MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RYHMÄDYNAMIIKKA ... - Doria

4.1 Pohdinta ryhmäilmiöstä ja ryhmästä . ... esiintyviä ryhmäilmiöitä. ... Erilaisia ryhmäilmiöitä ovat muun muassa seuraavat: normalisoituminen ja polarisaatio, ...

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RYHMÄDYNAMIIKKA ... - Doria - Asiaan liittyvät asiakirjat

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RYHMÄDYNAMIIKKA ... - Doria

4.1 Pohdinta ryhmäilmiöstä ja ryhmästä . ... esiintyviä ryhmäilmiöitä. ... Erilaisia ryhmäilmiöitä ovat muun muassa seuraavat: normalisoituminen ja polarisaatio, ...

Maanpuolustuskorkeakoulu - Doria

Rajavartio-opintosuunta. Muuta: • Opintojaksoon voidaan sisällyttää osakokonaisuuksia Erikoisrajajääkäri- komppanian henkilökuntakurssin opetusaiheista.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU AD HOC - Doria

Ilmatorjuntapatteriston erikoisvarustelu. Viestiasemilla on kaksi ... Master's Thesis. Espoo. 2004. Helsinki University of Technology, Department of Computer.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU ... - Doria

nen merkitys on alokkaan äänellä, joka kuuluu tutkimusraportista suorina ... taan, kuin loma-asun Laguksen nuolista, kuin panssarijoukkojen mustasta baretista.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU ASE - Doria

Kevytasekäsikirja, ohjesääntönumero 686, Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskus. Edita Prima Oy, Helsinki. Kv- aseopas, 1958. Kevyiden aseiden ...

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KESKUSTELU ... - Doria

95 Salonius-Pasternak, Charly, ”Yhteistyö kansallisen puolustuksen voimanlähteenä”, Kylkirauta 2/2014,. 17.6.2014. 96 Bergqvist, Carl, Wiklund, Niklas ...

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SUOMEN JA ... - Doria

1. maaliskuu 2007 ... presidenttipeli seuraavan vuoden vaaleihin liittyen.41 30.10.1961 ... 132 http://www.yle.fi/uutiset/haku.php?action=page&id=62799&search= ...

maanpuolustuskorkeakoulu informaatiosodankäynnin ... - Doria

Puolustusvoimat oli jo aloittanut määrätietoisen tutkimusprosessin informaatiosodankäyntiin ... Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus (PVJJK) perustettiin.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU ITÄMEREN ... - Doria

8. helmikuu 2002 ... Sumu: Näkyvyys on alle 1 km ja ilman suhteellinen kosteus on yli 95 %. Utu: Näkyvyys on ... voimakkaimmillaan talvella, marras - tammikuussa, ...

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU NYKYAIKAISTEN ... - Doria

Aseen maalaamiseen käytetyt maalit eivät ole samoja kuin tutkimuksessa tarkas- tellut. Liite 4. ... Ylhäältä alas: Motip-naamiointimaalilla käsitelty kohde, Krylon-.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU TAISTELUAMMUNNAT ... - Doria

(Englanniksi Researching Culture. Qualitative Method and Cultural Studies. ... Johtaminen ja organisaation alitajunta. Aavaranta- sarja nro 38. Keuruu: Otava.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU JOUKKOJEN ... - Doria

Joukkojen siirtäminen Maaselän kannakselta Karjalankannakselle 1944 ... II Armeijakunnan esikunnan(AKE) OpOs:n Spk:n liitteet, II AK:n ryhmitys kartta, SArk.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KADETIN ... - Doria

4. maaliskuu 2008 ... 9.9.1 Opiskelumotivaatio sisäoppilaitoksessa, kohteena kadettikoulu . ... 28. lukee nimessä, ja pääsyvaatimukset korkeakoulutasoa. 29.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Ensimmäisen ... - Doria

1. Kapteeni Marko Kaiston tutkielman. LIITE 1. Savitaipale. Kuolimo. Virmajärvi. Partakoski. I Maailmansodan linnoitteet Savitaipaleella. P. 10 km. Lennusjärvi.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU MIINANTORJUNNAN ... - Doria

denalaisten ajoneuvojen tai raivaajasukeltajien viemillä räjähdyspanoksilla. ... Raivaajasukeltajia käytetään miinojen etsintään, luokitteluun, tunnistamiseen, ...

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU ORGANISAATION ... - Doria

Majuri Mika Sepling. Yleisesikuntaupseerikurssi 54. Heinäkuu ... 81 Aula, Mantere: Hyvä yritys: strateginen maineenhallinta, s. 87. 82 Aula, Mantere: Hyvä yritys: ...

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU IHMISTEN ... - Doria

10. helmikuu 2006 ... by Steven Spielberg 1998). ... Stephen Spielbergin vuonna 1998 ... johtamista ja siinä johtajat joutuvat ratkomaan niin henkisiä kuin fyysisiä.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RYHMÄDYNAMIIKAN ... - Doria

Muun muassa Sotilaan käsikirjassa vuodelta 2011 kerrotaan, mistä fyysinen toi- mintakyky koostuu ja mitkä tekijät vaikuttavat fyysiseen toimintakykyyn.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU VENÄJÄN ... - Doria

Janne Pukkila. YEK57. Maasotalinja ... Kapteeni Janne Pukkila. Tutkielman nimi ... 128 Harle, V. ja Moisio, S. 2003, 9 ja Koivula, T. 2013, 117. 129 Moisio, S.

