VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

3. toukokuu 2017 ... Sosiaalipsykologia. Sosiologia ja ... Sosiaalityö. Sosiaalipsykologia ... työllistymiseen 5 vuotta valmistumisen jälkeen. Tiedekunnasta ...

VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT - Asiaan liittyvät asiakirjat

VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

3. toukokuu 2017 ... Sosiaalipsykologia. Sosiologia ja ... Sosiaalityö. Sosiaalipsykologia ... työllistymiseen 5 vuotta valmistumisen jälkeen. Tiedekunnasta ...

FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

3. toukokuu 2017 ... Tärkeää huomata: tässä raportissa farmaseutit ja proviisorit ovat ... Yliopistoraportin lopussa on koottuna keskeisiä nostoja koulutuksen ...

Informaatioteknologian tiedekunnan esittely

11. joulukuu 2019 ... Kauppatieteiden maisteri, 120 op ... Kyberturvallisuuden maisteriohjelma, 120 op ... Kyberturvallisuuden maisteriohjelman tavoitteena on.

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN ...

3. toukokuu 2017 ... Tietojenkäsittelytiede. Tietojenkäsittelytiede. Bioinformatiikka ... erilaiset tekijät ovat vaikuttaneet työllistymiseen 5 vuotta valmistumisen jälkeen.

tiedekunnan ohjeita vastaväittäjälle - UEF

suomeksi tai englanniksi ... Väitöstilaisuudessa väittelijä, kustos ja vastaväittäjä käyttävät frakkia ja tummia ... Väittelijän alkajaisesitelmä, lectio praecursoria. 3.

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan

Tämä yleinen ohje on tehty käytettäväksi Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan ... Jyväskylän yliopisto: Kasvatustieteellinen julkaisematon pro gradu -.

IT-tiedekunnan opetuksen ja ohjauksen kehittäminen ...

14. maaliskuu 2016 ... Etäopiskelukäytänteet, joustavuus ja kesäopinnot auttoivat opiskelijoita etenemään hyvin opinnoissaan. Opettajat ja muu henkilöstö sai laajalti ...

kirjoitusohjeet lääketieteen tiedekunnan opiskelijoille - UEF

15. huhtikuu 2013 ... lainen kriittinen eli kommentoitu referaatti sisältää kirjoittajan kannanottoja ... Sekä objektiivisen että kriittisen referaatin pohjana voi käyttää ...

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTO ...

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta koostuu kolmesta laitoksesta: fysiikan ja matematiikan laitos kemian laitos tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen ...

Liikuntatieteellisen tiedekunnan ohjauksen toteuttamissuunnitelma

30. toukokuu 2017 ... TEEMAT: Maisterivaiheen valinnat, akateemisten opiskelutaitojen kehittyminen, ... Maisterivaiheen 1. vuosi ... Opintotuki, talousneuvonta.

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNNAN TÄYDENTÄVÄ ...

19. elokuu 2009 ... kirjoitusohjeessa, joka on saatavilla POPissa (www.tut.fi/pop > Opiskelu >. Opinnäytetyöt > Diplomityö > Opinnäytetyöohje > TTY:n ...

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN ... - Turun yliopisto

12. elokuu 2019 ... Turun yliopisto | Lääketieteellinen tiedekunta ... Tervetuloa Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Dekaani Pekka Hänninen ja ...

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ... - Turun yliopisto

19. kesäkuu 2019 ... Non sine laude approbatur Työssä on puutteita ilman niitä riittävästi kompensoivia eri- tyisansioita. Cum laude approbatur Työ on hyvä ...

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto § 5 23.01.2019 ...

23. tammikuu 2019 ... tehtäväntäyttöseloste dosentti Matti Reinikaisen kutsumiseksi ... Matti Reinikainen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 1996 ...

FARMASIAN TIEDEKUNNAN OPINNÄYTETYÖN LAATIMISOHJEET

Farmaseutin tutkinnon kypsyysnäytteen kirjoittamisesta ohjeistetaan erikseen kypsyysnäytteen kirjoitusohjeissa (ks. LIITE 3). 3.6. Lopputyön arviointi. Lopputyö ...

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto § 13 30.05.2018 ...

30. toukokuu 2018 ... Erilliset erityisopettajan opinnot hän suorittanut vuonna ... Karhu on tohtorikoulutettava Jyväskylän ... Erityisopettajan työn ohella hän on.

Terveystieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja ... - UEF Kamu

Filosofian maisterin ja terveystieteiden maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen pohjana on alempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus.

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ...

sivuaineiden opinto-opas. 2018–2019 ... kaisesti tämä mahdollisuus on nyt myös Lapin yliopistossa. ... sekä Oulun yliopiston Giellagas-Instituutin kanssa.

Informaatioteknologian tiedekunnan opinto-opas - Jyväskylän ...

Kurssista vastaa matemaattisen mallintami- sen konsortio, jota koordinoi TTY. ... Katso myös https://www.jyu.fi/kampuskartta ja https://www.jyu.fi/rakentaminen. 217.

TEOLOGIAN TYYLI 22.11.2017 Teologisen tiedekunnan ...

