Uuden Oulun Juhlavuosi 2013 - Oulun kaupunki

31. maaliskuu 2014 ... ympäristössä tapahtuva pyörä- suunnistus ... Sokeri–Jussin Kievarin ulkoterassilla. ... tunnusvärit olivat pinkki ja sininen ja myös logoa käytettiin.

Uuden Oulun Juhlavuosi 2013 - Oulun kaupunki - Asiaan liittyvät asiakirjat

Uuden Oulun Juhlavuosi 2013 - Oulun kaupunki

31. maaliskuu 2014 ... ympäristössä tapahtuva pyörä- suunnistus ... Sokeri–Jussin Kievarin ulkoterassilla. ... tunnusvärit olivat pinkki ja sininen ja myös logoa käytettiin.

Uuden Oulun palvelujen järjestämisohjelma - Oulun kaupunki

4.5.1.1 Sosiaalisesti ja sivistyksellisesti kestävä uusi Oulu................... ... Ennakoivia ja avohoidon palveluita sekä asukkaiden omahoitoa tukevia menetelmiä ... hittäminen, mikä tarkoittaa mm. lisääntyviä mahdollisuuksia uusien palvelukonsep-.

Oulun kaupungin asuntopoliittiset linjaukset 2013 - Oulun kaupunki

17. kesäkuu 2013 ... Oulussa on tarvetta pienille asunnoille, erityisesti kaupungin keskustassa ... KOY Simppulanhaka Oy: omistaa Haukiputaan alueella sijaitsevat kiinteistöt ... vapaata huoneistoa ja Oulun Sivakka Oy vuokraa ja hallinnoi 5 184 ...

Oulun työpaikka-alueet 2013 - Oulun kaupunki

työllistäjä Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus. Oy. Itäisin alue on Ukonkangas kahden yri- tyksen voimin. Työpaikkoja näillä alueilla on yhteensä noin 100.

Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ... - Ymparisto.fi

Hankkeen tarkoituksena on korvata Oulun Energian tuotantokäytöstä poistuvaa ... Oulun kaupunkiseudun suurten työpaikka- ja palvelualueiden välinen, kau-.

Oulun seutu OULUN SEUDUN VIRKISTYS - Oulun kaupunki

31. toukokuu 2010 ... Museovirasto, Paksukumi-Team (maastopyöräilijät), ABC Ratsastajat ry, Ratsastuskeskus Virpitallit, Oulun Matkailumarkkinointi, veneilijät,.

Oulun seudun ja Oulun kaupungin asumistutkimus ... - Oulun kaupunki

Oulun seudulla on pitkään tehty kuntien välistä yhteistyötä maankäytön ja asumisen suunnittelussa. Edellinen asukasbarometri laadittiin seudullisena vuonna ...

Henkilöstöraportti 2013 (pdf) - Oulun kaupunki

OULUN KAUPUNGIN ARVOT JA ... Yli-Iin ja Oulun kaupungin henkilöstö toimi yhdessä orga- ... Oulun Työterveys liikelaitos tuottaa Oulun kaupunkikon-.

Ohjelma 2013 - Oulun kaupunki

16. kesäkuu 2013 ... Komilainen kansanmusiikki- ja tanssiryhmä Pihlajan helmet. 14.6. klo 19.00 ... Tanssi, teatteri, sirkus s. 8 ... Nukketeatteri Sytkyt: Pessi ja Illusia,.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 - Oulun kaupunki

30. kesäkuu 2014 ... nan, etäkonttorin ja Lync-vies- timen käyttöönotot. taloushal- ... osaksi ouka.fi:tä. Julkaistun da- tan päälle ... töön Tilaaja.fi palvelu. Innovatiiviset ...

Hampurilaisten laatu Oulun seudulla 2009–2010 - Oulun kaupunki

teena oli selvittää ravintoloissa, huoltoasemilla ja grilleiltä tarjoiltavien hampurilaisten mikrobiologista laa- tua sekä omavalvonnan toimivuutta. Lisäksi ...

Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden ... - Oulun kaupunki

Säkkilä. Kuittikenttä. Myllymännikkö. Kumiaiskangas. Ratikaisenhaka. Hommalanmetsä. Korpela. Reini. Miiluranta. Pynnö. Palva. Hevonperse. Jänisaro. Säikkä.

Oulun kaupungin koirapalvelujen kehi 2014-2039 ... - Oulun kaupunki

muassa agility, kaverikoiratoiminta, koiranäyttelyt, koiratanssi, metsästys, totte- ... 53 880. 0 €. 10 776. 8. 1347. 900-6100. - x. -. 5. Ladut 1. Kouvola. 43 726. 0 € ... 2017. Kotimetsä. Kaakkuri. Metsokangas x. 2018. Niittyvillanpuisto. Pateniemi.

oulun seudun elinkeinorakenne 1997−2006−2020 - Oulun kaupunki

Yli 50 henkilön rakennusalan yritykset sijaitsevat Oulussa (kartta 4). Tukku- ja vähittäiskaupan alaan (G) kuuluu kaikenlaisten tavaroiden tukku- ja vähittäiskauppa.

Kasvisten mikrobiologinen laatu Oulun seudulla ... - Oulun kaupunki

rusteella viisi (6 %) näytettä, kiinankaali, tomaattilohkot, porkkanaraaste, vihersalaatti ... pestään porkkanat runsaalla vedellä ennen käyttöä, mikäli ne tarjotaan ...

Oulun seudun kuntien asuntopoliittiset linjaukset - Oulun kaupunki

7. lokakuu 2014 ... Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä ... mukaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja toteutetaan asuntotarpeen edellyttämä määrä.

oulun kaupungin kestävän energian ja ilmaston ... - Oulun kaupunki

18. joulukuu 2018 ... of Oulu under the Covenant of Mayors (CoM) ... Kaukolämpö: Oulun Energian Oulun alueelle toimittaman kaukolämmön tuotannon aiheuttama.

