migreeniä sairastavien hoitajien kokemuksia ... - Theseus

kuten näkökenttäpuutos tai sahalaitakuviot, puheen häiriöt ja halvausoireet. ... miehen silmissä verrattuna työyhteisön muihin jäseniin, mikä heikensi työhyvin-.

migreeniä sairastavien hoitajien kokemuksia ... - Theseus - Asiaan liittyvät asiakirjat

migreeniä sairastavien hoitajien kokemuksia ... - Theseus

kuten näkökenttäpuutos tai sahalaitakuviot, puheen häiriöt ja halvausoireet. ... miehen silmissä verrattuna työyhteisön muihin jäseniin, mikä heikensi työhyvin-.

endometrioosia sairastavien kokemuksia kipua ... - Theseus

Tyypillisin kipuoire on vaikeat kuukautiskivut. Kipuoireet pahenevat ... noin 10 %:lla naisista. Endometrioosia sairastava nainen hakeutuu usein hoitoon kipujen.

hoitajien kokemuksia aggressiivisesti käyttäytyvien ... - Theseus

5. huhtikuu 2018 ... Otsa-ohimolohkorappeumat jaetaan kolmeen päätyyppiin. ... Otsa-ohimolohkon rappeuma aiheuttaa estottomuutta ja ... kipeä ja ihan vaan.

hoitajien kokemuksia kehitysvammaisten asukkaiden ... - Theseus

20. lokakuu 2014 ... Kukkakauppa Ruusunen. Suonenjoki. Henkilökohtainen tiedonanto 18.10.2014. Kirkkohallitus i.a. Sairaalasielunhoidon periaatteet 2011. Viitattu ...

Anne-Marie Tuisku HOITAJIEN KOKEMUKSIA ... - Theseus

In co-operation was Ruskakoti which provides housing and nursing services for elderly people in Pori. Employees of. Ruskaoti were interviewed for the research.

syöpää sairastavien potilaiden kokemuksia raahen sisätauti - Theseus

disease policlinic and Oulu´s cancer and hematology policlinic. Supervisor(s): ... Apuvälineitä voi olla mm. peruukki, rintaproteesi, tai rollaattori. Apuvälinei-.

HOITAJIEN KOKEMUKSIA OSAAMISESTA, KOULUTUKSESTA JA ...

3. kesäkuu 2019 ... Hoitotyön osaaminen elämän loppuvaiheen hoidossa ........................................ ... maksakirroosi ja sydämen sairaudet, jotka johtavat kuolemaan.

Hoitajien kokemuksia perhehoitotyöstä Lapin ... - Core

tutkimuksemme kohdistuu psykiatrian klinikka osasto 4:lle. ... Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lääkärin lähete. Sairaala- hoito on yleensä ...

munuaisten vajaatoimintaa sairastavien ... - Theseus

Tekijät: Kirsi Kärkkäinen, Riikka Juntunen ... Opinnäytetyöprojektimme toteutui yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) ... Näkyy tuoli/sänky, kone ja.

HOITAJIEN JAKSAMINEN MIELENTERVEYSTYÖSSÄ - Theseus

22. marraskuu 2010 ... Forssa. Työn nimi. Hoitajien jaksaminen mielenterveystyössä. Tekijät. Tiina Puosi ja Marika ... Minä mielenterveystyön tekijänä. Edita Prima.

kouluterveydenhoitajat lastenreumaa sairastavien lasten ... - Theseus

Seronegatiivisen polyartriitin aiheuttamat oireet ovat hyvin samankaltaisia kuin harvoihin niveliin kohdistuvassa taudissa. Lapsella esiintyy raajan ontumista, ...

ei – sydänperäistä rintakipua sairastavien profilointia - Theseus

4. huhtikuu 2017 ... elimistön luisia rakenteita kuten kylkiluut ja rintaranka. Kaikki kudokset ja elimet voivat olla rintake- hällä tuntuvan kivun taustalla, mutta eri ...

helsingin diakonissalaitoksen hoiva oy:n hoitajien ... - Theseus

22. marraskuu 2019 ... ABSTRACT. Ari Hartikainen, Johanna Raitio. Helsinki Deaconess Institute Hoiva Oy nurses' experiences of Resident Assessment. Instrument.

virtsainkontinenssia sairastavien naisten saama ohjaus ... - Theseus

Etenkin riskiryhmään kuuluvia tulisi rohkaista virtsainkontinenssin ehkäisyyn ja itsehoitoon. Asiasanat: virtsainkontinenssi, terveydenhoitajat, ohjaus, elämänlaatu, ...

Hoitajien kokemus omasta haavanhoito-osaamisestaan ... - Theseus

14. lokakuu 2018 ... ennakoi sen että antaa kipulääkitystä, antaa puudutusgeelit ja puudutussuihkeet vaikuttaa tarpeeksi kauan ja pitää taukoa…” Eri ...

hoitajien päihdeosaaminen pohjois-kymen sairaalan ... - Theseus

17. toukokuu 2016 ... Amfetamiini ja muut stimulantit sekä ekstaasi nostavat verenpainetta. Mikäli potilaalla on erityisen alhainen hengitystiheys voi sekin olla merkki ...

Hoitajien valmiudet potilaan liikkumisen rajoittamiseen ... - Theseus

erilaiset pöydät, magneettivyöt ja raajasidokset. (Valvira 2015.) Lepositeet ovat hihnoja tai remmejä, jotka ovat kiinni sängyssä. Potilan makaa se- lällään ja ...