22. marraskuu 2017 ... Helsingin yliopisto. Sirviö, Oskar (2017). Raamattutieto evankelis-luterilaisen uskonnon ylioppilaskokeissa vuosina. 2006–2015. Pro gradu - ...

farmasian tiedekunnan opinnäytetyön laatimisohjeet - HY-Wiki

Farmaseutin tutkinnon kypsyysnäytteen kirjoittamisesta ohjeistetaan erikseen kypsyysnäytteen kirjoitusohjeissa (ks. LIITE 3). 3.6. Lopputyön arviointi. Lopputyö ...

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinto-opas - University of ...

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opinnot suoritetaan yliopistojen tutkinnoista annetun ... yksikkö (Helsingin yliopiston mikrobiologian keskus). ... seminaareista pyydetään läsnäolotodistus seminaarin pitäjältä tai järjestäjältä.

9.5.2019 Taiteiden tiedekunnan ... - Lapin yliopisto

9. toukokuu 2019 ... Tommi Seppänen suorittanut hyväksytysti 25.4.2019. Tutkielma: Tukia Roosa-Maria: ”Selfiet nuorten silmin: Fenomenografinen tapaus-.

lääketieteellisen tiedekunnan johdantopäivät 6.8 ... - Turun yliopisto

12. elokuu 2019 ... Dekaani Pekka Hänninen ja opetusvaradekaani Sanna Salanterä. 10:45 – 11:15. Opiskelu Biolääketieteen laitoksella. Professori Sari Mäkelä.

8.3.2019 Taiteiden tiedekunnan ... - Lapin yliopisto

8. maaliskuu 2019 ... taina 14. päivänä maaliskuuta 2019 klo 13.15 taiteiden tiedekunnan ko- ... Väitöskirjatyön taiteellinen osuus on nimeltään Muuttolintu, Pisara, ...

7.9.2018 Taiteiden tiedekunnan ... - Lapin yliopisto

7. syyskuu 2018 ... 12.06.2018 Minttu Ypyä. 13.06.2018 Juulia ... 13.06.2018 Suvi Eskonniemi ... Kuvataidekasvatuksen opiskelija Minttu Ypyän kuratoima Liste-.

Teknillisen tiedekunnan sivuainekokonaisuudet - Vaasan yliopisto

AUTOMAATIOTEKNIIKAN SIVUAINE DI-OPISKELIJOILLE 25 OP. Valitse seuraavista ... AUTO3050 Fysiologinen psykologia. 5. TITE3070 Analysis and Design ...

6.9.2019 Taiteiden tiedekunnan ... - Lapin yliopisto

6. syyskuu 2019 ... taiteen kandidaatti, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma. 23.05.2019 Katariina Haavisto. 18.06.2019 Johanna Keränen. 19.06.2019 Vilma ...

oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeen arvosteluperusteet 2017

VALINTAKOE 24.5.2017. OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN. VALINTAKOKEEN ARVOSTELUPERUSTEET 2017 ...

farmasian tiedekunnan opinnäytetyön laatimisohjeet - Helda

jokaisessa ruukussa oli neljä samassa kasvuvaiheessa olevaa kasvia, jotka ... lajit olivat tummarusokki, maahumala (Glechoma hederacea L.), piharatamo,.

jyväskylän yliopisto liikuntatieteellisen tiedekunnan opinto-opas ...

Lukijalle. Tämä opas on tarkoitettu liikuntatieteellisen tiedekunnan liikunta- ja terveystieteiden koulutusalo- jen sekä maisteriohjelmien ... Opinto-opas löytyy myös osoitteesta http://www.jyu.fi/sport/opiskelu. ... osaa kuvata uuden gerontologisen tiedon tuottamisen periaatteet ... Publication of the Karelian Research Institute 13.

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ...

Tekstin tasaus ja tavutus: Kirjallisissa töissä käytetään molempien reunojen tekstin tasausta ja tekstin tavutusta. 2 Kirjallisen työn rakenne. Kirjallinen työ noudattaa ...

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinto ... - Opiskelijan ohjeet

merosarja, joka näkyy opiskelijakortissa, läsnä- olotodistuksessa sekä opintosuoritusotteessa. Ilmoittautuminen yliopistoon. 6. HELSINGIN YLIOPISTO.

kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas - Lapin yliopisto

1. elokuu 2018 ... Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Lapin yliopistossa opettajan pedagogi- set opinnot sisältyvät kasvatustieteiden tiedekunnassa luokanopet ...

kasvatustieteiden tiedekunnan oppi- ja keveko ... - Turun yliopisto

Kasvatustieteiden tiedekunnassa yleisimmin suoritettava tohtorintutkinto on kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT). Tiedekunta voi myöntää myös filosofian ...

Kasvatustieteiden tiedekunnan vapaat sivuaineet - Oulun yliopisto

4. helmikuu 2019 ... paikkaa, Lapin yliopiston opiskelijat 3 paikkaa) ... Oulun yliopisto. Avoimen yliopiston toteutuksena. 2019-2020. – A791404 Terveystiedon ...