Oulun seudun ympäristön tila 2009 - Oulun kaupunki

Kevätöinä tornille voi kuulla myös riekko- ... een kunnista ohjelmassa mukana on 23 koulua ja päiväko- tia. Vihreän lipun käyttöoikeuden saaneita on yhteensä ...

Oulun työpaikka-alueiden arviointi yleiskaavojen ... - Oulun kaupunki

12. huhtikuu 2019 ... FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.4.2019. P37234. © Oulun kaupunki ... Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy. Ylikiimingin ...

oulun seudun työpajojen hyviä käytäntöjä - Oulun kaupunki

Keittiötoiminnot. Upporasvapaispaistaminen. Kohottamattomat leivonnaiset. Munavaahto. Pikaleivonnaiset. Voitaikina. Murotaikina. Asiakaspalvelu Kattaus.

Päiväkotien sisäilmasto ja hygieeniset olot Oulun ... - Oulun kaupunki

ja päiväkotivalvontaa tekevät terveystarkastajat. ... centers in the Oulu region as the group sizes increase ... Työn tilaajana toimi Oulun seudun ympäristötoimi.

Liminka–Oulu kaksoisraide ja Oulun kolmioraide ... - Oulun kaupunki

7. joulukuu 2010 ... Limingan liikennepaikan eteläpäästä km 727 800 ja päättyy Oulun ratapihan eteläpäähän noin ... Meijeri toimi vuodesta 1912 vuoteen 1922.

Oulun kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2016 - Oulun kaupunki

31. lokakuu 2016 ... Yksi näistä kehittämishankkeista on Klubitalo Pönkkä, jonka tavoitteena on edistää osallisuutta ja tasa-arvoa tarjoamalla matalan kynnyksen.

Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2018–2022 - Oulun kaupunki

18. huhtikuu 2017 ... Ouluun valmistuneet asunnot vuosina 2012-2016. 0. 500 ... asunnot. (AO). Rivi- ja pientalo- asunnot. (AR, AP). Kerrostalo- ... Lipporanta. T. 378.

Oulun ilmanlaatu Seurantasuunnitelma 2017 - 2021 - Oulun kaupunki

Infra Oy, Oulun Satama Oy ja Oulun seudun ympäristötoimi. Vuosia 2017 – 2021 koskevan Oulun ilmanlaadun seurantasuunnitelman on laatinut Oulun seudun.

oulun kaupungin tilastollinen vuosikirja 2017 - Oulun kaupunki

suvuosi) vuoden 2017 loppuun mennessä Oulun asukasmäärä on kasvanut noin ... 3.3 VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPEITTÄIN . ... OSAO:n kaikki opiskelijat;oppilaitosmuotoisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on 6 778.

Oulun Nuorten Edustajisto Pöytäkirja Kokous 2/19 ... - Oulun kaupunki

18. helmikuu 2019 ... Mauno Murtoniemi on kysynyt, onko esteellinen, koska toimii Kastellin lukiossa opettajana. Ei estettä. Päätös: Päätetään kummit seuraavassa ...

Business Oulun toimenpideohjelma 2019-2026 - Oulun kaupunki

21. tammikuu 2019 ... Nuorisotyöttömyys- aste. Min 2 kpl. Käynnistyneet. Horizon2020 tai muut EU-rahoitetut kansainväliset yhteistyöhankkeet. 15 M€. Oulun seudun.

Oulun seudun ympäristön tila 2014 - Oulun kaupunki

Pro Agria Oulu ja Oulun maa- ja kotitalo- usnaiset. ve- ja sulfidipitoiset alueet. Paikalliset tahot ovat toteuttaneet ve- siensuojelu- ja vesien kunnostushankkeita.

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 - Oulun kaupunki

30. huhtikuu 2014 ... Oulun Matkailu Oy:stä työryhmään osallistui Janne Soini ja BusinessOulusta Matti Bäckström,. Jyrki Kemppainen ja Pauliina Pikkujämsä sekä ...

Oulun kaupungin talousarvio 2015 ja -suunnitelma ... - Oulun kaupunki

1. tammikuu 2015 ... misteillä reilusti yli sata asemakaavahanketta, joista val- ... 290 400 (1. 293 100 (1. Ensihoidon tehtävät, joista. A-B. C-D. 29 921. 9 761. 20 160.

Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2020-2024 - Oulun kaupunki

27. tammikuu 2020 ... laajentamalla kotitalousvähennys yhtiömuotoisiin ... ta mm. Kaukovainiolle, Ranta-Toppilaan ... väylän ruoppaus parantavat merikuljetus-.

Oulun kaupungin talousarvio 2016 ja -suunnitelma ... - Oulun kaupunki

9. lokakuu 2015 ... taa monikulttuurisuus elämäämme ja tuo lisää kansain- välisyyttä myös ... 7.9.2015 ja sitä esiteltiin yleisöti- laisuuksissa keskustassa ...

Oulun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointi ... - Oulun kaupunki

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu . ... Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu . ... Oulun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa, johtaa ja ...

Oulun kaupungin talousarvio 2017 ja -suunnitelma ... - Oulun kaupunki

10. lokakuu 2016 ... syn edetessä. Oulun kaupungissa on tapahtunut elinkeinoelämän raken- nemuutos, jolla on ollut vaikutusta ansiovero- ja yhteisö- verotuloihin.

Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen - Oulun kaupunki

la keskustan saavutettavuutta pyörällä, keskusta-alueen läpikulkuyhteyksiä ja pyöräilyn ... teisten rengastelineiden käyttöä, koska ne eivät tue pyörää riit- tävästi ...