Kehitysvammaisen henkilökohtainen ohjaus - Theseus

16. huhtikuu 2014 ... Kehitysvammaisen henkilökohtainen ohjaus. Johanna Turunen ... Asiasanat. Kehitysvammaisuus, autismi, soveltava liikunta, personal training ...

Kehitysvammaisen henkilökohtainen ohjaus - Theseus - Asiaan liittyvät asiakirjat

Kehitysvammaisen henkilökohtainen ohjaus - Theseus

16. huhtikuu 2014 ... Kehitysvammaisen henkilökohtainen ohjaus. Johanna Turunen ... Asiasanat. Kehitysvammaisuus, autismi, soveltava liikunta, personal training ...

opas kehitysvammaisen liikuntaan - Theseus

14. toukokuu 2019 ... siaali- ja terveydenhuoltoalan lainsäädäntö 2017, 303.) ... tapahtuu yleensä isoissa piireissä paareittain, joissa parit vaihtuvat useasti tanssin aikana. (Mälkiä ja Rintala 2002, 247). Tanssin ... Tuleeko napakymppi. Kuva: Lauri ...

Selvitys kehitysvammaisen ja hänen perheensä ... - Theseus

Pulkkinen, Suvi. 2011 Leppävaara ... Pulkkinen, Suvi. Opinnäytetyö. Liiketalouden ... 12.10.2011. http://verneri.net/yleis/arki/kuntoutus/kuntoutusmenetelmia.html.

kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn kuvaus ... - Theseus

26. huhtikuu 2014 ... toimintakyky, psykososiaalinen toimintakyky, kehitysvammaisuus, ... (AAIDD) älyllisen kehitysvammaisuuden määrittely on luonteeltaan ...

lievästi kehitysvammaisen nuoren aikuisen kokemus ... - Theseus

on subjektiivinen oikeus kaikille kriteerit täyttäville vammaisille henkilöille. Laki- uudistus ... 2.2 Älyllisen kehitysvammaisuuden aste ja lievä kehitysvammaisuus.

henkilökohtainen terveysneuvonta verkkoympäristössä - Theseus

4. marraskuu 2010 ... on OmaHyvis-verkkopalvelun koekäyttö terveysneuvonnan välineenä. Teknologian kehitys ja ... Hanke lähti osaltamme liikkeelle syksyllä 2009.

Henkilökohtainen asiakaspalvelu ja pal- velupolku ... - Theseus

Esimerkiksi Winter Open ja Vuokatti Fest, jotka mo- lemmat ovat ... toteutettiin helmikuussa 22.2.2018 ja maaliskuussa 1.3.2018. Haastatteluja saatiin yh-.

Opettajan henkilökohtainen oppimisympäristö Peda.netiin - Theseus

11. toukokuu 2015 ... toyhteiskunnan muuttuvia oppimishaasteita. Avainsanat konnektivismi, lähikehityksen vyöhyke, opettajat, Peda.net,. PLE, PLN, RSS, web 2.0, ...

valtion maksullisen toiminnan ohjaus ohjaus- ja toimeenpanoteorian ...

10. joulukuu 2015 ... Valtion maksupolitiikka, joka sisältää valtion maksullisen toiminnan, sisältyy ... toimintapolitiikka (policy) ja toimintapolitiikkaa seuraa toimeen-.

ohjaus itsehoitoon - Theseus

Imodium 2 mg tabl, kalvopääll. Imodium 2 mg tabl, suussa hajoava. Kyypakkaus 50 mg tabl. Para-tabs 1 g tabl. Para-tabs 500 mg tabl. Pronaxen 250 mg tabl ...

ensisynnyttäjän ohjaus varhaisraskauden ... - Theseus

Sivut. 53 s. liitteet 6 s. Page 4. ABSTRACT. LAHDENSIVU, HÄMEENLINNA. Degree Programme in Nursing.

flimmeripotilaan ohjaus sairaalassa - Theseus

Sydän on nyrkin kokoinen, kiilamainen vahva elin ja se sijaitsee ... huomattavasti proarytmian riskiä, jos potilas käyttää samaan aikaan nesteenpoistajaa eli.

karelia-ammattikorkeakoulu gsm-ohjaus - Theseus

11. huhtikuu 2015 ... Autotarvike Oy. 2015. Eberspächer asennusohjeita. http://www.autotar- vike.fi/eberspacher-asennusohjeita.html. 18.3.2015. Eeperi. 2015.

RASKAUSDIABEETIKOIDEN OHJAUS NEUVOLASSA - Theseus

Sokerirasituskokeen viitearvot ovat: paasto 5,3 mmol/l, tunnin arvo 10,0 mmol/l ja kahden tunnin arvo 8,6 mmol/l. Sokerirasituskoe kertoo epäillyn ras-.

Ohjaus ja arviointi liikenneopettajan ... - Theseus

kenneopettaja joita työtehtäviä hän on tehnyt autokouluissa ja ammatilli- ... Lappalainen Opetushallituksesta, puheenjohtaja Antero Peiponen Suomen ...

Opiskeluhyvinvointityö ja opintopsykologinen ohjaus ... - Theseus

that support student wellbeing at JAMK University of Applied Sciences. These ... kertaus. Opintojakson ja luki-testauksen järjestämisestä vastaa kielikeskus.

tulevaisuusorientoitunut opiskelijan ohjaus ... - Theseus

25. syyskuu 2017 ... Winha-ohjelmassa opiskelijalla ei ollut oikeuksia oman ... 2016 – 2020. https://www.saimia.fi/fi-FI/esittely/strategia. Taajamo M. & Puukari S.

pyöröpöydän ohjaus omronin logiikalla - Theseus

4. marraskuu 2015 ... Sähkökaappi on kiinnitet- ty toisen pyöröpöydän kylkeen kiinni. Yhteen pyöröpöytään kuuluu taso ja sitä pyörittävä moottori ja vaihde, ...

