Lähtöorientaatio 1 / 3 - Lapin yliopisto

Talousasiat. ✓ Matkustusilmoitus ... ✓Matkustusilmoitus. ✓ www.matkustusilmoitus.fi ... Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros,. Latvia, Liettua ...

Lähtöorientaatio 1 / 3 - Lapin yliopisto - Asiaan liittyvät asiakirjat

Lähtöorientaatio 1 / 3 - Lapin yliopisto

Talousasiat. ✓ Matkustusilmoitus ... ✓Matkustusilmoitus. ✓ www.matkustusilmoitus.fi ... Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros,. Latvia, Liettua ...

Lähtöorientaatio ulkomaille lähteville - Jyväskylän yliopisto

29. lokakuu 2019 ... testikielet: bulgaria, flaami, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroatia, latvia, liettua, ... ➢Matkustustiedotteet. • Tee matkustusilmoitus.

Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti 2 • 2017 - Lapin yliopisto

, kun Aberdeenin yliopiston sosiaaliant- ropologian professori Tim Ingold saapui lu- ennoimaan tutkijakoulun opiskelijoille. Sujuvasti suo- mea puhuvan Ingoldin ...

Taide ja kulttuuri Lapin sodan jälkeisessä ... - Lapin yliopisto

Jänkäjääkäreitä ja parakkipiikoja. Lappilaisten sotakokemuksia 1939–1945: Kun isoisästä muistuttava esine oli poissa, ei lapsi muistanut enää koko pappaa: ...

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan - Lapin yliopisto

5. uudistettu painos. Tampereen yliopisto. Huom. ... Opintojakson koodi ja nimi (tai, mikä essee on kyseessä). Oma nimi (voi ... 5.4 Lähdeluettelon malli. Lähteet.

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 11.12.2017 Lapin ...

15. joulukuu 2017 ... 1) Sirja Sorsila ”Omaisuuteen kohdistuvien rikosten tunnusmerkistötekijöiden eroavaisuudet ja yhtäläisyydet”. Tarkastajat: professori Minna ...

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 4.6.2015 Lapin ...

4. kesäkuu 2015 ... Karppela Maria-Pia. -Saarinen Mikko. -Välikangas ... 2) Pirkka Katajala ”Sovinnon edistäminen oikeudenkäynnissä ja tuomioistuinsovittelu” ...

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 20.10.2016 Lapin ...

26. lokakuu 2016 ... Viikari Lotta. -Kuusikko Kirsi. Korhonen Rauno. -Juanto Leila. -Niemi Marja-Leena. Tuominen Tomi. -Oksanen Anniina. -Kupiainen Annu.

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 31.8.2018 Lapin ...

5. syyskuu 2018 ... tävä hakija OTT, AA Kai Kotiranta nimitetään työelämäprofessorin tehtävään. 1.10.2018 lukien liitteenä olevista asiakirjoista ilmenevin ...

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 17.10.2013 Lapin ...

23. lokakuu 2013 ... 9) Iina Huttu ”Saamelaisten oikeudellinen asema Suomessa ja Venäjällä”. Tarkastajat: professori Matti Niemivuo ja tutkija Anne Nuorgam.

Yrittäjyyttä Lapin osuuskunnissa - Lauda - Lapin yliopisto

3. lokakuu 2019 ... employment. We train our mostly local employees on annual basis. https://santashotels.fi/en/sustainability/. Niemelän Auto. Oy. 14. 16,8M. €.

Lapin korkeakouluista valmistuneiden osaaminen ... - Lapin yliopisto

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. ... työnantajille, viidesosa Kemi-Tornion alueelle ja loput muihin seutukuntiin. ... Työvoimatoimisto ja/tai työllistäminen.

LAPIN YLIOPISTO Kokouskutsu Oikeustieteiden tiedekunta Lapin ...

9. lokakuu 2019 ... Kimpimäki Minna. Kuusikko Kirsi. 2. Lohiniva-Kerkelä Mirva. Viikari Lotta. 3. Juanto Leila. Hovila Ilari. 1. Huttunen Mikko. Halonen Kirsi-Maria.

Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta - Lauda - Lapin ...

1. toukokuu 2017 ... Hälytysajoneuvojen ja tiettyyn vuorokauden aikaan esiintyvät äänet ..... 24. 3.2 ... sillä haastateltavista kaksi kertoi hälytysajoneuvon äänen.

Lapin AMK, Meriva Sr, Seita-säätiö ja Lapin yliopisto

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen (2015-2018; ESR). Lapin AMK, Meriva Sr, Seita-säätiö ja Lapin yliopisto ...

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 9.5.2018 Lapin ...

