGAP). – Julkisten hankintojen ... Kalmarin korkeakoulu. Högskolan i Karlskrona/Ronneby.

Vuosiraportti Euroopan unionin huumeongelmasta - Emcdda

Huumemarkkinoiden indikaattorit: takavarikot, hinta ja puhtaus. 21. Heroiini. 21. Kokaiini. 22. Synteettiset huumeet: amfetamiini, ekstaasi ja LSD. 22. Kannabis.

10.12.2019 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan unionin ...

10. joulukuu 2019 ... liikenneluvan numero. Kolmikirjaiminen. ICAO-tunnus. Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio. AVIOR AIRLINES. ROI-RNR-011. ROI. Venezuela. 1.

Euroopan unionin siviilikriisinhallinta 2035 - Puolustusvoimat

Siviilikriisinhallinnalle on kasvava tarve, mutta sen merkitys osana. YUTP:aa on riippuvainen EU:n jäsenmaiden tahdosta ohjata resursseja ko. toimintaan sekä ...

Euroopan unionin virallinen lehti - EUR-Lex - European Union

4. lokakuu 2018 ... ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 30. elokuuta 2017 ... että Uusi-Seelanti oli YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen kahden ...

Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien - Valtioneuvosto

http://www.sudenkorento.fi/kwiki/Sudenkorentohavainnot, ... Aikuisten elinikä yltää lähes yhden vuoden mittaan, ja osa yksilöistä saattaa talvehtia toista- miseen ...

TEEA NIEMI Assosiaatiosopimus Euroopan unionin ja ... - Trepo

Kansainvälinen politiikka. NIEMI TEEA: Assosiaatiosopimus Euroopan unionin ja Mercosurin välille? ... ja demokraattinen toiminta. (Europa-portaali 2002.) ...

Euroopan unionin väestöennusteet vuoteen 2050 - Julkari

Eteläisessä Euroopassa (Italia) odotettu elinikä on molemmilla sukupuolilla korkea. Liitteen 3 taulukosta ilmenee, että suomalais- ten miesten eliniän odote on EU- ...

SUOMI FINLAND Luettelo Euroopan unionin ... - Ruokavirasto

16. huhtikuu 2018 ... Anmärkningar/. Remarks. FIN-10H/06. 24.3.2011. Maaningan oriasema Oy,. Tiina ja Ossi Nurmonen. Metsäharjuntie 22. 71730 Kinnulanlahti.

Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välinen ...

14. tammikuu 2017 ... ii) Kanadan talousvyöhykkeeseen, kuten sen kansallisessa ... iii) Kanadan mannerjalustaan, kuten sen kansallisessa ... 0603 11 00 Ruusut.

Page 1 L 281/16 Euroopan unionin virallinen lehti 24.10.2008 (EY:n ...

24. lokakuu 2008 ... Kaliumpermanganaatti. 231-760-3. 7722-64-7. Natriumsulfiitti. 231-821-4. 7757-83-7. TE. Natriumsulfiitti. 231-821-4. 7757-83-7. Natriumsulfiitti.

Euroopan unionin sijoituspalveluyrityksiä koskeva sääntely ... - Helda

3. tammikuu 2018 ... tarjoavien yritysten kokemusten kuvaamiseen tapaustutkimusten ... sijoituspalveluyritykselle (Alexandria pankkiiriliikkeelle ja Investium Oy:lle).

Vuosiraportti Euroopan unionin huumeongelmasta - emcdda - Europa

Huumemarkkinoiden indikaattorit: takavarikot, hinta ja puhtaus. 21. Heroiini. 21. Kokaiini. 22. Synteettiset huumeet: amfetamiini, ekstaasi ja LSD. 22. Kannabis.

EUroopan unionin ja Venäjän välisten pakotteiden vaikutus Suomen ...

1. helmikuu 2017 ... Kuten kuviosta 1 nähdään, elintarvikkeiden, juomien ja tupakan ... 2016. Kuvio 4. EU-maiden vienti Venäjälle ja Venäjän tuonti EU-maista 2013 ...

johdatus euroopan unionin politiikkaan - Helda - University of Helsinki

18. elokuu 2014 ... tajakunta ja poliittisesti määrittyvät huippuvirkamiesten karriäärit ovat tunnettu ilmiö monissa Eurooppalaisissakin järjestelmissä. Virkakun-.

Lausunto nro 5/2018 (annettu Euroopan unionin ... - European Union

29. marraskuu 2018 ... Lausunnot nro 7/2015 (EUVL C 5, 8.1.2016, s. 1), nro ... muut lähteet (perinteiset omat varat ja muut tulot) pysyvät ennallaan. Kansalliset ...

Euroopan unionin ja Venäjän välinen kumppanuus - Vaasan yliopisto

1. helmikuu 1996 ... Mika Kärkkäinen. EUROOPAN ... Toisaalta PCA-sopimus tarjoaa kehyksen Venäjän ja Euroopan unionin väliselle poliitti- selle dialogille ja ...

Kelan korjausesitykset ja huomautukset -kyselytutkimus apteekeille

erikoistumiskoulutus. Itä-Suomen yliopisto, farmasia [email protected] ➔ Leena Karikoski. Apteekkari. Vaajakosken apteekki [email protected]

KUINKA LÄÄKÄRIT SELITTÄVÄT ASIANTUNTIJAINFORMAATIOTA ...

lääkäri–potilas-vuorovaikutus, selittäminen, suomi toisena kielenä, ... kyllä. apteekkari kattooki sieltä kelan tietokoneelta mikä lääke ... Riittää, että lääkäri tietää,.

Aivojen rakennemuutokset selittävät Unverricht-Lundborgin taudin ...

Oireet etenevät ensimmäisten 5-10 vuoden aikana, jonka jälkeen ... Iso- ja pikkuaivojen surkastumaa voi myöhemmin ... seen rappeumaan. Tarkempi analyysi ...