TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1418-06 Mikonkatu 4, PL ... - Edilex

16. marraskuu 2006 ... suojalaseja koskee niitä silmälaseja käyttäviä työntekijöitä, joilla on ... tettävät suojalasit ole tarkoituksenmukaiset ja työolosuhteisiin soveltuvat.

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1418-06 Mikonkatu 4, PL ... - Edilex - Asiaan liittyvät asiakirjat

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1418-06 Mikonkatu 4, PL ... - Edilex

16. marraskuu 2006 ... suojalaseja koskee niitä silmälaseja käyttäviä työntekijöitä, joilla on ... tettävät suojalasit ole tarkoituksenmukaiset ja työolosuhteisiin soveltuvat.

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1420-06 Mikonkatu 4, PL ... - TEM

14. joulukuu 2006 ... Elinkeinoelämän Keskusliitto ry. Asia: Vuosilomalain (162/2005) soveltaminen freelance-kääntä- jien työhön. Työnantaja: A Oy. Asianosainen:.

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1420-06 Mikonkatu 4, PL 34 ...

14. joulukuu 2006 ... haluamanaan ajankohtana. Freelance-kääntäjät on aiemmin katsottu A Oy:ssä työsuhteisiksi, koska ... fikko ja editoija. Y:llä ei ole omaa ...

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1425-07 Mikonkatu 4, PL 34 Ään ...

13. syyskuu 2007 ... Ateriaetu otetaan huomioon lomakorvausta laskettaessa, jos se on korvattu rahalla vuosilomapal- kassa. Jos luontoisetuja ei korvata ...

1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 ... - TEM

28. huhtikuu 2004 ... PAM on katsonut, että liukuvaa työaikaa käytettäessä vuorokautinen ylityö korvataan työaikalain 22 §:n mukaan, ellei muusta korvaustavasta ole ...

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1435-09 PL 32 Ään. 6-3 ... - TEM

22. lokakuu 2009 ... Suomessa SOS-Lapsikylä ry:llä on viisi lapsikylää, jotka sijaitsevat Kaarinassa, Ylitorniolla, Pun- kaharjulla, Espoossa ja Vihannissa. Lisäksi ...

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1466-15 Bulevardi 6 D, PL ... - TEM

14. joulukuu 2015 ... dettävä yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamisena taikka tällaiseen johta- mistehtävään välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä.

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1463-15 Bulevardi 6 D, PL ... - TEM

18. toukokuu 2015 ... Eläinlääkäri sai kuukausittain asiakaslaskutukseen perustuvan provi- ... mainitun työaikavelvoitteen perusteella S ei tee potilastyötä täyttä viik-.

Työneuvoston lausunto TN 1385-03 (12/02) - Edilex

Lappeenrannan kaupungin mukaan työaikalain 5 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija ei saa kieltäytyä työnantajan määräämästä varallaolosta, jos varallaolo on ...

Työneuvoston lausunto TN 1369-2000 (ään. 5-2, 1/2000) - Edilex

Viranhaltijoilla on oikeus kieltäytyä varallaolosta eikä viranhaltijoita voida toistuvasti velvoittaa varallaoloon. Yhdistys katsoo, että vireillä oleva valitus ...

Tilausbussi Mikonkatu - Siviilipalveluskeskus

TILAUSAJO HELSINKI – SIVIILIPALVELUSKESKUS, Lapinjärvi. Helsingin lähtöpaikka: Mikonkadun ... Kampin linja-autoasemalta pysäkille: Bussit: LEHTIMÄKI.

E4 (1997) - Edilex

to- ja varastorakennusten paloturvallisuusohjetta E2. Moottoriajoneuvojen myymälä- ja näyttelytilat sekä polttoaineiden jakeluasemat kuuluvat RakMK osan El.

Kosteus - Edilex

Sadevesilaitteistosta ja salaojavesien poisjohtamisesta on määräyksiä ja ohjeita Suomen rakentamismääräys- kokoelman osassa D1 Kiinteistöjen vesi- ja ...

Betoni 12.5.04 - Edilex

ρc on betonin tiheys kg/m3. Betonin murtopuristuma εcu lasketaan kaavasta εcu = (1,1 ) ‰ ≥ 2 ‰. (2.8).

D3 laskentaopas - Edilex

7. lokakuu 2015 ... Taulukko 4.3 Rakennuksen valaistuksen tyypillisiä käyttöaikoja Δt rakennustyypeittäin. ... 50-85. 7,1. 21. 36. 71. Loistelamppu. 80. 50-100. 4,5. 13. 22. 45. LED ... Kriittisiä tiloja ovat esimerkiksi tilat, joiden valaisimien teho on ...

rippisalaisuus - Edilex

12. lokakuu 2010 ... Munkkisäännön mukaan jokaisesta rikkomuksesta tuli ripittäytyä apotille. Henkilökohtai- nen rippi oli pakollinen ja sen tuli koskea kaikkia ...

verotiedote - Edilex

1. tammikuu 2002 ... TYVI-palvelua verkkopankkien kautta. 8 ... maksetaan ennakonpidätystä 6809,25 euroa ja työnantajan ... suoritetun varainsiirtoveron määrä.