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan ohjaus ... - Theseus

Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 38 ... löiden kesken riippuen mm. siitä, miten avoin AMK on ammattikorkeakoulun sisällä organi- soitu.

kilpirauhassyöpää sairastavan potilaan ohjaus - Theseus

Kilpirauhasessa esiintyviä kasvaimien eri tyyppejä ovat papillaarinen, fol- likulaarinen ja medullaarinen sekä anaplastinen. Lisäksi kaikista syöpä- muodoista on ...

tavaraterminaalin valaistus ja valaistuksen ohjaus - Theseus

2. toukokuu 2017 ... Valovirran yksikkö on lumen, joka puolestaan kuvaa valon määrää alueella. Sama valovirta ... Valoteho (lux). Valoteho(lux). Valoteho(lux) ...

OHJAUS JA KOMMUNIKOINTI IÄKKÄÄN KAIHIPOTILAAN ... - Theseus

26. huhtikuu 2010 ... pimeässä, saattaa hyvänä apuna ajan näkemisessä olla projektiokello, jonka numeronäy- tön voi heijastaa näkymään katossa tai seinällä.

rintojen omatarkkailu -ohjaus yläkoululaisille - Theseus

8. marraskuu 2019 ... oikeat vastaukset, ja kannustettiin sekä kehuttiin osallistujia oikeista vastauksista. ... (Soteli)/Opinnaytetyoprosessi/Opinnaytetyon-hallinta.

Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) ja potilaan ohjaus - Theseus

epävarmaksi, koska ALS:n varma diagnoosi edellyttää kolmea asiaa; alemman motoneuronin vaurion osoittaminen, ylemmän motoneuronin vaurion ...

Selän luudutusleikkauspotilaan preoperatiivinen ohjaus - Theseus

Ahtauma kehittyy, kun selkärangan kuluneet luut yhdistettynä selkäydinkanavan nivelsiteisiin alkavat painaa ydinkanavaa tai hermojuurikanavan hermojuuria.

verenpainetautia sairastavan potilaan ohjaus ja ... - Theseus

12. syyskuu 2016 ... Korkean ja matalan verenpaineen oireet, seuraukset ja hallinta . ... valtimoiden seinät ovat kimmoisat, nousee yleensä ensimmäisenä alapaine.

masto-finna ja tiedonhankinnan ohjaus - Theseus

2. joulukuu 2014 ... TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Katri Nevalainen. Opinnäytetyö (AMK). Kirjasto- ja ... Finnan paikallisnäkymä MASTO-Finna on ollut Lahden.

sl jalkojen hoidon ohjaus hoitokodissa.pdf - Theseus

Asukkaat saivat kirjalliset ohjeet jalkojen omahoitoon opinnäytetyöntekijän ... Sukan terän pituutta verrataan jalkaterän pituuteen ja ... jon ja tila rajallinen.

lämpöenergiavirtojen ohjaus ja automatisointi suljetun ... - Theseus

Sybimar Oy:n konsepti on suljetun kierron energiaratkaisu, jossa jätteet, hukka- energia, lämpö, ravinteet ja hiilidioksidi hyödynnetään ja kierrätetään energian- ja ...

Jarno Pakkanen Viistesahan liikkeiden ohjaus - Theseus

ka, ohjauspaneeli ja Profibus-kenttäväylä ovat työn tärkeimpiä käsiteltäviä asioita. Asiasanat: takaisinkytkentä, taajuusmuuttaja, pulssianturi ...

lääkehoidon ohjaus syöpäpotilaan kivun hoidossa - Theseus

29. huhtikuu 2019 ... Savonia-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajien tutkinto-ohjelmaan kuuluu Keskeisten sairauksien lääkehoito -opintojakso. Sen ...

Tunnista psykoosi: Työikäisen psykoosipotilaan ohjaus ... - Theseus

aistimukset ja harhaluulot sekä suhteuttamisharhaluulot ja merkityselämykset. Harha-aistimuksia eli hallusinaatioita ovat erilaiset kuuloelämykset, puheen.

karelia-ammattikorkeakoulu ms-tautia sairastavan ohjaus ... - Theseus

kulmaveitsiä ja kumisia purkinavaajia. ”… kaikkein suurin oire on kyllä varmaan väsymys…” Kaikki haastatteluun osallistuneista kokivat fatiikin, tasapainon ...

Varasto-ohjaus osana yrityksen taloudenhallintaa - Theseus

Kaupintavarasto on varasto, joka on myyjän omistuksessa ja hallinnassa. Tuote siirtyy käyttäjän haltuun, kun se otetaan käyttöön kaupintavarastosta. Tuote las-.

virtsainkontinenssia sairastavien naisten saama ohjaus ... - Theseus

Etenkin riskiryhmään kuuluvia tulisi rohkaista virtsainkontinenssin ehkäisyyn ja itsehoitoon. Asiasanat: virtsainkontinenssi, terveydenhoitajat, ohjaus, elämänlaatu, ...

Näytteenotto ja potilaan ohjaus – opas hoitajille - Theseus

1. toukokuu 2014 ... 6 Potilaan ohjaus näytteenotossa ja siihen valmistautumisessa . ... sessa verikoetta otettaessa käytetään aina 70–80%:sta etanolia tai isopropa ...