Kuituverkon rakentamis- menetelmät

14. tammikuu 2014 ... kaivaminen, louhinta, asennus pylväisiin, tien alitukset, vesistön ylitykset). Liityntä- ja ... Kaivaminen tapahtuu kaivinkoneella, jolla tehdään noin ...

Kuituverkon rakentamis- menetelmät - Asiaan liittyvät asiakirjat

Kuituverkon rakentamis- menetelmät

14. tammikuu 2014 ... kaivaminen, louhinta, asennus pylväisiin, tien alitukset, vesistön ylitykset). Liityntä- ja ... Kaivaminen tapahtuu kaivinkoneella, jolla tehdään noin ...

rakentamis- ja korjaamistapaohjeet asemanseutu ... - Akaan kaupunki

26. huhtikuu 2011 ... vaakalauta, ylhäällä peiterimalaudoitus. säilytettävä. ei saa eristää ulkopuolelta pintakäsittely, väritys peittomaalaus, vaaleat sävyt ikkunat ja ...

Alimmat suositeltavat rakentamis- korkeudet Varsinais ... - Doria

keskimäärin kerran 50 vuodessa esiintyviin tulva- ... tä varten, Kokemäenjoen keskiosan ja Porin alueen ... on tulva-asiat nostettu esiin, kuten myös ympä-.

Osallistavat menetelmät

Aluksi on kuitenkin syytä vielä määritellä mitä osallistavat menetelmät ovat. Osallistavien menetelmien käyttö on lähtenyt kehitysyhteistyöstä, mutta menetelmiä ...

numeeriset menetelmät

4.10 Trigonometrinen approksimointi ja interpolointi . . . . . . . 106 ... valittuja kantafunktioita {φi(x)}, kyseessä on lineaarinen approksimaatio: ˜f (x) = ∑n i=1 ciφi(x) ...

Rintakuvantamisen uudet menetelmät

8. lokakuu 2012 ... 3D-tekniikoiden kehittymisestä sekä mammografia- että ... Kliinisessä mammografiassa tärkein käyttöai- ... Jo tämän lyhyen kokemuksen.

Rakennetekniikan Numeeriset Menetelmät

282. 13.2.3 Kuoren muodonmuutokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282. 14 Jännitysten laskennasta. 287. 14.1 Ekstrapolaatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.

Ohjelmointi ja tilastolliset menetelmät - SYK

16. tammikuu 2013 ... sain tilanteissa olla varsin yllättäviä sivuvaikutuksia. ... ritodennäköisyys koostuu tällöin niistä priorin r arvoista, jotka täyttävät kaikki nämä ehdot ...

TYÖTERVEYSHUOLLON MENETELMÄT LIIKUNTAAN ... - JYX

8. lokakuu 2016 ... Kaikista mittauksista muodostettiin kehon kuntoindeksi. ... ja viskeraalirasvan osuudet kehon painosta (www.inbody.fi). ... Oulun yliopisto.

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja ... - UEF

JHS 179 kokonaisarkkitehtuuri- kehys pohjautuu TOGAF arkkitehtuurikehykseen. JHS 179 kokonaisarkkitehtuurikehys on julkaistu 2011 ja sen julkaisija on ...

Tilastolliset menetelmät: Varianssianalyysi

Kaksisuuntainen varianssianalyysi. 22. ... KAKSISUUNTAISEN VARIANSSIANALYYSIN PERUSASETELMA ... KAKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI JA ...

osallistavat menetelmät - KSL-opintokeskus

Käytännön harjoitteita toiminnan alkuun. Osallistavat menetelmät ryhmän toiminnassa. Osallistava arviointi. Kysymyksiä avuksi arviointiin. Menetelmiä arviointiin.

Tilastolliset menetelmät: Johdanto

Aritmeettinen keskiarvo, Box and Whisker -kuvio, Frekvenssi, Frekvenssijakauma,. Geometrinen keskiarvo, Graafinen esitys, Hajontaluku, Harmoninen keskiarvo ...

Nuorisotutkimuksen menetelmät (5524031)

15. tammikuu 2013 ... Opintojakson kuvaus. Nuorisotutkimuksen menetelmät -opintojakso koostuu viidestä nuorisotutkimuksen metodologiaa eri näkökulmista ...

sähköisen kyselytutkimuksen menetelmät - Theseus

Tutkimus on- nistui teknisesti. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että Vaasan Seppälän. Valokuvaamon asiakkaat ovat pääasiassa tyytyväisiä yrityksen ...

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät ... - Julkari

Terveyskyselyn perusteella voidaan valita laajempia kysely- ... Opiskeluterveydenhuollossa MDQ:n käyttö on suositeltavaa, jos opiskelijalla on esiintynyt.

Kuntoutujien kokemustutkimuksen menetelmät - Journal.fi

... ja kehittämistyössä. SUSANNA HYVÄRI, PÄIVI RISSANEN ... mus- ja kehittämistyön tekijöinä (Rissanen 2007,. Salo ja Hyväri ... väitöskirjan käsikirjoitus 2014.

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet

... Kari Hiekkanen, Irmeli Luukkonen, Ilkka Sam- melvuo, Ilkka Melleri, Yong Han. Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet. Kehikot ...

