Allasvesitestaajat - Valvira

18. joulukuu 2019 ... Hyvoninkatu 1, 24240 Salo. Puh. 044 7704 636. Kulju Eija [email protected] Turun ammattikorkeakoulu. Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku.

Allasvesitestaajat - Valvira - Asiaan liittyvät asiakirjat

Allasvesitestaajat - Valvira

18. joulukuu 2019 ... Hyvoninkatu 1, 24240 Salo. Puh. 044 7704 636. Kulju Eija [email protected] Turun ammattikorkeakoulu. Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku.

Valvira

30. huhtikuu 2018 ... Terveyden Tuottajat Oy c/o Silmäasema Fennica Oy, Silmäasema ... Siilinjärvi. (OID-tunnus 1.2.246.10.22769830.10.211). Kuiluntie 2.

Talousvesitestaajat - Valvira

1 (13). 18.12.2019 [email protected] PL 210, 00531 Helsinki. Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki ... Valurinkuja 1 E 65 ... Hyvoninkatu 1, 24240 Salo. Puh.

Untitled - Valvira

Haminan Vesi. Hangon vesi- ja viemärilaitos ... Hämeenlinna ja. Hattula. Imatra. Turenki. Jokioinen. Järvenpää. HSY Vesi. HSY Vesi ... Imatran Vesi. Janakkalan ...

ja terve - Valvira

30. marraskuu 2010 ... Turun eReseptin pilotissa käytössä olevat Valviran toimikortit vaihdetaan VRK:n kortteihin pilottikäytön laajenemisen päätyttyä keväällä 2011.

Potilasasiakirjoista - Valvira

Mitä tietoja tulee merkitä potilastietojen luovuttamisesta (Potilasasiakirja-asetus. 21 §)?. • Mitä tietoja? • Koska? • Kenelle? • Kuka luovutti? • Luovutuksen ...

Uimavesiasetuksen soveltamisopas - Valvira

tuminen saattaa aiheuttaa ruoansulatuskanavan oireita, kuumetta sekä ihon, ... aiheuttavan järvisyyhyä, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on annet-.

Talousvesiasetuksen soveltamisohje - Valvira

15. toukokuu 2018 ... Tankeista toimitetun veden laadun on täytyttävä siinä kohdassa, jossa vesi otetaan tankista. Valviran ... sesti, koska veden on täytettävä talousveden laatuvaatimukset pakkaus- hetkellä. Evira on ... Suodatus väriluku, sameus ...

Adoptio ja nuoruusikä - Valvira

26. tammikuu 2016 ... Myöhäinen adoptio vähentää ... Adoptio tulee läpi kaikkeen lapsen reagointiin ... Aikuisen seksuaalisen aikuisen identiteetin muodostaminen.

Talousvesiyhteenvedon liitteet 1-9 - Valvira

Imatran Vesi. Imatra. 27 500. 3 720. 0. 0. 0. 240. 3 960. FIDW165001. Janakkalan Vesi. Janakkala. 14 000 ... Orimattilan kaupungin vesilaitos. Orimattila. 11 320.

Viinien pakkausmerkinnät - Valvira

Viinien päällysmerkintöjä koskevat seuraavat säädökset ja niiden muutok- set: ... Yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat, kuten rikkidioksidi ja sulfiitti, joiden pi-.

Alkoholijuomien pakkausmerkinnät - Valvira

22. tammikuu 2018 ... Tuotteille jotka ovat myynnissä muussa kuin Alko Oy:n vähittäismyyn- nissä, korkein sallittu alkoholipitoisuus on 5,5 tilavuusprosenttia. Jos näi-.

Allasvesiasetuksen soveltamisohje - Valvira

20. tammikuu 2017 ... asiantuntijat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vesi ja terveys - ... pytynnyrin hoito (esim. veden vaihtoväli, kylpytynnyrin pesu, kloorin ...

Alkoholijuomien anniskelu - Valvira

16. toukokuu 2018 ... se on toteutettu yhteistyössä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja ... täyttänyt henkilö saa anniskella alkoholijuomia vain vastaavan hoitajan tai ... sulkea. Talviaikaan siirryttäessä anniskelua voidaan jatkaa samoin peri-.

vuonna 2018 - Valvira

11 210. FIDW680001. Raision Vesi Oy, Raision vedenjakelualue. 24 000. 0. 3 850. 0. 0. 0. 3 850. FIDW684001 Rauman Vesi, Rauman vedenjakelualue. 37 200.

Alkoholijuomien vähittäismyynti - Valvira

16. toukokuu 2018 ... Jos myymälä suljetaan ja sinne ei oteta uusia asiakkaita klo 21 jälkeen, voidaan myymälässä olevat asiakkaat palvella alkoholijuomien ...

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen ... - Valvira

10. marraskuu 2017 ... Laki kehitysvammaisten erityishuollosta uudistui 10.6.2016. • Muutoksessa lakiin ... itsemääräämisoikeuden tukemisesta sekä käytettävistä.