9. toukokuu 2018 ... 7 Professori Juha Lindgrenin dosenttihakemus ... Juha Lindgren on pyytänyt liitteenä olevassa 25.4.2018 päivätyssä kirjees- sään, että hänelle ...

lähtöorientaatio aasiaan lähteville 6.6.2019 ... - Opiskelijan ohjeet

6. kesäkuu 2019 ... Tiedät myös mitä Helsingin yliopisto ... Helsingin yliopiston hyväksynnän jälkeen tulee vielä hakea ... q opiskelijakortin hankkiminen q kurssien ...

yhteisopettajuus/työparityöskentely Lapin ... - Lapin yliopisto

21. helmikuu 2020 ... Erityisluokanopettaja Jukka Turpeenniemi ja lehtori Ossi Peltoniemi. Korkalovaaran peruskoulu. 14.30-15.00 Joustavaa arkea tiimityöllä! (max.

Lapin matkailun nousukiito - Lapin yliopisto

Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkea- koulu, Lapin ammattiopisto, Itä-Lapin oppimiskeskus ja. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia vas-.

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO LAPIN YLIOPISTO

yhteistyössä Lapin poliisilaitoksen kanssa. 24.9. Rovaniemi ... yhteistyössä Opetushallituksen ja Rovaniemen ... yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa. 26.9.

sivuaineoppaasta - Lapin yliopisto

sivuaineiden opinto-opas. 2018–2019 ... ISCF6005 International Summer School in Karelia ... kulttuurihistoria; Uuden ajan alun kulttuurihistoria; Uusimman ajan ...

Työhyvinvointi? - Lapin yliopisto

Hanki keittokirjateline ja aseta kirja te- lineeseen näppäimistösi viereen. Näin kirja pysyy auki oikealta sivulta, eikä tär- keä ajatus katkea kirjan sivujen kanssa.

hengittää - Lapin yliopisto

17. joulukuu 2014 ... Heikki Mäkäräinen kantaa esitystä nimiosassa, vahvasti laulaen ja Tuiskun liikekielen ... Kun haastattelu on tehty, niin Marja pukee pipon, hui- vin ja lämpimät kerrokset ... Eeva Kaisa Hyry-Beihammer,. Mirja Hiltunen, Eila ...

Kierrätys - Lapin yliopisto

tietoa Lapin yliopiston jätehuollosta erityisesti ... vastaa omistajakuntien (Rovaniemi, Ranua, ... ja vaarallisten jätteiden jätehuollon järjestämi- sestä ...

oppimistaidot - Lapin yliopisto

Suunnittelussa sinua voi auttaa avoimen yliopiston opintoneuvoja, jonka yhteystiedot löydät www.ulapland.fi/avoin. Opintojen etenemisen suunnittelu on ...

Luento 8 - Lapin yliopisto

Rawls 1: miten valittaisiin ”tietämättömyyden verhon” takana? (proseduraalinen, menetelmällinen oikeutus). • Rawls 2: ”Refleksiivinen tasapaino” yleisten.

Sisällysluettelo - Lapin yliopisto

29. marraskuu 2013 ... the paintings of ordinary people from the near countryside of Kuopio. ... Floretta Boonzaier: Methodological disruptions: Interviewing ...

tekemisen - Lapin yliopisto

Marjo Laukkanen. Ilon tuntemukset – eli kysymyksestä miksi. 18. Marja Tuominen. Ideat sincoilee. 26. Sari Väyrynen. Vieraileva taiteilija Kimmo Schroderus, s.

DigiGO! - Lapin yliopisto

Goes to Raspberry Pi 3 . ... ohjelmoinnin käsitteitä ja ensimmäisiä c-kielisiä ohjelmia, joissa käsitellään ... long suomi, rovaniemi; long ruotsi, tukholma;.

Opintosuoritusohjeet - Lapin yliopisto

Essee ei tarkoita kirjallisuuden suoraa referointia, vaan luettujen tekstien ... Kirja-arvion rakenne on samankaltainen kuin esseen: johdanto, sisältökappaleet ja.

hei fuksi! - Lapin yliopisto

Mitä minun tulee tehdä ennen opiskelun alkua? Ilmoittaudu läsnä olevaksi ja maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu – Maksu on kaikille läsnä oleville opiskelijoille ...

3. alavaihtoehtoja - Lapin yliopisto

Kandidaatti- ja maisterikoulutus (3 2 vuotta). Kasvatustieteet kasvatusala: ... arvojasi, luota itseesi.' Hallintotieteiden maisteri, pääaine johtamisen psykologia.

tuulia - Lapin yliopisto

kon tutkimuslaitos, Sarja A 36, Tampere. Suolinna, Kirsti ... Kun hällä on tämä rajoit- tununeisuus ... Lisäksi Pentik-mäellä on maailman ainoa kan- sainvälinen ...

Abstraktit - Lapin yliopisto

Kaarina Määttä, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta ... Suomalainen kouluruoka on tasapainoinen ravitsemuksellisesti säädelty ja ohjattu. Kouluruoan ...

Vastalause! - Lapin yliopisto

13. syyskuu 2013 ... Luovat Pesukarhu muistuttaa käsihygieniasta. 7. Arktis Tutkijasta tarinaksi ... järijestävät Oulun ja Lapin yliopistot sekä Saamelaisa- luhheen ...

kuvataidekasvatus - Lapin yliopisto

Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit. PÄÄAINEENA KUVATAIDEKASVATUS. Anne Keränen. Työelämä- ja rekrytointipalvelut.