Tilastolliset menetelmät: Lineaarinen regressioanalyysi

Sanomme, että yhtälö määrittelee selitettävän muuttujan y regressiomallin selittävän muuttujan x suhteen. ... Estimoidun regressiosuoran yhtälö on.

Tilastollinen päättely 6. Bayeslaiset menetelmät

Bayeslaiset tilastotieteilijät ovat tehneet tähän sen vastahuomautuksen, että tutkijalla on joka tapauksessa joitakin ennakkokäsityksiä tutkimustilanteesta ja on ...

Valesokkelin korjaamisen eri menetelmät - Theseus

Terästassu asennetaan runkotolpan alle ja tassun alaosan alle laitetaan sokkeli- kaista. Kierretanko keskitetään mahdollisimman keskelle runkotolppaa ja ...

SAIPPUAN VALMISTUKSEN ERI MENETELMÄT JA NIIDEN ...

20. toukokuu 2010 ... Ohjaajaltaan saippuan valmistus vaatii paljon perehtymistä ja harrastuneisuutta. ... koska saippuaa ei voi valmistaa ilman lipeää. Nimityksellä ...

Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja prosessi

11.4.2012. © Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu ©. Ennakoinnin ja ... ennakointiverkosto. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta. 11.4.2012 ...

Miesryhmäohjaajan pedagogiset menetelmät ryhmätyöskentelyssä

29. helmikuu 2016 ... MIEHINEN JUTTU- nuorten miesten ja aikamiesten terveyden ... Miestyön ydin on tukea miestä: mies nähdään arvokkaana ja toimija kokee ...

KÄYTETTÄVYYSTUTKIMUKSEN MENETELMÄT Saila Ovaska ...

Saila Ovaska, Anne Aula ja Päivi Majaranta. 3.3.3. Teemahaastattelu. ... aste. Riippuu tutkimuksen näkökulmasta. Pääpiirteiden ymmärtäminen. Riippuu.

Taimenen kutupesälaskenta – menetelmät ja ... - Jukuri

kentavälineistöön kuuluu myös kahluuhousut, tukeva mittatanko-kahluusauva, vedenkestävät muistiinpanovälineet sekä tarvittaessa polaroidut aurinkolasit.

Varhaiskasvatuksen menetelmät sveitsiläisessä ... - Trepo

2. joulukuu 2017 ... Esiopetusryhmän lapset saivat suorittaa erilaisia työtehtäviä myös muun peda- ... (lukujärjestys, tiedotteita perheille, valokuvia, piirustuksia, värityskuvia, opettajan ... etikettipaperit, jossa on vaikka tähtiä tai jouluisia kuvioita ja ...

Tilastolliset menetelmät: Lineaarinen regressioanalyysi - TKK

kollineaarisuus, sitä itsenäisempiä ovat selittäjät selitettävän muuttujan käyttäytymisen selittäjinä. Jos selittäjät ovat multikollineaarisia, ne selittävät jossakin ...

Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät - Survo

mistä kiinnostunut tilastotieteilijä. Kirjan aiheet ... Soveltavana tilastotieteilijänä olen kiinnostunut eri alojen tutki- ... olla vain tilastotieteilijöiden varassa. Tarvitaan ...

Menetelmät, kokeet, koneet - Poesia

yliopisto (yliopiston rehtorin rahoitus); Jyväskylän yliopistosäätiö (fi- losofian tohtori ... Katseesi aivan kuin sormeni olisivat silmät täällä jossakin. Teot kädestä ... verrattuna anagrammi on elementaarisin, koska se toimii pienimmän mahdollisen ...

VIULUNSOITON ALKEISOPETUKSEN MENETELMÄT ... - Helda

17. helmikuu 2016 ... selvää, että Wieniawskin kaltainen suuri viuluvirtuoosi on jättänyt ainutlaatuisen leiman. Venäjän viulunsoiton historiaan ja hänellä on ollut ...

taidelähtöiset ja toiminnalliset menetelmät ... - Kansalaisfoorumi

Around Ai Weiwei: näyttely CAMERA-valokuvakeskuksessa Torinossa, Italiassa. Harjoituksen tarkoitus ja tavoitteet. 1. Kasvattaa kulttuurista itsetietoisuutta ja ...

Taloustieteen matemaattiset menetelmät - MyCourses

10. heinäkuu 2017 ... ... sen muotoon: Ax = b. ∗Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, taloustieteen laitos. 1 ... jo ratkoneet, ja saamme. H (x) = −[Dy(F(x,H(x)))]. −1.

Avausteoria ja avausten opiskelu MENETELMÄT

2000, http://www.shakki.net/antti/2000/valm00/luento4.htm. Jussi Tella, Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen, Suomen Shakin artikkeli v. 2000, Suomen ...

KOKEELLISEN TUTKIMUKSEN TILASTOLLISET MENETELMÄT

30. lokakuu 2018 ... REM-unesta herätessä ihmiset muistavat usein unia ... lisääntymistä myöhemmin. • Etanoli ja levottomat ... REM-uni liittyy unien näkemiseen.

Vuorovaikutteiset ja osallistavat menetelmät liikennejärjestelmä

Jokaisen menetelmän lopussa on koontitaulukko. Johtopäätökset-osiossa on listattu vuorovaikutteisen ja osallistavan suunnittelun huomioita sekä visualisoitu ...