Kokemuksia Työkykypalvelusta - Theseus

18. elokuu 2019 ... Tekijä(t). Korhonen, Johanna. Julkaisun laji. Opinnäytetyö ... maa, joita ovat lääketieteellinen malli, tasapainomalli ja kolmantena integroitu.

hermovauriokipupotilaiden kokemuksia ncs ... - Theseus

Vuosi 2017. Ohjaaja. Raija Seppänen ... Vuosi 2017. Supervisor ... 17.3.2017 http://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Opinnaytetyoprosessi/SoTeLi/Opinn.

Safewards kokemuksia 2019.pdf - Theseus

15. maaliskuu 2019 ... 35/2016. Toim. Kärkkäinen, J. Helsinki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 3, 9, 10, 26. Viitattu 4.1.2019. https://www.julkari.fi/bitstream/han ...

hemodialyysipotilaiden kokemuksia ruokavaliosta ja ... - Theseus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hemodialyysipotilaiden kokemuksia ... lisäkilpirauhasen liikatoiminta voivat aiheuttaa iho-oireita, kuten ihon kutinaa ja ...

Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia kliinisen ... - Theseus

lopussa ja tuloksissa havaittu asenteiden muutos kielteiseen suuntaan omaksutaan paljolti ohjatun harjoittelun sekä työssäoppimisen aikana. Nämä jaksot ovat ...

Kokemuksia ja mielikuvia leikkausosastosta - Theseus

Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. 4. uudistettu painos. Porvoo: WS Bookwell. Järvinen, P. & Järvinen, A. 2004. Tutkimustyön ...

TAHDISTINPOTILAIDEN KOKEMUKSIA SAAMASTAAN - Theseus

Tutkimuksemme tarkoituksena oli kuvailla tahdistinpotilaiden kokemuksia ... Myöskään metallinpaljastimen läpi kulkeminen ei ole vaarallista ja kaupan va-.

Henkilökunnan kokemuksia ensiapukoulutuksen ... - Theseus

työskentelevän henkilökunnan ensiapukoulutus perustuu, miten koulutus on ... metroasemat sekä raitiovaunut ja metrojunat (Tämä on HKL 2018). ... kalusto, vaaditaan kaikilta raiteilla liikkuvan kaluston kuljettajilta, konduktööreiltä ja ratapi-.

kokemuksia psykomotoriikkaryhmästä päiväkodissa - Theseus

9. marraskuu 2012 ... Avainsanat Psykomotoriikka, aivojumppa, kokonaisvaltainen kehitys. Sivut ... 4.2 Lapsen minäkäsityksen tukeminen psykomotoriikan avulla .

transsukupuolisten naisten kokemuksia ... - Theseus

kuitenkin tyytyväinen saamaansa hoitoon hormonipoliklinikalla. Liian hitaasti. ... En osaa sanoa, miten vertautuisi julkisen hormonipoliklinikkaan. Hyvin.

Päihderiippuvaisten läheisten kokemuksia ... - Theseus

30. toukokuu 2018 ... Työ tehtiin toimeksiantosopimuksena Rehappi OY:lle. Tarve opinnäytetyölle kumpuaa käytännön työn ja havaintojen esiin tuomasta puutteesta, ...

Maahanmuuttajaisien kokemuksia ensikodissa - Theseus

1. marraskuu 2016 ... Helsingin ensi- kodin työntekijöiden kokemuksen mukaan suomalaisten isä-asiakkaiden lisäksi Helsin- gin ensikotiin ohjautuu lastensuojelun ...

PÄIVYSTÄVIEN SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA ... - Theseus

2.2 Päivystävän sairaanhoitajan erikoistumisopinnot ja osaamistavoitteet. 10 ... http://flash.kuntatyonantajat.fi/kvtes-2014-2016/html/#1/z. Luettu 13.9.2014.

lonkkamurtumapotilaiden kokemuksia traumakirurgiselle ... - Theseus

Avainsanat: kirurginen potilas, murtumat, tunteet, tukeminen, kivunhoito. Page 3. 3. Kiljunen, Mari and Kinnunen, Henna. Experiences of Hip Fracture Patients ...

sairaanhoitajien kokemuksia sähköhoidon ... - Theseus

9. lokakuu 2019 ... Aivojen sähköhoitoa eli elektrokonvulsiivista terapiaa (ECT) käytetään mielen- terveyshäiriöiden, kuten masennuksen, skitsofrenian ja ...

ikäihmisten kokemuksia seniorineuvolatoiminnasta ... - Theseus

3. tammikuu 2015 ... Opinnäytetyön nimi: Ikäihmisten kokemuksia ja kehittämisehdotuksia seniorineuvola- toiminnasta ... (Lähdesmäki & Vor- nanen 2009, 18.).

Asiakkaiden kokemuksia välitystilistä - Theseus

26. lokakuu 2010 ... Läntinen sosiaaliasema sijaitsee Haagassa. (Helsingin kaupungin sosiaalivirasto 2009.) Läntinen sosiaaliasema on Helsingin sosiaaliviraston ...

Rajavartijoiden kokemuksia ensiaputilanteissa ... - Theseus

(Rajavartiolaitos 2014h.) Oppilaitos tarjoaa rajaturvallisuusalan koulutusta, meripelastuksen johtamiskou- lutusta, Rajavartiolaitoksen koiratoimintakoulutusta sekä ...

kokemuksia synnytyskivun lievityksestä - Theseus

TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES. Degree programme in ... äitiysjooga-, raskausjooga-, synnytyslaulu- ja hypnoosisynnytyskurssi. Lisäksi tietoa oli.