medikalisaatiokritiikki sosiaalityössä - JYX - Jyväskylän yliopisto

18. lokakuu 2017 ... Baldwin (1996) tarkastelee välillistä Münchhausenin oireyhtymää ... pergerin oireyhtymän diagnoosin saaneet nuoret puolestaan pitivät ...

medikalisaatiokritiikki sosiaalityössä - JYX - Jyväskylän yliopisto - Asiaan liittyvät asiakirjat

medikalisaatiokritiikki sosiaalityössä - JYX - Jyväskylän yliopisto

18. lokakuu 2017 ... Baldwin (1996) tarkastelee välillistä Münchhausenin oireyhtymää ... pergerin oireyhtymän diagnoosin saaneet nuoret puolestaan pitivät ...

lv. 2002-2003 - Jyväskylän normaalikoulu - Jyväskylän yliopisto

11. elokuu 2003 ... Anttila Armi. Helste Kaisa. Hoskonen Viljami ... Anttila AnnaLiisa. Elomaa Liisa ... hypitty telinesalissa minitrampoliinilla. KERHOTOIMINTA ...

vk 2002 uusin.pmd - Jyväskylän normaalikoulu - Jyväskylän yliopisto

Lisowsky Jyri. Lohi Olli-Pekka. Mannila Antti ... Lehtonen Juha-Matti. Leppäniemi Virpi 1). Mehto Outi ... Lahdelma Imre. Lehtonen Marja. Leppänen Laura.

v. 2005-2006 - Jyväskylän normaalikoulu - Jyväskylän yliopisto

30. marraskuu 2006 ... Leini Wilma. Lestinen Tinja. Mattila Severi. Pellinen Marianna. Peltonen Miska. Pölkki Helmi. Ruuskanen Jaakko. Saariniemi Sara. Takala Elias.

2020 jyväskylän ikääntyvien yliopisto - Jyväskylän kesäyliopisto

Itä-Hämeen opisto, Hartola. Jämsän työväenopisto. Järvi-Saimaan kansalaisopisto, Juva, Sulkava. Karstulan kansalaisopisto. Kaskikuusen kansalaisopisto ...

ARVOSTAVA KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ ... - JYX

23. toukokuu 2017 ... Sisäinen peili, jota hyödynnetään vertaisarvioinnissa. ... Yksisuuntainen neuvominen muotoutuu pikemminkin vuorottelevaksi argumentoinniksi ...

GLOBALISAATIO SOSIAALITYÖSSÄ Kuvaileva ... - JYX

18. lokakuu 2015 ... Määritelmän keskeiset periaatteet liittyvät sosiaalityön päätehtäviin, periaatteisiin, tietoperustaan ja ammattikäytäntöön. Vaikka määritelmä on ...

vuosikertomus - Jyväskylän normaalikoulu - Jyväskylän yliopisto

10. kesäkuu 2016 ... puolessa välissä. Tapahtumaa on ollut suunnittelemassa myös yhden oppilaan isä. ... Tarinassa on perhe, jossa on äiti, isä ja neljä lasta. Perheellä on ... Myllymäki Eerika 3). Paakkari Eevi ... Lehto Eemil. Penttinen Essi.

sisällys - Jyväskylän normaalikoulu - Jyväskylän yliopisto

4. helmikuu 2007 ... nellyt vuosina 1967–1968 matematiikan lehtorina Haapajärven yhteiskoulussa ja vuonna 1970 matematiikan ... Kivelä Pälvi-Solina. Korpela ...

transferenssi ja vastatransferenssi sosiaalityössä - UEF Electronic ...

Heimannin ja Sandlerin mukaan vastatransferenssi on analyytikon tietoinen tai tiedostamaton reaktio poti- laan transferenssiin. Freudin mukaan se on analyytikon ...

Kriittinen reflektio sosiaalityössä - Julkari

31. joulukuu 2005 ... Kriittinen reflektiivisyys sosiaalityössä s. 22 ... oli myös nähdä evaluaation teorian, lähestymis- ... refleksiivisyys, postmodernismi, kriittinen teoria.

KUOLEVAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ Kokemuksia ... - JYX

8. toukokuu 2014 ... 3.1 Kuolema yhteiskunnallisena ulottuvuutena . ... Juha Hännisen (2004, 251- 252) mukaan kuolemaan liittyy fyysisten ... Teoksessa: Vainio,.

Onko sukupuolella väliä sosiaalityössä? - PS-kustannus

Suomalainen sosiaalityö halutaan nähdä sukupuolesta vapaana, vaikka se meilläkin on ... tutkimuksen seura, Marjo Kuronen, (014) 260 3116, [email protected]

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa - Jyväskylän yliopisto

2. maaliskuu 2020 ... Kuopion yliopiston oppimiskeskus . ... keskitetysti (Oppimiskeskus Aleksandria) että hajautetusti tieteenalakohtaisissa oppimiskeskuksissa.

Onko sosiaalityössä aikaa sosiaalityöhön? - Ajankäytön ... - Socca

sekä keräämällä heiltä tietoa työajan käytöstä työajanseurantalomakkeen avulla. Analyysissä ja tulkinnassa on käytetty ... LIITE 3, Työajanseurantalomake .

JYVASI(YLAN YLIOPISTO HUMANISTIS ... - Jyväskylän yliopisto

7. kesäkuu 2017 ... HUMANISTIS.YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄ TR¡¿. 7 /2017 ... Todetaan asiantuntija-arviointiin valitut hakijat. PAATOS: ... (Taideyliopisto / Sibelius-Akatemia) ja yliopistonlehtori, dosentti Inkeri Ruokosen.