Ambulanssin varusteet - Valvira

Työnnettävä paari (pyörillä). Kauhapaari. Tyhjiöpatja. Tyhjiölastapakkaus. Kantotuoli. Niskatukisarja. Happi 10 l ja 5 l. Leikkaavien/terävien esineiden säilytys.

Omavalvonta vanhustenhuollossa - Valvira

10. marraskuu 2014 ... Kangasniemen PTY. Yksityinen ostopalvelu; luvan- ja. Ilmoituksenvarainen toiminta. Oma toiminta. Omavalvonta. Aluehallintovirasto/. Valvira.

terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja ... - Valvira

12. tammikuu 2005 ... sen oikean verkkokalvon suonet olivat laajentuneet ja kiemuraiset, ja verkkokalvossa oli ... valtimotukos, jota pidettiin kuivumisen seurauksena.

Käytetyt termit - Valvira

Rekisteröintinumero on saatavissa ammattioikeustietopalvelun lisäksi julkisesta tietopalvelusta JulkiTerhikistä (https://julkiterhikki.valvira.fi/), jossa ...

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje - Valvira

11. huhtikuu 2016 ... rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntija, VTT Expert Services Oy ... Palvelun käyttäjäksi rekisteröidytään osoitteessa www.omasertifikaatti.fi.

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma - Valvira

Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n mukaan inst- rumenttia, laitteistoa, välinettä ...

Terveydenhuollon laadunhallinta Magneettitutkimukset ja ... - Valvira

Magneettitutkimus eli magneettikuvaus on Suomessa nopeasti yleistynyt ... proteesit ja muut istutteet sekä metallisirpaleet ovat este magneettitutkimukselle.

Liite Arviointikertomukseen 2014 Valvira.pdf - HUS

Eduskunnan oikeusasiamies (EOA) on 10.7.2014 antamassaan päätöksessä pyytänyt. Valviraa arvioimaan keratokonus- eli sarveiskalvon kartiopullistuma- ...

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista - Valvira

1. elokuu 2006 ... Hälytysajo, liikenne ja ... Hälytysajossa ollut ambulanssi kaatui potilas ja saat- ... Hälytysajossa olleen ambulanssin edessä hlöauto ja linja-auto ...

Tupakkalaki ja vähittäismyynti internetkaupassa - Valvira

13. heinäkuu 2017 ... 8. Tällaisia ovat esimerkiksi yrttisavukkeet ja vesipiipussa poltettavat tuotteet, joissa ei ole tupakkaa. Tupakointivälineellä tarkoitetaan ...

tupakkalain myyntikieltojen omavalvonta - Valvira

tupakkakasvia sisältävät yrttisavukkeet ja vesipiipputupakka. • tupakkakasvia sisältävät purukumi- ja vastaavat tuotteet. Nikotiininesteellä tarkoitetaan nikotiinia ...

Työntekijän rikostaustan selvittäminen - Valvira

9. lokakuu 2013 ... Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. (504/2002): ... Työnantajan tulee pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote henkilöltä, joka ensi kerran ... ti kuuluu valvomaton työskentely yksityiskodissa (5 a. § 1 mom.

Alkoholijuomien tukkumyynnin ohje - Valvira

30. elokuu 2019 ... Alkoholilain mukaan alkoholijuomien (yli 2,8 til-% - 80 til-%) tukku- myynti on luvanvaraista toimintaa, eli tukkumyyntiä saa harjoittaa toimija ...

Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta - Valvira

10. joulukuu 2014 ... Tiivistelmä. Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyi kunnilta sairaanhoitopiireille. 1.1.2013. Jotta valvontaviranomaisilla olisi uudistuksen ...

Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi - Valvira

39. Tapaus 2: Tampereen Lääkärikeskus. Oy, Koskiklinikka ... Koskiklinikka on panostanut aktiivisesti laadunhallintaan ja ... Laboratorio. 15 laboratoriohoitajaa.

Sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuden ... - Valvira

15. maaliskuu 2013 ... Sosiaalihuollon asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Sosiaali- ja ... Sosiaalihuollon palveluissa itsemääräämisoikeus tarkoittaa.

Omavalvontaohje alkoholijuomien valmistajille - Valvira

24. syyskuu 2018 ... päiväykset ja muut pakkausmerkinnät ... säilyvyyskokeet = parasta ennen -ajankohdan määrittäminen ... Lasinsiruja X-oluen pulloissa. Tuote.

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sosiaali - Valvira

20. maaliskuu 2013 ... Liite 2 Valviran ohje 2/2013, 15.3.2013 Sosiaalihuollon asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ... Painopeitto. 0. 0 ... Tarvittaessa asiakkaan suunnitelman tekoon osallistuvat joko omaiset tai edunval- voja.

Ohje alkoholin markkinoinnista - Valvira

20. helmikuu 2018 ... Valvontaviranomaisen 68 ja 69 §:ssä tarkoitetussa asiassa asettaman uhkasa- kon tuomitsee ja ... juomien myyntiin: esimerkiksi suklaatehdas saa mainostaa ”Cognac-likööri- suklaata” ja ... Jussi Holmalahti. Johtaja.