Energiatehokkuus - Edilex

3. joulukuu 2017 ... 5.4 Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin ... aurinkokeräimellä tuotettu energia lämpimään käyttöveteen, kWh/a ... Tammikuu. 0.

kirkko-oikeus - Edilex

6. syyskuu 2010 ... Variaabeli p:n tulkinnalla (eli teologial- la) on merkitystä vasta sitten, kun sen asema systeemissä on määritelty. 17. Tunnustuspykälä määrittelee ...

suomen säädöskokoelma - Edilex

775 Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta . ... vaihtoon. 7 §. Vähäpäästöisen auton moottorin vaihto ja muuttaminen. 1. ... kan kesärenkaista on ohjaamossa kuljettajal-.

Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas - Edilex

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 on annettu rakennusten ... paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet (uusittuna tullut voimaan 15.4.2011).

SäädK 235/2015 - Edilex

ympäristösitoumuksessa. Ympäristösitoumus voidaan antaa peltoa olevasta peruslohkosta, joka oli vuonna 2014 tukikelpoinen luonnonhaittakorvauksessa ja.

SäädK 858/2012 - Edilex

liöt, täyttö- ja tyhjennys- sekä siirtolaitteistot, putkistot ja ... Nestekaasua sisältävät kaasupullot ja -as- tiat sekä ... hintään suuremman säiliön halkaisijan etäi-.

Ympäristöministeriön asetus - Edilex

29. Ympäristövaikutuksiltaan merkittävien harmaa teollisuustoimintojen alue. 30. Teollisuus- ja varastoalue, jolla on/jolle saa harmaa sijoittaa merkittävän, ...

valtioneuvoston viikko - Edilex

4. kesäkuu 2015 ... Ville Similä, sisäministeriö/kansain- välisten asioiden yksikkö ja ylitar- kastaja Sanna Virtanen, sisäministe- riö/kansainvälisten asioiden yksikkö ...

finlands byggbestämmelsesamling - Edilex

Krav gällande byggnadens värmeisolering har angetts i Finlands byggbestämmelsesamling del C3,. Byggnadens värmeisolering, Föreskrifter 2007. Anvisningar ...

SäädK 58/2005 - Edilex

7. toukokuu 2011 ... huomautus, kohdan 2.2.2.3 taulukon luokituskoodin 2F YK-numeron ... ADR-sopimus tarkoittaa vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä ... kolli- tai säiliökuljetuksessa ainemäärä kuljetusyksikössä ylittää vapaarajan (ks. kohta.

SäädK 369/2011 - Edilex

7. toukokuu 2011 ... sisältää asemanmäärityspanoksen (spotting charge). HEKSOLIITTI (HEKSOTOLI), kuivana tai alle 15 paino-% vettä sisältävänä: UN 0118.

Uskonnon harjoittaminen - Edilex

22. syyskuu 2010 ... 38 KHO 23.9.2002 T 2260. 39 Leino 2003, s. 251 ja Seppänen 2007, s. 211. KHO:n mukaan Turun hallinto-oikeuden päätöksessä on si-.

SäädK 498/2019 - Edilex

Tämän asetuksen piiriin kuuluvat taulukossa yksi esitetyt käyttöalueet, jäykkyysluokat ja putkikoot. Taulukko 1. PP-viemäriputkien käyttöalueet, jäykkyysluokat ja ...

suomen rakentamismääräyskokoelma - Edilex

teistoissa hyväksytyt putkikoot ja vähimmäisseinämänpaksuudet on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Vesilaitteistossa hyväksytyt kupariputkien nimelliset ...

SäädK 497/2019 - Edilex

Vesikalusteen takaisinimusuojaus. 13 §. Merkintä. Vesikaluste on merkittävä niin, että merkinnöistä ilmenee vähintään valmistajan tunnis- tetiedot. Vesilaitteisto.

A2 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Planerare ... - Edilex

A2 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Planerare av byggnader och byggnadsprojekt. Föreskrifter och anvisningar 2002. Miljöministeriets förordning.

Dokumentti suomeksi PDF-muodossa - Edilex

seuraamusluokkiin CC1, CC2 ja CC3. Seuraamusluokkaan CC3 kuuluvat rakennukset ja rakenteet, joilla voi olla vakavia seuraa- muksia ihmishenkien ...

Tutkimushavaintoja lukioaineiden merkityksestä ... - Edilex

13. elokuu 2018 ... Kuvailevia taustatietoja vuonna 2017 oikeustieteelliselle alalle ... ensimmäisenä hakutoiveena, Turun oikeustieteellinen toisena ja Itä-Suomen.

tatuointien oikeudelliset kysymykset - Edilex

Mike Tysonin kasvotatuointi. Pisimmälle tatuointia koskevista riidoista Yhdysvalloissa eteni nyrk- keilijä Mike Tysonin kasvotatuointia koskenut riita.25 ...