Saavutettava yliopisto – esteetön opiskelu - Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston linjaukset opetussuunnitelmiin ... Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko ... Hakijapalveluista, perusteluna ...

Uusi yliopisto - JYX - Jyväskylän yliopisto

28. joulukuu 2012 ... nön pohjalta. SoPhi on vuodesta 1995 alkaen julkaissut yli 100 kirjaa, jotka ovat saa- ... fisen tiedekunnan riitelystä, tai vastakkainasettelusta jokaisen ylemmän ... Kantin Der Streit der Fakultäten -tekstiä voi myös lukea niin, että Kant ... sijaan yliopistojen tulisi liittyä rintamaan edistämään eurooppalaista kil-.

Jyväskylän yliopisto V U O S I J U H L A 2 0 1 8 JYVÄSKYLÄN ...

Hyvä esimies vaalii työyhteisön hyvinvointia ja sen jäsenten kehittymistä vastuunkantajina. ... 2004 Seminaarinmäen mieslaulajat. 2005 YTK, toimittaja Riitta ...

jyu. it's about it. - Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän kesä, Jyrock,. Yläkaupungin yö ja monet muut kult tuuritapahtumat tuovat kaupunkiin eloa ympäri vuoden. Tervetuloa opiskelijaksemme! Edes.

ORS - JYX - Jyväskylän yliopisto

20. marraskuu 2012 ... T4 viittaa kommentissaan siihen, kuinka potilaalle tehtiin ... siihen, että ORS-lomake ei välttämättä tavoita kaikkea sitä psyykkistä kärsimystä, ...

свъ - JYX - Jyväskylän yliopisto

Arvoisat kuulijat ;i. Synnytys:! iohdcttaessa <mi pa:.- synnytysasento ja kätilön asiana hionnolHsc-ni pidettävä ntä, t-ttä äiti ja lappi sclviy-. ,„,.a, ...:{:; hP(UiU»:i ia ...

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYX

13. kesäkuu 2015 ... Britannian ja Irlannin kohtaamaan vallankumouksen uhkaan. ... käytännöllisesti katsoen aina vuoden Englannin sisällissotien ja vuoden.

lt;¿w - JYX - Jyväskylän yliopisto

Minna Canth kuvaa novellissaan Lapsenpiika(1887) orpotytön elämää. Ajan tavan mukaan orpolapset joutuivat elätteelle. Mutta jo varhain, kaksitoista- tai.

JYVASKYLAN YLIOPISTO

si.5° Sen alusti johtajatar Alli Oksanen ja ajatus sai niin myénteisen ... 76 Keski—Suomen Iltalehti 19.2.1962 ... nen, lehtorinrouva Aurora Him ja opettaja Emmi.

! ! ! ! ! ! - JYX - Jyväskylän yliopisto

30. toukokuu 2016 ... Resitaatio korvaa lausumisen. 44 ......................................................... 6.2.7 Vaihe VIII: 15.-25.11. Sävellys yllättäen kestoltaan valmis, resitaatio-idea ...

DD DD D - JYX - Jyväskylän yliopisto

lajit elokuva syntyi lähinnä laajenevan urbaanin työväestön tarpei siin. ... neissa — esimerkiksi Isoisää etsimässä, Jäniksen vuosi ja Hirtetty jen kettujen metsä —.

5Î4 - JYX - Jyväskylän yliopisto

KONSERTTI: SINFONIAORKESTERIN PALVELUTUOTE. Asiakkaan kokema palvelun toiminnallinen laatu ja sen kehittäminen. Musiikkitieteen pro gradu -työ.

ICF - JYX - Jyväskylän yliopisto

Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) ... viitekehyksenä on käytetty useita malleja, josta Nagin malli (Nagi. 1964), ICIDH ...

jet - JYX - Jyväskylän yliopisto

(HENSU). HOPS:iin kirjataan millaista osaamista opiskelijalla jo on ja miten hän aikoo hankkia puuttuvan osaamisen. Ammattitaidon hallinnan näyttöjä varten ...

ryhmäterapiassa - JYX - Jyväskylän yliopisto

Hypoteesien testauksen lisäksi asiakasta kehotetaan ja tuetaan kokeilemaan ... psyykkisiin ongelmiin, joita psykoterapiassa pyritään ratkomaan. Mäntynen ym.

G nimiösivu-pdf - JYX - Jyväskylän yliopisto

Taifuunilla on dekkarisarja Myrskyn merkki, johon Tarvaista pyydettiin etsimään unkarilaista teosta. Dekkarin ajateltiin olevan se laji, jossa lukijaa ei niinkään.

'" - JYX - Jyväskylän yliopisto

20. syyskuu 2010 ... kesinä 1920-luvulla -turistiliikenne oli varsin vilkasta ja niinpä vuonna 1927 juna ... välisellä kaudella. vaikka Saimaan kanavan kaltaisia hank-.

jyväskylän yliopisto - WordPress.com

Alkusyksyyn myös kuuluu aina tuttu Kauppakadun Appro, joka oli syyskuun 29. ... (Jutun asiasisältö perustuu kevään 2017 tietoihin, minkä jälkeen muutokset.

Käyttölupahakemus - Jyväskylän yliopisto

IT-palvelut valvoo näiden sääntöjen noudattamista ja antaa tarvittaessa soveltamisohjeita. Peruspalvelut: https://www.jyu.fi/itp/palvelut/peruspalvelut. Pääsy ...

for depression - Jyväskylän yliopisto

19 May 2019 ... Eija Mutikainen, Sirpa Pakarinen-Ahonen, Eija Pekonen, Kaarina ... Rantasila, Anu Rasinkangas and Eija Savolainen, and our supervising.