1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KONSEPTI - Doria

14. heinäkuu 2017 ... hemmin paikallisjoukot) johtamisratkaisun toteuttamista arjen välineillä. ... puolustusvoimien paikallisjoukkojen johtamisratkaisua. Toteutettua ...

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU ILMAVOIMIEN ... - Doria

19. maaliskuu 2013 ... Ilmasotakoulu on Jyväskylän Tikkakoskella sijaitseva Ilmavoimien ... tään Puolustusvoimissa ja halusin myös armeijan tukevan kiinnostustani.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU ALARAAJOJEN ... - Doria

hasten lähtökohdat ovat pohjeluussa ja ne kiinnittyvät jalkapöydän luihin jänteillä, jotka kul- ... cool down, venyttely, hieronta, urheiluhieronta ja teippaus.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU HORNETIN ... - Doria

Hävittäjälle tarpeellisiksi ominaisuuksiksi kyseisissä tehtä- ... ehdotuksesta esittämään F/A-18 Hornet -hävittäjää Suomen ilmavoimien uudeksi torjuntahä-.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILAAKSI ... - Doria

Jos kunto on huono, fyysisen koulutuksen mielekkyys putoaa lähes olemattomaksi. Fyysisessä ... Ihmisellä on henkinen puoli, millä tarkoitetaan ihmisen sieluun, henkeen tai hengen elämään ... Keskeyttäneet eivät kestäneet kovaa kuria,.

1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU DOS- JA DDOS ... - Doria

Tutkimuksessa vastataan kysymyksiin: mitä ovat DoS- ja DDoS-hyökkäykset, mikä merkitys ... en tarkoittaessa yksittäistä hakkerin haltuunsa ottamaa konetta, tarkoittaa ... Ping of Death on historiallinen hyökkäys, joka käyttää hyväkseen TCP/IP ...

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SCHEININ ... - Doria

Rajavartiolinja. Tekijä. Kadetti Jussi Voutilainen. Tutkielman nimi. Scheinin organisaatiokulttuurin teorian tutkiminen Rajavartiolaitoksessa. Oppiaine, johon liittyy.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KOULUAMMUNTOJEN ... - Doria

Tutkimuksen alun aikarajausta perustelee se, että vaikka Suomi itsenäistyi jo joulukuussa vuonna 1917, Suomen puolustusvoimien histori- an voidaan katsoa ...

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU TIEDOTTAMINEN ... - Doria

21. huhtikuu 2012 ... Rajavyöhykeluvat. Satelliittimittaukset. Tekninen rajanvalvonta ... strategy, Pull strategy ja Net-working strategy. Työntöstrategiaa käytetään ...

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU MAAVOIMIEN ... - Doria

valmiusprikaatit, jääkäriprikaatit, mekanisoidut taisteluosastot, erikoisjääkäripataljoona, tär- keimmät rajajoukot, osa tykistö-, ilmatorjunta-, suojelu-, tiedustelu- ja ...

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU NYKYPÄIVÄN ... - Doria

3. maaliskuu 2012 ... Lyhenneluettelo. Lyhenne. Lyhenteen merkitys. Suomennos. BDA ... SAR. Synthetic Aperture Radar. Pilven läpi kuvaava tutka. SATCOM.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOPIMUSSOTILAIDEN ... - Doria

16. maaliskuu 2014 ... Oppaan mukaan kouluttajan tulee myös hallita P-kauden sisältö. Johtaja- ja ... Varusmiespalvelus alkaa peruskoulutuskaudella (P-kausi) eli ...

maanpuolustuskorkeakoulu panssarivaunujoukkojen ... - Doria

6. huhtikuu 2013 ... 2 Käkelä, Erkki: Laguksen miehet–Marskin nyrkki. Suomalainen ... Panssari oli heikko ja vaunu kelpasi ainoastaan hätätilas- sa kevyiden ...

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SUOMALAINEN ... - Doria

suomalaisten taktiikkaa ja sotatointa jatkosodan taisteluissa. Kadettialikersantti Kim ... sodan taistelut” ja Matti Koskimaan ”Tyrjän Rykmentti” kirjoista. Monet heti ...

maanpuolustuskorkeakoulu organisaatiokulttuuri ... - Doria

voidaan johtopäätöksenä todeta, että puolustusvoimien organisaation läpäisevä arvolinja ei ... Organisaatiokulttuurissa on keskeisessä asemassa arvot. Ojalan ...

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RYNNÄKKÖTYKKIEN ... - Doria

Brotell, Börje, sotaveteraani, palvellut 2./Ryn.Tyk.P jatkosodan aikana Ps. 531-. 10 johtajana, 13.5.2004. Ääninauha tekijän hallussa. Kantakoski, Pekka.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU PUOLUSTUSVOIMIEN ... - Doria

20. huhtikuu 2016 ... Puolustusvoimien ensimmäiset helikopterit hankittiin ensisijaisesti maavoimien tarpeisiin. ... tehokkaaseen torjuntaan yli viiden kilometrin lentokorkeuksissa. ... myöhemmin vuonna 1949 Pohjois-Atlantin liiton perustamiseen. ... Vielä ennen varsinaisen helikopterikoulutuksen aloitusta lensi Teikari lisäksi ...